Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2309(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0041/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0041/2013

Debates :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Balsojumi :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0082

Pieņemtie teksti
PDF 363kWORD 26k
Trešdiena, 2013. gada 13. marts - Strasbūra
Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 13. marta rezolūcija par Eiropas Parlamenta sastāvu 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (2012/2309(INL))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 14. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā 36. protokolu par pārejas noteikumiem,

–  ņemot vērā Līgumu par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai,

–  ņemot vērā Reglamenta 41., 48. un 74.f pantu,

–  ņemot vērā 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par Eiropas Parlamenta sastāvu(1),

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0041/2013),

A.  tā kā, noslēdzoties Parlamenta 2009.–2014. gada pilnvaru termiņam, spēku zaudēs 36. protokola 2. panta 1. un 2. punkts;

B.  tā kā ir paredzams, ka Horvātijas Republika pievienosies Savienībai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas plānotas 2014. gada pavasarī, un tā kā 19. panta 1. punkts Aktā par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā spēku zaudēs, noslēdzoties Parlamenta 2009.–2014. gada pilnvaru termiņam;

C.  tā kā būtu jāņem vērā demogrāfiskās izmaiņas kopš pēdējām Eiropas Parlamenta vēlēšanām,

D.  tā kā ilgtspējīgas Eiropas Parlamenta vietu sadales sistēmas izveide būtu jāapsver kopsakarā ar Padomē notiekošās balsošanas sistēmas pārskatīšanu kā daļa no Savienības iestāžu kopējās reformas, kas jāizstrādā Konventā, kurš sasaukts saskaņā ar LES 48. panta 3. punktu, un tā kā, veicot šādu reformu, būtu jāatzīst, ka atbilstoši Līgumiem Savienības demokrātijas pamats ir gan pilsoņu, gan dalībvalstu pārstāvība;

E.  tā kā vietas nākamajā Parlamenta sasaukumā nevajadzētu sadalīt patvaļīgi, bet tas būtu jādara, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas jāpiemēro pragmatiski, un tā kā šādai sadalei vajadzētu kompensēt vietu skaita ieguvumus ar zaudējumiem tādā veidā, ka zaudējumi nav lielāki kā viena vieta dalībvalstij,

1.   pamatojoties uz LES 14. panta 2. punktā paredzētajām Parlamenta iniciatīvas tiesībām, iesniedz Eiropadomei šai rezolūcijai pievienoto priekšlikumu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta 2014.–2019. gada sasaukuma sastāvu;

2.  uzsver, ka minētais lēmums, kuram vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana, ir steidzami jāpieņem, tiklīdz spēkā stāsies Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, lai dalībvalstis varētu laikus veikt nepieciešamos iekšējos pasākumus Eiropas Parlamenta 2014.–2019. gada sasaukuma vēlēšanu rīkošanai;

3.  apņemas drīz iesniegt priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot praktiskos pasākumus vēlēšanu rīkošanai 2014. gadā;

4.  apņemas līdz 2015. gada beigām iesniegt jaunu priekšlikumu Eiropadomes lēmumam, lai pietiekami savlaicīgi pirms 2019.–2024. gada pilnvaru termiņa sākšanās izveidotu ilgtspējīgu un pārredzamu sistēmu, kas ļautu nākotnē pirms katrām jaunām Eiropas Parlamenta vēlēšanām vietas starp dalībvalstīm sadalīt objektīvi, pamatojoties uz pievienotā lēmuma priekšlikuma 1. pantā definēto degresīvās proporcionalitātes principu, kā arī ņemot vērā dalībvalstu skaita izmaiņas un atbilstīgi konstatētas demogrāfiskās izmaiņas dalībvalstu iedzīvotāju struktūrā un neizslēdzot iespēju rezervēt noteiktu vietu skaitu deputātiem, kuri ievēlēti no starpvalstu sarakstiem;

5.  atzīmē, ka jaunā sistēma vietu sadalei Eiropas Parlamentā būtu jāveido kopsakarā ar Padomē notiekošās balsošanas sistēmas pārskatīšanu kā daļa no nepieciešamās Līgumu pārskatīšanas; apņemas šajā nolūkā sagatavot priekšlikumus jaunajā Konventā, kas jāsasauc saskaņā ar LES 48. panta 3. punktu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tai pievienoto Eiropadomes lēmuma priekšlikumu, kā arī iepriekš minēto Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu Eiropadomei un Horvātijas Republikas valdībai un parlamentam, kā arī informācijas nolūkā Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 227 E, 4.9.2008., 132. lpp. (A. Lamassoure un A. Severin ziņojums).


