Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2524(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0091/2013

Texte depuse :

B7-0091/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.6

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0083

Texte adoptate
PDF 209kWORD 23k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (2013/2524(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89(1) al Consiliului și în special articolul 26,

–  având în vedere proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D 024615/02) (proiectul de regulament al Comisiei),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE(2),

–  având în vedere compendiul de produse vegetale al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) despre care s-a scris că include substanțe de origine naturală care ar putea reprezenta o problemă pentru sănătatea umană în cazul în care sunt utilizate în alimente și în suplimente alimentare(3),

–  având în vedere avizul Comitetului științific pentru alimentație al Comisiei Europene din 2 februarie 2002 privind tuiona(4),

–  având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere articolul 88 alineatele (2) și (3) și alineatul (4)(c) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât băuturile spirtoase sunt clasificate în categorii conform definiților prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE )nr. 110/2008;

B.  întrucât anexele la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 pot fi modificate prin intermediul unor măsuri adoptate de către Comisie în cadrul procedurii de reglementare cu control, în conformitate cu articolul 26 din acest Regulament;

C.  întrucât, în conformitate cu considerentul 2 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, măsurile aplicabile sectorului băuturilor spirtoase ar trebui să protejeze reputația pe care acestea au dobândit-o în Uniunea Europeană și pe piața mondială, ținându-se seama în continuare de practicile tradiționale utilizate în producerea de băuturi spirtoase;

D.  întrucât, în conformitate cu considerentul 6 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, chiar dacă definițiile băuturilor spirtoase pot fi completate sau actualizate, printre altele, în cazul în care nu existau definiții anterioare sau acestea erau insuficiente, ele ar trebui să continue să respecte practicile de calitate tradiționale;

E.  întrucât absintul, o băutură spirtoasă produsă tradițional în mai multe state membre, nu a fost, până în prezent, definit ca o categorie de produs în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008;

F.  întrucât Comisia propune, la articolul 1, litera (c), din propunerea sa de regulament, inserarea unei definiții a absintului în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care ar prevede un nivel minim de anetol de 0,5 grame la litru;

G.  întrucât absintul este cunoscut în general ca o băutură spirtoasă produsă prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă sau a unui distilat de origine agricolă cu pelin de absint (Artemisia absinthium L.), pelin roman (Artemisia pontica L.), anason (Pimpinella anisum L.), fenicul (Foeniculum vulgare Mill.) și alte ierburi, în funcție de disponibilitatea regională a acestora;

H.  întrucât, în funcție de disponibilitatea regională a anumitor ierburi și de diferitele preferințe ale consumatorilor, în multe state membre, practicile tradiționale de producție a absintului au ajuns să difere într-o anumită măsură, astfel încât nu toate rețetele tradiționale prevăd un nivel minim de anetol, iar nivelul de anetol din multe produse disponibile în prezent pe piață rămâne sub nivelul de 0,5 grame la litru propus de Comisie;

I.  întrucât la data intrării în vigoare a propunerii de regulament al Comisiei, ca urmare a acestei nou-introduse definiții a absintului, producătorii acestor variații de absint ar trebui, fie să se abțină de la utilizarea termenului „absint” ca denumire de vânzare, fie să-și modifice rețetele de lungă durată, fără a aduce atingere metodelor tradiționale de producție;

J.  întrucât o astfel de modificare a caracteristicilor intrinseci ale produsului poate irita consumatorii și, prin urmare, poate submina încrederea acestora;

K.  întrucât absintul ca o categorie de produse ar putea fi definit într-un mod care să asigure respectarea varietăților regionale în loc să se ceară producătorilor să schimbe metodele tradiționale de producție;

L.  întrucât producătorii de absint ar putea fi, de asemenea, obligați să includă cantitatea de anetol în lista de ingrediente;

M.  întrucât, în plus, conform considerentului 2 din Regulamentul (CE) nr 110/2008, măsurile aplicabile sectorului băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

N.  întrucât, în plus, Comisia propune, la articolul 1, litera (c), din proiectul său de regulament ca definiția absintului să includă o cerință privind o cantitate de tuionă (alfa și beta) între 5 și 35 de miligrame la litru;

O.  întrucât compendiul de produse vegetale al EFSA despre care s-a scris că include substanțe de origine naturală care ar putea reprezenta o problemă pentru sănătatea umană în cazul în care sunt utilizate în alimente și în suplimente alimentar include tuiona conținută în Artemisia absinthium L.;

P.  întrucât, în conformitate cu avizul său din 2 februarie 2002, Comitetul științific pentru alimentație al Comisiei nu a considerat oportun să definească tuiona ca substanță aromatizantă identificată chimic și a sprijinit aplicarea, în alimente și băuturi, a limitelor superioare care erau în vigoare la momentul adoptării avizului și care rămân în vigoare în conformitate cu anexa III la Regulamentul (CE) nr 1334/2008;

Q.  întrucât anumiți producători de absint au început să utilizeze ierburi din familia Artemisia care nu conțin tuionă sau doar niveluri foarte scăzute din această substanță;

R.  întrucât prevederea unui nivel minim de tuionă, ca parte a unei definiții a absintului, este, prin urmare, în contradicție cu actuala paradigmă de abordare a acestei substanțe potențial dăunătoare;

S.  întrucât precizarea nivelurilor minime de tuionă pentru absint nu adaugă o caracteristică indispensabilă definiției acestei băuturi spirtoase;

1.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 110/2008;

2.  se opune adoptării proiectului de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 39, 13.2.2008, p. 16.
(2) JO L 354, 31.12.2008, p. 34.
(3) Jurnalul EFSA 2012; 10(5): 2663.
(4) Comitetul științific pentru alimentație al Comisiei Europene a funcționat până în 2003, la înființarea oficială a EFSA. La 2 decembrie 2002, Comitetul a adoptat un aviz cu privire la tuiona, care a fost publicat la 6 februarie 2003 cu referirea SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 final.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate