Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0374(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0076/2012

Texte depuse :

A7-0076/2012

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0079

Texte adoptate
PDF 277kWORD 31k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Sistemul european de conturi naționale și regionale ***I
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0774),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0010/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 19 mai 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 19 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0076/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 203, 9.7.2011, p. 3.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană
P7_TC1-COD(2010)0374

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 549/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate