Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0374(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0076/2012

Indgivne tekster :

A7-0076/2012

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0079

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0774),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0010/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 19. maj 2011(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. december 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0076/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union
P7_TC1-COD(2010)0374

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 549/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik