Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0374(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0076/2012

Predkladané texty :

A7-0076/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0079

Prijaté texty
PDF 278kWORD 35k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Systém národných a regionálnych účtov ***I
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0774),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0010/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. mája 2011(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0076/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 3.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii
P7_TC1-COD(2010)0374

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 549/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia