Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0418(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0194/2012

Předložené texty :

A7-0194/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Hlasování :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2013 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Přijaté texty
PDF 284kWORD 21k
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk
Evropské fondy sociálního podnikání ***I
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0862),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0489/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012(1),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. prosince 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0194/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 55.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 13. září 2012 (Přijaté texty, P7_TA(2012)0345).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o evropských fondech sociálního podnikání
P7_TC1-COD(2011)0418

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 346/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí