Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0418(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0194/2012

Texte depuse :

A7-0194/2012

Dezbateri :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2013 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Texte adoptate
PDF 277kWORD 24k
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
Fondurile europene de antreprenoriat social ***I
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0862),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0489/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 12 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0194/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 55..
(2) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 13 septembrie 2012 (Texte adoptate, P7_TA(2012)0345).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social
P7_TC1-COD(2011)0418

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 346/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate