Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0417(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0193/2012

Pateikti tekstai :

A7-0193/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 22k
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Europos rizikos kapitalo fondai ***I
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0860),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0490/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0193/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(2);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 191, 2012 6 29, p. 72.
(2) Ši pozicija pakeičia 2012 m. rugsėjo 13 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2012)0346).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų
P7_TC1-COD(2011)0417

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 345/2013.)

Teisinė informacija - Privatumo politika