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Priekšlikums Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. panta 2. punktu,

ņemot vērā 36. protokola par pārejas noteikumiem 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta iniciatīvu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)  Noslēdzoties Parlamenta 2009.–2014. gada pilnvaru termiņam, spēku zaudēs 36. protokola par pārejas noteikumiem 2. panta 1. un 2. punkts.

(2)  Noslēdzoties Parlamenta 2009.–2014. gada pilnvaru termiņam, spēku zaudēs 19. panta 1. punkts Aktā par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā.

(3)  Ir nekavējoties jāpanāk atbilstība 36. protokola 2. panta 3. punkta noteikumiem un tādēļ jāpieņem Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta otrajā daļā paredzētais lēmums, lai dalībvalstis varētu laikus veikt nepieciešamos iekšējos pasākumus Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada sasaukuma vēlēšanu rīkošanai.

(4)  Šis lēmums atbilst Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, proti, Savienības pilsoņu pārstāvju skaits nepārsniedz septiņus simtus piecdesmit deputātu, neskaitot priekšsēdētāju, un šai pārstāvībai jābūt degresīvi proporcionālai, ievērojot, ka katrai dalībvalstij ir vismaz seši deputāti un nevienai dalībvalstij nepiešķir vairāk par deviņdesmit sešām vietām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērojot Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēto degresīvās proporcionalitātes principu, rīkojas atbilstoši šādiem principiem:

   Eiropas Parlamenta deputātu vietu sadalījumā pilnībā izmanto Līgumā par Eiropas Savienību noteikto minimālo un maksimālo skaitu, lai sadalījums pēc iespējas labāk atbilstu attiecīgajam iedzīvotāju skaitam dalībvalstīs;
   attiecība starp katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu un vietu skaitu pirms noapaļošanas līdz veseliem skaitļiem ir mainīga atkarībā no attiecīgā dalībvalstu iedzīvotāju skaita tādējādi, ka katrs Eiropas Parlamenta deputāts no dalībvalstīm, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks, pārstāv vairāk pilsoņu nekā katrs deputāts no dalībvalstīm, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks, un otrādi ‐ jo dalībvalstī ir vairāk iedzīvotāju, jo lielāks skaits vietu tai pienākas.

2. pants

Kopējais iedzīvotāju skaits dalībvalstīs, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem, jāaprēķina Komisijai (Eurostat) saskaņā ar metodi, ko nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu.

3. pants

Saskaņā ar 1. pantu dalībvalstīs ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaits, sākot ar 2014.–2019. gada pilnvaru termiņu, ir šāds:

Beļģija

21

Bulgārija

17

Čehija

21

Dānija

13

Vācija

96

Igaunija

6

Īrija

11

Grieķija

21

Spānija

54

Francija

74

Horvātija

11

Itālija

73

Kipra

6

Latvija

8

Lietuva

11

Luksemburga

6

Ungārija

21

Malta

6

Nīderlande

26

Austrija

18

Polija

51

Portugāle

21

Rumānija

32

Slovēnija

8

Slovākija

13

Somija

13

Zviedrija

20

Apvienotā Karaliste

73

4. pants

Šo lēmumu pārskata pietiekami savlaicīgi pirms 2019.–2024. gada pilnvaru termiņa sākšanās, lai izveidotu sistēmu, kas ļautu nākotnē pirms katrām jaunām Eiropas Parlamenta vēlēšanām taisnīgā, ilgtspējīgā un pārredzamā veidā vietas dalībvalstīm piešķirt, pamatojoties uz 1. pantā noteikto degresīvās proporcionalitātes principu un ņemot vērā dalībvalstu skaita izmaiņas un atbilstīgi konstatētas demogrāfiskās izmaiņas dalībvalstu iedzīvotāju struktūrā, kā arī balsošanas sistēmu Padomē.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

..., …

Eiropadomes vārdā –

priekšsēdētājs

Juridisks paziņojums - Privātuma politika