Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0374(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0076/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0076/2012

Viták :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Szavazatok :

PV 13/03/2013 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0079

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 31k
2013. március 13., Szerda - Strasbourg
A nemzeti és regionális számlák rendszere ***I
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unióban alkalmazandó nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0774),

–  tekintettel az EUMSZ 294. cikkének (2) és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0010/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2011. május 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. december 19i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0076/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 203., 2011.7.9., 3. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. március 13-án került elfogadásra az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0374

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 549/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat