Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0417(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0193/2012

Predkladané texty :

A7-0193/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Prijaté texty
PDF 282kWORD 20k
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg
Európske fondy rizikového kapitálu ***I
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0860),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0490/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. decembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0193/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 72.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté 13. septembra 2012 (Prijaté texty, P7_TA(2012)0346).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu
P7_TC1-COD(2011)0417

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 345/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia