Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2309(INL)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0041/2013

Predložena besedila :

A7-0041/2013

Razprave :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Glasovanja :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0082

Sprejeta besedila
PDF 180kWORD 26k
Sreda, 13. marec 2013 - Strasbourg
Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2013 o sestavi Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (2012/2309(INL))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju Protokola št. 36 o prehodnih določbah,

–  ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 41, 48 in 74f Poslovnika,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o sestavi Evropskega parlamenta(1),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0041/2013),

A.  ker bo člen 2(1) in (2) Protokola št. 36 ob koncu parlamentarnega obdobja 2009–2014 prenehal veljati;

B.  ker naj bi Republika Hrvaška pristopila k Uniji pred volitvami v Evropski parlament, ki naj bi potekale spomladi 2014, in ker bodo ob koncu parlamentarnega obdobja 2009–2014 prenehale veljati določbe člena 19(1) Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

C.  ker bi bilo treba upoštevati demografske spremembe, ki so se zgodile v obdobju po zadnjih volitvah v Evropski parlament;

D.  ker bi bilo treba razmisliti o vzpostavitvi trajnega sistema dodelitve sedežev v Evropskem parlamentu v povezavi s pregledom in morebitno spremembo sistema glasovanja v Svetu, ki bi bila dela splošne reforme institucij Unije, ki bi jih opredelila konvencija, sklicana v skladu s členom 48(3) PEU, in ker bi taka reforma morala upoštevati, da je v skladu s Pogodbama temelj demokracije Unije predstavljanje tako državljanov kot tudi držav članic;

E.   ker dodelitev sedežev za prihodnje zakonodajno obdobje ne bi smelo biti samovoljno, temveč bi moralo temeljiti na objektivnih merilih, ki bi se jih bilo treba pragmatično držati, in ker bi bilo treba pri taki dodelitvi kompenzirati pridobitev in izgubo sedežev tako, da se izguba sedežev omeji na največ en sedež na državo članico;

1.   na podlagi svoje pravice do pobude iz člena 14(2) PEU Evropskemu svetu v prilogi posreduje predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta v zakonodajnem obdobju 2014–2019;

2.  poudarja nujnost sprejetja navedenega sklepa, h kateremu mora Evropski parlament dati odobritev, takoj ko Pogodba o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji začne veljati, tako da bodo lahko države članice pravočasno uvedle potrebne nacionalne ukrepe za izvedbo volitev v Evropski parlament za zakonodajno obdobje 2014–2019;

3.  se zaveže k temu, da bo kmalu vložil predlog, katerega namen bo izboljšanje praktične ureditve za izvedbo volitev leta 2014;

4.  se zaveže, da bo pred koncem leta 2015 pripravil nov predlog sklepa Evropskega sveta z namenom, da bi dovolj zgodaj pred začetkom zakonodajnega obdobja 2019–2024 vzpostavili trajen in pregleden sistem, ki bo v prihodnosti pred vsakimi novimi volitvami v Evropski parlament omogočil objektivno in na podlagi načela upadajoče proporcionalnosti iz člena 1 priloženega predloga sklepa dodelitev poslanskih sedežev državam članicam, pri čemer se bodo upoštevali morebitno povečanje števila držav članic, pa tudi ustrezno ugotovljene demografske spremembe njihovega prebivalstva, ne da bi se izključila možnost zagotovitve določenega števila sedežev za poslance, izvoljene na nadnacionalnih listah;

5.  ugotavlja, da bi novi sistem dodeljevanja sedežev v Evropskem parlamentu moral biti vzpostavljen v povezavi s pregledom in morebitno spremembo sistema glasovanja v Svetu, ki bi bil del potrebnega pregleda Pogodb; je odločen, da bo za ta namen podal predloge na naslednji konvenciji, ki bo sklicana v skladu s členom 48(3) PEU;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priloženi predlog sklepa Evropskega sveta skupaj z navedenim poročilom Odbora za ustavne zadeve posreduje Evropskemu svetu ter vladi in parlamentu Republike Hrvaške, v vednost pa Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 227 E, 4.9.2008, str. 132 (poročilo Lamassoure-Severin).


PRILOGA K RESOLUCIJI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14(2) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 2(3) Protokola št. 36 o prehodnih določbah,

ob upoštevanju pobude Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Člen 2(1) in (2) Protokola št. 36 o prehodnih določbah bo prenehal veljati ob koncu zakonodajnega obdobja 2009–2014.

(2)  Člen 19(1) Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo bo prenehal veljati ob koncu zakonodajnega obdobja 2009–2014.

(3)  Nemudoma je treba izpolniti določbe iz člena 2(3) Protokola št. 36 in zato sprejeti sklep iz drugega pododstavka člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji, tako da bodo lahko države članice pravočasno uvedle potrebne nacionalne ukrepe za izvedbo volitev v Evropski parlament za parlamentarno obdobje 2014–2019.

(4)  Ta sklep izpolnjuje merila iz prvega pododstavka člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji, in sicer da število predstavnikov državljanov Unije ne preseže števila sedemsto petdeset plus predsednik, da mora biti zastopanost upadajoče proporcionalna, pri čemer je minimalni prag šest članov na državo članico in se nobeni državi članici ne dodeli več kot šestindevetdeset sedežev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ob uporabi načela upadajoče proporcionalnosti iz prvega pododstavka člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji se upoštevajo naslednja načela:

   porazdelitev sedežev v Evropskem parlamentu v celoti uporablja s Pogodbo o Evropski uniji določeno najmanjše in največje število, da v največji možni meri odraža število prebivalstva v posameznih državah članicah;
   razmerje med prebivalstvom in številom sedežev vsake države članice pred zaokrožanjem na cela števila se mora prilagoditi dejanskemu številu njenih prebivalcev tako, da vsak poslanec Evropskega parlamenta iz države članice z večjim številom prebivalstva predstavlja več državljanov kot poslanec države z manj prebivalci in obratno, da več prebivalcev ima država, večja je njena pravica do številnejših sedežev.

Člen 2

Skupno število prebivalstva držav članic izračuna Komisija (Eurostat) na podlagi podatkov, ki jih posredujejo države članice, v skladu z metodo, ki se določi v uredbi Evropskega parlamenta in Sveta.

Člen 3

V skladu s členom 1 je z učinkom od začetka zakonodajnega obdobja 2014–2019 za vsako državo članico število predstavnikov v Evropskem parlamentu določeno, kakor sledi:

Belgija

21

Bolgarija

17

Češka republika

21

Danska

13

Nemčija

96

Estonija

6

Irska

11

Grčija

21

Španija

54

Francija

74

Hrvaška

11

Italija

73

Ciper

6

Latvija

8

Litva

11

Luksemburg

6

Madžarska

21

Malta

6

Nizozemska

26

Avstrija

18

Poljska

51

Portugalska

21

Romunija

32

Slovenija

8

Slovaška

13

Finska

13

Švedska

20

Združeno kraljestvo

73

Člen 4

Ta sklep se ponovno pregleda dovolj zgodaj pred začetkom zakonodajnega obdobja 2019–2024 z namenom, da se vzpostavi sistem, ki bo v prihodnosti pred vsakimi novimi volitvami v Evropski parlament omogočil objektivno, pravično, trajno in pregledno ter na podlagi načela upadajoče proporcionalnosti iz člena 1 dodelitev poslanskih sedežev državam članicam, pri čemer se upošteva morebitno spremembo števila držav članic, ustrezno ugotovljene demografske spremembe in sistem glasovanja v Svetu.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V …,

Za Evropski svet

Predsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov