Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0195(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0052/2013

Predložena besedila :

A7-0052/2013

Razprave :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Glasovanja :

PV 12/03/2013 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0067

Sprejeta besedila
PDF 586kWORD 64k
Torek, 12. marec 2013 - Strasbourg
Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2013 o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (sklep o pridružitvi ČDO) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2012)0362),

–  ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0285/2012),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za ribištvo (A7-0052/2013),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 5a (novo)
(5a)  Glede na pomen, ki ga ima združenje čezmorskih držav in ozemelj Evropske unije kot učinkovit vezni člen med skupino ČDO v njihovem dialogu s Komisijo in državami članicami Unije, bi bilo treba temu združenju nameniti vlogo akterja v sodelovanju, da bi se v okviru pridruževanja bolje upoštevali skupni interesi ČDO.
Sprememba 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 6
(6)  Prispevanje civilne družbe k razvoju ČDO je mogoče izboljšati s krepitvijo organizacij civilne družbe na vseh ravneh sodelovanja.
(6)  Prispevanje civilne družbe k razvoju ČDO je mogoče izboljšati s krepitvijo in povečanjem odgovornosti organizacij civilne družbe na vseh ravneh sodelovanja.
Sprememba 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 10
(10)  ČDO imajo bogato kopensko in morsko biotsko raznovrstnost. Podnebne spremembe lahko vplivajo na naravno okolje ČDO in ogrožajo njihov trajnostni razvoj. Ukrepi na področjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, zmanjšanja tveganja nesreč, trajnostnega upravljanja naravnih virov in spodbujanja trajnostne energije bodo prispevali k prilagoditvi in ublažitvi podnebnih sprememb v ČDO.
(10)  ČDO imajo bogato kopensko in morsko biotsko raznovrstnost. Podnebne spremembe lahko vplivajo na naravno okolje ČDO in ogrožajo njihov trajnostni razvoj. Ukrepi na področjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, zmanjšanja tveganja nesreč, trajnostnega upravljanja naravnih virov in spodbujanja trajnostne energije lahko prispevajo k temu, da se ČDO prilagodijo podnebnim spremembam in ublažijo njihove posledice. Poleg tega bi morali ČDO imeti možnost, da sodelujejo v horizontalnih programih Unije, kot je Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE).
Sprememba 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 12
(12)  ČDO je treba podpreti v njihovih prizadevanjih, da postanejo manj odvisni od fosilnih goriv, z namenom zmanjšanja njihove ranljivosti zaradi težkega dostopa do goriva in cenovne nestabilnosti, ker bi bilo s tem njihovo gospodarstvo bolj prilagodljivo in manj občutljivo na zunanje pretrese.
(12)  ČDO je treba podpreti v njihovih prizadevanjih, da postanejo manj odvisni od fosilnih goriv, z namenom zmanjšanja njihove ranljivosti zaradi težkega dostopa do goriva in cenovne nestabilnosti, ker bi bilo s tem njihovo gospodarstvo bolj prilagodljivo in manj občutljivo na zunanje pretrese, zlasti glede delovnih mest.
Sprememba 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 14
(14)  Posledice oddaljenosti ČDO ovirajo njihovo konkurenčnost in zato je pomembno izboljšati dostopnost do ČDO.
(14)  Posledice oddaljenosti ČDO so izziv za njihov gospodarski razvoj in zato je pomembno izboljšati dostopnost do ČDO.
Sprememba 6
Predlog sklepa
Uvodna izjava 15
(15)  Unija in ČDO priznavajo, da je izobraževanje pomembno za uresničitev trajnostnega razvoja ČDO.
(15)  Unija in ČDO priznavajo, da sta izobraževanje in poklicno usposabljanje pomembna za uresničitev trajnostnega razvoja ČDO.
Sprememba 7
Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Osrednji cilj sodelovanja bi moralo biti izboljšanje delovnih razmer ter delavskih in sindikalnih pravic. Poudarja pomembno vlogo, ki bi jo morali imeti pri tem sindikati in drugi predstavniki delavcev.
Sprememba 8
Predlog sklepa
Uvodna izjava 17
(17)  Pojav nalezljivih bolezni v ČDO, kot je dinga v karibskih in pacifiških državah ter čikungunja v regijah Indijskega oceana, ima lahko znatne negativne zdravstvene in gospodarske posledice. Poleg tega, da epidemije v ČDO zmanjšujejo produktivnost prizadetega prebivalstva, bodo verjetno znatno vplivale na turizem, ki je glavna gospodarska panoga v večini ČDO. Zaradi velikega števila turistov in delavcev migrantov, ki potujejo v ČDO, jih ogroža uvoz nalezljivih bolezni. Po drugi strani pa bi veliko število ljudi, ki potujejo iz ČDO, lahko vneslo nalezljive bolezni v Evropo. Zagotavljanje „varnega turizma“ je zato eden kritičnih dejavnikov za trajnost gospodarstva ČDO, saj se ta močno opira na turizem.
(17)  Pojav nalezljivih bolezni v ČDO, kot je dinga v karibskih in pacifiških državah ter čikungunja v regijah Indijskega oceana, ima lahko znatne negativne zdravstvene in gospodarske posledice. Poleg tega, da epidemije v ČDO zmanjšujejo produktivnost prizadetega prebivalstva, bodo verjetno znatno vplivale na turizem, ki je glavna gospodarska panoga v večini ČDO. Zaradi velikega števila turistov in delavcev migrantov, ki potujejo v ČDO, jih ogroža uvoz nalezljivih bolezni. Lahek in reden dostop do medicine dela bi lahko zmanjšal obseg epidemij. Po drugi strani pa bi veliko število ljudi, ki potujejo iz ČDO, lahko vneslo nalezljive bolezni v Evropo. Zagotavljanje „varnega turizma“ je zato eden kritičnih dejavnikov za trajnost gospodarstva ČDO, saj se ta močno opira na turizem.
Sprememba 9
Predlog sklepa
Uvodna izjava 18
(18)  Pridružitev med Unijo in ČDO mora upoštevati ohranitev kulturne raznolikosti in identitete ČDO in k temu prispevati.
(18)  Pridružitev med Unijo in ČDO ustrezno upošteva ohranitev kulturne raznolikosti in identitete ČDO in k temu prispeva. Poleg tega tudi namenja primerno pozornost spoštovanju in varovanju pravic avtohtonih prebivalcev.
Sprememba 10
Predlog sklepa
Uvodna izjava 19
(19)  Unija priznava, da je treba s ČDO razviti bolj dejavno partnerstvo, kar zadeva dobro upravljanje in boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, terorizmu in korupciji.
(19)  Unija priznava, da je treba s ČDO razviti bolj dejavno partnerstvo, kar zadeva dobro gospodarsko, socialno in fiskalno upravljanje in boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, terorizmu in korupciji.
Sprememba 11
Predlog sklepa
Uvodna izjava 20
(20)  Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje med Unijo in ČDO bi morala prispevati k uresničitvi cilja trajnostnega razvoja glede gospodarskega napredka, socialnega razvoja in varstva okolja.
(20)  Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje med Unijo in ČDO bi morala sistematično prispevati k uresničitvi cilja trajnostnega razvoja glede gospodarskega napredka, socialnega razvoja in varstva okolja.
Sprememba 12
Predlog sklepa
Uvodna izjava 21
(21)  Globalne spremembe, ki se kažejo v trajnem procesu liberalizacije trgovine, na splošno vključujejo Unijo, kot glavno trgovinsko partnerico ČDO, pa tudi sosednje države AKP in njihove druge gospodarske partnerje.
(21)  Zaradi globalnih sprememb, ki se kažejo v trajnem procesu liberalizacije trgovine, kar malim otoškim ozemljem prinaša premalo koristi, mora Unija kot glavna trgovinska partnerica ČDO bolj upoštevati interese ČDO v trgovinskih sporazumih, ki jih sklene z njihovimi sosedami. To pomeni deljeno odgovornost za sistematično vključevanje klavzul za spoštovanje minimalnih socialnih standardov v vsa izpogajana partnerstva ali trgovinske sporazume.
Sprememba 13
Predlog sklepa
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)  Ker so varčevalne politike škodljivo vplivale na zaposlovanje, morajo ČDO in Unija sodelovati, da se prenehajo te politike in nadaljujejo velikopotezni programi javnih naložb, ki so edini način zagotavljanja dostojnih življenjskih in delovnih razmer za večino prebivalcev tako ČDO kot Unije.
Sprememba 14
Predlog sklepa
Uvodna izjava 22
(22)  ČDO so občutljiva otoška okolja, ki potrebujejo ustrezno zaščito, vključno z vidika ravnanja z odpadki. Kar zadeva radioaktivne odpadke, to zagotavljata člen 198 Pogodbe Euratom in z njo povezana sekundarna zakonodaja, razen glede Grenlandije, za katero se Pogodba Euratom ne uporablja. Za druge odpadke je treba določiti, katera pravila Unije naj se uporabljajo v zvezi s ČDO.
(22)  ČDO so občutljiva otoška okolja, ki potrebujejo ustrezno zaščito, vključno z vidika ravnanja z odpadki in radioaktivnim onesnaženjem. Kar zadeva radioaktivne odpadke, to zagotavljata člen 198 Pogodbe Euratom in z njo povezana sekundarna zakonodaja, razen glede Grenlandije, za katero se Pogodba Euratom ne uporablja. Za druge odpadke je treba določiti, katera pravila Unije naj se uporabljajo v zvezi s ČDO. Za radioaktivna onesnaženja, ki so zlasti povezana z jedrskimi poskusi, je treba določiti, katera pravila Unije bi se lahko uporabljala v zvezi s ČDO, da se trajno zaščiti biotsko raznovrstnost in prebivalce pred temi oblika onesnaženja.
Sprememba 15
Predlog sklepa
Uvodna izjava 26
(26)  Ob upoštevanju ciljev integracije in razvoja svetovne trgovine na področju storitev in ustanavljanja podjetij, je treba podpirati razvoj trgov storitev in naložbenih možnosti z izboljšanjem tržnega dostopa storitev in naložb ČDO na trg Unije. Glede na to bi morala Unija ČDO ponuditi najboljšo možno raven obravnave, kot jo nudi vsem drugim trgovinskim partnerjem s splošnimi klavzulami o državi z največjimi ugodnostmi, ob čemer bi se morale ČDO zagotoviti možnosti za bolj prilagodljive trgovinske odnose, in sicer tako, da se obravnava, ki jih ČDO zagotavljajo Uniji, omeji na obravnavo, ki jo zagotavljajo drugim velikim trgovinskim partnerjem oz. gospodarstvom.
(26)  Ob upoštevanju ciljev integracije in razvoja svetovne trgovine na področju storitev in ustanavljanja podjetij, je treba podpirati razvoj trgov storitev in naložbenih možnosti z izboljšanjem tržnega dostopa storitev in naložb ČDO na trg Unije ter z omogočanjem dostopa do javnih naročil. Glede na to bi morala Unija ČDO ponuditi najboljšo možno raven obravnave, kot jo nudi vsem drugim trgovinskim partnerjem s splošnimi klavzulami o državi z največjimi ugodnostmi, ob čemer bi se morale ČDO zagotoviti možnosti za bolj prilagodljive trgovinske odnose, in sicer tako, da se obravnava, ki jih ČDO zagotavljajo Uniji, omeji na obravnavo, ki jo zagotavljajo drugim velikim trgovinskim partnerjem oz. gospodarstvom.
Sprememba 16
Predlog sklepa
Uvodna izjava 28
(28)  Sanitarni in fitosanitarnih ukrepi ter tehnične ovire za trgovino lahko vplivajo na trgovino in zahtevajo sodelovanje. Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje bi morala zajeti tudi politiko konkurence in pravice intelektualne lastnine, ki vplivajo na pravično porazdelitev koristi trgovanja.
(28)  Sanitarni in fitosanitarnih ukrepi ter tehnične ovire za trgovino lahko vplivajo na trgovino ter na stanje na področju zaposlovanja in zahtevajo sodelovanje. Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje bi morala zajeti tudi politiko na področju zaposlovanja, zlasti glede mladih, ter konkurence in pravice intelektualne lastnine, ki vplivajo na pravično porazdelitev koristi trgovanja.
Sprememba 17
Predlog sklepa
Uvodna izjava 29
(29)  Da bi zagotovili najboljše pogoje za sodelovanje ČDO tako na notranjem trgu Unije kot tudi na regionalnih, podregionalnih in mednarodnih trgih, je treba razviti zmogljivosti ČDO na ustreznih področjih. Ta vključujejo razvoj človeških virov in njihovih sposobnosti, razvoj malih in srednjih podjetij, diverzifikacijo gospodarskih sektorjev in izvajanje ustreznega pravnega okvira za doseganje poslovnega ozračja, ki spodbuja naložbe.
(29)  Da bi zagotovili najboljše pogoje za sodelovanje ČDO tako na notranjem trgu Unije kot tudi na regionalnih, podregionalnih in mednarodnih trgih, je treba razviti zmogljivosti ČDO na ustreznih področjih. Ta vključujejo razvoj človeških virov in njihovih sposobnosti z zagotavljanjem ustreznega poklicnega in stalnega izobraževanja; omogočanjem razvoja malih in srednjih podjetij; omogočanjem dostopa do instrumentov mikrofinaciranja in mikroposojil; diverzifikacijo gospodarskih sektorjev; izvajanjem ustreznega pravnega okvira za doseganje poslovnega ozračja, ki spodbuja naložbe. Zato bi združevanje sredstev Evropskega razvojnega sklada in programov ter instrumentov iz splošnega proračuna Unije, do katerih so upravičeni ČDO, omogočilo okrepitev in racionalizacijo predlaganih naložb.
Sprememba 18
Predlog sklepa
Uvodna izjava 30 a (novo)
(30a)  ČDO imajo lahko odločilno vlogo v boju proti davčnim oazam. V zvezi s tem je treba poudariti potrebo po usmeritvi na resnično preglednost finančnega sektorja.
Sprememba 19
Predlog sklepa
Uvodna izjava 33
(33)  V skladu s postopki glede finančne pomoči, določenimi v členih 9 in 82, so za načrtovanje in izvajanje programov sodelovanja v okviru 11. ERS odgovorne zlasti ČDO. Sodelovanje se bo izvajalo predvsem v skladu z ozemeljskimi predpisi ČDO in bo okrepilo podporo spremljanju, vrednotenju in reviziji programskih dejavnosti. Poleg tega je treba pojasniti, da so ČDO upravičeni do različnih virov financiranja, ki so določeni v členu 76.
(33)  V skladu s postopki glede finančne pomoči, določenimi v členih 9 in 82, so za načrtovanje in izvajanje programov sodelovanja v okviru 11. ERS odgovorne zlasti ČDO. Sodelovanje se bo izvajalo predvsem v skladu z ozemeljskimi predpisi ČDO in bo okrepilo podporo spremljanju, vrednotenju in reviziji programskih dejavnosti. Poleg tega je treba pojasniti, da so ČDO upravičeni do različnih virov financiranja, ki so določeni v členu 76, in da mora Komisija omogočiti dostop ČDO do horizontalnih programov z vzpostavitvijo svoje „strategije ČDO“, kot je predvidena v členu 88(2)(a).
Sprememba 20
Predlog sklepa
Uvodna izjava 34
(34)  Za sprejetje podrobnih pravil za pripravo programskih dokumentov, njihovo spremljanje, revizijo, vrednotenje, pregledovanje in izvajanje, kakor tudi za poročanje ter finančne popravke, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z delom IV tega sklepa. Da bi se upošteval tehnološki razvoj in spremembe v carinski zakonodaji, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisijo pooblastiti tudi za sprejetje aktov o spremembi dodatkov k Prilogi VI. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Svetu.
(34)  Za sprejetje podrobnih pravil za pripravo programskih dokumentov, njihovo spremljanje, revizijo, vrednotenje, pregledovanje in izvajanje, kakor tudi za poročanje ter finančne popravke, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z delom IV tega sklepa. Za sprejetje odločitev o odobritvi kumulacije porekla med ČDO in državo, s katero je Unija sklenila in izvaja sporazum o prosti trgovini, o odstopanju od sistema registriranih izvoznikov in začasnem odstopanju od določb Priloge VI bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s Prilogo VI k temu sklepu. Da bi se upošteval tehnološki razvoj in spremembe v carinski zakonodaji, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisijo pooblastiti tudi za sprejetje aktov o spremembi dodatkov k Prilogi VI. Za sprejetje odločitev v zvezi z začasnim preklicem preferencialnega režima, predhodnimi nadzornimi ukrepi, kakor je določeno v Prilogi VII, ter začasnimi in dokončnimi zaščitnimi ukrepi, kakor je določeno v Prilogi VIII, bi prav tako bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za Prilogo VII oziroma Prilogo VIII k temu sklepu. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 21
Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Da se zagotovi izpolnitev teh ciljev, je treba upoštevati identiteto in geografski položaj vseh ČDO, skupaj z njihovimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi razmerami.
Sprememba 22
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka b
(b) spodbujanje okolju prijazne gospodarske rasti;
(b) spodbujanje okolju prijazne gospodarske rasti in delovnih mest v vseh sektorjih, katerih rast je okolju prijazna;
Sprememba 23
Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1
1.  Za krepitev odnosov med Unijo in ČDO si Unija in slednji prizadevajo seznaniti svoje državljane glede pridružitve, zlasti s spodbujanjem povezovanja in sodelovanja med organi, akademsko skupnostjo, civilno družbo in podjetji ČDO na eni strani in njihovimi sogovorniki v Uniji na drugi strani.
1.  Za krepitev odnosov med Unijo in ČDO si Unija in slednji prizadevajo seznaniti svoje državljane glede pridružitve in vzajemnih koristi, ki iz tega izhajajo, zlasti s spodbujanjem povezovanja in sodelovanja med organi, akademsko skupnostjo, civilno družbo, socialnimi partnerji in podjetji ČDO na eni strani in njihovimi sogovorniki v Uniji na drugi strani. V zvezi s tem Unija zagotovi, da lahko ČDO v celoti in ustrezno sodelujejo v informacijskih in komunikacijskih programih, s posebnim poudarkom na informacijskih centrih „Europe Direct“, da bi Unijo približala svojim državljanom, ki živijo v ČDO.
Sprememba 24
Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija bi morala zagotoviti, da se partnerstva s ČDO spodbujajo v vseh programih in instrumentih Unije, ki so vpisani v splošnem proračunu Unije v skladu s členom 88.
Sprememba 25
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 3
3.  Namen pridružitve je podpreti sodelovanje med ČDO in drugimi partnerji na področjih sodelovanja, ki so določena v delih 2 in 3 tega sklepa. V zvezi s tem je cilj pridružitve spodbuditi sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 Pogodbe, njihovimi sosednjimi afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (v nadaljnjem besedilu: države AKP) in državami, ki niso AKP. Unija za uresničitev tega cilja izboljša usklajevanje in sinergije med programi sodelovanja, ki jih podpirajo različni finančni instrumenti EU.
3.  Namen pridružitve je podpreti sodelovanje med ČDO in drugimi partnerji na področjih sodelovanja, ki so določena v delih 2 in 3 tega sklepa. V zvezi s tem je cilj pridružitve spodbuditi sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 Pogodbe, njihovimi sosednjimi afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (v nadaljnjem besedilu: države AKP) in državami, ki niso AKP. Unija za uresničitev tega cilja izboljša usklajevanje in sinergije med programi sodelovanja, ki jih podpirajo različni finančni instrumenti EU, vključno s programi ozemeljskega sodelovanja v okviru kohezijske politike. Unija ČDO tudi vključi v politični dialog z njihovimi sosedami in jih obvešča o dnevnem redu in o odločitvah oziroma priporočilih Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU. Države članice in Komisija med drugim podprejo vsako zahtevo organov ČDO, da se v vlogi opazovalca udeležijo plenarnih sej Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v skladu s poslovnikom te skupščine;
Sprememba 26
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 4 – točka d
(d) sodelovanje ČDO pri razvoju regionalnih trgov v okviru organizacij regionalnega povezovanja;
(d) sodelovanje ČDO pri razvoju regionalnih organizacij in regionalnih trgov v okviru organizacij regionalnega povezovanja;
Sprememba 27
Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del
2.  ČDO organizirajo, kadar je to ustrezno, dialog in posvetovanja z organi in institucijami, kot so:
2.  ČDO organizirajo, kadar je to ustrezno, dialog in posvetovanja z organi, poslanci in institucijami, kot so:
Sprememba 28
Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa) poslanci, ki ČDO zastopajo na nacionalni ravni in na ravni Unije;
Sprememba 29
Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 2 – točka c a (novo)
(ca) organizacije ČDO, kot je na primer zveza čezmorskih držav in ozemelj (OCTA);
Sprememba 30
Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba) poslanci, ki ČDO zastopajo na nacionalni ravni in na ravni Unije;
Sprememba 31
Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)
(4a)  Dialog ČDO omogoča, da pridobijo informacije o različnih regionalnih horizontalnih programih in projektih v okviru Evropskega razvojnega sklada, ki potekajo, tako da imajo možnost, da v njih sodelujejo.
Sprememba 32
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 1 – točka a
(a) forum za dialog med ČDO–EU (v nadaljnjem besedilu: forum ČDO–EU) se organizira enkrat letno, da se srečajo organi ČDO, predstavniki držav članic in Komisija. Člani Evropskega parlamenta, predstavniki Evropske investicijske banke, in predstavniki najbolj oddaljenih regij se po potrebi pridružijo forumu ČDO–EU;
(a) forum za dialog med ČDO-EU (v nadaljnjem besedilu: forum ČDO-EU) se organizira enkrat letno, da se srečajo organi ČDO, izvoljeni poslanci iz ČDO, predstavniki držav članic in Komisija. Poslanci Evropskega parlamenta se mu pridružijo. Predstavniki Evropske investicijske banke, predstavniki najbolj oddaljenih regij ter predstavniki sosednjih držav iz skupine AKP in sosednjih držav, ki niso v skupini AKP, se po potrebi pridružijo forumu ČDO–EU;
Sprememba 33
Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 1 – točka b
(b)  Komisija, ČDO in države članice, s katerimi so povezani, se redno tristransko posvetujejo. Ta posvetovanja se praviloma organizirajo štirikrat letno na pobudo Komisije ali na zahtevo ČDO in držav članic, s katerimi so povezani.
(b)  Komisija, ČDO in države članice, s katerimi so povezani, se redno tristransko posvetujejo. Ta posvetovanja se po potrebi organizirajo vsaj štirikrat letno na pobudo Komisije ali na zahtevo ČDO in ene ali več držav članic, s katerimi so povezani.
Sprememba 34
Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca) pomoč malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s trajnostno gospodarsko dejavnostjo in uveljavljajo ekosistemsko raznolikost ozemelj, zlasti na področju raziskav, kmetijstva, obrti in turizma;
Sprememba 35
Predlog sklepa
Člen 17 – točka b
(b) uskladitev interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo in akvakultura, turizem in pomorski promet, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih virov energije in surovin, pri čemer se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti.
(b) uskladitev interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo, akvakultura, kmetijstvo, turizem in pomorski ter zračni promet, industrija, rudarstvo in urejanje prostora, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih virov energije in surovin, pri čemer se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb in onesnaževanje tal zaradi človekovih ali živalskih dejavnosti.
Sprememba 36
Predlog sklepa
Člen 19 – odstavek 1 – točka c
(c) brez poseganja v obstoječe ali prihodnje dvostranske ribiške sporazume o partnerstvu med Unijo in ČDO, se obe strani želita redno posvetovati o ohranjanju in upravljanju živih morskih virov in izmenjavati informacije o trenutnem stanju virov v okviru ustreznih pridružitvenih teles iz člena 13.
(c) brez poseganja v obstoječe ali prihodnje ribiške sporazume o partnerstvu, ki jih je sklenila Unija, se Unija in ČDO želita redno posvetovati o ohranjanju in upravljanju živih morskih virov in izmenjavati informacije o trenutnem stanju virov v okviru ustreznih pridružitvenih teles iz člena 13.
Sprememba 37
Predlog sklepa
Člen 19 – odstavek 2 – točka b
(b) dialog in sodelovanje za ohranjanje staležev rib, med drugim z ukrepi za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu in učinkovitim sodelovanjem z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva in v njihovem okviru. Dialog in sodelovanje zajemata programe nadzora in inšpekcijskih pregledov, spodbude in obveznosti za učinkovitejše dolgoročno upravljanje ribištva in obalnega okolja.
(b) dialog in sodelovanje za ohranjanje staležev rib, med drugim z ukrepi za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu in učinkovitim sodelovanjem z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva in v njihovem okviru. Dialog in sodelovanje zajemata programe nadzora in inšpekcijskih pregledov, spodbude in obveznosti za učinkovitejše dolgoročno upravljanje ribištva in obalnega okolja. Komisija mora dialog in sodelovanje pospremiti z okrepitvijo prizadevanj, usmerjenih v spodbujanje trajnostnega upravljanje ribištva s podpiranjem lokalnih sistemov spremljanja in nadzorovanja prek sporazumov o partnerstvu s ČDO, ki so pridruženi Uniji.
Sprememba 38
Predlog sklepa
Člen 20 – odstavek 2
2.  Na področju oskrbe z vodo in v sanitarnem sektorju se posebna pozornost nameni dostopu do oskrbe s pitno vodo in sanitarnih storitev na slabo pokritih področjih, ki neposredno prispevajo k razvoju človeških virov z izboljšanjem zdravstvenega stanja in povečanjem produktivnosti.
2.  Na področju oskrbe z vodo in v sanitarnem sektorju se posebna pozornost nameni dostopu do oskrbe s pitno vodo in sanitarnih storitev na slabo pokritih področjih ali področjih, ki so posebej izpostavljena naravnim nesrečam, ki neposredno prispevajo k razvoju človeških virov z izboljšanjem zdravstvenega stanja in povečanjem produktivnosti.
Sprememba 39
Predlog sklepa
Člen 21
V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju ravnanja z odpadki nanaša na spodbujanje uporabe najboljše okoljske prakse v vseh dejavnostih, povezanih z ravnanjem z odpadki, vključno z zmanjšanjem odpadkov, recikliranjem ali drugimi postopki za pridobivanje sekundarnih surovin in odstranjevanje odpadkov.

V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju ravnanja z odpadki nanaša na spodbujanje uporabe najboljše okoljske prakse v vseh dejavnostih, povezanih z ravnanjem z odpadki človeškega ali živalskega izvora, vključno z zmanjšanjem odpadkov, recikliranjem ali drugimi postopki za pridobivanje sekundarnih surovin in odstranjevanje odpadkov.

Sprememba 40
Predlog sklepa
Člen 25 – odstavek 2 - točka b
(b) cestni, železniški, zračni in pomorski prevoz oziroma prevoz po celinskih plovnih poteh;
(b) javni prevoz in drugi trajnostni načini cestnega prevoza, železniški, zračni in pomorski prevoz oziroma prevoz po celinskih plovnih poteh;
Sprememba 41
Predlog sklepa
Člen 29
V okviru pridružitve je namen sodelovanja na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v ČDO spodbuditi inovacije, gospodarsko rast ter izboljšati vsakdanje življenje državljanov in poslovanje podjetij, vključno s povečanjem dostopnosti za invalidne osebe. Sodelovanje se usmeri zlasti na krepitev regulativne zmogljivosti ČDO in lahko podpre širitev omrežij IKT in storitev z naslednjimi ukrepi:

V okviru pridružitve je namen sodelovanja na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v ČDO spodbuditi inovacije, gospodarsko rast, sodelovanje, svobodo izražanja, odpiranje novih delovnih mest ter izboljšati vsakdanje življenje državljanov in poslovanje podjetij, vključno s povečanjem dostopnosti za invalidne osebe. Sodelovanje se usmeri zlasti na krepitev regulativne zmogljivosti ČDO in lahko podpre širitev omrežij IKT in storitev z naslednjimi ukrepi:

(a) oblikovanje predvidljivega zakonodajnega okolja, ki je v koraku s tehnološkim razvojem, spodbuja rast in inovacije ter spodbuja konkurenco in varstvo potrošnikov;
(a) oblikovanje predvidljivega zakonodajnega okolja, ki je v koraku s tehnološkim razvojem, spodbuja rast in inovacije ter spodbuja konkurenco in varstvo potrošnikov;
(b) dialog o različnih vidikih politike glede spodbujanja in spremljanja informacijske družbe;
(b) dialog o različnih vidikih politike glede spodbujanja in spremljanja informacijske družbe;
(c) izmenjava informacij o standardih in vprašanjih interoperabilnosti;
(c) izmenjava informacij o standardih in vprašanjih interoperabilnosti;
(d) krepitev sodelovanja na področju raziskav IKT ter na področju raziskovalnih infrastruktur na osnovi IKT;
(d) krepitev sodelovanja na področju raziskav IKT ter na področju raziskovalnih infrastruktur na osnovi IKT;
(e) razvoj storitev in aplikacij na področjih z velikim družbenim vplivom.
(e) razvoj storitev in aplikacij na področjih z velikim družbenim vplivom, kot sta izobraževanje in poklicno usposabljanje.
Sprememba 42
Predlog sklepa
Člen 30 – uvodni del
V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju raziskav in inovacij zajema znanost, tehnologijo, vključno z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, da se prispeva k trajnostnemu razvoju ČDO in spodbudita odličnost in industrijska konkurenčnost v ČDO. Sodelovanje lahko zajema zlasti:

V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju raziskav in inovacij zajema znanost, izobraževanje, tehnologijo, vključno z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, da se prispeva k trajnostnemu razvoju ČDO in spodbudita odličnost in konkurenčnost podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, v ČDO. Sodelovanje lahko zajema zlasti:

Sprememba 43
Predlog sklepa
Člen 30 – točka b
(b) politiko in vzpostavljanje institucij v ČDO ter usklajene ukrepe na lokalni, nacionalni ali regionalni ravni z namenom razvijanja dejavnosti na področju znanosti, tehnologije in inovacij ter njihove uporabe;
(b) politiko in vzpostavljanje institucij v ČDO ter usklajene ukrepe na lokalni, nacionalni ali regionalni ravni z namenom razvijanja dejavnosti na področju znanosti, izobraževanja, tehnologije in inovacij ter njihove uporabe;
Sprememba 44
Predlog sklepa
Člen 30 – točka d
(d) sodelovanje posameznih raziskovalcev iz ČDO, raziskovalnih organov in pravnih subjektov iz ČDO v okviru sodelovanja v zvezi s programi raziskav in inovacij v Uniji;
(d) sodelovanje posameznih raziskovalcev iz ČDO, raziskovalnih organov, malih in srednjih podjetij in pravnih subjektov iz ČDO v okviru sodelovanja v zvezi s programi raziskav Unije, inovacij in konkurenčnosti podjetij ter zlasti malih in srednjih podjetij;
Sprememba 45
Predlog sklepa
Člen 30 – točka e
(e) usposabljanje in mednarodno mobilnost raziskovalcev ČDO in njihove izmenjave.
(e) usposabljanje in mednarodno mobilnost raziskovalcev in študentov ČDO in izmenjave raziskovalcev in študentov.
Sprememba 46
Predlog sklepa
Člen 31 – odstavek 1
1.  Unija zagotovi, da lahko fizične osebe iz ČDO, kakor so opredeljene v členu 49, sodelujejo pri pobudah Unije, ki zadevajo mlade, na enaki podlagi kot državljani držav članic.
1.  Unija zagotovi, da fizične osebe iz ČDO, kakor so opredeljene v členu 49, sodelujejo pri pobudah in programih Unije, ki zadevajo mlade, na enaki podlagi kot državljani držav članic.
Sprememba 47
Predlog sklepa
Člen 31 – odstavek 2
2.  Cilj pridružitve je krepitev vezi med mladimi, ki živijo v ČDO in Uniji, med drugim s spodbujanjem učne mobilnosti mladih iz ČDO in spodbujanjem medsebojnega razumevanja med mladimi.
2.  Cilj pridružitve je krepitev vezi med mladimi, ki živijo v ČDO in Uniji, med drugim s spodbujanjem osnovnega, poklicnega in stalnega izobraževanja in usposabljanja, izmenjav na področju izobraževanja in učne mobilnosti mladih iz ČDO in spodbujanjem medkulturnega izobraževanja in medsebojnega razumevanja med mladimi.
Sprememba 48
Predlog sklepa
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Unija in ČDO sodelujejo pri zagotavljanju dejavnega vključevanja mladih na trg dela, da se prepreči brezposelnost med njimi.
Sprememba 49
Predlog sklepa
Člen 32 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa) zagotavljanje možnosti za pridobitev delovnih izkušenj, da bi študentom omogočili razvoj uporabnih spretnosti za trg dela;
Sprememba 50
Predlog sklepa
Člen 32 – odstavek 1 – točka b
(b) podporo ČDO pri določitvi in izvajanju izobraževalnih politik.
(b) podporo ČDO pri določitvi in izvajanju izobraževalnih politik ter politik formalnega in neformalnega poklicnega usposabljanja.
Sprememba 51
Predlog sklepa
Člen 32 – odstavek 2
2.  Unija zagotovi, da lahko fizične osebe iz ČDO, kakor so opredeljene v členu 49, sodelujejo pri izobraževalnih pobudah Unije na enaki podlagi kot državljani držav članic.
2.  Unija zagotovi, da fizične osebe iz ČDO, kakor so opredeljene v členu 49, sodelujejo pri izobraževalnih pobudah Unije in pobudah Unije glede poklicnega usposabljanja, zlasti pri programu ERASMUS za vse.
Sprememba 52
Predlog sklepa
Člen 32 – odstavek 3
3.  Unija zagotovi, da se lahko izobraževalni organi in ustanove iz ČDO vključijo v pobude sodelovanja Unije na področju izobraževanja na enaki podlagi kot izobraževalni organi in ustanove držav članic.
3.  Unija zagotovi, da se lahko organi in ustanove na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja iz ČDO vključijo v pobude sodelovanja Unije na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja na enaki podlagi kot izobraževalni organi in ustanove držav članic.
Sprememba 53
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 1
1.  Unija in ČDO vzdržujejo dialog na področju politike zaposlovanja in socialne politike, da bi prispevali h gospodarskemu in socialnemu razvoju ČDO ter spodbujali uveljavljanje dostojnih delovnih pogojev v ČDO in regijah, v katerih se nahajajo. Namen takšnega dialoga je med drugim podpreti prizadevanja organov ČDO za razvijanje politik in zakonodaje na tem področju.
1.  Unija in ČDO vzdržujejo dialog na področju politike zaposlovanja in socialne politike, da bi prispevali h gospodarskemu in socialnemu razvoju ČDO ter spodbujali uveljavljanje dostojnih delovnih pogojev in socialno vključevanje v zeleno gospodarstvo v ČDO in regijah, v katerih se nahajajo. Namen takšnega dialoga je med drugim podpreti prizadevanja organov ČDO za razvijanje politik in zakonodaje na tem področju.
Sprememba 54
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 2
2.  Dialog obsega predvsem izmenjavo informacij in najboljših praks v zvezi s politikami in zakonodajo na področju zaposlovanja in socialne politike, ki so v skupnem interesu Unije in ČDO. V zvezi s tem je treba upoštevati področja, kot so razvoj spretnosti in znanj, socialna zaščita, socialni dialog, politika enakih možnosti, nediskriminacija in dostopnost za invalidne osebe, zdravje in varnost pri delu ter drugi delovni standardi.
2.  Dialog obsega predvsem izmenjavo informacij in najboljših praks v zvezi s politikami in zakonodajo na področju zaposlovanja in socialne politike, ki so v skupnem interesu Unije in ČDO. S spodbujanjem visoko zastavljenih socialnih standardov se prednost nameni odpiranju novih delovnih mest zlasti v MSP. Dialog podpira vse inovativne ukrepe, ki varujejo okolje in zdravje delavcev in državljanov, da se omogoči odpiranje novih delovnih mest na področjih, kjer imajo ČDO prednost, kot so biotska raznovrstnost, mineralni viri, nove tehnologije in področja, povezana z izboljšanjem dostopa. V zvezi s tem je treba upoštevati področja, kot so predvidevanje potreb po spretnostih ter razvoj spretnosti in znanj, usposabljanje kvalificirane delovne sile v skladu s potrebami trga dela, socialna zaščita, socialni dialog, politika enakih možnosti, nediskriminacija in dostopnost za invalidne osebe, zdravje in varnost pri delu ter drugi delovni standardi.
Sprememba 55
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Unija in ČDO sodelujejo pri izmenjavi najboljše prakse za dejavne politike trga dela, odločen socialni dialog, delovne standarde in socialno zaščito, da bi zaščitili pravice delavcev.
Sprememba 56
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Unija in ČDO sodelujejo, da s celovitim izvajanjem načel prožne varnosti zagotovijo ustrezno ravnovesje med varnostjo in prožnostjo na trgu dela ter odpravijo razdrobljenost trga dela z zagotavljanjem ustrezne socialne podpore za ljudi v prehodnem obdobju ali pogodbeno zaposlene za določen ali skrajšan delovni čas ter z zagotovitvijo dostopa do usposabljanja, poklicnega razvoja in možnosti zaposlitve s polnim delovnim časom.
Sprememba 57
Predlog sklepa
Člen 33 – odstavek 2 c (novo)
2c.  Upadanje prebivalstva, vključno z begom možganov in izseljevanjem mladih zaradi dela, je izziv za mnoge ČDO, zato Unija in ČDO sodelujejo, da zaščitijo pravice delavcev migrantov na trgu dela.
Sprememba 58
Predlog sklepa
Člen 33 a (novo)
Člen 33a

Prosto gibanje delavcev

1.  Brez poseganja v določbe o javnem zdravju, javni varnosti in javnem redu, države članice Unije z ničimer ne diskriminirajo delavcev ČDO z vidika zaposlitve, plače in delovnih pogojev.
2.  Organi ČDO delavcem iz držav članic ne namenjajo manj ugodne obravnave kot državljanom tretjih držav in ne diskriminirajo med državljani držav članic. Vendar lahko organi ČDO za spodbujanje lokalnega zaposlovanja sprejmejo predpise za pomoč lokalnim delavcem. V tem primeru organi ČDO o sprejetih predpisih uradno obvestijo Komisijo, da lahko o tem obvesti države članice.
3.  Ta člen se ne uporablja za delovna mesta v javni upravi.
Sprememba 59
Predlog sklepa
Člen 33 b (novo)
Člen 33b

Socialni dialog in razvoj socialne demokracije

V okviru pridružitve se lahko spodbujanje socialnega dialoga in razvoja socialne demokracije podpre z ukrepi, ki se nanašajo zlasti na:

– ukrepe, ki zagotavljajo usposabljanje socialnih partnerjev,
– ukrepe, ki omogočajo komunikacijo in vzpostavljanje območij, namenjenih spodbujanju in razvijanju socialnega dialoga in socialne demokracije,
– ukrepe, ki na regionalni in lokalni ravni omogočajo izmenjavo najboljših primerov socialnih praks.
Sprememba 60
Predlog sklepa
Člen 34 – točka a
(a) ukrepe za krepitev pripravljenost in zmogljivosti odzivanja na čezmejne nevarnosti za zdravje, kot so infekcijske bolezni, ki bi morali biti zasnovani na obstoječih strukturah in biti usmerjeni na neobičajne dogodke;
(a) ukrepe za krepitev pripravljenost in zmogljivosti odzivanja na čezmejne nevarnosti za zdravje, kot so infekcijske bolezni, ki bi morali biti zasnovani na obstoječih strukturah ter na medicini dela in biti usmerjeni na neobičajne dogodke;
Sprememba 61
Predlog sklepa
Člen 34 – točka a a (novo)
(aa)  Unija in ČDO organizirajo izmenjavo primerov najboljše prakse za izboljšanje učinkovitosti na delovnem mestu. Zagotoviti je treba vključitev vseh delavcev v politike preprečevanja in dejansko spoštovanje njihove temeljne pravice do zdravja;
Sprememba 62
Predlog sklepa
Člen 34 – točka b
(b) vzpostavljanje zmogljivosti s krepitvijo javno zdravstvenih omrežij na regionalni ravni, omogočanje izmenjave informacij med strokovnjaki in spodbujanje ustreznega usposabljanja;
(b) vzpostavljanje zmogljivosti s krepitvijo javno zdravstvenih omrežij na regionalni ravni, omogočanje izmenjave informacij med strokovnjaki in spodbujanje ustreznega usposabljanja ter vzpostavljanje telemedicine;
Sprememba 63
Predlog sklepa
Člen 34 a (novo)
Člen 34a

Zdravje in varnost pri delu

V okviru pridružitve je sodelovanje na področju zdravja in varnosti pri delu namenjeno krepitvi zmogljivosti ČDO za preprečevanje bolezni in nesreč pri delu z ukrepi, ki se nanašajo predvsem na:

– ukrepe za razvoj študij in strokovnih poročil na področju zdravja in varnosti pri delu, ki se nanašajo na ozemeljsko specifična tveganja,
– pomoč pri posodabljanju zakonodaje na področju zdravja in varnosti pri delu,
– podporo za ukrepe, ki spodbujajo preprečevanje poklicnih tveganj.
Sprememba 64
Predlog sklepa
Člen 38 – naslov
Varstvo spomenikov kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov

Kulturna dediščina in zgodovinski spomeniki

Sprememba 65
Predlog sklepa
Člen 38 – uvodni del
V okviru pridružitve je sodelovanje na področju spomenikov kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov namenjeno spodbujanju izmenjav izkušenj in najboljših praks s pomočjo:

V okviru pridružitve je sodelovanje na področju spomenikov kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov namenjeno spodbujanju izmenjav izkušenj in najboljših praks ter trajnemu povečanju njihove veljave s pomočjo:

Sprememba 66
Predlog sklepa
Člen 38 – odstavek 1 a (novo)
Namen sodelovanja je lahko tudi okrepiti znanje, ohranjanje ter status materialne in nematerialne kulturne dediščine ČDO.

Sprememba 67
Predlog sklepa
Člen 44 a (novo)
Člen 44a

Pogajanja o sporazumih o trgovini s tretjimi državami

Pri pogajanjih o sporazumu o trgovini s tretjo državo si Unija prizadeva, da bi tarifne preferenciale za proizvode Unije razširili na proizvode s poreklom iz ČDO.

Sprememba 68
Predlog sklepa
Člen 54 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Kadar trgovinski sporazumi, o katerih se pogaja s tretjimi državami, utegnejo ogroziti tradicionalne trgovinske sektorje, značilne za ČDO, Komisija izvede predhodno oceno učinka morebitnih posledic v skladu z merili, ki sta jih opredelila Mednarodna organizacija dela in OZN. Ko so ocene pripravljene, jih Komisija pred sklenitvijo zadevnih mednarodnih sporazumov posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, vladnim in lokalnim organom ČDO.
Sprememba 69
Predlog sklepa
Člen 57 – odstavek 1 – točka b
(b) omogočanjem odprave ovir v trgovini ali naložbe za blago in storitve, ki so še posebej pomembne za ublažitev posledic podnebnih sprememb, kot so trajnostno obnovljiva energija in energetsko učinkoviti izdelki in storitve, vključno s sprejetjem okvirov politike za uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij in s spodbujanjem uveljavitve standardov, ki upoštevajo okoljske in gospodarske potrebe in zmanjšujejo tehnične ovire v trgovini;
(b) omogočanjem odprave ovir v trgovini ali naložbe za blago in storitve, ki so še posebej pomembne za ublažitev posledic podnebnih sprememb, kot so trajnostno obnovljiva energija in energetsko učinkoviti izdelki in storitve, vključno s sprejetjem okvirov politike za uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij in s spodbujanjem uveljavitve standardov, ki upoštevajo okoljske, socialne in gospodarske potrebe in zmanjšujejo tehnične ovire v trgovini;
Sprememba 70
Predlog sklepa
Člen 57 – odstavek 1 – točka c
(c) spodbujanjem trgovine z blagom, ki prispeva k socialnim razmeram in okolju prijaznim praksam, vključno z blagom, ki je predmet prostovoljnih sistemov zagotavljanja trajnosti, kot so programi pravične in etične trgovine, eko oznake ter programi certificiranja za proizvode naravnega izvora;
(c) spodbujanjem trgovine z blagom, ki prispeva k socialnim razmeram in okolju prijaznim praksam, vključno z blagom, ki je predmet prostovoljnih sistemov zagotavljanja trajnosti, kot so programi pravične in etične trgovine, eko in socialne oznake ter programi certificiranja za proizvode naravnega izvora;
Sprememba 71
Predlog sklepa
Člen 62
V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju potrošniške politike, varovanja zdravja potrošnikov in trgovine vključuje pripravo zakonov in predpisov na področju potrošniške politike in varstva zdravja potrošnikov, z namenom preprečevanja nepotrebnih ovir v trgovini.

V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju potrošniške politike, varovanja zdravja potrošnikov in trgovine vključuje možnost začasnega priznavanja pravil in postopkov iz ČDO ter pripravo zakonov in predpisov na področju potrošniške politike in varstva zdravja potrošnikov, z namenom preprečevanja nepotrebnih ovir v trgovini.

Sprememba 72
Predlog sklepa
Člen 68 – točka a
(a) krepitev zmogljivosti ČDO za oblikovanje in izvajanje politik, potrebnih za razvoj trgovine z blagom in storitvami;
(a) krepitev zmogljivosti ČDO za oblikovanje in izvajanje politik, potrebnih za razvoj trgovine z blagom in storitvami, zlasti z novimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami;
Sprememba 73
Predlog sklepa
Člen 68 – točka b
(b) spodbujanje prizadevanj ČDO za vzpostavitev ustrezne pravnih, regulativnih in institucionalnih okvirov ter potrebnih upravnih postopkov;
(b) spodbujanje prizadevanj ČDO za vzpostavitev ustreznih pravnih, regulativnih in institucionalnih okvirov ter potrebnih upravnih postopkov, da se omogoči zlasti izboljšanje socialnih standardov in vzpostavi socialno ozračje, ki bo naklonjeno rasti;
Sprememba 74
Predlog sklepa
Člen 68 – točka d
(d) omogočanje razvoja trga in proizvodov, vključno z izboljšanjem kakovosti proizvodov;
(d) omogočanje razvoja ter diverzifikacije trga in proizvodov, vključno z izboljšanjem kakovosti proizvodov;
Sprememba 75
Predlog sklepa
Člen 68 – točka e
(e) prispevanje k razvoju človeških virov in poklicnih znanj v zvezi s trgovino z blagom in storitvami;
(e) prispevanje k razvoju človeških virov in poklicnih znanj z nudenjem primernih usposabljanj v zvezi s trgovino z blagom in storitvami;
Sprememba 76
Predlog sklepa
Člen 68 – točka f
(f) krepitev zmogljivosti poslovnih posrednikov za zagotavljanje storitev podjetjem v ČDO, ki so pomembne za njihove izvozne dejavnosti, kot so informacije o stanju na trgu;
(f) krepitev zmogljivosti poslovnih posrednikov za zagotavljanje storitev podjetjem v ČDO, ki so pomembne za njihove izvozne dejavnosti, kot so informacije o stanju na trgu, z boljšo uporabo novih tehnologij;
Sprememba 77
Predlog sklepa
Člen 79 – odstavek 2
2.  Unija podpira prizadevanja ČDO za razvoj zanesljivih statističnih podatkov o teh področjih.
2.  Unija podpira prizadevanja ČDO za razvoj zanesljivih statističnih podatkov o teh področjih. Poleg tega podpira ČDO v prizadevanjih za izboljšanje primerljivosti njihovih makroekonomskih kazalnikov, zlasti z izračunom paritete kupne moči.
Sprememba 78
Predlog sklepa
Člen 80 – odstavek 2
2.  Na pobudo ČDO se študije ali ukrepi tehnične pomoči lahko financirajo v povezavi z izvajanjem dejavnosti, ki so predvidene v programskih dokumentih. Komisija se lahko odloči za financiranje teh ukrepov bodisi iz programljive pomoči bodisi iz sredstev za ukrepe tehničnega sodelovanja.
2.  Na pobudo ČDO se študije ali ukrepi tehnične pomoči lahko financirajo v povezavi z izvajanjem dejavnosti, ki so predvidene v tem sklepu. Komisija se lahko odloči za financiranje teh ukrepov bodisi iz programljive pomoči bodisi iz sredstev za ukrepe tehničnega sodelovanja.
Sprememba 79
Predlog sklepa
Člen 80 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija vsaj enkrat letno, po možnosti v povezavi s forumom EU–ČDO, organizira strokovno srečanje regionalnih odredbodajalcev in odredbodajalcev na podlagi prenosa, da bi okrepili strokovni dialog ter izboljšali načrtovanje in izvrševanje sredstev.
Sprememba 80
Predlog sklepa
Člen 82 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)
Komisija zagotovi, da so v pravilih programiranja upoštevani omejeni človeški in upravni viri ČDO ter njihove institucionalne vezi z državo članico, s katero so povezani.

Sprememba 81
Predlog sklepa
Člen 82 – odstavek 5
5.  Upravni organi ČDO in Komisija so skupaj odgovorni za odobritev programskega dokumenta.
5.  Upravni organi ČDO in Komisija so skupaj odgovorni za odobritev programskega dokumenta. V zvezi s tem o programskem dokumentu poteka izmenjava mnenj med ČDO, zadevno državo članico in Komisijo. Kot del te izmenjave mnenj potekajo strokovna srečanja med regionalnimi odredbodajalci in vsemi predstavniki Komisije ter uradov in delegacij, ki jih zadeva programiranje, po možnosti kot nadaljevanje dialoga foruma ČDO–EU.
Sprememba 82
Predlog sklepa
Člen 83 – odstavek 1
1. Komisija sredstva 11. ERS v ČDO izvrši na načine, določene v finančni uredbi 11. ERS in v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu in njegovih izvedbenih ukrepih. V ta namen z ustreznimi organi ČDO sklene sporazume o financiranju.
1. Komisija sredstva 11. ERS v ČDO izvrši na načine, določene v finančni uredbi 11. ERS in v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu in njegovih izvedbenih ukrepih. V ta namen z ustreznimi organi ČDO sklene sporazume o financiranju in organizira strokovna srečanja z regionalnimi odredbodajalci in vsemi predstavniki služb Komisije, uradov in delegacij, ki jih zadeva izvajanje programiranja, po možnosti kot nadaljevanje dialoga foruma ČDO–EU.
Sprememba 83
Predlog sklepa
Člen 84 – odstavek 8
8.  Komisija obvesti odbor o spremljanju izvajanja, vrednotenju in spremembi programskih dokumentov.
8.  Komisija istočasno obvesti odbor in Evropski parlament o spremljanju izvajanja, vrednotenju in spremembi programskih dokumentov.
Sprememba 84
Predlog sklepa
Člen 88 – odstavek 2
2.  ČDO so upravičeni tudi do podpore v okviru programov Unije za sodelovanje z drugimi državami, zlasti državami v razvoju, ob upoštevanju pravil, ciljev in ureditev iz teh programov.
2.  ČDO prejemajo podporo v okviru programov Unije za sodelovanje z drugimi državami ob upoštevanju pravil, ciljev in ureditev iz teh programov.
Sprememba 85
Predlog sklepa
Člen 88 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Za zagotovitev uspešne in učinkovite udeležbe ČDO v različnih horizontalnih programih Unije Komisija oblikuje resnično „strategijo za ČDO“ in v vsakem generalnem direktoratu imenuje „referenta za ČDO“. Ti „referenti za ČDO“ sodelujejo pri pripravi letnih programov dela za vsak program, zlasti prek posvetovanj med službami, da se zagotovi ustrezno upoštevanje potreb in posebnosti ČDO. Komisija poleg tega v čim krajšem času uradno obvesti ČDO o objavi razpisov za zbiranje predlogov v okviru različnih horizontalnih programov.
Sprememba 86
Predlog sklepa
Člen 89 – odstavek 1
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo pravila iz tega sklepa, in sicer v 12 mesecih od začetka njegove veljavnosti, in spreminjajo dodatke Priloge VI za namene upoštevanja tehnološkega razvoja in sprememb v carinski zakonodaji, v skladu s postopkom iz člena 90.
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo pravila iz tega sklepa, in sicer v 6 mesecih od začetka njegove veljavnosti, in spreminjajo dodatke Priloge VI za namene upoštevanja tehnološkega razvoja in sprememb v carinski zakonodaji, v skladu s postopkom iz člena 90.
Sprememba 87
Predlog sklepa
Člen 90 – odstavek 3
3.  Pooblastilo iz člena 89 lahko Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.
3.  Pooblastilo iz člena 89 lahko Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.
Ko Svet začne notranji postopek za odločitev o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti Evropski parlament in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve, pri tem pa navede preneseno pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic.

Sprememba 88
Predlog sklepa
Člen 90 – odstavek 4
4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem uradno obvesti Svet.
4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
Sprememba 89
Predlog sklepa
Člen 90 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)
Če namerava Svet nasprotovati, si prizadeva, da o tem v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve obvesti Evropski parlament, pri tem pa navede, kateremu delegiranemu aktu namerava nasprotovati in razloge za nasprotovanje.

Sprememba 90
Predlog sklepa
Člen 90 a (novo)
Člen 90a

Nujni postopek

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo nujnega postopka.
2.  Svet lahko delegiranemu aktu nasprotuje v skladu s postopkom iz člena 90(5). V tem primeru Komisija, ko jo Svet obvesti o nasprotovanju, akt nemudoma razveljavi.
Sprememba 91
Predlog sklepa
Člen 91 – odstavek 1 – uvodni del
Svet v skladu s Pogodbo odloča o vseh potrebnih prilagoditvah tega sklepa, kadar:

Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom v skladu s Pogodbo odloča o vseh potrebnih prilagoditvah tega sklepa, kadar:

Sprememba 92
Predlog sklepa
Priloga I
SEZNAM ODROČNIH ČEZMORSKIH DRŽAV IN OZEMELJ

SEZNAM ODROČNIH ČEZMORSKIH DRŽAV IN OZEMELJ

-  Falklandski otoki;
-  Falklandski otoki;
-  Sveta Helena,
-  Ascension, Tristan da Cunha;
-  Sveta Helena, Ascension, Tristan da Cunha;
- Saint Pierre in Miquelon.
-  Saint Pierre in Miquelon;
- Wallis in Futuna.
Sprememba 93
Predlog sklepa
PRILOGA II – točka 1 – odstavek 1
1.  Za namene tega sklepa se skupni znesek finančne pomoči EU v višini [343,4 milijona] EUR v okviru 11. ERS, ki je določen z Notranjim sporazumom o uvedbi 11. ERS, za sedemletno obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 razporedi na naslednji način:
1.  Za namene tega sklepa se skupni znesek finančne pomoči EU v višini [360,57 milijona] EUR v okviru 11. ERS, ki je določen z Notranjim sporazumom o uvedbi 11. ERS, za sedemletno obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 razporedi na naslednji način:
(a) [330,4 milijona] EUR v obliki nepovratnih sredstev za programljivo podporo za dolgoročni razvoj, humanitarno pomoč, nujno pomoč, pomoč za begunce in dodatno podporo ob nihanju prihodkov od izvoza ter podporo za regionalno sodelovanje in integracijo;
(a) [345,57 milijona] EUR v obliki nepovratnih sredstev za programljivo podporo za dolgoročni razvoj, humanitarno pomoč, nujno pomoč, pomoč za begunce in dodatno podporo ob nihanju prihodkov od izvoza ter podporo za regionalno sodelovanje in integracijo;
(b) [5 milijonov] EUR za financiranje subvencij obresti in tehnične pomoči v okviru investicijskih skladov ČDO iz Priloge IV;
(b) [5 milijonov] EUR za financiranje subvencij obresti in tehnične pomoči v okviru investicijskih skladov ČDO iz Priloge IV;
(c) [8 milijonov] EUR za študije ali ukrepe tehnične pomoči v skladu s členom 79 tega sklepa in za splošno ovrednotenje tega sklepa, ki ga je treba opraviti najpozneje štiri leta pred iztekom njegove veljavnosti.
(c) [10 milijonov] EUR za študije ali ukrepe tehnične pomoči v skladu s členom 79 tega sklepa in za splošno ovrednotenje tega sklepa, ki ga je treba opraviti najpozneje štiri leta pred iztekom njegove veljavnosti.
Sprememba 94
Predlog sklepa
PRILOGA II – člen 3 - uvodni del
Znesek [330,4 milijona] EUR iz člena 1(1)(a) se dodeli na podlagi potreb in uspešnosti ČDO v skladu z naslednjimi merili:

Znesek [345,57 milijona] EUR iz člena 1(1)(a) se dodeli na podlagi potreb in uspešnosti ČDO v skladu z naslednjimi merili:

Sprememba 95
Predlog sklepa
PRILOGA II – točka 3 – odstavek 2
2. [105 milijonov] EUR bo dodeljenih za podporo regionalnemu sodelovanju in integraciji v skladu s členom 7 tega sklepa, zlasti v zvezi s prednostnimi nalogami in področji skupnega interesa iz člena 5 ter s pomočjo posvetovanj prek primerov partnerstva EU-ČDO iz člena 13. Prizadevalo si bo za povezavo z drugimi finančnimi instrumenti Unije ter sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 Pogodbe.
2. [120,17 milijonov] EUR bo dodeljenih za podporo regionalnemu sodelovanju in integraciji v skladu s členom 7 tega sklepa, zlasti v zvezi s prednostnimi nalogami in področji skupnega interesa iz člena 5 ter s pomočjo posvetovanj prek primerov partnerstva EU-ČDO iz člena 13. Prizadevalo si bo za povezavo z drugimi finančnimi instrumenti Unije ter sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 Pogodbe.
Sprememba 96
Predlog sklepa
PRILOGA VI – člen 3 – odstavek 1 – točka g
(g) izdelki ribogojstva, kadar so ribe, raki in mehkužci tam rojeni in vzrejeni;
(g) izdelki ribogojstva, kadar so ribe, raki in mehkužci tam vzrejeni;
Sprememba 97
Predlog sklepa
Priloga VI – člen 10 – odstavek 6
6.  Komisija ukrep, s katerim odobri kumulacijo iz odstavka 1, sprejme z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).
6.  Na Komisijo se v skladu s členom 90 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z ukrepom, s katerim odobri kumulacijo iz odstavka 1.
Sprememba 98
Predlog sklepa
PRILOGA VI – člen 16 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Odstopanja se ČDO odobrijo za ribiške proizvode v mejah letne kvote 2 500 ton za ribiške proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 in 160510.
Zahteve za odstopanje ČDO ali država članica predloži odboru v skladu z zgoraj omenjeno kvoto, ta pa jih samodejno odobri in uveljavi z odločbo.

Sprememba 99
Predlog sklepa
Priloga VI – člen 16 – odstavek 8
8.  Komisija ukrep, s katerim odobri začasno odstopanje iz odstavka 1, sprejme z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).
8.  Na Komisijo se v skladu s členom 90 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z ukrepom, s katerim odobri začasno odstopanje iz odstavka 1.
Sprememba 100
Predlog sklepa
Priloga VI – člen 63 – odstavek 3
3.  Komisija ukrep, s katerim odobri začasno odstopanje iz odstavka 1, sprejme z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).
3.  Na Komisijo se v skladu s členom 90 prenese pooblastilo sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z ukrepom, s katerim odobri začasno odstopanje iz odstavka 1.
Sprememba 101
Predlog sklepa
Priloga VI – člen 64
Postopki v odboru

črtano
1.  Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 102
Predlog sklepa
Priloga VII – člen 2 – odstavek 1
1.  Če Komisija meni, da obstajajo zadostni dokazi za upravičenost začasnega preklica zaradi razlogov iz odstavkov 1 in 2 člena 1 te priloge, lahko začasno prekliče preferencialne režime, določene s tem sklepom, za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države upravičenke, pod pogojem, da najprej:
1.  Če Komisija meni, da obstajajo zadostni dokazi za upravičenost začasnega preklica zaradi razlogov iz odstavkov 1 in 2 člena 1 te priloge, lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 90 začasno prekliče preferencialne režime, določene s tem sklepom, za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države upravičenke, pod pogojem, da najprej:
(a) opravi posvetovanje z odborom iz člena 10 Priloge VIII v skladu s postopkom iz odstavka 2 člena 3;
(b) pozove države članice, naj sprejmejo previdnostne ukrepe, potrebne za varovanje finančnih interesov Unije in/ali za zagotavljanje, da država upravičenka izpolnjuje svoje obveznosti; ter
(b) pozove države članice, naj sprejmejo previdnostne ukrepe, potrebne za varovanje finančnih interesov Unije in/ali za zagotavljanje, da država upravičenka izpolnjuje svoje obveznosti; ter
(c) objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem navede, da obstajajo razlogi za utemeljen dvom v uporabo preferencialnih režimov in/ali izpolnjevanje obveznosti s strani države upravičenke, zaradi česar lahko postane vprašljiva upravičenost te države do nadaljnjega uživanja ugodnosti iz tega sklepa.
(c) objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem navede, da obstajajo razlogi za utemeljen dvom v uporabo preferencialnih režimov in/ali izpolnjevanje obveznosti s strani države upravičenke, zaradi česar lahko postane vprašljiva upravičenost te države do nadaljnjega uživanja ugodnosti iz tega sklepa.
Komisija obvesti zadevno ČDO o vsakem sklepu, sprejetem v skladu s tem odstavkom, preden ta začne veljati. Komisija o takih sklepih uradno obvesti tudi odbor iz člena 10 Priloge VIII.

Komisija obvesti zadevno ČDO o vsakem sklepu, sprejetem v skladu s tem odstavkom, preden ta začne veljati.

Sprememba 103
Predlog sklepa
Priloga VII – člen 2 – odstavek 2
2.  Obdobje začasnega preklica ne presega 6 mesecev. Po preteku tega obdobja Komisija sklene, ali bo začasni preklic po tem, ko je o tem obvestila odbor iz člena 10 Priloge VIII, ukinila ali bo v skladu s postopkom iz odstavka 1 tega člena obdobje začasnega preklica podaljšala.
2.  Obdobje začasnega preklica ne presega 6 mesecev. Po preteku tega obdobja Komisija sklene, ali bo začasni preklic ukinila ali bo v skladu s postopkom iz odstavka 1 tega člena obdobje začasnega preklica podaljšala.
Sprememba 104
Predlog sklepa
Priloga VII – člen 3
Postopek v odboru

črtano
1.  Za namene izvajanja člena 2 Komisiji pomaga odbor iz člena 10 Priloge VIII.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 105
Predlog sklepa
Priloga VIII – člen 5 – odstavek 2
2.  Komisija sprejme predhodne nadzorne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 6 te priloge.
2.  Komisija sprejme predhodne nadzorne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 6 te priloge.
Sprememba 106
Predlog sklepa
Priloga VIII – člen 6 – odstavek 1
1.  Zaradi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov v zvezi s poslabšanjem gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije, ki bi ga bilo težko izboljšati, se lahko uvedejo začasni ukrepi. Začasni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni. Komisija sprejme začasne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 10 te priloge. V nujnih primerih Komisija sprejme začasne zaščitne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj, v skladu s postopkom iz člena 10 te priloge.
1.  Zaradi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov v zvezi s poslabšanjem gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije, ki bi ga bilo težko izboljšati, se lahko uvedejo začasni ukrepi. Začasni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni. Komisija sprejme začasne ukrepe z delegiranimi akti v skladu s členom 90. V nujnih primerih Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 90 sprejme začasne zaščitne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj.
Sprememba 107
Predlog sklepa
Priloga VIII – člen 7 – odstavek 1
1.  Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 2 te priloge niso izpolnjeni, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 4 te priloge sprejme sklep o zaključku preiskave in postopkov. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 9 te priloge objavi poročilo, ki vsebuje njene ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi ustreznimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago.
1.  Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 2 te priloge niso izpolnjeni, Komisija sprejme sklep o zaključku preiskave. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 9 te priloge objavi poročilo, ki vsebuje njene ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi ustreznimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago.
Sprememba 108
Predlog sklepa
Priloga VIII – člen 7 – odstavek 2
2.  Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2 te priloge izpolnjeni, Komisija sprejme sklep o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 4. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 9 te priloge objavi poročilo s povzetkom bistvenih dejstev in premislekov, ki so pomembni za sklep, in o sklepu o sprejetju potrebnih zaščitnih ukrepov nemudoma obvesti upravne organe ČDO.
2.  Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2 te priloge izpolnjeni, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 90 sprejme sklep o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 9 te priloge objavi poročilo s povzetkom bistvenih dejstev in premislekov, ki so pomembni za sklep, in o sklepu o sprejetju potrebnih zaščitnih ukrepov nemudoma obvesti upravne organe ČDO.
Sprememba 109
Predlog sklepa
Priloga VIII – člen 10
Postopek v odboru

črtano
1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov