Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0418(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0194/2012

Teksty złożone :

A7-0194/2012

Debaty :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2013 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 22k
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg
Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0862),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0489/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2012 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0194/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 55.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 13 września 2012 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0345).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej
P7_TC1-COD(2011)0418

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 346/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności