Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2524(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0091/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0091/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2013 - 8.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0083

Pieņemtie teksti
PDF 210kWORD 23k
Trešdiena, 2013. gada 13. marts - Strasbūra
Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, apraksts, noformējums, marķējums un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 13. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību II un III pielikumu (2013/2524(RPS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89(1), jo īpaši tās 26. pantu,

–  ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību II un III pielikumu (D 024615/02) (projektu Komisijas regulai);

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulā (EK) Nr. 2232/96 un Regulā (EK) Nr. 110/2008, kā arī Direktīvā 2000/13/EK(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) apkopojumu par botāniskajām piedevām, par kurām ziņots, ka tās satur dabiskas vielas, kam ‐ ja tās izmanto pārtikā un pārtikas piedevās ‐ var būt cilvēka veselībai bīstama iedarbība(3),

–  ņemot vērā Komisijas Pārtikas zinātniskās komitejas 2002. gada 2. februāra atzinumu par tujonu(4),

–  ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

A.  tā kā stiprie alkoholiskie dzērieni ir iedalīti kategorijās atbilstoši Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikumā noteiktajai definīcijai;

B.  tā kā Regulas (EK) Nr. 110/2008 pielikumus var grozīt ar Komisijas atbilstoši regulatīvajai kontroles procedūrai pieņemtiem pasākumiem saskaņā ar minētās regulas 26. pantu;

C.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 2. apsvērumu stipro alkoholisko dzērienu nozarei piemērotajiem pasākumiem būtu jāsargā reputācija, ko stiprie alkoholiskie dzērieni ir iekarojuši gan Eiropas Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot ievērot tradicionālos stipro alkoholisko dzērienu ražošanas paņēmienus;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 6. apsvērumu stipro alkoholisko dzērienu definīcijās būtu jāturpina respektēt tradicionālās kvalitatīvās metodes, bet definīcijas būtu jāpapildina vai jāatjaunina, ja iepriekš definīciju vispār nav bijis vai tās nav bijušas pietiekamas;

E.  tā kā absints ir stiprais alkoholiskais dzēriens, ko tradicionāli ražo vairākās dalībvalstīs un kas līdz šim nav definēts kā Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikuma produktu kategorija;

F.  tā kā projekta Komisijas regulai 1. panta c) punktā ierosināts Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikumā iekļaut absinta definīciju, tajā paredzot, ka minimālais anetola līmenis ir 0,5 grami uz vienu litru;

G.  tā kā absints ir plaši pazīstams stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam vai destilātam pievienojot tādas aromatizējošas vielas kā vērmeli (Artemisia absinthium L.), Melnās jūras vībotni (Artemisia pontica L.), anīsu (Pimpinella anisum L.), fenheli (Foeniculum vulgare Mill.) vai citus garšaugus, ņemot vērā to reģionālo pieejamību;

H.  tā kā atkarībā no dažu garšaugu reģionālās pieejamības un izmaiņām patērētāju izvēlē absinta daudzās dalībvalstīs ir veidojušās vairāk vai mazāk atšķirīgas ražošanas tradīcijas, tādēļ ne visās tradicionālajās receptēs ir paredzēts minimālais anetola līmenis, turklāt anetola līmenis daudziem produktiem, kas šobrīd pieejami tirgū, joprojām ir zemāks par 0,5 gramiem uz vienu litru, ko ierosina Komisija;

I.  tā kā, stājoties spēkā Komisijas regulas projektam, šo absinta veidu ražotājiem nesen ieviestās absinta definīcijas ietekmē būtu vai nu jāatsakās no izmantotā apzīmējuma “Absinthe” lietošanas pārdošanas marķējumā vai arī jāmaina izseni izmantotās receptes, neraugoties uz šī dzēriena tradicionālajām ražošanas metodēm;

J.  tā kā šādas izmaiņas produktam raksturīgajās īpašībās varētu mulsināt patērētājus un tādā veidā mazināt patērētāju uzticību;

K.  tā kā absinta kā produkta kategoriju varētu definēt tā, lai saglabātu reģionālo daudzveidību, nevis liktu ražotājiem mainīt tradicionālās ražošanas metodes;

L.  tā kā absinta ražotājiem varētu noteikt arī prasību sastāvdaļu sarakstā iekļaut anetola daudzumu;

M.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 2. apsvērumu stipro alkoholisko dzērienu nozarei piemērotajiem pasākumiem būtu jāpalīdz nodrošināt patērētājiem augsta līmeņa aizsardzību;

N.  tā kā arī Komisija regulas projekta 1. panta c) punktā ierosina absinta definīcijā noteikt tujona (alfa un beta) daudzumu 5–35 mg uz vienu litru;

O.  tā kā EFSA apkopojumā par botāniskajām piedevām, par kurām ziņots, ka tās satur dabiskas vielas, kam ‐ ja tās izmanto pārtikā un pārtikas piedevās ‐ var būt cilvēka veselībai bīstama iedarbība, ir iekļauts tujons, ko satur Artemisia absinthium L;

P.  tā kā saskaņā ar Komisijas Pārtikas zinātniskās komitejas 2002. gada 2. februāra atzinumu konstatēts, ka tujons nav piemērots izmantošanai kā ķīmiskā aromatizētājviela, un tajā atbalstīta tās augstākās pieļaujamās devas noteikšana pārtikas produktos un dzērienos, kas bija spēkā atzinuma pieņemšanas brīdī un kas ir spēkā saskaņā ar Regulas (EK) No 1334/2008) III pielikumu;

Q.  tā kā daži absinta ražotāji ir sākuši izmantot vībotņu ģints augus, kuri nesatur tujonu vai to satur ļoti niecīgās devās;

R.  tā kā minēto apsvērumu dēļ tujona minimālā līmeņa noteikšana absinta definīcijā ir pretrunā pašreizējai nostājai attiecībā uz šīs iespējami kaitīgās vielas izmantošanu;

S.  tā kā, nosakot minimālo tujona līmeni absintā, šī stiprā alkoholiskā dzēriena definīcija netiek būtiski papildināta,

1.  uzskata, ka šis projekts Komisijas regulai neatbilst Regulas (EK) Nr. 110/2008 mērķim un saturam;

2.  iebilst pret Komisijas projektu regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību II un III pielikumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.
(2) OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.
(3) EFSA Vēstnesis (2012); 10(5): 2663.
(4) Komisijas Pārtikas zinātniskās komiteja pastāvēja līdz 2003. gadam ‐ līdz tika izveidota EFSA. 2002. gada 2. decembrī komiteja pieņēma atzinumu par tujonu, un minēto atzinumu publicēja 2003. gada 6. februārī (SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2; galīgā reradkcija).
(5) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika