Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0282(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0081/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0081/2013

Viták :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Szavazatok :

PV 13/03/2013 - 8.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0086

Elfogadott szövegek
PDF 1084kWORD 146k
2013. március 13., Szerda - Strasbourg
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról)
P7_TA(2013)0086B7-0081/2013

Az Európai Parlament 2013. március 13-i határozata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megnyitása és a tárgyalási megbízatás tárgyában (COM(2011)0627/3– C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkének (2) bekezdésére és 70a. cikkére,

mivel a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze jelzésül szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre irányuló javaslatról megállapodás nem születik;

határoz az intézményközi tárgyalások megnyitásáról a következő tárgyalási megbízatás alapján:

MEGBÍZATÁS

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,
Indokolás
Pontosítás. A reformcsomag valamennyi jogalkotási aktusának megegyező jogalappal kell rendelkeznie.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A vidékfejlesztési programok haladéktalan megkezdésének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott támogatás szilárd adminisztratív keretfeltételek meglétéhez legyen kötve. Ezért a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy a területük egészére vonatkozó nemzeti vidékfejlesztési programot, vagy több regionális programot kell kidolgozniuk. Minden programban meg kell határozni az uniós vidékfejlesztési prioritásokkal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló stratégiát és a kapcsolódó intézkedéseket. A programozásnak meg kell felelnie az uniós vidékfejlesztési prioritásoknak, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti körülményekhez is, és ki kell egészítenie az egyéb uniós szakpolitikákat, különös tekintettel a mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos politikára, a kohéziós politikára és a közös halászati politikára. Azon tagállamok számára, amelyek regionális programok végrehajtása mellett döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy olyan, önálló költségvetéssel nem rendelkező nemzeti keret létrehozására, amely megkönnyíti a régiók között a nemzeti szinten jelentkező kihívások kezelése céljából folytatandó koordinációt.
(8)  A vidékfejlesztési programok haladéktalan megkezdésének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott támogatás szilárd adminisztratív keretfeltételek meglétéhez legyen kötve. Ezért a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy a területük egészére vonatkozó nemzeti vidékfejlesztési programot, vagy több regionális programot kell kidolgozniuk. Minden programban meg kell határozni az uniós vidékfejlesztési prioritásokkal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló stratégiát és a kapcsolódó intézkedéseket. A programozásnak meg kell felelnie az uniós vidékfejlesztési prioritásoknak, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti körülményekhez is, és ki kell egészítenie az egyéb uniós szakpolitikákat, különös tekintettel a mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos politikára, a kohéziós politikára és a közös halászati politikára. Azon tagállamok számára, amelyek regionális programok végrehajtása mellett döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy egyedi intézkedések nemzeti szinten történő végrehajtására irányuló nemzeti program vagy egy nemzeti keret létrehozására, amely megkönnyíti a régiók között a nemzeti szinten jelentkező kihívások kezelése céljából folytatandó koordinációt.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Szükség van egyes, a programozással és a vidékfejlesztési programok felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok megállapítására. A programok stratégiáját, illetve a kapcsolódó uniós pénzügyi hozzájárulásokat nem érintő felülvizsgálatokra vonatkozóan egyszerűbb eljárást kell megállapítani.
(12)  Szükség van egyes, a programozással és a vidékfejlesztési programok felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok megállapítására. A programok stratégiáját, illetve a kapcsolódó uniós pénzügyi hozzájárulásokat nem érintő felülvizsgálatokra vonatkozóan egyszerűsített eljárást kell megállapítani.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a jogbiztonság és az egyértelműség a program módosítása esetén követendő eljárás tekintetében, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el azon kritériumok meghatározása tekintetében, amelyek alapján a program számszerűsített célkitűzéseinek javasolt módosításai nagy jelentőségűnek minősülnek, és mint ilyenek szükségessé teszik, hogy a program az e rendelet 91. cikkének megfelelően elfogadott végrehajtási aktus útján módosításra kerüljön.
(13)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a jogbiztonság és az egyértelműség a program módosítása esetén követendő eljárás tekintetében, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a számszerűsített célkitűzések jelentős kiigazítását meghatározó kritériumok megállapítása tekintetében.
Indokolás
A programokban eszközölt változások nem pusztán szakmai jellegű döntések.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások segítik a mezőgazdasági termelőket, az erdőtulajdonosokat és a vidéki térségekben működő kkv-kat abban, hogy javítsák gazdaságuk vagy vállalkozásuk fenntartható irányítását és általános teljesítményét. Ezért célszerű ösztönözni mind az ilyen tanácsadási szolgáltatások létrehozását, mind pedig azoknak a mezőgazdasági termelők, erdőtulajdonosok és kkv-k általi igénybevételét. A tanácsadás minőségének és hatékonyságának fokozása érdekében indokolt rendelkezni a tanácsadók minimális képesítéséről és rendszeres képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásoknak segíteniük kell a mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági üzemük teljesítményének értékelésében és azoknak a szükséges javításoknak az azonosításában, amelyeket a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények, a jó mezőgazdasági és környezeti állapot, a […]-i DP/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, továbbá az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével és az azokhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vizek állapotának védelmével, az állatbetegségekre vonatkozó bejelentésekkel és az innovációval kapcsolatos, legalább a(z) HR/2012/EU rendelet I. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelő követelmények és tevékenységek tekintetében végre kell hajtani. A tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi biztonsági előírásokra is ki kell terjednie. Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem vagy a vállalkozás gazdasági, mezőgazdasági vagy környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is. Célszerű üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások nyújtása révén segíteni a mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági üzemük vezetésének javításában és egyszerűsítésében.
(16)  A gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások segítik a mezőgazdasági termelőket, az erdőtulajdonosokat és a vidéki térségekben működő kkv-kat abban, hogy javítsák gazdaságuk vagy vállalkozásuk fenntartható irányítását és általános teljesítményét. Ezért célszerű ösztönözni mind az ilyen tanácsadási szolgáltatások létrehozását, mind pedig azoknak a mezőgazdasági termelők, erdőtulajdonosok és kkv-k általi igénybevételét. A tanácsadás minőségének és hatékonyságának fokozása érdekében indokolt rendelkezni a tanácsadók minimális képesítéséről és rendszeres képzéséről. A(z) .../2013/EU [HR] európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásoknak segíteniük kell a mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági üzemük teljesítményének értékelésében és azoknak a szükséges javításoknak az azonosításában, amelyeket a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények, a jó mezőgazdasági és környezeti állapot, a(z) .../2013/EU [DP] európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, továbbá az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével és az azokhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vizek állapotának védelmével, az állatbetegségekre vonatkozó bejelentésekkel és az innovációval kapcsolatos, legalább a(z) .../2013/EU [HR] rendelet I. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelő követelmények és tevékenységek tekintetében végre kell hajtani. A tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi biztonsági vagy a mezőgazdasági üzem biztonságával kapcsolatos előírásokra is ki kell terjednie. Kiterjedhet továbbá a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatásra, a mezőgazdasági üzem gazdasági tevékenységeinek fenntartható fejlesztésére, a helyi feldolgozásra és a mezőgazdasági üzem vagy a vállalkozás gazdasági, mezőgazdasági vagy környezeti teljesítményéhez kapcsolódó értékesítési kérdésekre is. Célszerű üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások nyújtása révén segíteni a mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági üzemük vezetésének javításában és egyszerűsítésében.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A mezőgazdasági üzemek és a vidéki vállalkozások gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, a mezőgazdasági termékek értékesítésével és feldolgozásával foglalkozó ágazat hatékonyságának fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása és a környezeti célok eléréséhez szükséges nem jövedelemtermelő beruházások ösztönzése érdekében támogatást kell nyújtani azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek hozzájárulnak e célkitűzések megvalósításához. A 2007–2013-as programozási időszakban egy sor különféle intézkedés végrehajtására került sor különböző beavatkozási területeken. Az egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a célból, hogy lehetővé váljék a kedvezményezettek számára nagyobb hozzáadott értéket képviselő integrált projektek kidolgozása és megvalósítása, indokolt, hogy a tárgyi beruházások valamennyi típusa egyetlen intézkedés hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak – az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek és a veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés (SWOT-analízis) alapján – küszöbértéket kell meghatározniuk a mezőgazdasági üzemek életképességének biztosításához kapcsolódó beruházási támogatásokkal támogatható mezőgazdasági üzemek tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás célzottabb elosztására.
(19)  A mezőgazdasági üzemek és a vidéki vállalkozások gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, a mezőgazdasági termékek értékesítésével és feldolgozásával foglalkozó ágazat hatékonyságának fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása és a környezeti célok eléréséhez szükséges nem jövedelemtermelő beruházások ösztönzése érdekében támogatást kell nyújtani azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek hozzájárulnak e célkitűzések megvalósításához. A 2007–2013-as programozási időszakban egy sor különféle intézkedés végrehajtására került sor különböző beavatkozási területeken. Az egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a célból, hogy lehetővé váljék a kedvezményezettek számára nagyobb hozzáadott értéket képviselő integrált projektek kidolgozása és megvalósítása, indokolt, hogy a tárgyi beruházások valamennyi típusa egyetlen intézkedés hatálya alá tartozzon.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A vidéki térségek fejlődése és versenyképessége szempontjából alapvető jelentősége van új gazdasági tevékenységek – új mezőgazdasági üzemek, új vállalkozások vagy nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló új beruházások formájában történő – beindításának és fejlesztésének. Szükség van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztésére irányuló intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal mezőgazdasági termelők gazdálkodói tevékenységének elindítását, majd az indulást követően gazdaságuk szerkezeti kiigazítását, a mezőgazdasági termelők tevékenységi körének nem mezőgazdasági tevékenységekkel történő bővítését, valamint a nem mezőgazdasági kkv-k vidéki térségekben való letelepedését és fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan életképes mezőgazdasági kisüzemek fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen intézkedés keretében támogatott új gazdasági tevékenységek megvalósíthatóságának biztosítása érdekében indokolt, hogy a támogatás nyújtásának feltételeként üzleti tervet kelljen benyújtani. Indokolt úgy rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz támogatás csak a vállalkozás élettartamának kezdeti időszakában legyen nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson működési támogatássá. Ezért amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy részletekben nyújtják a támogatást, a részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében indokolt éves kifizetések formájában támogatást nyújtani azoknak a(z) DP/2012/EU rendelet V. címe által létrehozott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben részt vevő mezőgazdasági termelőknek, akik vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük egészét és a kapcsolódó kifizetési jogosultságokat az említett rendszerben részt nem vevő mezőgazdasági termelőre ruházzák át.
(21)  A vidéki térségek fejlődése és versenyképessége szempontjából alapvető jelentősége van új gazdasági tevékenységek – új mezőgazdasági üzemek, új tevékenységi ágak, a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó új vállalkozások vagy nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló új beruházások, a szociális mezőgazdaságba történő új beruházások és az idegenforgalmi tevékenységekbe való új beruházások formájában történő – beindításának és fejlesztésének. Szükség van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztésére irányuló intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal mezőgazdasági termelők gazdálkodói tevékenységének elindítását, majd az indulást követően gazdaságuk szerkezeti kiigazítását, valamint előmozdítja a vállalkozási kedvet a nők körében, ideértve a mezőgazdasági termelők tevékenységi körének nem mezőgazdasági tevékenységekkel történő bővítését, valamint a nem mezőgazdasági kkv-k vidéki térségekben való letelepedését és fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan életképes, a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó kisüzemek fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen intézkedés keretében támogatott új gazdasági tevékenységek megvalósíthatóságának biztosítása érdekében indokolt, hogy a támogatás nyújtásának feltételeként üzleti tervet kelljen benyújtani. Indokolt úgy rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz támogatás csak a vállalkozás élettartamának kezdeti időszakában legyen nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson működési támogatássá. Ezért amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy részletekben nyújtják a támogatást, a részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében indokolt támogatást nyújtani azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük egészét és a kapcsolódó kifizetési jogosultságokat egy másik mezőgazdasági termelőre ruházzák át. Az intézkedés vonzóbbá tétele érdekében az ilyen támogatást egyszeri kifizetés formájában kell nyújtani.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A kkv-k alkotják az uniós vidéki gazdaság gerincét. A mezőgazdasági üzemek és a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésének a foglalkoztatás előmozdítására és minőségi munkahelyek vidéki térségekben való teremtésére, a már meglévő munkahelyek megőrzésére, a foglalkoztatás terén jelentkező szezonális ingadozások mérséklésére, a mezőgazdaságon és a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó iparágakon kívüli nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, miközben erősítenie kell az üzleti integrációt és a helyi ágazatközi kapcsolatokat. Ösztönözni kell a mezőgazdaság, a vidéki térségekben folytatott fenntartható és felelősségteljes idegenforgalmi tevékenységek előmozdításán alapuló vidéki turizmus, valamint a természeti és a kulturális örökség területét egyidejűleg felölelő projekteket, továbbá a megújuló energiaforrások terén végrehajtandó beruházásokat.
(22)  A kkv-k alkotják az uniós vidéki fenntartható gazdaság gerincét. A mezőgazdasági üzemek és a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésének a foglalkoztatás előmozdítására és – különösen a fiatalok számára – minőségi munkahelyek vidéki térségekben való teremtésére, valamint a már meglévő munkahelyek megőrzésére, a foglalkoztatás terén jelentkező szezonális ingadozások mérséklésére, a mezőgazdaságon és a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó iparágakon kívüli nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, miközben a fenntartható regionális fejlesztéssel összhangban erősítenie kell az üzleti integrációt és a helyi ágazatközi kapcsolatokat. Ösztönözni kell a mezőgazdaság, a vidéki térségekben folytatott fenntartható és felelősségteljes idegenforgalmi tevékenységek előmozdításán alapuló vidéki turizmus, valamint a természeti és a kulturális örökség területét egyidejűleg felölelő projekteket, továbbá a megújuló energiaforrások terén végrehajtandó beruházásokat. A vidéki térségek fenntartható fejlődését a város és vidék közötti kapcsolatok és a több régiót átfogó együttműködések támogatásával kell erősíteni.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  A termelői csoportokban való részvétel révén a mezőgazdasági termelők közösen tudnak szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek a termékeik értékesítésével összefüggésben – a helyi piacokon történő értékesítést is ideértve – a fokozódó versenyből és az értékesítési lánc következő szintjén elhelyezkedő (downstream) piacok egyre nagyobb mértékű konszolidációjából fakadnak. Következésképpen célszerű támogatni a termelői csoportok létrehozását. A korlátozott pénzügyi források legmegfelelőbb felhasználásának biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő termelői csoportok részesüljenek támogatásban. Annak biztosítására, hogy a termelői csoport életképes szervezetté váljon, a tagállam általi elismerését üzleti terv benyújtásához kell kötni. Annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor működési támogatás nyújtására, valamint hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző szerepe, indokolt öt évre korlátozni e támogatás maximális időtartamát.
(27)  A termelői csoportokban és szervezetekben való részvétel révén a mezőgazdasági termelők közösen tudnak szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek a termékeik értékesítésével összefüggésben – a helyi piacokon történő értékesítést is ideértve – a fokozódó versenyből és az értékesítési lánc következő szintjén elhelyezkedő (downstream) piacok egyre nagyobb mértékű konszolidációjából fakadnak. Következésképpen támogatni kell a termelői csoportok létrehozását és fejlesztését. A korlátozott pénzügyi források legmegfelelőbb felhasználásának biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő termelői csoportok részesüljenek támogatásban. Annak biztosítására, hogy a termelői csoport életképes szervezetté váljon, a tagállam általi elismerését üzleti terv benyújtásához kell kötni. Annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor működési támogatás nyújtására, valamint hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző szerepe, indokolt öt évre korlátozni e támogatás maximális időtartamát.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a jövőben is kiemelkedő szerepet kell betölteniük a vidéki térségek fenntartható fejlődésének támogatásában és a társadalom környezeti szolgáltatások iránti növekvő igényének kielégítésében. Tovább kell ösztönözniük a mezőgazdasági termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a környezet, a táj és annak jellemzői, a természeti erőforrások, a talaj és a genetikai sokféleség védelmével és javításával összeegyeztethető mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése vagy további alkalmazása révén – a társadalom egészét szolgálják. Ebben az összefüggésben a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodási rendszerek további szükségleteire külön figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek hozzá kell járulniuk a vállalt kötelezettségek nyomán felmerülő többletköltségek és elmaradó bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, hogy – a „szennyező fizet” elvének megfelelően – csak azokra a kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező előírásokon és követelményeken. Számos helyzetben a mezőgazdasági termelők csoportja által közösen vállalt kötelezettségek eredményeként létrejövő szinergiák megtöbbszörözik a környezet és az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A közös fellépés ugyanakkor további tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket indokolt megfelelően ellentételezni. Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági termelők és más gazdálkodók képesek legyenek megfelelően végrehajtani az általuk vállalt kötelezettségeket, a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy az említett termelőket és gazdálkodókat az ehhez szükséges képességek és ismeretek birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a 2007–2013-as programozási időszakban tett erőfeszítések szintjét, és az EMVA-ból az egyes vidékfejlesztési programokhoz nyújtott teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint a földgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-környezetvédelmi, az éghajlathoz, az ökológiai termeléshez, valamint a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területekhez kapcsolódó intézkedések keretében.
(28)  Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a jövőben is kiemelkedő szerepet kell betölteniük a vidéki térségek fenntartható fejlődésének támogatásában és a társadalom környezeti szolgáltatások iránti növekvő igényének kielégítésében. Ösztönözniük kell mindenekelőtt a mezőgazdasági termelőket arra, hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a környezet, a táj és annak jellemzői, a természeti erőforrások, a talaj és a genetikai sokféleség védelmével és javításával összeegyeztethető mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése vagy további alkalmazása révén – a társadalom egészét szolgálják. Ebben az összefüggésben a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodási rendszerek további szükségleteire külön figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek hozzá kell járulniuk a vállalt kötelezettségek nyomán felmerülő többletköltségek és elmaradó bevételek ellentételezéséhez. Az elismert agrár-környezetvédelmi intézkedések eredményeit be kell számítani a közvetlen kifizetések keretében vállalt „kizöldítési” kötelezettségekbe. Számos helyzetben a mezőgazdasági termelők csoportja által közösen vállalt kötelezettségek eredményeként létrejövő szinergiák megtöbbszörözik a környezet és az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A közös fellépés ugyanakkor további tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket indokolt megfelelően ellentételezni. Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági termelők képesek legyenek megfelelően végrehajtani az általuk vállalt kötelezettségeket, a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy az említett termelőket az ehhez szükséges képességek és ismeretek birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a 2007–2013-as programozási időszakban tett erőfeszítések szintjét. Ugyanakkor az EMVA-ból az egyes vidékfejlesztési programokhoz nyújtott teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint a földgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-környezetvédelmi, az éghajlathoz és az ökológiai termeléshez kapcsolódó kifizetések formájában. Ennek az intézkedésnek elsődlegesen a mezőgazdasági üzemek vezetői előtt kell nyitva állnia.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Az ökológiai termelésre történő áttéréshez vagy az ökológiai termelés fenntartásához biztosított kifizetéseknek ösztönözniük kell a mezőgazdasági termelőket az ilyen rendszerekben való részvételre, válaszolva ezáltal a társadalomnak a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok és magas szintű állatjóléti előírások alkalmazása iránti, egyre növekvő igényére. Az intézkedésnek köszönhetően a biológiai sokféleség terén jelentkező előnyök közötti szinergia megerősítése érdekében célszerű ösztönzést nyújtani a mezőgazdasági termelőknek, hogy kollektív szerződéseket kössenek, illetve együttműködjenek nagyobb, egymással szomszédos területek vonatkozásában. Annak elkerülésére, hogy a mezőgazdasági termelők nagy számban visszatérjenek a hagyományos termelésre, az ökológiai termelésre való áttérés mellett az annak fenntartására irányuló intézkedéseket is támogatni kell. A kifizetéseknek hozzá kell járulniuk a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, hogy csak azokra a kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező előírásokon és követelményeken.
(30)  Az ökológiai termelésre történő áttéréshez vagy az ökológiai termelés fenntartásához biztosított kifizetéseknek ösztönözniük kell a mezőgazdasági termelőket az ilyen rendszerekben való részvételre, válaszolva ezáltal a társadalomnak a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok és magas szintű állatjóléti előírások alkalmazása iránti, egyre növekvő igényére. Az intézkedésnek köszönhetően a biológiai sokféleség terén jelentkező előnyök közötti szinergia megerősítése érdekében célszerű ösztönzést nyújtani a mezőgazdasági termelőknek vagy egyéb gazdálkodóknak, hogy kollektív szerződéseket kössenek, illetve együttműködjenek nagyobb, egymással szomszédos területek vonatkozásában. Annak elkerülésére, hogy a mezőgazdasági termelők nagy számban visszatérjenek a hagyományos termelésre, az ökológiai termelésre való áttérés mellett az annak fenntartására irányuló intézkedéseket is támogatni kell. A kifizetéseknek hozzá kell járulniuk a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, hogy csak azokra a kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező előírásokon és követelményeken.
Indokolás
Lásd a 30. cikk megfelelő módosítását.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  Az uniós alapok hatékony felhasználásának, valamint a mezőgazdasági termelők között az Unió egész területén érvényesülő egyenlő bánásmódnak a biztosítása érdekében a hegyvidéki területeket és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeket objektív kritériumoknak megfelelően kell meghatározni. A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek esetében a meghatározásnak szilárd tudományos bizonyítékokkal alátámasztott biofizikai kritériumokon kell alapulnia. Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni annak érdekében, hogy könnyebben megvalósítható legyen a kifizetések fokozatos megszüntetése azokon a területeken, amelyek az említett kritériumok alkalmazásának eredményeként többé már nem minősülnek hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területnek.
(33)  Az uniós alapok hatékony felhasználásának, valamint a mezőgazdasági termelők között az Unió egész területén érvényesülő egyenlő bánásmódnak a biztosítása érdekében a hegyvidéki területeket és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeket objektív kritériumoknak megfelelően kell meghatározni. A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek esetében a meghatározásnak szilárd tudományos bizonyítékokkal alátámasztott biofizikai kritériumokon kell alapulnia. A Bizottságnak 2014. december 31-ig jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie, amely kötelezővé teszi a biofizikai kritériumok és a hozzájuk tartozó határértékek alkalmazását a jövőbeli területmeghatározás során, továbbá a finomhangolásra és az átmeneti rendelkezésekre vonatkozó megfelelő szabályokra irányuló javaslatot kell benyújtania.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  A mezőgazdasági termelők napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre nagyobb mértékű áringadozás következtében növekvő gazdasági és környezeti kockázatoknak vannak kitéve. Ebben az összefüggésben a hatékony kockázatkezelés megnövekedett jelentőséggel bír a mezőgazdasági termelők szempontjából. Ezért szükség van olyan kockázatkezelési intézkedés bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy szembe tudjanak nézni az őket leggyakrabban fenyegető kockázatokkal. Következésképpen ennek az intézkedésnek támogatást kell biztosítania a mezőgazdasági termelők számára az általuk fizetett termény-, állat- és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, valamint kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához és az ilyen alapokból a mezőgazdasági termelőknek az állat- vagy növénybetegségek kitörése, illetve környezeti események bekövetkezte miatt elszenvedett veszteségekért fizetett kártérítésekhez. Az intézkedésnek ezenkívül magában kell foglalnia egy jövedelemstabilizáló eszközként működő kölcsönös kockázatkezelési alapot is, amelynek célja támogatás nyújtása azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett. Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági termelők Unió-szerte egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy ne torzuljon a verseny, valamint hogy az Unió által vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesüljenek, konkrét feltételeket kell meghatározni a támogatás ezen intézkedések alapján történő odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA keretében biztosított költségvetési források hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára piaci feltételekkel nyújtott kölcsönök minimális és maximális futamidejének meghatározására vonatkozóan.
(37)  A mezőgazdasági termelők napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre nagyobb mértékű áringadozás következtében növekvő gazdasági és környezeti kockázatoknak vannak kitéve. Ebben az összefüggésben a hatékony kockázatkezelés megnövekedett jelentőséggel bír a mezőgazdasági termelők szempontjából. Ezért szükség van olyan kockázatkezelési intézkedés bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy szembe tudjanak nézni az őket leggyakrabban fenyegető kockázatokkal. Következésképpen ennek az intézkedésnek támogatást kell biztosítania a mezőgazdasági termelők, vagy mezőgazdasági termelők csoportjai számára az általuk fizetett termény-, állat- és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, valamint kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához és az ilyen alapokból a mezőgazdasági termelőknek az állat- vagy növénybetegségek kitörése, károsító szervezetek, környezeti események vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségek bekövetkezte miatt elszenvedett veszteségekért fizetett kártérítésekhez. Az intézkedésnek ezenkívül magában kell foglalnia egy jövedelemstabilizáló eszközként működő kölcsönös kockázatkezelési alapot vagy biztosítási szerződést is, amelynek célja támogatás nyújtása azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett. Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági termelők Unió-szerte egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy ne torzuljon a verseny, valamint hogy az Unió által vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesüljenek, konkrét feltételeket kell meghatározni a támogatás ezen intézkedések alapján történő odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA keretében biztosított költségvetési források hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára piaci feltételekkel nyújtott kölcsönök minimális és maximális futamidejének meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  A helyi fejlesztés tekintetében alkalmazott LEADER-megközelítés éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki térségek fejlődésének előmozdítása terén azáltal, hogy alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazva teljes mértékben figyelembe vette a helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztés iránti multiszektorális igényeket. A LEADER-t ezért ezután is fenn kell tartani és kötelezően bele kell foglalni valamennyi vidékfejlesztési programba.
(38)  A helyi fejlesztés tekintetében alkalmazott LEADER-megközelítés éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki térségek fejlődésének előmozdítása terén azáltal, hogy alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazva teljes mértékben figyelembe vette a helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztés iránti multiszektorális igényeket. A LEADER-t ezért ezután is fenn kell tartani és kötelezően bele kell foglalni valamennyi vidékfejlesztési programba. Folytatni kell a szinergiák feltárását a fejlődő országok helyi fejlesztési hatóságaival folytatott együttműködések ösztönzése révén, teljes mértékben tiszteletben tartva a hagyományos tudást, ahogy az a bennszülött népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatban és a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezményben is szerepel, azzal a céllal, hogy előmozdítsuk a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat, amelyek összeegyeztethetőek a környezet, a talaj és genetikai sokféleség védelmével és javításával.
Indokolás
A hagyományos és helyi tudás és a közösségalapú innováció a felgyűlt gyakorlati tudás és a tudásgenerálási kapacitás széles tárházát képezi, amelyre szükség van a fenntarthatósági és fejlesztési célok eléréséhez. Következésképpen a szinergiák helyi fejlesztési hatóságokkal együttműködésben történő feltárásának meg kell felelnie a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezményben és a bennszülött népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatban a bennszülött és helyi közösségek hagyományos tudásának és gyakorlatainak védelmét illetően megfogalmazott alapelveknek.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  Az EMVA-ból a LEADER keretében végrehajtott helyi fejlesztéshez nyújtott támogatást célszerű kiterjeszteni a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának és megvalósításának, valamint a helyi akciócsoportok működésének valamennyi elemére, továbbá az alulról felfelé építkező és a közösség által irányított helyi fejlesztést végrehajtó területek és csoportok közötti együttműködésre is. Annak érdekében, hogy a partnerek a LEADER-t még nem alkalmazó vidéki térségekben is kipróbálhassák a helyi fejlesztési stratégiát, és felkészülhessenek annak megtervezésére és működtetésére, célszerű finanszírozást nyújtani egy „LEADER kezdőcsomag” biztosításához. Az EMVA keretében biztosított költségvetési források hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a helyi akciócsoportok támogatható szervezési költségeinek részletes meghatározására vonatkozóan.
(40)  Az EMVA-ból a LEADER keretében végrehajtott helyi fejlesztéshez nyújtott támogatást célszerű kiterjeszteni a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának és megvalósításának, valamint azon helyi akciócsoportok működésének valamennyi elemére, amelyekben a döntéshozatal közösségi irányítású és a többi érintett szereplővel partnerségben folyik, továbbá az alulról felfelé építkező és a közösség által irányított helyi fejlesztést végrehajtó területek és csoportok közötti együttműködésre is. Annak érdekében, hogy a partnerek a LEADER-t még nem alkalmazó vidéki térségekben is kipróbálhassák a helyi fejlesztési stratégiát, és felkészülhessenek annak megtervezésére és működtetésére, célszerű finanszírozást nyújtani egy „LEADER kezdőcsomag” biztosításához. Az EMVA keretében biztosított költségvetési források hatékony és eredményes felhasználásának, illetve a LEADER-megközelítés végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a helyi akciócsoportok támogatható szervezési költségeinek részletes meghatározására vonatkozóan, valamint a közösségi irányítású megközelítés tagállamok általi teljes körű végrehajtását biztosító szabályok elfogadása céljából.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
(50)  Az EMVA-nak kifejezésre kell juttatnia az Unió azon felismerését, miszerint a helyi fejlesztéshez kapcsolódó megközelítések és a transznacionális dimenzió erősíthetik egymást, különösen innovatív szellemben történő alkalmazásuk esetén. Ezt oly módon lenne célszerű megvalósítani, hogy az EMVA díjakkal jutalmaz néhány olyan projektet, amely jól példázza ezeket a jellegzetességeket. A díjakat a vidékfejlesztési politika keretében rendelkezésre álló egyéb finanszírozási források kiegészítéseként kell odaítélni, elismerésben részesítve bármely megfelelő főprojektet, függetlenül attól, hogy az adott projekt részesült-e támogatásban valamely vidékfejlesztési program alapján vagy sem.
törölve
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
(51)  A vidékfejlesztési programoknak olyan innovatív fellépéseket kell magukban foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják a forráshatékony, termelékeny és alacsony kibocsátású mezőgazdasági ágazat megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben megvalósuljon az innovatív megoldások gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a várakozások szerint – az innovációhoz kapcsolódó eszközök kihasználtságának és hatékonyságának fokozása, valamint az ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése révén – hozzáadott értéket fog teremteni. Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a gyakorlati gazdálkodás között.
(51)  A vidékfejlesztési programoknak olyan innovatív fellépéseket kell magukban foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják a forráshatékony, termelékeny és alacsony kibocsátású mezőgazdasági ágazat megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben megvalósuljon az innovatív megoldások gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a várakozások szerint – az innovációhoz kapcsolódó eszközök kihasználtságának és hatékonyságának fokozása, valamint az ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése révén – hozzáadott értéket fog teremteni. Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a gyakorlati gazdálkodás között, ezáltal elősegítve a párbeszéd kialakulását.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
(52)  A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP összefüggésében az innovatív projektek végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, kutatókból, tanácsadókból, vállalkozásokból és a mezőgazdasági ágazaton belüli innováció által érintett egyéb szereplőkből álló operatív csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, hogy az ilyen projektek eredményei az ágazat egészének hasznára váljanak, az eredményeket széles körben ismertetni kell.
(52)  A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP összefüggésében az innovatív projektek végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, kutatókból, tanácsadókból, vállalkozásokból és a mezőgazdasági ágazaton belüli innováció által érintett egyéb szereplőkből álló operatív csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, hogy az ilyen projektek eredményei az ágazat egészének hasznára váljanak, ösztönözni kell az eredmények terjesztését, és különböző forrásokból finanszírozni kell a terjesztésre irányuló intézkedéseket, beleértve a technikai segítségnyújtást. Ösztönözni kell az együttműködést a fejlődő országok hasonló célokat követő innovatív hálózataival, különösen azokkal, amelyek támogatják a decentralizált, részvételen alapuló kutatásokat és a legjobb fenntartható gazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek terjesztését, beleértve a kifejezetten a nők számára kialakított rendszereket.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) „művelet”: az érintett vidékfejlesztési program vonatkozásában meghatározott kritériumok szerint kiválasztott és egy vagy több kedvezményezett által végrehajtott projekt, projektcsoport, szerződés, megállapodás vagy egyéb fellépés, amely lehetővé teszi egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás megvalósítását;
d) „művelet”: az érintett vidékfejlesztési program vonatkozásában meghatározott kritériumok szerint kiválasztott és egy vagy több kedvezményezett által végrehajtott projekt, projektcsoport, szerződés, megállapodás vagy egyéb fellépés, amely lehetővé teszi egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás megvalósítását, beleértve a közös stratégiai kerethez (CSF) tartozó különböző alapokból igényelhető támogatások kombinálásának lehetőségét, többek között az ERFA és az ESZA által társfinanszírozott programok egyetlen prioritási tengelyén belül, a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 87. cikkének (1) bekezdésével összhangban;
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont
f) „monitoring- és értékelési rendszer”: a programok kiinduló helyzetére, pénzügyi végrehajtására, teljesítményére, eredményeire és hatásaira vonatkozó korlátozott számú közös mutatót meghatározó, a Bizottság és a tagállamok által kialakított általános megközelítés;
f) „monitoring- és értékelési rendszer”: a programok kiinduló helyzetére, pénzügyi végrehajtására, teljesítményére és eredményeire vonatkozó korlátozott számú közös mutatókat meghatározó, a Bizottság és a tagállamok által kialakított általános megközelítés; a rendszernek nem kell kizárólag metrikus alapúnak lenni, és az ilyen megközelítés helyére – szükség és a megfelelő módszerek alakalmazása esetén – a programteljesítmény minőségalapú megközelítése léphet;
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)
ja) „átmeneti régiók”: azok a régiók, amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) a 27 uniós tagállam GDP-átlagának 75%-a és 90%-a között van;
Indokolás
Az átmeneti régiókat figyelembe kell venni az Alapból nyújtott hozzájárulásról szóló 65. cikk módosításával összhangban.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont
l) „tranzakciós költségek”: valamely kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, de nem közvetlenül annak teljesítésével összefüggésben felmerülő költség;
l) „tranzakciós költségek”: valamely kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, közvetve annak teljesítése révén felmerülő költség, amely az átalányköltségek alapján számítható ki;
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)
la) „termelési rendszer”: a földterületek és az erőforrások egy egészként kezelt együttese;
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új)
ma) „agrár-erdészet”: olyan termelési rendszer, ahol a fák és a termesztett vagy legeltetetésre szánt növények együtt nőnek ugyanazon földterületeken vagy azok szélén;
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont
o) „kedvezőtlen éghajlati jelenség”: természeti katasztrófához hasonlítható időjárási körülmények, például fagy, viharok és jégeső, jég, heves esőzés vagy súlyos szárazság;
o) „kedvezőtlen éghajlati jelenség”: természeti katasztrófához hasonlítható időjárási körülmények, például fagy, viharok, viharos forgószelek, jégeső, jég, heves esőzés vagy súlyos szárazság;
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r pont
r) „természeti katasztrófa”: a természetben előforduló, biotikus vagy abiotikus jellegű esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a mezőgazdasági termelési rendszerek és az erdőszerkezetek vonatkozásában, és komoly gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;
r) „természeti katasztrófa”: a természetben előforduló, biotikus vagy abiotikus jellegű esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a mezőgazdasági termelési rendszerek és az erdőszerkezetek vonatkozásában, és komoly gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági vagy az erdészeti ágazatban;
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – s pont
s) „katasztrófaesemény”: emberi tevékenység által okozott, előre nem látott, biotikus vagy abiotikus jellegű esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a mezőgazdasági termelési rendszerek és az erdőszerkezetek vonatkozásában, és komoly gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;
s) „katasztrófaesemény”: emberi tevékenység által okozott, előre nem látott, biotikus vagy abiotikus jellegű esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a mezőgazdasági termelési rendszerek és az erdőszerkezetek vonatkozásában, és komoly gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági vagy az erdészeti ágazatban;
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont
t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, korlátozott számú gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc;
t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, a helyi fejlesztési stratégia alkalmazása, valamint a termelõk, a feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, korlátozott számú, a közvetlen értékesítésben, a helyi piacokon és a közösségi támogatású mezõgazdaságban részt vevő gazdasági szereplõ által alkotott ellátási lánc;
Indokolás
A rövid ellátási láncok kidolgozása holisztikus megközelítésének elősegítése és a vidéki közösségek szükségleteire való közvetlen reagálás érdekében a rövid ellátási láncok fogalommeghatározásának konkrétan hivatkoznia kellene az olyan értékesítési csatornákra, mint a közvetlen értékesítés, a helyi piacok és a közösségi támogatású mezőgazdaság, amelyek lehetőséget biztosítanak a mezőgazdasági és egyéb termelők számára a kiváló minőségű élelmiszer-termékek értékesítésére.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont
u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan mezőgazdasági termelő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 40 évesnél fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal rendelkezik, és első alkalommal kezd gazdálkodni valamely mezőgazdasági üzemben az üzem vezetőjeként;
u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan mezőgazdasági termelő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 éves, megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal rendelkezik, és az üzem vezetője;
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x a pont (új)
xa) „mezőgazdasági termelő”: aktív mezőgazdasági termelő a(z) …/2013/EU [DP] rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 9. cikkének értelmében.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x b pont (új)
xb) „közösségi szinten irányított helyi fejlesztés”: decentralizált, alulról felfelé építkező, helyi és szubregionális szintű irányítás és partnerség, amely multiszektoriális, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és végrehajtására ösztönzi a vidéki szereplőket, támogatva a közösségi felelősségvállalást és a közösségi kapacitásépítést, valamint az innovációt;
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  E rendelet alkalmazásában is a(z)…/2013/EU [DP] rendelet 4. cikkében megállapított fogalommeghatározások az irányadók.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
(2)  A fiatal mezőgazdasági termelőre vonatkozóan az (1) bekezdés u) pontjában megadott fogalommeghatározás tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, amelyek teljesülése esetén valamely jogi személy fiatal mezőgazdasági termelőnek minősíthető, ideértve a szakmai készségek elsajátításához biztosított türelmi időszak meghatározását is.
(2)  A fiatal mezőgazdasági termelőkre és a mezőgazdasági kisüzemekre vonatkozóan a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, amelyek teljesülése esetén valamely jogi személy fiatal mezőgazdasági termelőnek vagy mezőgazdasági kistermelőnek minősíthető, ideértve a szakmai készségek elsajátításához biztosított türelmi időszak meghatározását is, valamint figyelembe véve az egyes tagállamok sajátos jellemzőit.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk
Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az Európa 2020 stratégia megvalósításához azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a kohéziós politikát és a közös halászati politikát kiegészítve Unió-szerte előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az uniós mezőgazdasági ágazat területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá, valamint innovatívabbá váljon.

Az EMVA-nak az európai vidékfejlesztési stratégia keretében hozzá kell járulnia az Európa 2020 stratégia megvalósításához azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a kohéziós politikát és a közös halászati politikát kiegészítve, azokkal összehangoltan és azok mellett Unió-szerte előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. Hozzá kell járulnia a területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabb, éghajlatbarátabb és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbb, valamint versenyképesebb, termelékenyebb és innovatívabb uniós mezőgazdasági és erdészeti ágazat, valamint létfontosságú vidéki területek kialakításához.

Indokolás
Mivel az EMVA 4. és 5. cikkben meghatározott célkitűzései ugyancsak a mezőgazdasági ágazaton kívüli vidéki területekre irányuló intézkedéseket érintenek, az EMVA küldetését integratívabb módon kell megfogalmazni.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
A KAP átfogó keretén belül a vidékfejlesztés támogatásának az alábbi célkitűzések megvalósításához kell hozzájárulnia:

A KAP átfogó keretén belül a vidékfejlesztés támogatásának az alábbi célkitűzések megvalósításához kell hozzájárulnia:

(1) a mezőgazdaság versenyképessége;
(1) a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének előmozdítása;
(2) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés;
(2) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés biztosítása;
(3) a vidéki térségekben végrehajtott kiegyensúlyozott területfejlesztés.
(3) a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének megvalósítása, ami munkahelyeket hoz létre és tart fenn.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia megvalósításához hozzájáruló vidékfejlesztési célkitűzések teljesítésére a következő hat, a közös stratégiai keret tematikus célkitűzéseinek megfeleltethető uniós vidékfejlesztési prioritás keretében kerül sor:

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia megvalósításához hozzájáruló vidékfejlesztési célkitűzések teljesítésére a következő hat, a közös stratégiai keret tematikus célkitűzéseinek megfeleltethető uniós vidékfejlesztési prioritás keretében kerül sor:

(1) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
(1) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
a) az innovációnak és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben;
a) az innovációnak, az együttműködés új módjainak és a tudásbázis fejlesztésének az ösztönzése a vidéki térségekben;
b) a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között;
b) a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között;
c) az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;
c) az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, ideértve a mezőgazdasági üzemek biztonságával kapcsolatos tudatosságot;
(2) a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, különös tekintettel a következő területekre:
(2) a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági és erdészeti termelés valamennyi típusa, valamint az élelmiszeripar esetében, különös tekintettel a következő területekre:
a) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a jelentős strukturális problémákkal küzdő mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a csekély piaci jelenléttel rendelkező üzemekben, bizonyos ágazatokban működő piacorientált üzemekben és azon üzemekben, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálására van szükség;
a) az innovatív gazdálkodási technológiákra irányuló beruházások ösztönzése és a technológiák terjesztésének és használatba vételének elősegítése;
b) a generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdasági ágazatban.
b) az új, magasan képzett belépők gazdálkodási ágazathoz való csatlakozásának előmozdítása, többek között generációs megújulás révén;
ba) valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, a piaci jelenlét, orientáció és diverzifikálás növelése;
bb) a szerkezetátalakítás és a korszerűsítés megkönnyítése a mezőgazdasági üzemekben;
bc) a produktív mezőgazdaság fenntartása hegyvidéki vagy hátrányos helyzetű területeken, vagy a legkülső régiókban;
bd) az agrár-élelmiszeripari feldolgozó ágazat versenyképességének javítása, ideértve a hatékonyság és a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének javítását.
(3) az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre:
(3) az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre:
a) az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a minőségrendszerek, a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén;
a) az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a minőségrendszerek, a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén;
b) a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés támogatása;
b) a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása;
(4) a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre:
(4) a mezőgazdaság és az erdészet hatásai által érintett ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre:
a) a biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása és megőrzése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése;
a) a biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása és megőrzése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése;
aa) az állatjólét javítása;
b) a vízgazdálkodás javítása;
b) a vízgazdálkodás javítása;
c) a talajgazdálkodás javítása;
c) a talajgazdálkodás javítása;
(5) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre:
(5) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre:
a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása;
a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása;
b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása;
b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása;
c) a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő szállításának és felhasználásának megkönnyítése;
c) a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő szállításának és felhasználásának megkönnyítése;
d) a mezőgazdaságból származó dinitrogén-oxid- és metánkibocsátás csökkentése;
d) a mezőgazdaságból származó üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése, valamint a levegőminőség javítása;
e) a szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben;
e) a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben;
ea) az új kutatásokon alapuló termékek, alkalmazási módszerek és eljárások használatának megkönnyítése az agrár-élelmiszeripari értékláncban a biológiai sokféleséggel való gazdálkodás és az erőforrás-hatékonyság javítása érdekében;
(6) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
(6) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez;
a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez;
b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;
b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;
c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatának előmozdítása, és minőségének javítása a vidéki térségekben.
c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatának előmozdítása, és minőségének javítása a vidéki térségekben.
A prioritások mindegyike hozzájárul az innovációval, a környezettel, valamint az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez.

A prioritások mindegyike hozzájárul az innovációval, a környezettel, valamint az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az EMVA-ból nyújtott támogatásoknak összhangban kell állniuk az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által finanszírozott intézkedésekkel.
(1)  Az EMVA-ból nyújtott támogatásoknak összhangban kell állniuk az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap vagy egyéb uniós pénzügyi eszközök által finanszírozott intézkedésekkel.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)
6 a cikk

A politikák fejlesztési célú koherenciája

A reformnak biztosítania kell, hogy az EUMSZ 208. cikkével összhangban a – többek között az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetek égisze alatt jóváhagyott – fejlesztési együttműködési célkitűzéseket a KAP figyelembe vegye. Az e rendeletben hozott intézkedések nem veszélyeztethetik a fejlődő országok, és elsősorban a legkevésbé fejlett országok élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú távú élelmezésbiztonságát, és azoknak hozzá kell járulniuk az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése terén az Unió által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A fenntartható mezőgazdaság előmozdítása során az Uniónak a mezőgazdaság-tudományi és fejlesztési technológiai nemzetközi felmérés következtetéseire (IAASTD) kell támaszkodnia.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
(1)  Az EMVA a tagállamokban vidékfejlesztési programokon keresztül működik. Ezek a programok az uniós vidékfejlesztési prioritások megvalósítására irányuló stratégiát a III. címben meghatározott intézkedéseken keresztül hajtják végre, amelyek véghezviteléhez az EMVA-tól kell támogatást igényelni.
(1)  Az EMVA a tagállamokban vidékfejlesztési programokon keresztül működik. Ezek a programok az uniós vidékfejlesztési prioritások megvalósítására irányuló stratégiát a III. címben meghatározott intézkedéseken keresztül hajtják végre, amelyek véghezviteléhez az EMVA-tól kell támogatást igényelni.
(2)  A tagállamok benyújthatnak egyetlen, a tagállam egész területére vonatkozó programot vagy több regionális programot is.
(2)  A tagállamok benyújthatnak egyetlen, a tagállam egész területére vonatkozó programot vagy több regionális programot, vagy mindkettőt. A nemzeti szinten végrehajtott intézkedések regionális programok keretében nem hajthatók végre.
(3)  A regionális programokat kidolgozó tagállamok az ilyen programokra vonatkozó közös elemeket tartalmazó, önálló költségvetéssel nem rendelkező nemzeti keretszabályozást is benyújthatják jóváhagyásra.
(3)  A regionális programokat kidolgozó tagállamok az ilyen programokra vonatkozó közös elemeket tartalmazó, önálló költségvetéssel nem rendelkező nemzeti keretszabályozást is benyújthatják jóváhagyásra.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk
(1)  A tagállamok vidékfejlesztési programjaikba olyan, az uniós vidékfejlesztési prioritások megvalósításához hozzájáruló tematikus alprogramokat is belefoglalhatnak, amelyek célja, hogy konkrétan meghatározott igényeket elégítsenek ki, különösen a következők vonatkozásában:
(1)  A vidékfejlesztési prioritások megvalósításához való hozzájárulás érdekében a tagállamok vidékfejlesztési programjaikba tematikus alprogramokat is belefoglalhatnak, amelyek konkrétan meghatározott igényeket elégítenek ki. Az ilyen tematikus alprogramok többek között a következőkhöz kapcsolódhatnak:
a) fiatal mezőgazdasági termelők számára;
a) fiatal mezőgazdasági termelők számára;
b) a 20. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett mezőgazdasági kisüzemek;
b) a 20. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett mezőgazdasági kisüzemek;
c) a 33. cikk (2) bekezdésében említett hegyvidéki területek;
c) a 33. cikk (2) bekezdésében említett hegyvidéki területek;
d) rövid ellátási láncok.
d) rövid ellátási láncok;
da) vidéki térségekben élő nők.
Az egyes tematikus alprogramok szempontjából különös jelentőséggel bíró intézkedések és művelettípusok indikatív jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

Az egyes tematikus alprogramok szempontjából különös jelentőséggel bíró intézkedések és művelettípusok indikatív jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

(2)  A tematikus alprogramok irányulhatnak továbbá a meghatározott vidéki térségek fejlődésére jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági ágazatok szerkezetének átalakításához kapcsolódó konkrét igények kielégítésére is.
(2)  A tematikus alprogramok irányulhatnak továbbá a meghatározott vidéki térségek fejlődésére jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági ágazatok szerkezetének átalakításához kapcsolódó konkrét igények vagy a tagállam által azonosított egyéb sajátos igények kielégítésére is.
(3)  A mezőgazdasági kisüzemekkel és a rövid ellátási láncokkal kapcsolatos tematikus alprogramok keretében támogatott műveletek esetében az I. mellékletben megállapított támogatási mértékek 10 százalékponttal növelhetők. A fiatal mezőgazdasági termelők és a hegyvidéki területek esetében a maximális támogatási mértékek az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően növelhetők. A maximális kombinált támogatási mérték azonban legfeljebb 90 % lehet.
(3)  A mezőgazdasági kisüzemekkel és a rövid ellátási láncokkal kapcsolatos tematikus alprogramok keretében támogatott műveletek esetében az I. mellékletben megállapított támogatási mértékek 10 százalékponttal növelhetők. Többek között a fiatal mezőgazdasági termelők és a hegyvidéki területek esetében a maximális támogatási mértékek az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően növelhetők. A maximális kombinált támogatási mérték azonban legfeljebb 90 % lehet.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés – vii pont
vii. már léteznek a tudatosság növelésére, az innovatív fellépések előmozdítására és a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozására irányuló kezdeményezésekre vonatkozó tervek;
vii. már léteznek a tudatosság növelésére, az innovatív fellépések előmozdítására és a mezőgazdasági termeléssel, gazdasági megvalósíthatósággal és fenntarthatósággal foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozására irányuló kezdeményezésekre vonatkozó tervek;
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) az előzetes feltételrendszer és – ahol szükséges – a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 17. cikkének (4) bekezdése szerinti fellépések, valamint a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 19. cikkének alkalmazásában megállapított mérföldkövek értékelése;
d) az IV. mellékletben említett, vidékfejlesztésre vonatkozó, a program szempontjából fontos előzetes feltételrendszer és – ahol szükséges – a(z) .../2013/EU [CSF] rendelet 17. cikkének (4) bekezdése szerinti fellépések értékelése;
Indokolás
A vidékfejlesztési programokra vonatkozó előzetes feltételrendszer nem érintheti a vidékfejlesztési politika alkalmazási körén kívül eső területeket, és csak a program keretében folytatott munkához közvetlenül kapcsolódó feltételek értékelésére használható.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont
f) a helyi fejlesztés vonatkozásában a helyi fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben említett együttműködési intézkedés, a vidéki térségekben az alapvető szolgáltatások biztosítása és a falvak megújulásának elősegítése érdekében végrehajtandó, a 21. cikkben említett intézkedés, valamint a vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységeknek a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások vidéki térségekben történő fejlesztését célzó, a 20. cikkben említett intézkedés keretében történő támogatása közötti koordinációt szolgáló mechanizmusok pontos leírása;
f) a helyi fejlesztés vonatkozásában a helyi fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben említett együttműködésre vonatkozó intézkedés, a vidéki térségekben az alapvető szolgáltatások biztosítása és a falvak megújulásának elősegítése érdekében végrehajtandó, a 21. cikkben említett intézkedés, beleértve a város és vidék közötti kapcsolatokat és a több régiót átfogó együttműködést, valamint a vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységeknek a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások vidéki térségekben történő fejlesztését célzó, a 20. cikkben említett intézkedés keretében történő támogatása közötti koordinációt szolgáló mechanizmusok pontos leírása;
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont
g) a termelékenység és az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás fokozása, valamint a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 61. cikk szerinti célkitűzéseinek a megvalósításához való hozzájárulás céljából végrehajtandó innovációra vonatkozó megközelítés ismertetése;
g) a gazdaságok termelékenységének, gazdasági életképességüknek és az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás fokozása, valamint a mezőgazdasági termeléssel, gazdasági életképességgel és fenntarthatósággal foglalkozó EIP 61. cikk szerinti célkitűzéseinek a megvalósításához való hozzájárulás céljából végrehajtandó innovációra vonatkozó megközelítés ismertetése;
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – j pont
j) mutatókat tartalmazó terv, amely a programban szereplő valamennyi uniós vidékfejlesztési prioritás vonatkozásában feltünteti a mutatókat és a kiválasztott intézkedéseket, megjelölve a várt eredményeket és a köz-, illetve magánkiadások szerinti bontásban megadott tervezett kiadásokat;
j) mutatókat tartalmazó terv, amely a programban szereplő valamennyi uniós vidékfejlesztési prioritás vonatkozásában feltünteti a mutatókat és a kiválasztott intézkedéseket, megjelölve a várt folyamat- és szakpolitikai központú eredményeket és a köz-, illetve magánkiadások szerinti bontásban megadott tervezett kiadásokat;
Indokolás
A vidékfejlesztési szakpolitikai célkitűzések és – beavatkozás esetén – a konkrét célkitűzéseket alátámasztó programozási dokumentumokban lévő bizonyítékok közötti egyértelmű kapcsolat biztosítása érdekében a programteljesítményre vonatkozó intézkedésekben a szakpolitikai célkitűzésekre kell összpontosítani.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – m pont
m) a közös agrárpolitika egyéb eszközei által, a kohéziós politikán keresztül, illetve az ETHA által finanszírozott intézkedéseket kiegészítő jellegre vonatkozó információk;
m) a közös agrárpolitika egyéb eszközei által finanszírozott intézkedéseket kiegészítő jellegre vonatkozó, a közös stratégiai kerethez tartozó egyéb alapokból támogatott intézkedésekkel való összehangolást biztosító mechanizmusokra vonatkozó, valamint a(z) .../2013/EU [CSF] rendelet IV. címében említett finanszírozási eszközök alkalmazására vonatkozó információk;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) külön részletes, tájékoztató jellegű terv, amely feltünteti a várt eredményeket és a köz-, illetve magánkiadások szerinti bontásban megadott tervezett kiadásokat.
c) külön részletes, tájékoztató jellegű terv, amely feltünteti a várt folyamat- és szakpolitikai központú eredményeket és a köz-, illetve magánkiadások szerinti bontásban megadott tervezett kiadásokat.
Indokolás
A vidékfejlesztési szakpolitikai célkitűzések és – beavatkozás esetén – a konkrét célkitűzéseket alátámasztó programozási dokumentumokban lévő bizonyítékok közötti egyértelmű kapcsolat biztosítása érdekében a programteljesítményre vonatkozó intézkedésekben a szakpolitikai célkitűzésekre kell összpontosítani.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
A IV. mellékletben említett előfeltételeken túlmenően a(z) [CSF/2012]/EU rendelet IV. mellékletében meghatározott általános előzetes feltételrendszert is alkalmazni kell az EMVA-ra.

A IV. mellékletben említett előfeltételeket csak akkor kell alkalmazni az EMVA-ra, ha azok relevánsak, és a program prioritásai keretében követett egyedi célok tekintetében alkalmazhatók.

Indokolás
Egy mezőgazdasági térségre irányuló fejlesztési politika nem feltétlenül veszi figyelembe az egyéb politikai területeken támasztott követelmények teljesülését. Az előzetes feltételeket csak a szóban forgó politika kiemelt prioritásai esetében szabad előírni.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság jóváhagyhat egy vidékfejlesztési programot még mielőtt partnerségi szerződést kötne egy tagállammal azokban az esetekben, amikor a Bizottság úgy véli, hogy a vidékfejlesztési program valamennyi eleme megfelel e rendelet előírásainak és a partnerségi szerződés EMVA-ra vonatkozó részeinek.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
ii. az EMVA-ból származó hozzájárulás mértékének megváltoztatása egy vagy több intézkedés esetében;
törölve
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont
iv. pénzeszközök átcsoportosítása olyan intézkedések között, amelyek esetében nem azonos az EMVA-ból származó hozzájárulás mértéke.
törölve
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)
iva. programok közti pénzátutalás az EMVA-források elveszítésének elkerülése érdekében.
Indokolás
Annak érdekében, hogy a tagállamok ne veszítsék el az uniós alapokat, lehetővé kell tenni az egy tagállamon belüli vidékfejlesztési programok közti forrásátcsoportosítást azokban az esetekben, amikor végrehajtási elemzés bizonyítja, hogy fennáll a kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának kockázata.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az (1) bekezdésben említett hozzájárulást a Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül adja meg.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Bizottság végrehajtási aktusok útján szabályokat fogad el a következőkre vonatkozó eljárások és határidők tekintetében:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 90. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozó eljárások és határidők tekintetében:

Indokolás
Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)
A mezőgazdasági üzemeket célzó intézkedések keretében csak a(z) .../2013/EU [DP] rendelet meghatározása szerinti aktív mezőgazdasági termelők támogathatók.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk
(1)  Ezen intézkedés keretében a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó fellépések, valamint demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek támogathatók. A szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek magukban foglalhatnak tanfolyamokat, workshopokat és személyre szabott tanácsadást is.
(1)  Ezen intézkedés keretében a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó fellépések, valamint demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek támogathatók. A szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek magukban foglalhatnak tanfolyamokat, workshopokat és személyre szabott tanácsadást is.
Támogatás nyújtható továbbá rövid időtartamra szóló üzemvezetési csereprogramok és üzemlátogatások lebonyolításához is.

Támogatás nyújtható továbbá rövid időtartamra szóló üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, valamint üzemlátogatások és erdőlátogatások lebonyolításához is.

(2)  Ezen intézkedés keretében a mezőgazdasági, az élelmiszer- és az erdészeti ágazatban tevékenykedő személyek, gazdálkodók és egyéb, a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők részesülhetnek támogatásban.
(2)  Ezen intézkedés keretében a mezőgazdasági, az élelmiszer- és az erdészeti ágazatban tevékenykedő személyek, gazdálkodók és egyéb, a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők részesülhetnek támogatásban. A kkv-k ezen intézkedés keretében történő támogatásakor a mezőgazdasági és erdészeti ágazathoz kapcsolódó kkv-k kiemelten kezelhetők.
A támogatás kedvezményezettje a képzési vagy egyéb, tudásátadásra vagy tájékoztatásra irányuló szolgáltatás nyújtója.

A támogatás kedvezményezettje a képzési vagy egyéb, tudásátadásra vagy tájékoztatásra irányuló szolgáltatás nyújtója, amely állami szerv is lehet.

(3)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás nem terjed ki az olyan oktatási vagy képzési tanfolyamokra, amelyek a rendes középfokú vagy magasabb szintű oktatási programok vagy rendszerek részét képezik.
(3)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás nem terjed ki az olyan oktatási vagy képzési tanfolyamokra, amelyek a rendes középfokú vagy magasabb szintű oktatási programok vagy rendszerek részét képezik.
A tudásátadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges megfelelő kapacitásokkal a személyzet képesítése és a rendszeres képzés vonatkozásában.

A tudásátadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges megfelelő kapacitásokkal a személyzet képesítése és a rendszeres képzés vonatkozásában.

(4)  Az ezen intézkedés keretében támogatható költségek a tudásátadásra vagy a tájékoztatásra irányuló tevékenység megszervezésének és lebonyolításának költségei. A demonstrációs projektek esetében a támogatás a kapcsolódó beruházási költségek fedezésére is kiterjedhet. A résztvevők utazási és szállásköltségei, napidíja, valamint a mezőgazdasági termelők helyettesítésének költségei szintén támogathatók.
(4)  Az ezen intézkedés keretében támogatható költségek a tudásátadásra vagy a tájékoztatásra irányuló tevékenység megszervezésének és lebonyolításának költségei. A demonstrációs projektek esetében a támogatás a kapcsolódó beruházási költségek fedezésére is kiterjedhet. A résztvevők utazási és szállásköltségei, napidíja, valamint a mezőgazdasági termelők helyettesítésének költségei szintén támogathatók.
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a támogatható költségek részletesebb meghatározására, a tudásátadási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre vonatkozó minimális képesítési követelményekre, valamint a mezőgazdasági üzemekben végrehajtandó csereprogramok és látogatások időtartamára és tartalmára vonatkozóan.
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a támogatható költségek részletesebb meghatározására, a tudásátadási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre vonatkozó minimális képesítési követelményekre, valamint a mezőgazdasági üzemekben végrehajtandó csereprogramok és látogatások időtartamára és tartalmára vonatkozóan.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás a következő célokat szolgálja:
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás a következő célokat szolgálja:
a) segítség nyújtása a mezőgazdasági termelőknek, az erdőtulajdonosoknak és a vidéki térségekben működő kkv-knak abban, hogy gazdaságuk, vállalkozásuk és/vagy beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatbarátabbá és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra képessé tétele érdekében tanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe;
a) segítség nyújtása a mezőgazdasági termelőknek, az erdőtulajdonosoknak és a vidéki térségekben működő kkv-knak abban, hogy gazdaságuk, vállalkozásuk és/vagy beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatbarátabbá és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra képessé tétele érdekében tanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe;
b) üzemvezetési, helyettesítési és mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozásának előmozdítása, ideértve a(z) HR/2012/EU rendelet 12., 13. és 14. cikkében említett mezőgazdasági tanácsadási rendszert is;
b) üzemvezetési, helyettesítési és mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozásának előmozdítása, ideértve a(z) .../2013/EU [HR] rendelet 12., 13. és 14. cikkében említett mezőgazdasági tanácsadási rendszert is;
c) a tanácsadók képzésének előmozdítása.
c) a tanácsadók képzésének előmozdítása.
ca) fiatal gazdák kezdőtámogatása.
(2)  Az (1) bekezdés a) és c) pontjában előírt támogatás kedvezményezettje a tanácsadási, illetve a képzési szolgáltatás nyújtója. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az üzemvezetési, helyettesítési, mezőgazdasági tanácsadási, illetve erdészeti tanácsadási szolgáltatás létrehozására kijelölt hatóságnak vagy szervnek ítélhető oda.
(2)  Az (1) bekezdés a), c) és ca) pontjában előírt támogatás kedvezményezettje a tanácsadási, illetve a képzési szolgáltatás nyújtója. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az üzemvezetési, helyettesítési, mezőgazdasági tanácsadási, illetve erdészeti tanácsadási szolgáltatás létrehozására kijelölt hatóságnak vagy szervnek ítélhető oda.
(3)  A tanácsadásra kijelölt hatóságok vagy szervek rendelkeznek a megfelelő erőforrásokkal, azaz rendszeres képzésben részesülő és megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzettel, valamint a tanácsadási tevékenység által lefedett szakterületeken tanácsadási tapasztalattal és megbízhatósággal. A kedvezményezettek kiválasztása ajánlattételi felhívások útján történik. A kiválasztási eljárás objektív, és mind állami, mind magánszervek számára nyitva áll.
(3)  A tanácsadásra kijelölt hatóságok vagy szervek rendelkeznek a megfelelő erőforrásokkal, azaz rendszeres képzésben részesülő és megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzettel és tanácsadási tapasztalattal, továbbá függetlenül és megbízhatóan tevékenykednek a tanácsadási tevékenység által lefedett szakterületeken. A kedvezményezettek kiválasztása ajánlattételi felhívások útján történik. A kiválasztási eljárás közjogi szabályozás alá esik, és mind állami, mind magánszervek számára nyitva áll. A kiválasztási eljárás objektív, és összeférhetetlenség esetén kizárja az érintett jelölteket.
A tanácsadás során a tanácsadási szolgáltatások nyújtói tiszteletben tartják a(z) HR/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett titoktartási kötelezettségeket.

A tanácsadás során a tanácsadási szolgáltatások nyújtói tiszteletben tartják a(z) .../2013/EU [HR] rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett titoktartási kötelezettségeket.

(3a)  A mezőgazdasági tanácsadási rendszer teljesíti a(z) .../2013/EU [HR] rendelet 12. cikkében megállapított követelményeket. A tanácsadási szolgáltatások tekintetében csak akkor nyújtható kiegészítő támogatás, ha a tagállam a(z) .../2013/EU [HR] rendelet 12. cikkével összhangban mezőgazdasági tanácsadási rendszert hozott létre.
(4)  A mezőgazdasági termelők számára biztosított tanácsadás legalább egy uniós vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódik és a következő elemek közül legalább egyre kiterjed:
(4)  A mezőgazdasági termelők számára biztosított tanácsadás két vagy több uniós vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódik és a következő elemek közül legalább kettőre kiterjed:
a) a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének 1. fejezetében előírt, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és/vagy a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírások közül egy vagy több;
a) a(z) .../2013/EU [HR] rendelet VI. címének 1. fejezetében előírt, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és/vagy a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások közül egy vagy több;
b) adott esetben a(z) DP/2012/EU rendelet III. címének 2. fejezetében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok és a mezőgazdasági terület fenntartása a(z) DP/2012/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említettek szerint;
b) adott esetben a(z) .../2013/EU [DP] rendelet III. címének 2. fejezetében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok és a mezőgazdasági terület fenntartása a(z) .../2013/EU [DP] rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említettek szerint;
c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a víz- és talajvédelemmel, az állat- és növénybetegségek bejelentésével és az innovációval kapcsolatos, a(z) HR/2012/EU rendelet I. mellékletében megállapított követelmények vagy tevékenységek;
c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a víz- és talajvédelemmel, az állat- és növénybetegségek bejelentésével és az innovációval kapcsolatos, a(z) .../2013/EU [HR] rendelet I. mellékletében megállapított követelmények vagy tevékenységek;
d) a tagállamok által meghatározott mezőgazdasági kisüzemek és legalább a(z) DP/2012/EU rendelet V. címében említett kistermelői rendszerben részt vevő mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlesztése; vagy
d) a tagállamok által meghatározott mezőgazdasági kisüzemek és legalább a(z) .../2013/EU [DP] rendelet V. címében említett kistermelői rendszerben részt vevő mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlesztése; vagy
e) adott esetben az uniós jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások.
e) adott esetben az uniós vagy nemzeti jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági vagy a mezőgazdasági üzem biztonságával kapcsolatos előírások;
ea) fiatal vagy új mezőgazdasági termelők kezdőtámogatása, mezőgazdasági üzemek beindítása érdekében a termőföldhöz és hitelekhez való hozzáférés támogatása, vagy ezek valamelyike;
eb) a mezőgazdasági nagyvállalatok gazdasági tevékenységének fenntartható fejlesztése a vidékfejlesztési programokban ajánlott valamennyi intézkedésnek megfelelően, ideértve az üzemkorszerűsítést, a versenyképességre való törekvést, az ágazati integrációját és az ökológiai termelés fejlesztését;
ec) a helyi feldolgozást és a közelben történő értékesítést támogató egyedi tanácsadási szolgáltatások, ideértve a képzést és az elfogadott köztisztasági szabályok és élelmiszer-biztonsági normák végrehajtását;
ed) az állattenyésztés közös egészségügyi koncepcióval („One health”) összefüggő vonatkozásai.
A tanácsadás kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem gazdasági, mezőgazdasági vagy környezeti teljesítményéhez kapcsolódó egyéb kérdésekre is.

A tanácsadás kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem gazdasági, mezőgazdasági vagy környezeti teljesítményéhez kapcsolódó egyéb kérdésekre is.

(5)  Az erdőtulajdonosok számára nyújtott tanácsadásnak ki kell terjednie legalább a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK irányelv szerinti vonatkozó kötelezettségekre. A tanácsadás kiterjedhet továbbá az erdészeti üzem gazdasági és környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
(5)  Az erdőtulajdonosok számára nyújtott tanácsadásnak ki kell terjednie legalább a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK irányelv szerinti vonatkozó kötelezettségekre. A tanácsadás kiterjedhet továbbá az erdészeti üzem gazdasági és környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
(6)  A kkv-k számára biztosított tanácsadás vonatkozhat a vállalkozás gazdasági és környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
(6)  A kkv-k számára biztosított tanácsadás vonatkozhat a vállalkozás gazdasági és környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is. A mikrovállalkozások és a mezőgazdasági és erdészeti ágazathoz kapcsolódó kkv-k kiemelten kezelhetők.
(7)  Adott esetben, amennyiben ez indokolt, a tanácsadás csoportos formában is megvalósulhat, figyelembe véve ugyanakkor a tanácsadási szolgáltatást igénybe vevő minden egyes résztvevő helyzetét.
(7)  Adott esetben, amennyiben ez indokolt, a tanácsadás csoportos formában is megvalósulhat, figyelembe véve ugyanakkor a tanácsadási szolgáltatást igénybe vevő minden egyes résztvevő helyzetét.
(8)  Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a szolgáltatás létrehozásától számítva legfeljebb öt éven át nyújtható, és mértéke fokozatosan csökken.
(8)  Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a szolgáltatás létrehozásától számítva legfeljebb öt éven át nyújtható, és mértéke fokozatosan csökken.
(9)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tanácsadó hatóságokra vagy szervekre vonatkozó minimális képesítési követelmények részletesebb meghatározására vonatkozóan.
(9)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tanácsadó hatóságokra vagy szervekre vonatkozó minimális képesítési követelmények részletesebb meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk
(1)  Az ezen intézkedés szerinti támogatás a mezőgazdasági termelőknek a következő rendszerekhez való csatlakozásához nyújtható:
(1)  Az ezen intézkedés szerinti támogatás a mezőgazdasági termelőknek, termelői csoportoknak vagy szervezeteknek a következő rendszerekhez való csatlakozásához nyújtható:
a) mezőgazdasági termékekre, gyapotra vagy élelmiszerekre vonatkozó, uniós jogszabályok által létrehozott minőségrendszerek;
a) mezőgazdasági termékekre, gyapotra vagy élelmiszerekre vonatkozó, az uniós jog által létrehozott minőségrendszerek;
b) mezőgazdasági termékekre, gyapotra vagy élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek, amelyek esetében a tagállamok elismerték a következő kritériumoknak való megfelelést:
b) mezőgazdasági termékekre, gyapotra vagy élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek, amelyek esetében a tagállamok elismerték a következő kritériumoknak való megfelelést:
i. az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó végtermék egyedi jellege egyértelműen meghatározott kötelezettségekre vezethető vissza, amelyek garantálják a következőket:
i. az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó végtermék egyedi jellege egyértelműen meghatározott kötelezettségekre vezethető vissza, amelyek garantálják a következőket:
- a termék sajátos jellemzői, vagy
- a termék sajátos jellemzői, vagy
- sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerek, vagy
- sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerek, vagy
- a végtermék minősége jelentősen felülmúlja a köz-, az állat-, illetve a növényegészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget;
- a végtermék minősége jelentősen felülmúlja a köz-, az állat-, illetve a növényegészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget; vagy
– rövid és helyi élelmiszer-ellátási láncok
ii. a rendszer valamennyi termelő számára elérhető;
ii. a rendszer valamennyi termelő számára elérhető;
iii. a rendszer kötelező erejű termékleírásokat tartalmaz, és az e leírásoknak való megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szerv tanúsítja;
iii. a rendszer kötelező erejű termékleírásokat tartalmaz, és az e leírásoknak való megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szerv tanúsítja;
iv. a rendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a termékek nyomon követhetőségét;
iv. a rendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a termékek nyomon követhetőségét;
vagy
vagy
c) olyan önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerek, amelyeket a tagállamok a mezőgazdasági termékekkel és az élelmiszerekkel kapcsolatos önkéntes tanúsítási rendszerek működtetése tekintetében a bevált gyakorlatokra vonatkozó uniós iránymutatásoknak megfelelőnek ismernek el.
c) olyan önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerek és mezőgazdasági üzemtanúsítási rendszerek, amelyeket a tagállamok a mezőgazdasági termékekkel és az élelmiszerekkel kapcsolatos önkéntes tanúsítási rendszerek működtetése tekintetében a bevált gyakorlatokra vonatkozó uniós iránymutatásoknak megfelelőnek ismernek el.
(1a)  A támogatás fedezheti a mezőgazdasági termelők vagy termelőcsoportok és szervezetek számára az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett minőségrendszerek szerinti termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységekből fakadó költségeket is.
(2)  A támogatás évente, legfeljebb ötéves időtartamra nyújtott ösztönző jellegű kifizetés, amelynek a szintjét a támogatott rendszerekben való részvétel kapcsán felmerülő állandó költségek szintjének függvényében kell megállapítani.
(2)  A támogatás évente, legfeljebb ötéves időtartamra nyújtott ösztönző jellegű kifizetés, amelynek a szintjét a támogatott rendszerekben való részvétel kapcsán felmerülő állandó költségek szintjének függvényében kell megállapítani.
Az (1) bekezdéstől eltérve, azon kedvezményezettek számára is nyújtható támogatás, akik a 2007–2013 közötti programozási időszakban hasonló rendszerben vettek részt, feltéve hogy kizárják a kettős kifizetéseket, és teljesül az összesen legfeljebb ötéves időtartam feltétele. A támogatást évente fizetik a rendszerben való részvételt bizonyító dokumentumok bemutatását követően. A termelő azonban egyszeri támogatási kérelmet nyújt be az ötéves időszakra.

E bekezdés alkalmazásában az „állandó költségek” a támogatott minőségrendszerbe való belépéssel és az abban való részvételhez kapcsolódó éves hozzájárulással összefüggésben felmerült költségek, szükség esetén beleértve a rendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

E bekezdés alkalmazásában az „állandó költségek” a támogatott minőségrendszerbe való belépéssel és az abban való részvételhez kapcsolódó éves hozzájárulással összefüggésben felmerült költségek, szükség esetén beleértve a rendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

(3)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összeget.
(3)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összeget. Az (1a) bekezdéssel összhangban, termelői csoportok számára nyújtott támogatás esetén a tagállamok eltérő maximális összeget rögzíthetnek.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá sorolandó egyedi uniós minőségrendszerekre vonatkozóan.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá sorolandó egyedi uniós minőségrendszerekre vonatkozóan.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
(1)  Az ezen intézkedés szerinti támogatás olyan tárgyi és/vagy immateriális beruházásokhoz nyújtható, amelyek:
(1)  Az ezen intézkedés szerinti támogatás olyan tárgyi és/vagy immateriális beruházásokhoz nyújtható, amelyek:
a) javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét;
a) javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét és fenntarthatóságát, az erőforrás-hatékonysága és az üveghatást okozó gázok egyensúlya tekintetében egyaránt;
b) a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá;
b) a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot – ideértve a 17. cikkben említett minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékeket – feldolgozásához, értékesítéséhez, megőrzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak; a termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá; támogatás nyújtható kisméretű vágóhidak létrehozására vagy fejlesztésére;
c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúrára irányulnak, beleértve a mezőgazdasági és az erdőterületekhez való hozzáférést, a birtokrendezést és a termőföld minőségének javítását, az energiaellátást és a vízgazdálkodást is; vagy
c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastruktúrára irányulnak, beleértve a mezőgazdasági és az erdőterületekhez való hozzáférést, a birtokrendezést és a termőföld minőségének javítását, az energia- és vízellátást és az energia- és víztakarékosságot, valamint a kollektív fölhasználatot és vízgazdálkodást; vagy
d) az agrár-környezetvédelmi, illetve az erdészeti környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítéséhez, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és élőhelyek védettségi állapotához, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a programban meghatározásra kerülő, jelentős természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások.
d) az agrár-környezetvédelmi, illetve az erdészeti környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítéséhez, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és élőhelyek védettségi állapotához, valamint a vadászható és a genetikai erőforrások fenntartható gazdálkodásához, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a programban meghatározásra kerülő, jelentős természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások.
(2)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás mezőgazdasági üzemeknek ítélhető oda. A mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítását célzó beruházások esetében kizárólag azok a mezőgazdasági üzemek támogathatók, amelyek mérete nem haladja meg a tagállamok által a programban meghatározandó, a valamennyi mezőgazdasági termelési típus versenyképességének fokozására és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítására vonatkozó uniós vidékfejlesztési prioritás tekintetében elvégzett SWOT-analízisen alapuló küszöbértéket.
(2)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás mezőgazdasági üzemeknek vagy termelői csoportoknak és szervezeteknek ítélhető oda.
(3)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértékeket. Ezek a maximális mértékek a fiatal mezőgazdasági termelők, az egynél több intézkedés keretében támogatott kollektív beruházások és integrált projektek, a 33. cikk (3) bekezdésében említett, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területeken megvalósuló beruházások, valamint a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP keretében támogatott műveletek esetében az I. mellékletben megállapított támogatási mértékeknek megfelelően növelhetők. A maximális kombinált támogatási mérték azonban nem haladhatja meg a 90 %-ot.
(3)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértékeket. Ezek a maximális mértékek a fiatal mezőgazdasági termelők esetében, továbbá a mezőgazdasági kistermelők közötti, gazdaságaik fenntartható termelékenységének javítása, illetve a jövedelemforrásaik – például a feldolgozásban való részvétel útján történő – diverzifikálására való ösztönzésük érdekében létrejött együttműködési projektek esetében; az agrár-ökológiai termelési rendszerekbe beruházó mezőgazdasági termelők vagy termelői csoportok; az egynél több intézkedés keretében támogatott kollektív beruházások és integrált projektek esetében; a 33. cikk (3) bekezdésében említett, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területeken megvalósuló beruházások esetében, valamint a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP keretében támogatott műveletek esetében az I. mellékletben megállapított támogatási mértékeknek megfelelően növelhetők. A maximális kombinált támogatási mérték azonban nem haladhatja meg a 90 %-ot.
(4)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó az (1) bekezdés d) pontjában említett nem termelő beruházásokra.
(4)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó az (1) bekezdés d) pontjában említett nem termelő beruházásokra.
(4a)  Támogatás adható az olyan beruházásokra, amelyeket a mezőgazdasági termelők az Unió által a környezetvédelem, a közegészségügy, az állat- és növényegészségügy, az állatjólét és a munkahelyi biztonság terén bevezetett új normáknak való megfelelés érdekében végeztek el e rendelet hatálybalépését követően.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) olyan megelőző intézkedésekre irányuló beruházások, amelyek célja az esetleges természeti katasztrófák és katasztrófaesemények következményeinek mérséklése;
a) olyan megelőző intézkedésekre irányuló beruházások, amelyek célja az esetleges természeti katasztrófák, kedvezőtlen környezeti körülmények és katasztrófaesemények következményeinek mérséklése;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági földterületek és termelési potenciál helyreállítására irányuló beruházások.
b) a természeti katasztrófák, kedvezőtlen környezeti körülmények és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági földterületek és termelési potenciál helyreállítására irányuló beruházások
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás a következőkre terjed ki:
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás a következőkre terjed ki:
a) a vállalkozás beindításához nyújtott támogatás:
a) a vállalkozás beindításához nyújtott támogatás:
i. fiatal mezőgazdasági termelők számára;
i. fiatal mezőgazdasági termelők számára;
ii. vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységekhez;
ii. vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységekhez és mezőgazdasági szolgáltatások nyújtásához;
iii. mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez;
iii. mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez;
b) nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló beruházások;
b) nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló beruházások;
c) éves kifizetések azoknak a(z) DP/2012/EU rendelet V. címe által létrehozott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben (a továbbiakban: a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer) részt vevő mezőgazdasági termelőknek, akik mezőgazdasági üzemüket véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre.
c) egyszeri kifizetések azoknak a(z) …/2013/EU [DP] rendelet V. címe által létrehozott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben (a továbbiakban: a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer) részt vevő mezőgazdasági termelőknek, akik mezőgazdasági üzemüket véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre.
ca) kifizetések azon mezőgazdasági termelők részére, akik mezőgazdasági üzemüket véglegesen átadják egy másik mezőgazdasági termelőnek, életképes gazdasági egységek létrehozása céljából.
(2)  Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja szerinti támogatás fiatal mezőgazdasági termelőknek ítélhető oda.
(2)  Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja szerinti támogatás fiatal mezőgazdasági termelőknek ítélhető oda.
Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja szerinti támogatás azon mezőgazdasági termelőknek, illetve a mezőgazdasági háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik tevékenységi körüket nem mezőgazdasági tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó támogatásban részesülhetnek ezenkívül a vidéki térségekben működő nem mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások is.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja szerinti támogatás azon mezőgazdasági termelőknek, illetve mezőgazdasági háztartások azon tagjainak ítélhető oda, akik tevékenységi körüket nem mezőgazdasági tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó támogatásban részesülhetnek ezenkívül a vidéki térségekben működő nem mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások is, ideértve azokat, amelyek az idegenforgalom terén tevékenykednek.

Az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti támogatás a tagállami meghatározás alapján mezőgazdasági kisüzemnek minősülő üzemeknek ítélhető oda.

Az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti támogatás a tagállami meghatározás alapján mezőgazdasági kisüzemnek minősülő üzemeknek ítélhető oda.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a vidéki térségekben működő nem mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, valamint mezőgazdasági termelőknek és mezőgazdasági háztartások tagjainak ítélhető oda.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a vidéki térségekben működő nem mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, valamint mezőgazdasági termelőknek és mezőgazdasági háztartások tagjainak ítélhető oda.

Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás azoknak a mezőgazdasági termelőknek ítélhető oda, akik támogatás iránti kérelmük benyújtásának időpontjában már legalább egy éve részt vesznek a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben, és vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük egészét és a kapcsolódó kifizetési jogosultságokat véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre. A támogatás az átruházás időpontjától 2020. december 31-ig fizetendő.

Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás azoknak a mezőgazdasági termelőknek ítélhető oda, akik támogatás iránti kérelmük benyújtásának időpontjában már legalább egy éve részt vesznek a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben, és vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük egészét és a kapcsolódó kifizetési jogosultságokat véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre. A támogatás kiszámításánál az átruházás időpontjától 2020. december 31-ig terjedő időszakot kell figyelembe venni.

Az (1) bekezdés ca) pontja szerinti támogatás a következő feltételekkel ítélhető oda a mezőgazdasági termelőknek:

a) legalább 10 éve folytatnak gazdálkodást,
b) vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük egészét és a kapcsolódó kifizetési jogosultságokat véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre, és
c) véglegesen felhagynak minden üzleti célú mezőgazdasági tevékenységgel.
A tagállamok további feltételeket állapítanak meg a gazdasági egységek életképességére vonatkozóan, amelyek számára az (1) bekezdés ca) pontja értemében támogatás nyújtható.

(2a)  Ha az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja vagy az (1) bekezdés b) pontja értelmében támogatást nyújtanak, a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységek, valamint a közösség által irányított helyi partnerségek által kifejlesztett tevékenységek kiemelten kezelhetőek.
(3)  A mezőgazdasági munkavállalók kivételével bármely természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek bármely csoportja mezőgazdasági háztartás tagjának minősülhet, a nemzeti jog által a csoport és annak tagjai számára biztosított jogállástól függetlenül. Amennyiben a mezőgazdasági háztartás valamely tagja jogi személy vagy jogi személyek csoportja, az adott tagnak a támogatás kérelmezésének időpontjában mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia a mezőgazdasági üzemben.
(3)  A mezőgazdasági munkavállalók kivételével bármely természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek bármely csoportja mezőgazdasági háztartás tagjának minősülhet, a nemzeti jog által a csoport és annak tagjai számára biztosított jogállástól függetlenül. Amennyiben a mezőgazdasági háztartás valamely tagja jogi személy vagy jogi személyek csoportja, az adott tagnak a támogatás kérelmezésének időpontjában mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia a mezőgazdasági üzemben.
(4)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás nyújtása üzleti terv benyújtásához van kötve. Az üzleti terv végrehajtását a támogatás odaítéléséről szóló határozat időpontjától számított hat hónapon belül meg kell kezdeni.
(4)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás nyújtása üzleti terv benyújtásához van kötve. Az üzleti terv végrehajtását a támogatás odaítéléséről szóló határozat időpontjától számított hat hónapon belül meg kell kezdeni.
A tagállamok alsó és felső küszöbértékeket határoznak meg a mezőgazdasági üzemeknek az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja, illetve az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti támogatásra való jogosultságra vonatkozóan. Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja szerinti támogatásra vonatkozó alsó küszöbértéknek lényegesen magasabbnak kell lennie az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti támogatásra vonatkozó felső küszöbértéknél. A támogatás ugyanakkor kizárólag a mikro- és kisvállalkozások meghatározása alá tartozó mezőgazdasági üzemek számára ítélhető oda.

A tagállamok alsó és felső küszöbértékeket határoznak meg a mezőgazdasági üzemeknek az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja, illetve az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti támogatásra való jogosultságra vonatkozóan. Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja szerinti támogatásra vonatkozó alsó küszöbértéknek lényegesen magasabbnak kell lennie az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti támogatásra vonatkozó felső küszöbértéknél. A támogatás ugyanakkor kizárólag a mikro- és kisvállalkozások meghatározása alá tartozó mezőgazdasági üzemek számára ítélhető oda.

Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja szerinti támogatás irányulhat a fiatal mezőgazdasági termelők földbérletére is, a földbérleti szerződésekre vonatkozó bankgarancia és kamattámogatás formájában.

(5)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás átalányösszegű kifizetések formájában, legalább két részletben nyújtható egy legfeljebb ötéves időszakon át. A részletek összege fokozatosan csökkenthető. Az utolsó részletnek az (1) bekezdés a) pontjának i., illetve ii. alpontja alapján történő kifizetése az üzleti terv megfelelő végrehajtásához van kötve.
(5)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás átalányösszegű kifizetések formájában, legalább két részletben nyújtható egy legfeljebb ötéves időszakon át. A részletek összege fokozatosan csökkenthető. Az utolsó részletnek az (1) bekezdés a) pontjának i., illetve ii. alpontja alapján történő kifizetése az üzleti terv megfelelő végrehajtásához van kötve.
(6)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás maximális összegét az I. melléklet rögzíti. A tagállamok az (1) bekezdés a) pontjának i. és ii. alpontja szerinti támogatások összegét a program által lefedett terület társadalmi-gazdasági helyzetét is figyelembe véve határozzák meg.
(6)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás maximális összegét az I. melléklet rögzíti. A tagállamok az (1) bekezdés a) pontjának i. és ii. alpontja szerinti támogatások összegét a program által lefedett terület társadalmi-gazdasági helyzetét is figyelembe véve határozzák meg.
(7)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a kedvezményezett számára a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében teljesített éves kifizetés 120 %-ának felel meg.
(7)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a kedvezményezett számára a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében teljesített éves kifizetés 120%-ának felel meg, amelynek kiszámításánál az átruházás időpontjától a 2020. december 31-ig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Az ennek megfelelő összeget egyszeri kifizetés formájában kell nyújtani.
(7a)  Az (1) bekezdés ca) pontja szerinti támogatást egyszeri kifizetés formájában kell nyújtani, amelynek összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összeget.
(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az üzleti tervek minimális tartalmára és a tagállamok által a (4) bekezdésben említett küszöbértékek meghatározásához alkalmazandó kritériumokra vonatkozóan.
(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az üzleti tervek minimális tartalmára és a tagállamok által a (4) bekezdésben említett küszöbértékek meghatározásához alkalmazandó kritériumokra vonatkozóan.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás különösen a következőkre terjed ki:
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás különösen a következőkre terjed ki:
a) a vidéki térségekben található települési önkormányzatok és az általuk biztosított alapvető szolgáltatások fejlesztésére, valamint a NATURA 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és naprakésszé tétele;
a) a vidéki térségekben található települési önkormányzatok és az általuk biztosított alapvető szolgáltatások fejlesztésére, valamint a NATURA 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és naprakésszé tétele;
b) beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat is;
b) beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a helyi forgalomba hozatal és agroturizmus fejlesztését és bővítését, valamint a megújuló energiával, az energiatakarékossági rendszerekkel és a fenntartható erőforrás- és hulladékgazdálkodási rendszerekkel kapcsolatos beruházásokat is;
c) széles sávú infrastruktúra, beleértve annak létrehozását, fejlesztését és kiterjesztését is, passzív széles sávú infrastruktúra és hozzáférés biztosítása széles sávú szolgáltatásokhoz és nyilvános e-kormányzati megoldásokhoz;
c) széles sávú infrastruktúra, beleértve annak létrehozását, fejlesztését és kiterjesztését is, passzív széles sávú infrastruktúra és hozzáférés biztosítása széles sávú szolgáltatásokhoz és nyilvános e-kormányzati megoldásokhoz;
d) a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, illetve kiterjesztésére irányuló beruházások;
d) a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, illetve kiterjesztésére irányuló beruházások;
e) állami szervek által a rekreációs infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a turisztikai helyszínek táblával való jelzése tekintetében megvalósított beruházások;
e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták tájékoztatása, a kisméretű turisztikai infrastruktúra, a vidéki turisztikai szolgáltatások marketingje és a turisztikai helyszínek táblával való jelzése tekintetében megvalósított közhasznú beruházások;
f) a falvak és a vidéki tájak kulturális és természeti örökségének megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági szempontokat is beleértve – kapcsolatos tanulmányok és beruházások;
f) a falvak és a vidéki tájak kulturális és természeti örökségének megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági szempontokat is beleértve – kapcsolatos tanulmányok és beruházások;
g) olyan beruházások, amelyek a tevékenységek áthelyezésére és a vidéki településekhez közeli épületek vagy más létesítmények átalakítására irányulnak az életminőség javítása vagy a település környezeti teljesítményének fokozása céljából.
g) olyan beruházások, amelyek a tevékenységek áthelyezésére és a vidéki településekhez közeli épületek vagy más létesítmények átalakítására irányulnak az életminőség javítása vagy a település környezeti teljesítményének fokozása céljából.
Kiemelten kell kezelni a közösség által irányított helyi fejlesztési kezdeményezéseket, és a közösség tulajdonába és ellenőrzése alá tartozó beruházási projekteket.

(2)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás csak a programban szereplő tagállami meghatározás szerinti kisméretű infrastruktúrára vonatkozik. A vidékfejlesztési programokban azonban egyedi eltérések biztosíthatók e szabály alól a széles sávú infrastruktúrába és a megújuló energiába történő beruházások tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű kritériumokat kell meghatározni az ezen intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök révén nyújtott támogatások egymást kiegészítő jellegének biztosítására.
(2)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás csak a programban szereplő tagállami meghatározás szerinti kisméretű infrastruktúrára vonatkozik. A vidékfejlesztési programokban azonban egyedi eltérések biztosíthatók e szabály alól a széles sávú infrastruktúrába és a megújuló energiába történő beruházások tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű kritériumokat kell meghatározni az ezen intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök révén nyújtott támogatások egymást kiegészítő jellegének biztosítására.
(3)  Az (1) bekezdés alapján megvalósuló beruházások abban az esetben támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek a vidéki térségekben található települési önkormányzatok és az általuk nyújtott alapvető szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen tervek), és összhangban vannak a helyi fejlesztési stratégiával, amennyiben létezik ilyen.
(3)  Az (1) bekezdés alapján megvalósuló beruházások abban az esetben támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek a vidéki térségekben található települési önkormányzatok és az általuk nyújtott alapvető szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen tervek), és összhangban vannak a helyi fejlesztési stratégiával, amennyiben létezik ilyen.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúra ezen intézkedés keretében támogatható típusainak meghatározására vonatkozóan.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúra ezen intézkedés keretében támogatható típusainak meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk
22. cikk
22. cikk
Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások

A fenntartható erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások
(1)  Ezen intézkedés keretében a következők vonatkozásában nyújtható támogatás:
(1)  Ezen intézkedés keretében a következők vonatkozásában nyújtható támogatás:
a) erdősítés és fásítás;
a) erdősítés és fásítás;
b) agrár-erdészeti rendszerek létrehozása;
b) agrár-erdészeti rendszerek létrehozása;
c) az erdőtüzek és a természeti katasztrófák által okozott erdőkárok – többek között kártevőfertőzések és betegségek, katasztrófaesemények, valamint az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések által előidézett károk – megelőzése és helyreállítása;
c) az erdőtüzek és a természeti katasztrófák által okozott erdőkárok – többek között kártevőfertőzések és betegségek, katasztrófaesemények, valamint az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések által előidézett károk – megelőzése és helyreállítása;
d) az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére való képességének növelését célzó beruházások;
d) az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére való képességének növelését célzó beruházások;
e) új erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházások.
e) továbbfejlesztett erdészeti technológiákra, valamint az erdei termékek feldolgozására, mozgatására és értékesítésére irányuló beruházások.
(2)  Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 36–40. cikkben előírt korlátozások nem alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, Madeira, a Kanári-szigetek, a 2019/93/EGK tanácsi rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek területén, valamint a Franciaország tengerentúli megyéiben található erdős területekre.
(2)  Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 23–27. cikkben előírt korlátozások nem alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, Madeira, a Kanári-szigetek, az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek területén, valamint a Franciaország tengerentúli megyéiben található erdős területekre.
Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek mérete meghaladja a tagállamok által a programban meghatározandó értéket, a támogatásnak feltétele az európai erdők védelméről tartott 1993. évi miniszteri konferencián meghatározott fenntartható erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a fenntartható erdőgazdálkodás) összhangban lévő erdőgazdálkodási terv vagy valamely azzal egyenértékű eszköz benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek mérete meghaladja a tagállamok által a programban meghatározandó értéket, a támogatásnak feltétele az európai erdők védelméről tartott 1993. évi miniszteri konferencián meghatározott fenntartható erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a fenntartható erdőgazdálkodás) összhangban lévő erdőgazdálkodási tervben vagy azzal egyenértékű eszközben foglalt releváns információk benyújtása.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a természeti katasztrófa bekövetkeztének, illetve a kártevőfertőzés vagy betegség előfordulásának a megállapításához kapcsolódó feltételekre, valamint a megelőző intézkedések támogatható típusainak meghatározására vonatkozóan.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a természeti katasztrófa bekövetkeztének, illetve a kártevőfertőzés vagy betegség előfordulásának a megállapításához kapcsolódó feltételekre, valamint a megelőző intézkedések támogatható típusainak meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás földdel rendelkező magántulajdonosok és földbérlők, valamint települési önkormányzatok és társulásaik számára nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos költségekre, valamint a fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a növedékfokozó gyérítést is – költségeit fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható hektáronkénti éves támogatásra fordítható.
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás földdel rendelkező magántulajdonosok és földbérlők, valamint települési önkormányzatok és társulásaik számára nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos költségekre, valamint a fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a növedékfokozó gyérítést is – költségeit fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható hektáronkénti éves támogatásra fordítható.
(2)  Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterület egyaránt támogatható. A telepített fajoknak meg kell felelniük az adott terület környezeti és éghajlati viszonyainak, és ki kell elégíteniük bizonyos környezetvédelmi minimumkövetelményeket. Nem ítélhető oda támogatás rövid vágásfordulójú sarjerdők, karácsonyfák, valamint energiatermelésre szánt, gyors növésű fák telepítése céljából. Azokon a területeken, ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és éghajlati adottságok nehezítik, a helyi körülményekhez alkalmazkodni képes egyéb évelő fás fajok, például cserjék és bokrok telepítéséhez is nyújtható támogatás.
(2)  Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterület egyaránt támogatható. A telepített fajoknak meg kell felelniük az adott terület környezeti és éghajlati viszonyainak és bizonyos környezetvédelmi minimumkövetelményeknek. Nem ítélhető oda támogatás rövid vágásfordulójú sarjerdők, karácsonyfák, valamint energiatermelésre szánt, gyors növésű fák telepítése céljából. Azokon a területeken, ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és éghajlati adottságok nehezítik, a helyi körülményekhez alkalmazkodni képes egyéb évelő fás fajok, például cserjék és bokrok telepítéséhez is nyújtható támogatás. A környezetre vagy a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében a tagállamok bizonyos területeket erdősítésre nem alkalmasként jelölhetnek meg.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdésben említett környezetvédelmi minimumkövetelmények meghatározására vonatkozóan.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdésben említett környezetvédelmi minimumkövetelmények meghatározására, amelyek figyelembe veszik az erdei ökoszisztémák biológiai sokféleségét az egész Unióban.
Módosítás 65 és 169
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás földdel rendelkező magántulajdonosok és földbérlők, valamint települési önkormányzatok és társulásaik számára ítélhető oda, és a rendszerek létrehozásával kapcsolatos költségekre, valamint a fenntartás költségeit fedező, legfeljebb három éven át nyújtható hektáronkénti éves támogatásra fordítható.
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás földdel rendelkező magántulajdonosok és földbérlők, valamint települési önkormányzatok és társulásaik számára ítélhető oda, és a rendszerek létrehozásával kapcsolatos költségekre, valamint a fenntartás költségeit fedező, legfeljebb öt éven át nyújtható hektáronkénti éves támogatásra fordítható.
(2)  Az agrár-erdészeti rendszerek olyan földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és extenzív mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak. A hektáronként ültethető fák maximális számát a tagállamok határozzák meg, figyelembe véve a helyi talaj- és éghajlati adottságokat, erdei fajokat, valamint annak szükségességét, hogy biztosítsák az adott földterület mezőgazdasági hasznosítását.
(2)  Az agrár-erdészeti rendszerek olyan földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak. A tagállamok meghatározzák a hektáronként ültetendővagy megőrzendő fák minimális és maximális számát, figyelembe véve a helyi talaj- és éghajlati adottságokat, a környezeti feltételeket, az erdei fajokat, valamint annak szükségességét, hogy biztosítsák az adott földterület fenntartható mezőgazdasági hasznosítását.
(3)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértéket.
(3)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértéket.
Indokolás
Az agrár-erdészeti rendszerek nem korlátozódhatnak az extenzív mezőgazdasági tevékenységekre.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás magán, részben állami és állami erdőtulajdonosoknak, települési önkormányzatoknak, állami erdőknek és társulásaiknak ítélhető oda a következőkhöz kapcsolódó költségek fedezésére:
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás magán, részben állami és állami erdőtulajdonosoknak, települési önkormányzatoknak, állami erdőknek és társulásaiknak ítélhető oda a következőkhöz kapcsolódó költségek fedezésére:
a) védelmi infrastruktúra kiépítése. A tűzvédelmi pászták esetében a támogatás a fenntartási költségek fedezéséhez nyújtott hozzájárulás formájában is nyújtható. Nem ítélhető oda támogatás az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területeken folytatott, a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységek céljaira;
a) védelmi infrastruktúra kiépítése. A tűzvédelmi pászták esetében a támogatás a fenntartási költségek fedezéséhez nyújtott hozzájárulás formájában is nyújtható. Nem ítélhető oda támogatás az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területeken folytatott, a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységek céljaira. Támogatás nyújtható azon állattenyésztők részére, akik állatállományuk legeltetése révén megelőzik a tüzek kialakulását.
b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedések;
b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedések;
c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez és a betegségekhez kapcsolódó felügyeleti eszközök és kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése;
c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez és a betegségekhez kapcsolódó felügyeleti eszközök és kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése; továbbá
d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a betegségeket, valamint a katasztrófaeseményeket és az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – által károsított erdészeti potenciál helyreállítása.
d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a betegségeket, valamint a katasztrófaeseményeket és az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – által károsított erdészeti potenciál helyreállítása.
A magas kockázatú területeken a támogatás előfeltétele az erdőtüzek megelőzését szolgáló eszközök bevezetése.

(2)  A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel kapcsolatos megelőző intézkedések esetében a vonatkozó katasztrófa bekövetkezésének kockázatát tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztani és tudományos közszervezetekkel is meg kell erősíttetni. A programnak adott esetben tartalmaznia kell a növényeket károsító szervezetek azon fajainak jegyzékét, amelyek katasztrófát idézhetnek elő.
(2)  A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel kapcsolatos megelőző intézkedések esetében a vonatkozó katasztrófa bekövetkezésének kockázatát tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztani és tudományos közszervezetekkel is meg kell erősíttetni. A programnak adott esetben tartalmaznia kell a növényeket károsító szervezetek azon fajainak jegyzékét, amelyek katasztrófát idézhetnek elő.
A támogatható műveleteknek összhangban kell állniuk a tagállamok által kidolgozott erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek mérete meghaladja a tagállamok által a programban meghatározandó értéket, a támogatásnak feltétele a megelőzési célkitűzéseket részletesen ismertető erdőgazdálkodási terv benyújtása.

A támogatható műveleteknek összhangban kell állniuk a tagállamok által kidolgozott erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek mérete meghaladja a tagállamok által a programban meghatározandó értéket, a támogatásnak feltétele a megelőzési célkitűzéseket részletesen ismertető erdőgazdálkodási terv benyújtása.

Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó támogatásban a tagállamok által kidolgozott erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterületek részesülhetnek. Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó támogatásban a tagállamok által kidolgozott erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterületek részesülhetnek.

Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó támogatásban a tagállamok által kidolgozott erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterületek részesülhetnek. Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó támogatásban a tagállamok által kidolgozott erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterületek részesülhetnek.

(3)  Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás nyújtásának feltétele, hogy a tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan megerősítsék a természeti katasztrófa bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, illetve a növénybetegség vagy a kártevőfertőzés felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a 2000/29/EK irányelv alapján elfogadott intézkedések a vonatkozó erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a pusztulását okozták. Ezt a százalékos arányt vagy a katasztrófát közvetlenül megelőző három év meglévő erdészeti potenciáljának átlaga alapján, vagy a katasztrófát közvetlenül megelőző öt év átlaga alapján, a legmagasabb és a legalacsonyabb érték figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani.
(3)  Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás nyújtásának feltétele, hogy a tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan megerősítsék a természeti katasztrófa bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, illetve a növénybetegség vagy a kártevőfertőzés felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a 2000/29/EK irányelv alapján elfogadott intézkedések a vonatkozó erdészeti potenciál jelentős mértékű pusztulását okozták, amelynek küszöbértékét a tagállamok állapítják meg.. A kár mértékét vagy a katasztrófát közvetlenül megelőző három év meglévő erdészeti potenciáljának átlaga alapján, vagy a katasztrófát közvetlenül megelőző öt év átlaga alapján, a legmagasabb és a legalacsonyabb érték figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani.
(4)  Ezen intézkedés keretében nem nyújtható támogatás a természeti katasztrófának betudható bevételkiesés ellentételezésére.
(4)  Ezen intézkedés keretében nem nyújtható támogatás a természeti katasztrófának betudható bevételkiesés ellentételezésére.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés és más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközök vagy magánbiztosítási rendszerek kombinálása következtében.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés és más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközök vagy magánbiztosítási rendszerek kombinálása következtében.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk
27. cikk
27. cikk
Új erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházások

Továbbfejlesztett erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mozgatására és értékesítésére irányuló beruházások

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás magán-erdőtulajdonosok, települési önkormányzatok és társulásaik, valamint kkv-k számára, az erdészeti potenciált növelő vagy az erdei termékek értékét gyarapító feldolgozással és értékesítéssel kapcsolatos beruházások céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken és Franciaország tengerentúli megyéiben olyan vállalkozások is részesülhetnek támogatásban, amelyek nem minősülnek kkv-nak.
(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás magán-erdőtulajdonosok, települési önkormányzatok és társulásaik, valamint kkv-k számára, az erdészeti potenciált növelő vagy az erdei termékek értékét gyarapító feldolgozással, mozgatással és értékesítéssel kapcsolatos beruházások céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken és Franciaország tengerentúli megyéiben olyan vállalkozások is részesülhetnek támogatásban, amelyek nem minősülnek kkv-nak.
Csak olyan beruházások és technológiák számára ítélhető oda támogatás, amelyek megfelelnek a 995/2010/EU rendeletnek és nem veszélyeztetik a biológiai sokféleséget vagy más erdei ökoszisztéma szolgáltatásokat.

(2)  Az erdők gazdasági értékének növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, és azok talaj- és erőforráskímélő fakitermelő gépekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos beruházásokat foglalhatnak magukban.
(2)  Az erdők gazdasági értékének növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, és azok talaj- és erőforráskímélő fakitermelő gépekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos beruházásokat foglalhatnak magukban.
(3)  A fa nyersanyagként vagy energiaforrásként történő hasznosításához kapcsolódó beruházások csak az ipari feldolgozást megelőző munkaműveletekre terjedhetnek ki.
(3)  A fa nyersanyagként vagy energiaforrásként történő hasznosításához kapcsolódó beruházások csak az ipari feldolgozást megelőző munkaműveletekre terjedhetnek ki.
(4)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértékeket.
(4)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértékeket.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk
28. cikk
28. cikk
Termelői csoportok létrehozása

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

(1)  Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozásának elősegítése érdekében, a következő célokból nyújtható:
(1)  Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek létrehozásának és fejlesztésének elősegítése érdekében, a következő célokból nyújtható:
a) az ilyen csoportokban tagsággal rendelkező termelők termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása;
a) az ilyen csoportokban tagsággal rendelkező termelők termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása;
b) az áruk közös forgalmazása, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását;
b) az áruk közös forgalmazása, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását;
c) közös szabályok létrehozása a termeléssel, és különösen a betakarítással és az elérhetőséggel kapcsolatos információkra vonatkozóan; továbbá
c) közös szabályok létrehozása a termeléssel, és különösen a betakarítással és az elérhetőséggel kapcsolatos információkra vonatkozóan; továbbá
d) egyéb, termelői csoportok által végezhető tevékenységek, például a vállalkozói és marketingkészségek fejlesztése, valamint innovációs folyamatok megszervezése és előmozdítása.
d) egyéb, termelői csoportok által végezhető tevékenységek, például a vállalkozói és marketingkészségek fejlesztése, valamint innovációs folyamatok megszervezése és előmozdítása.
(2)  A támogatás olyan termelői csoportoknak ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük alapján a tagállamok illetékes hatósága hivatalosan elismer. A támogatásban kizárólag a kkv-k meghatározása alá tartozó termelői csoportok részesülhetnek.
(2)  A támogatás olyan termelői csoportoknak ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük alapján a tagállamok illetékes hatósága hivatalosan elismer. Kiemelten lehet kezelni a 17. cikkben szabályozott minőségi termékeket előállító termelői csoportokat valamint a mikrovállalkozásokat. Nem ítélhető oda támogatás olyan termelői csoportoknak, amelyek nem teljesítik a kkv-k meghatározásában foglalt kritériumokat.
A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti terv célkitűzései teljesültek-e a termelői csoport elismerésétől számított öt éven belül.

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti terv célkitűzései teljesültek-e a termelői csoport elismerésétől számított öt éven belül.

(3)  A támogatást átalányösszegű támogatásként, éves részletekben kell kifizetni az attól az időponttól számított első öt éven keresztül, amikor a termelői csoportot üzleti terve alapján elismerték. A támogatást a csoport éves értékesített termelése alapján kell kiszámítani. A tagállamok az utolsó részletet csak azt követően fizetik ki, hogy meggyőződtek az üzleti terv megfelelő végrehajtásáról.
(3)  A támogatást átalányösszegű támogatásként, éves részletekben kell kifizetni az attól az időponttól számított első öt éven keresztül, amikor a termelői csoportot üzleti terve alapján elismerték. A támogatást a csoport éves értékesített termelése alapján kell kiszámítani. A tagállamok az utolsó részletet csak azt követően fizetik ki, hogy meggyőződtek az üzleti terv megfelelő végrehajtásáról.
A tagállamok az első évben a termelői csoportnak kifizetett támogatás összegét számíthatják a tagok által a csoportba történő belépésüket megelőző három év során értékesített termelés éves átlagértéke alapján is. Az erdészeti ágazatban létrehozott termelői csoportok esetében a támogatás összegét a csoport tagjai által az elismerést megelőző öt év során értékesített termelés átlaga alapján kell kiszámítani, figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a legalacsonyabb értéket.

A tagállamok az első évben a termelői csoportnak kifizetett támogatás összegét számíthatják a tagok által a csoportba történő belépésüket megelőző három év során értékesített termelés éves átlagértéke alapján is. Az erdészeti ágazatban létrehozott termelői csoportok esetében a támogatás összegét a csoport tagjai által az elismerést megelőző öt év során értékesített termelés átlaga alapján kell kiszámítani, figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a legalacsonyabb értéket.

(4)  A támogatás mértéke, illetve összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális mértékeket és összegeket.
(4)  A támogatás mértéke, illetve összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális mértékeket és összegeket.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk
(1)  A tagállamok az ezen intézkedés keretében biztosított támogatást teljes területükön, egyedi nemzeti, regionális, illetve helyi szükségleteiknek és prioritásaiknak megfelelően teszik elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező belefoglalni a vidékfejlesztési programokba.
(1)  A tagállamok az ezen intézkedés keretében biztosított támogatást teljes területükön, egyedi nemzeti, regionális, illetve helyi szükségleteiknek és prioritásaiknak megfelelően teszik elérhetővé. Ennek az intézkedésnek a környezetvédelemhez és az éghajlathoz pozitívan hozzájáruló mezőgazdasági gyakorlatok megőrzését, valamint e gyakorlatok szükséges módosításainak előmozdítását kell céloznia. Ezt az intézkedést kötelező belefoglalni a vidékfejlesztési programokba
(2)  Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak a mezőgazdasági termelőknek és mezőgazdasági termelői csoportoknak, illetve mezőgazdasági termelők és egyéb gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek mezőgazdasági földterületen történő végrehajtását, amelyek az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások közül egy vagy több teljesítéséből állnak. Amennyiben az a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése szempontjából kellően indokolt, az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetésekben egyéb gazdálkodók vagy azok csoportjai is részesülhetnek.
(2)  Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak a mezőgazdasági termelőknek és mezőgazdasági termelői csoportoknak, illetve mezőgazdasági termelők és egyéb gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek mezőgazdasági földterületen vagy mezőgazdaságilag hasznosítható földterületen történő végrehajtását, amelyek az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások közül egy vagy több teljesítéséből állnak. Az agrár-környezetvédelmi programok többek között a talajgazdálkodáshoz, a vízgazdálkodáshoz, a biológiai sokféleséghez, a komposztelőállításhoz és az ökoszisztémák fenntartásához kapcsolódó bevált gyakorlatokat célozzák (az „előfutár elv” alapján), és elsőbbséget biztosítanak az e technikákba történő beruházások számára. A programok a bevált gyakorlatok terjesztésére törekednek a program által érintett területen. Az éghajlati tervek célozhatják azt, hogy javuljon az egész mezőgazdasági üzem vagy gazdálkodási rendszer üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos teljesítménye. Amennyiben az a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése szempontjából kellően indokolt, az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetésekben egyéb gazdálkodók vagy azok csoportjai is részesülhetnek.
(3)  Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak azokra a kötelezettségvállalásokra terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján meghatározott vonatkozó kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU rendelet III. címének 2. fejezete alapján meghatározott egyéb vonatkozó kötelezettségeken, a műtrágya és a növényvédő szerek használatára vonatkozó kapcsolódó minimumkövetelményeken, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott vonatkozó kötelező követelményeken. A programban minden ilyen kötelező követelményt azonosítani kell.
(3)  Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak azokra a kötelezettségvállalásokra terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján meghatározott vonatkozó kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU rendelet III. címének 2. fejezete alapján meghatározott valamennyi vonatkozó kötelezettségen, a műtrágya és a növényvédő szerek használatára vonatkozó kapcsolódó minimumkövetelményeken, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott vonatkozó kötelező követelményeken. A programban minden ilyen kötelező követelményt azonosítani kell.
(4)  A tagállamok törekednek arra, hogy az ezen intézkedés keretébe tartozó műveletek végrehajtását vállaló személyek számára biztosítsák a műveletek végrehajtásához szükséges ismereteket és információkat, többek között az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó szaktanácsadás útján és/vagy azáltal, hogy az ezen intézkedés alapján történő támogatásnak feltételéül szabják a megfelelő képzésben való részvételt.
(4)  A tagállamok törekednek arra, hogy az ezen intézkedés keretébe tartozó műveletek végrehajtását vállaló személyek számára biztosítsák a műveletek végrehajtásához szükséges ismereteket és információkat, többek között az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó szaktanácsadás útján és/vagy azáltal, hogy az ezen intézkedés alapján történő támogatásnak feltételéül szabják a megfelelő képzésben való részvételt.
(5)  Az ezen intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. Szükség esetén azonban a tagállamok a várt környezeti előnyök elérése és fenntartása érdekében hosszabb időszakot is meghatározhatnak vidékfejlesztési programjaikban a kötelezettségvállalások egyes típusaira vonatkozóan, többek között oly módon, hogy lehetővé teszik a kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbítását a kezdeti időszak lejártát követően.
(5)  Az ezen intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. Szükség esetén azonban a tagállamok a várt környezeti előnyök elérése és fenntartása érdekében hosszabb időszakot is meghatározhatnak vidékfejlesztési programjaikban a kötelezettségvállalások egyes típusaira vonatkozóan, többek között oly módon, hogy lehetővé teszik a kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbítását a kezdeti időszak lejártát követően. A tagállamok vidékfejlesztési programjaikban a kezdeti időszakban teljesített kötelezettségvállalásokat közvetlenül követő új kötelezettségvállalásokra rövidebb időszakot is előírhatnak.
(6)  A kifizetések odaítélésére évente kerül sor, és azok ellentételezést biztosítanak a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem egy része vagy egésze tekintetében. A kifizetések szükség esetén tranzakciós költségek fedezésére is fordíthatók az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági termelők csoportjai által vállalt kötelezettségek esetében a maximális szint 30 %.
(6)  A kifizetések odaítélésére évente kerül sor, és azok ellentételezést biztosítanak a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem egy része vagy egésze tekintetében. A kifizetések szükség esetén tranzakciós költségek fedezésére is fordíthatók az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték erejéig. A kollektív fellépés részét képező kötelezettségvállalások esetében a maximális szint 30%.
Az EMVA-ból nem ítélhető oda támogatás a DP/2012/EU rendelet III. címének 2. fejezete alá tartozó kötelezettségvállalások részére.

(6a)  A környezet megőrzésével kapcsolatos műveletek során a tagállamok – kellően indokolt esetekben és a (6) bekezdéstől eltérve – a támogatást egységenkénti átalányösszegben vagy egyszeri kifizetés formájában ítélhetik oda a területek kereskedelmi célú hasznosításának beszüntetésére vonatkozó kötelezettségvállalásokra. Az ilyen támogatást a felmerült többletköltségek és az elmaradó jövedelem alapján kell kiszámítani.
(7)  Amennyiben az az intézkedés hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges, a tagállamok a kedvezményezettek kiválasztásához alkalmazhatják a 49. cikk (3) bekezdése szerinti eljárást.
(7)  Amennyiben az az intézkedés hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges, a tagállamok a kedvezményezettek kiválasztásához alkalmazhatják a 49. cikk (3) bekezdése szerinti eljárást.
(8)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket.
(8)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket.
Ezen intézkedés keretében nem ítélhető oda támogatás az ökológiai termelésre vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó kötelezettségvállalásokra.

Ezen intézkedés keretében nem ítélhető oda támogatás az ökológiai termelésre vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó kötelezettségvállalásokra.

(9)  Támogatásban részesülhetnek a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére irányuló, az (1)–(8) bekezdés rendelkezéseiben nem szereplő műveletek.
(9)  Támogatásban részesülhetnek a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, valamint fenntartható használatára és fejlesztésére irányuló, az (1)–(8) bekezdés rendelkezéseiben nem szereplő műveletek.
(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kötelezettségvállalások időtartamának a művelet kezdeti időszakát követően, éves alapon történő meghosszabbítására, az állattenyésztés extenzívvé tételére, illetve az eltérő módon folytatott állattenyésztésre, a műtrágya, a növényvédő szerek és az egyéb inputanyagok használatának korlátozására, a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vagy a növénygenetikai erőforrások megőrzésére irányuló kötelezettségvállalásokra alkalmazandó feltételekre, valamint a (9) bekezdés alapján támogatható műveletek meghatározására vonatkozóan.
(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kötelezettségvállalások időtartamának a művelet kezdeti időszakát követően, éves alapon történő meghosszabbítására, az állattenyésztés extenzívvé tételére, illetve az eltérő módon folytatott állattenyésztésre, a műtrágya, a növényvédő szerek és az egyéb inputanyagok használatának korlátozására, a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vagy a növénygenetikai erőforrások megőrzésére irányuló kötelezettségvállalásokra alkalmazandó feltételekre, valamint a (9) bekezdés alapján támogatható műveletek meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 70 és 145
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk
(1)  Ezen intézkedés keretében olyan mezőgazdasági termelőknek, illetve mezőgazdasági termelők olyan csoportjainak ítélhető oda támogatás a HMT után hektáronként, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy áttérnek a 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott ökológiai termelési gyakorlatok és módszerek alkalmazására, illetve a jövőben is folytatják azt.
(1)  Ezen intézkedés keretében olyan mezőgazdasági termelőknek, illetve mezőgazdasági termelők olyan csoportjainak ítélhető oda támogatás a HMT után hektáronként, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy áttérnek az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott ökológiai termelési gyakorlatok és módszerek alkalmazására, illetve a jövőben is folytatják azt.
(2)  Csak azok a kötelezettségvállalások támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján meghatározott vonatkozó kötelező előírásokon, a műtrágya és a növényvédő szerek használatára vonatkozó kapcsolódó minimumkövetelményeken, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott egyéb vonatkozó kötelező követelményeken. A programban minden ilyen követelményt azonosítani kell.
(2)  Csak azok a kötelezettségvállalások támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján meghatározott vonatkozó kötelező előírásokon, a DP/2012/EU rendelet III. címének 2. fejezete alapján meghatározott, vonatkozó kötelezettségeken, a műtrágya és a növényvédő szerek használatára vonatkozó kapcsolódó minimumkövetelményeken, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott egyéb vonatkozó kötelező követelményeken. A programban minden ilyen követelményt azonosítani kell.
(3)  Az ezen intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. Amennyiben a támogatást az ökológiai termelés fenntartásához nyújtják, a tagállamok vidékfejlesztési programjaikban lehetővé tehetik az éves alapon történő meghosszabbítást a kezdeti időszak lejártát követően.
(3)  Az ezen intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. A tagállamok annak érdekében, hogy ösztönözzék ezen intézkedés 2015 utáni megkezdését is, mechanizmust hozhatnak létre, hogy egy nyomon követési intézkedés révén 2020 után támogassák a mezőgazdasági termelőket. Amennyiben a támogatást az ökológiai termelés fenntartásához nyújtják, a tagállamok vidékfejlesztési programjaikban lehetővé tehetik az éves alapon történő meghosszabbítást a kezdeti időszak lejártát követően.
(4)  A kifizetések odaítélésére évente kerül sor, és azok ellentételezést biztosítanak a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem egy része vagy egésze tekintetében. A kifizetések szükség esetén tranzakciós költségek fedezésére is fordíthatók a kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági termelők csoportjai által vállalt kötelezettségek esetében a maximális szint 30 %.
(4)  A kifizetések odaítélésére évente kerül sor, és azok ellentételezést biztosítanak a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem egy része vagy egésze tekintetében. A kifizetések szükség esetén tranzakciós költségek fedezésére is fordíthatók a kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági termelők csoportjai vagy az egyéb gazdálkodók csoportjai által vállalt kötelezettségek esetében a maximális szint 30%.
(5)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket.
(5)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket.
(5a)  A tagállamoknak vidékfejlesztési programjaikban meg kell határozniuk, hogy hogyan lehet ezt az intézkedést egyéb intézkedésekkel ötvözni, különös tekintettel a 17., 18., 28., 29., 31. és 36. cikkben megállapított intézkedésekre, az ökológiai termelés kiterjesztése, valamint a környezetvédelmi és a vidékkel kapcsolatos gazdasági célkitűzések megvalósítása érdekében.
Módosítás 71 és 146
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk
(1)  Ezen intézkedés keretében a támogatások évente, a HMT vagy az erdőterület után hektáronként ítélhetők oda a kedvezményezettek számára az érintett területeken a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával összefüggő hátrányok következtében felmerülő költségek és elmaradó bevétel ellentételezése céljából.
(1)  Ezen intézkedés keretében a támogatások évente, a HMT vagy az erdőterület után hektáronként ítélhetők oda a kedvezményezettek számára az érintett területeken a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásával összefüggő hátrányok következtében felmerülő költségek és elmaradó bevétel ellentételezése céljából.
Állandó jellegű követelmények esetében a támogatás a HMT vagy az erdőterület utáni hektáronkénti átalányösszegű kifizetés formáját is öltheti a teljes ellentételezés fedezése céljából. Ebben az esetben a követelményeket a jövőbeli földhasználatra vonatkozó szolgalomként kell bejegyezni a nemzeti ingatlan-nyilvántartásban. Kellően indokolt esetekben a támogatás a hektártól eltérő egységköltségen, mint például vízfolyam-kilométeren is alapulhat.

A támogatás a 2009/147/EK, a 92/43/EGK és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó követelményeknek való megfeleléshez szükséges, tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális eszközökbe történő nem termelő beruházásokra is kiterjedhet.

(2)  A támogatás mezőgazdasági termelőknek és magán-erdőtulajdonosoknak, valamint erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető oda. Kellően indokolt esetekben egyéb gazdálkodók is részesülhetnek támogatásban.
(2)  A támogatás mezőgazdasági termelőknek és magán-erdőtulajdonosoknak, valamint erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető oda. Kellően indokolt esetekben egyéb gazdálkodók is részesülhetnek támogatásban.
(3)  A mezőgazdasági termelők számára a 92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK irányelvvel összefüggésben biztosított támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi rendelet 94. cikkében és II. mellékletében előírt jó mezőgazdasági és környezeti állapoton túlmutató követelményekből származó hátrányok ellentételezésére ítélhető oda.
(3)  A mezőgazdasági termelők számára a 92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK irányelvvel összefüggésben biztosított támogatás csak a(z) HR/2013/EU tanácsi rendelet 94. cikkében és II. mellékletében előírt jó mezőgazdasági és környezeti állapoton és a DP/2013/EU rendelet III. címének 2. fejezete alapján meghatározott vonatkozó kötelezettségeken túlmutató követelményekből származó hátrányok ellentételezésére ítélhető oda. A vidékfejlesztési programban különös rendelkezések is előírhatók olyan esetekre, amikor ezek a kötelezettségek az érintett mezőgazdasági üzemben nem összeegyeztethetők az említett irányelvek célkitűzéseivel.
(4)  A mezőgazdasági termelők számára a 2000/60/EK irányelvvel összefüggésben biztosított támogatás csak olyan konkrét követelményekhez kapcsolódva ítélhető oda, amelyek:
(4)  A mezőgazdasági termelők számára a 2000/60/EK irányelvvel összefüggésben biztosított támogatás csak olyan konkrét követelményekhez kapcsolódva ítélhető oda, amelyek:
a) bevezetése a 2000/60/EK irányelvvel történt, összhangban vannak az irányelv környezetvédelmi célkitűzésének elérését célzó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaival, és túlmutatnak a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedéseken;
a) bevezetése a 2000/60/EK irányelvvel történt, összhangban vannak az irányelv környezetvédelmi célkitűzésének elérése céljából a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaival, és túlmutatnak a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedéseken;
b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének I. fejezetében előírt jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeken és jó mezőgazdasági és környezeti állapoton, valamint a(z) DP/2012/EU rendelet III. címének 2. fejezete alapján meghatározott követelményeken;
b) túlmutatnak a(z) …/2013/EU [HR] rendelet VI. címének I. fejezetében előírt jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeken és jó mezőgazdasági és környezeti állapoton, valamint a(z) …/2013/EU [DP] rendelet III. címének 2. fejezete alapján meghatározott követelményeken;
c) túlmutatnak a 2000/60/EK irányelv elfogadásakor már létező uniós joganyagban biztosított védelem szintjén, a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően; továbbá
c) túlmutatnak a 2000/60/EK irányelv elfogadásakor már létező uniós jogszabályokban biztosított védelem szintjén, a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően; továbbá
d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő a földhasználatban, és/vagy olyan jelentős korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási gyakorlatban, amelyek jelentős bevételkieséshez vezetnek.
d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő a földhasználatban, és/vagy olyan jelentős korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási gyakorlatban, amelyek jelentős bevételkieséshez vezetnek.
(5)  A programban azonosítani kell a (3) és a (4) bekezdésben említett követelményeket.
(5)  A programban azonosítani kell a (3) és a (4) bekezdésben említett követelményeket.
(6)  A kifizetések a következő területek számára folyósíthatók:
(6)  A kifizetések a következő területek számára folyósíthatók:
a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv szerint kijelölt Natura 2000 mezőgazdasági és erdőterületek;
a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv szerint kijelölt Natura 2000 mezőgazdasági és erdőterületek;
b) egyéb olyan körülhatárolt természetvédelmi területek, amelyeken a gazdálkodásra vagy az erdőkre alkalmazandó környezetvédelmi korlátozások vannak érvényben, és amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK irányelv 10. cikkének végrehajtásához. E területek aránya vidékfejlesztési programonként legfeljebb a program területi hatálya alá tartozó, a Natura 2000 hálózathoz tartozóként kijelölt területek 5 %-a lehet;
b) egyéb olyan körülhatárolt természetvédelmi területek, amelyeken a gazdálkodásra vagy az erdőkre alkalmazandó környezetvédelmi korlátozások vannak érvényben, és amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK irányelv IV. mellékletében meghatározott fajok állományának növekedéshez, 10. cikkének végrehajtásához és a 2009/147/EK irányelv 1. cikkével összhangban valamennyi madárfaj védelméhez. E területek aránya vidékfejlesztési programonként legfeljebb a program területi hatálya alá tartozó, a Natura 2000 hálózathoz tartozóként kijelölt területek 7 %-a lehet;
c) a 2000/60/EK irányelv alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek.
c) a 2000/60/EK irányelv alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági és erdőterületek.
(7)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket.
(7)  A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összegeket.
A tagállamok a finanszírozási tervükben a Natura 2000 mezőgazdasági területekhez, a Natura 2000 erdőterületekhez és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések vonatkozásában külön költségvetéseket szerepeltethetnek.

–––––––––––––––
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk
(1)  A hegyvidéki területek és más, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek mezőgazdasági termelőinek járó kifizetések évente, a HMT után hektáronként ítélhetők oda a mezőgazdasági termelők számára az érintett területen folyó mezőgazdasági termelést sújtó hátrányokkal összefüggésben felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem ellentételezése céljából.
(1)  A hegyvidéki területek és más, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek mezőgazdasági termelőinek járó kifizetések évente, a HMT után hektáronként ítélhetők oda a mezőgazdasági termelők számára az érintett területen folyó mezőgazdasági termelést sújtó hátrányokkal összefüggésben felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem ellentételezése céljából.
A többletköltségeket és az elmaradó jövedelmet a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal nem rendelkező területekkel való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU rendelet III. címének 3. fejezete szerinti kifizetések figyelembevételével kell kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó jövedelmet a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal nem rendelkező területekkel való összevetés alapján kell kiszámítani. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközökkel történő kombinálása következtében.

A többletköltségek és az elmaradó jövedelem kiszámításakor a tagállamok – kellően indokolt esetekben – különbséget tehetnek az alábbiak figyelembevétele érdekében:

- a régiót jellemző helyzetet és fejlesztési célkitűzéseket;
- a mezőgazdasági tevékenységet befolyásoló állandó jellegű természeti hátrányok súlyossága;
- a termelési ág és szükség esetén a mezőgazdasági üzem gazdasági struktúrája.
(2)  A kifizetések olyan mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda, akik vállalják, hogy folytatják mezőgazdasági tevékenységüket a 33. cikk alapján kijelölt területeken.
(2)  A kifizetések olyan mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda, akik vállalják, hogy folytatják mezőgazdasági tevékenységüket a 33. cikk alapján kijelölt területeken.
(3)  A kifizetések összegének az I. mellékletben megállapított minimális és maximális összeghatár közé kell esnie.
(3)  A kifizetések összegének az I. mellékletben megállapított minimális és maximális összeghatár közé kell esnie.
A tagállamok – kellően indokolt esetben – az I. mellékletben megállapított maximális összegen felül egyedi kifizetéseket ítélhetnek oda, azzal a feltétellel, hogy a maximális összeget a programozás szintjén általában véve tiszteletben tartják.

(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kifizetések összege a mezőgazdasági üzemek területére vonatkozóan a programban meghatározandó küszöbérték felett fokozatosan csökkenjen.
(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kifizetések összege a mezőgazdasági üzemek területére vonatkozóan a programban meghatározandó küszöbérték felett fokozatosan csökkenjen.
(5)  A tagállamok ezen intézkedés keretében 2014 és 2017 között támogatást nyújthatnak az olyan területeken gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–2013-as programozási időszakban támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) bekezdésében említett új területmeghatározás alapján már nem minősülnek támogathatónak. E kifizetések összege 2014 és 2017 között fokozatosan a 2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 20%-ára csökken.
(5)  A tagállamok ezen intézkedés keretében négyéves időtartamra támogatást nyújthatnak az olyan területeken gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–2013-as programozási időszakban támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) bekezdésében említett új területmeghatározás alapján már nem minősülnek támogathatónak. E kifizetések összege fokozatosan csökken az első évben a 2007–2013-as programozási időszak során kapott összeg 80 %-áról a negyedik évben annak 20 %-ára.
(6)  Azokban a tagállamokban, amelyekben a 33. cikk (3) bekezdésében említett területmeghatározás nem fejeződik be 2014. január 1-ig, az (5) bekezdést kell alkalmazni az olyan területeken támogatásban részesülő mezőgazdasági termelőkre, amelyek a 2007–2013-as időszakban támogathatók voltak ilyen kifizetésekkel. A területmeghatározás lezárultát követően a továbbra is támogathatónak minősülő területek mezőgazdasági termelői az ezen intézkedés szerinti teljes kifizetést megkapják. A többé már nem támogatható területeken a mezőgazdasági termelők a továbbiakban az (5) bekezdésben foglaltak szerint részesülnek kifizetésekben.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
(1)  A tagállamok a (2), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi kategóriák szerint kijelölik a 32. cikkben előírt kifizetésekkel támogatható területeket:
(1)  A tagállamok a (2), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi kategóriák szerint kijelölik a 32. cikkben előírt kifizetésekkel támogatható területeket:
a) hegyvidéki területek;
a) hegyvidéki területek;
b) a hegyvidéki területeken kívüli egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek; továbbá
b) a hegyvidéki területeken kívüli egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek; továbbá
c) egyéb, sajátos hátrányokkal rendelkező területek.
c) egyéb, sajátos hátrányokkal rendelkező területek.
(2) A 32. cikk szerinti kifizetésekkel azok a hegyvidéki területek támogathatóak, amelyeket a földhasználat lehetőségeinek jelentős mértékű korlátozottsága és a termelési költségek észrevehetően magasabb volta jellemez az alábbiak miatt:
(2) A 32. cikk szerinti kifizetésekkel azok a hegyvidéki területek támogathatóak, amelyeket a földhasználat lehetőségeinek jelentős mértékű korlátozottsága és a termelési költségek észrevehetően magasabb volta jellemez az alábbiak miatt:
a) a tengerszint feletti magasság miatt nagyon kedvezőtlen éghajlati körülmények, amelyek következtében lényegesen lerövidül a tenyészidő;
a) a tengerszint feletti magasság miatt nagyon kedvezőtlen éghajlati körülmények, amelyek következtében lényegesen lerövidül a tenyészidő;
b) alacsonyabb tengerszint feletti magasságon a kérdéses terület nagyobb része a gépek használatához túl meredek, vagy nagyon költséges különleges berendezések használatát teszi szükségessé, vagy e két tényező kombinációja, mely esetben – noha az e tényezőkből eredő hátrányok külön-külön kevésbé súlyosak – a kettő kombinációja egyenértékű hátrányokat eredményez.
b) alacsonyabb tengerszint feletti magasságon a kérdéses terület nagyobb része a gépek használatához túl meredek, vagy nagyon költséges különleges berendezések használatát teszi szükségessé, vagy e két tényező kombinációja, mely esetben – noha az e tényezőkből eredő hátrányok külön-külön kevésbé súlyosak – a kettő kombinációja egyenértékű hátrányokat eredményez.
A 62. szélességi körtől északra lévő területek és egyes ezekkel szomszédos területek hegyvidéki területnek tekintendők.

A 62. szélességi körtől északra lévő területek és egyes ezekkel szomszédos területek hegyvidéki területnek tekintendők.

(3)  A hegyvidéki területeken kívüli területek akkor minősülnek jelentős természeti hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. cikk szerinti kifizetésekkel támogatható területnek, ha a HMT legalább 66 %-a megfelel a II. mellékletben felsorolt kritériumok legalább egyikének azáltal, hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E feltétel teljesülését a helyi közigazgatási egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 2-es szinten) kell biztosítani.
(3)  A tagállamok kijelölik a hegyvidéki területeken kívüli, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező, a 32. cikk szerinti kifizetésekkel támogatható területeket. E területeket jelentős természeti hátrányok – például a talaj alacsony termőképessége vagy kedvezőtlen éghajlati körülmények – jellemzik, és a külterjes gazdálkodási tevékenység fenntartása fontos a termőföld-hasznosítás szempontjából.
Az e bekezdés által érintett területek meghatározása során a tagállamok objektív kritériumok alapján elvégzik a meghatározás finomhangolását abból a célból, hogy kizárják azokat a területeket, amelyeken megállapítást nyert az első albekezdés szerinti jelentős természeti hátrányok megléte, ám e hátrányokat sikerült beruházások vagy gazdasági tevékenységek révén felszámolni.

A Bizottság 2014. december 31-ig jogalkotási javaslatot terjeszt elő arra vonatkozóan, hogy a kötelező biofizikai kritériumokat és a hozzájuk tartozó határértékeket a jövőbeli területmeghatározás során alkalmazni kelljen, továbbá megfelelő szabályokat alkot a finomhangolás és az átmeneti rendelkezések tekintetében.

(4)  A (2) és a (3) bekezdésben említetteken kívüli területek abban az esetben támogathatók a 32. cikk szerinti kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell a környezet védelme vagy javítása, a táj megőrzése és a térség idegenforgalmi potenciáljának fenntartása, illetve a partvidék védelme érdekében.
(4)  A (2) és a (3) bekezdésben említetteken kívüli területek abban az esetben támogathatók a 32. cikk szerinti kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják őket, többek között igen alacsony népsűrűség, és ha a földgazdálkodást folytatni kell a környezet védelme vagy javítása, a táj megőrzése és a térség idegenforgalmi potenciáljának fenntartása, illetve a partvidék védelme érdekében.
A sajátos hátrányokkal rendelkező területeknek a természetvédelmi feltételek szempontjából homogén mezőgazdasági területekből kell állniuk, és összterületük nem haladhatja meg az érintett tagállam területének 10 %-át.

A sajátos hátrányokkal rendelkező területeknek a természetvédelmi feltételek szempontjából homogén mezőgazdasági területekből kell állniuk, és összterületük nem haladhatja meg az érintett tagállam területének 10 %-át.

(5)  A tagállamok vidékfejlesztési programjaikhoz csatolják a következőket:
(5)  A tagállamok vidékfejlesztési programjaikhoz csatolják a meglévő vagy a módosított területmeghatározást a (2), (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
a) a meglévő vagy a módosított területmeghatározás a (2) és a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően;
b) a (3) bekezdésben említett területek új meghatározása.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az állatjóléti kifizetések csak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján megállapított vonatkozó kötelező előírásokon és a nemzeti jogszabályok által meghatározott egyéb vonatkozó kötelező követelményeken túlmutató kötelezettségvállalásokra terjednek ki. A programban azonosítani kell ezeket a vonatkozó követelményeket.
(2)  Az állatjóléti kifizetések csak a(z) …/2013/EU [HR] rendelet VI. címének I. fejezete alapján megállapított vonatkozó kötelező előírásokon és a nemzeti jogszabályok által meghatározott egyéb vonatkozó kötelező követelményeken túlmutató kötelezettségvállalásokra terjednek ki. A programban azonosítani kell ezeket a vonatkozó követelményeket.
A szóban forgó kötelezettségvállalások teljesítését egyéves időtartamra kell vállalni, mely időtartam meghosszabbítható.

A szóban forgó kötelezettségvállalások teljesítését egytől hét évig terjedő,meghosszabbítható időtartamra kell vállalni.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető oda azoknak az erdőbirtokosoknak, települési önkormányzatoknak és társulásaiknak, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-környezetvédelmi kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú erdőkkel gazdálkodó szervek is részesülhetnek a támogatásból, feltéve, hogy függetlenek az állami költségvetéstől.
(1)  Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető oda kizárólag azoknak az erdőbirtokosoknak, települési önkormányzatoknak és társulásaiknak, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-környezetvédelmi kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú erdőkkel gazdálkodó szervek is részesülhetnek a támogatásból, feltéve, hogy függetlenek az állami költségvetéstől.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek mérete meghaladja a tagállamok által a vidékfejlesztési programjaikban meghatározandó küszöbértéket, az (1) bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a fenntartható erdőgazdálkodással összhangban lévő erdőgazdálkodási terv vagy valamely azzal egyenértékű eszköz benyújtása.

törölve
Indokolás
Nemzeti szinten már megfelelő törvényi rendelkezések szabályozzák a progresszív fa- és erdőgazdálkodást, az érintett erdészeti üzem méretétől függetlenül. Az erdőtulajdonos számára erdőgazdálkodási terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírása csak tovább növelné a bürokráciát.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés
(3)  A kifizetések ellentételezést biztosítanak a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem egy része vagy egésze tekintetében. A kifizetések szükség esetén tranzakciós költségek fedezésére is fordíthatók az erdő-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték erejéig. A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összeget.
(3)  A kifizetések ellentételezést biztosítanak a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradó jövedelem egy része vagy egésze tekintetében. A kifizetések szükség esetén tranzakciós költségek fedezésére is fordíthatók az erdő-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra nyújtott támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték erejéig. A támogatás összege nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális összeget. Egyértelműen indokolt esetekben fák vagy faállományok felhasználását kizáró megállapodások számára egyszeri kifizetés vagyprojektenkénti átalányösszeg formájában támogatás nyújtható, amelyet a vonatkozó többletköltségek és elmaradó bevételek alapján számítanak ki.
Indokolás
Az erdei ökoszisztémák esetén gyakran eredményesebb, ha több projekten, s nem pedig méretalapú finanszírozáson keresztül nyújtanak támogatást. Egy egységes 200 EUR/ha átalányösszeg nem fedi le a valós költségeket, hiszen az erdők vegetációs időszaka hosszú.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás előmozdítja a legalább két szereplő részvételével megvalósuló együttműködés különböző formáit és különösen a következőket:
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás előmozdítja a legalább két szereplő részvételével megvalósuló együttműködés különböző formáit és különösen a következőket:
a) együttműködésre irányuló megközelítések az uniós mezőgazdaság, élelmiszerlánc és erdészeti ágazat különböző szereplői, valamint egyéb olyan szereplők – többek között szakmaközi szervezetek – között, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához;
a) együttműködésre irányuló megközelítések az uniós mezőgazdaság, élelmiszerlánc és erdészeti ágazat különböző szereplői, valamint egyéb olyan szereplők – többek között termelői csoportok, szövetkezetek és szakmaközi szervezetek – között, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához;
b) klaszterek és hálózatok kiépítése;
b) klaszterek, hálózatok és koordinációs pontok kiépítése;
c) a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 62. cikk szerinti operatív csoportjainak létrehozása és működtetése.
c) a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 62. cikk szerinti operatív csoportjainak létrehozása és működtetése.
ca) innováció és együttműködés az uniós és a harmadik országbeli hálózatok közötti partnerkapcsolatok kialakításán keresztül;
(2)  Az (1) bekezdés alapján megvalósuló együttműködés különösen a következőkhöz kapcsolódik:
(2)  Az (1) bekezdés alapján megvalósuló együttműködés különösen a következőkhöz kapcsolódik:
a) kísérleti projektek;
a) kísérleti projektek, demonstrációs és kiemelt projektek;
b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztése a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban;
b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztése a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, ideértve a hulladékcsökkentésre irányulókat;
c) kis gazdasági szereplők között a közös munkafolyamatok megszervezése, illetve az eszközök és a források megosztása terén folytatott együttműködés;
c) kis gazdasági szereplők között a közös munkafolyamatok megszervezése, illetve az eszközök és a források megosztása terén folytatott együttműködés;
d) horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között a rövid ellátási láncok és a helyi piacok támogatására szolgáló logisztikai platformok létrehozása érdekében;
d) horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között a rövid ellátási láncok és a helyi és regionális piacok támogatására szolgáló logisztikai platformok létrehozása érdekében;
e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi kontextusban végrehajtott promóciós tevékenységek;
e) a rövid ellátási láncok és a helyi és regionális piacok fejlesztésével, valamint a minőségrendszerek alá tartozó termékekkel kapcsolatos, helyi kontextusban végrehajtott promóciós tevékenységek;
f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépések;
f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépések;
g) környezetvédelmi projektekre és alkalmazásban lévő környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló kollektív megközelítések;
g) környezetvédelmi projektekre és alkalmazásban lévő környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló összehangolt megközelítések, ideértve a hatékony vízgazdálkodást, a megújuló erőforrások alkalmazását és a mezőgazdasági táj megőrzését;
h) horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között az élelmiszer- és az energiatermelésben, valamint az ipari folyamatokban való felhasználásra szánt biomassza fenntartható termelése terén;
h) horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között az élelmiszer- és az energiatermelésben, valamint az ipari folyamatokban való felhasználásra szánt biomassza fenntartható termelése terén;
i) az egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás megvalósítását célzó helyi fejlesztési stratégiáknak a köz- és a magánszféra közötti, a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottaktól eltérő partnerségek által történő végrehajtása;
i) az egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás megvalósítását célzó helyi fejlesztési stratégiáknak a köz- és a magánszféra közötti, a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottaktól eltérő partnerségek által történő végrehajtása;
j) erdőgazdálkodási tervek vagy azokkal egyenértékű eszközök kidolgozása.
j) erdőgazdálkodási tervek vagy azokkal egyenértékű eszközök kidolgozása.
ja) a vidéki turizmussal kapcsolatos turisztikai szolgáltatások fejlesztése, ideértve a marketingtevékenységet is;
jb) „szociális mezőgazdasági” projektek kidolgozása.
(2a)  A támogatás kiosztásakor kiemelten kezelhetők az elsődleges termelőket magában foglaló szervezetek közötti együttműködések.
(3)   Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás csak újonnan kiépített klaszterek és hálózatok számára, valamint olyan klaszterek és hálózatok számára ítélhető oda, amelyek számukra új tevékenységbe kezdenek.
A (2) bekezdés b) pontja szerinti műveletekhez nyújtott támogatás egyéni gazdasági szereplők számára is odaítélhető, amennyiben erre a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít.

(3)  A (2) bekezdés b) pontja szerinti műveletekhez nyújtott támogatás egyéni gazdasági szereplők számára is odaítélhető, amennyiben erre a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít.
(4)  A kísérleti projektek és a (2) bekezdés b) pontja szerinti, egyéni szereplők által végrehajtott műveletek eredményeit széles körben ismertetni kell.
(4)  A kísérleti projektek és a (2) bekezdés b) pontja szerinti, egyéni szereplők által végrehajtott műveletek eredményeit széles körben ismertetni kell.
(5)  Ezen intézkedés keretében az alábbi, az (1) bekezdésben említett együttműködési formákhoz kapcsolódó költségek támogathatók:
(5)  Ezen intézkedés keretében az alábbi, az (1) bekezdésben említett együttműködési formákhoz kapcsolódó költségek támogathatók:
a) az érintett területre vonatkozó tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, valamint az üzleti terv, az erdőgazdálkodási terv vagy az azzal egyenértékű eszköz, illetve a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 29. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia kidolgozásának költségei;
a) az érintett területre vonatkozó tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, valamint az üzleti terv, az erdőgazdálkodási terv vagy az azzal egyenértékű eszköz, illetve a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 29. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia kidolgozásának költségei;
b) az érintett területen folytatott szervezési tevékenységek valamely közös területi projekt megvalósíthatóvá tétele érdekében. A klaszterek esetében a szervezési tevékenységek képzések szervezésére, a tagok közötti hálózatépítésre és új tagok beszervezésére is irányulhatnak.
b) az érintett területen folytatott szervezési tevékenységek valamely közös területi projekt megvalósíthatóvá tétele érdekében. A klaszterek esetében a szervezési tevékenységek képzések szervezésére, a tagok közötti hálózatépítésre és új tagok beszervezésére is irányulhatnak.
c) az együttműködéshez kapcsolódó folyó kiadások;
c) az együttműködéshez kapcsolódó folyó kiadások;
d) az üzleti terv, a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 29. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia vagy valamely innovációs célú fellépés végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek közvetlen költségei;
d) az üzleti terv, a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 29. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia vagy valamely innovációs célú fellépés végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek közvetlen költségei;
e) promóciós tevékenységek költségei.
e) promóciós tevékenységek költségei.
(6)  Üzleti terv, erdőgazdálkodási terv vagy valamely azzal egyenértékű eszköz, illetve fejlesztési stratégia végrehajtása esetén a tagállamok a támogatást nyújthatják egy, az együttműködés költségeit és a végrehajtott projekt költségeit egyaránt magában foglaló keretösszeg formájában, vagy fedezhetik kizárólag az együttműködés költségeit, és a projekt végrehajtásának finanszírozásához más intézkedésekhez vagy más uniós alapokhoz tartozó pénzeszközöket használhatnak fel.
(6)  Üzleti terv, erdőgazdálkodási terv vagy valamely azzal egyenértékű eszköz, illetve fejlesztési stratégia végrehajtása esetén a tagállamok a támogatást nyújthatják egy, az együttműködés költségeit és a végrehajtott projekt költségeit egyaránt magában foglaló keretösszeg formájában, vagy fedezhetik kizárólag az együttműködés költségeit, és a projekt végrehajtásának finanszírozásához más intézkedésekhez vagy más uniós alapokhoz tartozó pénzeszközöket használhatnak fel.
(7)  A különböző régiókban vagy tagállamokban található szereplők közötti együttműködés szintén támogatható.
(7)  A különböző régiókban vagy tagállamokban található szereplők közötti, illetve a fejlődő országokban található szereplőkkel folytatott együttműködés szintén támogatható.
(8)  A támogatás időtartamát célszerű legfeljebb hét évre korlátozni; ezen rendelkezés alól – kellően indokolt esetekben – kivételt képezhetnek a kollektív környezetvédelmi fellépések.
(8)  A támogatás időtartamát célszerű legfeljebb hét évre korlátozni; ezen rendelkezés alól – kellően indokolt esetekben – kivételt képezhetnek a kollektív környezetvédelmi fellépések.
(9)  Az ezen intézkedés keretében megvalósuló együttműködés kombinálható az ugyanazon a területen az EMVA-tól eltérő uniós alapok által támogatott projektekkel. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközökkel történő kombinálása következtében.
(9)  Az ezen intézkedés keretében megvalósuló együttműködés kombinálható az ugyanazon a területen az EMVA-tól eltérő uniós alapok által támogatott projektekkel. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközökkel történő kombinálása következtében.
(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a támogatható kísérleti projektek, klaszterek, hálózatok, rövid ellátási láncok és helyi piacok jellemzőinek részletesebb meghatározására vonatkozóan, valamint a (2) bekezdésben felsorolt művelettípusok támogatására vonatkozó feltételek tekintetében.
(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a támogatható kísérleti projektek, klaszterek, hálózatok, rövid ellátási láncok és helyi piacok jellemzőinek részletesebb meghatározására vonatkozóan, valamint a (2) bekezdésben felsorolt együttműködési formák támogatására vonatkozó feltételek tekintetében.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás a következőkre terjed ki:
(1)  Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás a következőkre terjed ki:
a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat- vagy növénybetegségek vagy kártevőfertőzés által okozott gazdasági veszteségek ellen kötött termény-, állat- és növénybiztosítás biztosítási díjaihoz nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek kifizetett pénzügyi hozzájárulások;
a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat- vagy növénybetegségek vagy kártevőfertőzés által okozott gazdasági veszteségek ellen kötött termény-, állat- és növénybiztosítás biztosítási díjaihoz nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek vagy mezőgazdasági termelők csoportjainak kifizetett pénzügyi hozzájárulások;
b) kölcsönös kockázatkezelési alapok számára állat- vagy növénybetegség vagy környezeti esemény által okozott gazdasági veszteségek mezőgazdasági termelők számára történő ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulások;
b) kölcsönös kockázatkezelési alapok számára állat- vagy növénybetegség, károsító szervezetek jelenléte, környezeti esemény vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségek – beleértve az aszályt – által okozott gazdasági veszteségek mezőgazdasági termelők számára történő ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulások;
c) kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások formájában biztosított jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek célja ellentételezés nyújtása azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
c) kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások vagy biztosítás formájában biztosított jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek célja ellentételezés nyújtása azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett, vagy közvetlenül a mezőgazdasági termelők számára a jövedelmük jelentős visszaesése kockázatának fedezésére szolgáló biztosítási díj kifizetéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulások.
(2)  Az (1) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazásában a kölcsönös kockázatkezelési alap olyan, a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők biztosítása céljából a tagállam által a nemzeti jogával összhangban akkreditált rendszer, amelynek keretében kompenzációs kifizetésben részesülnek azok a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők, akik valamely állat- vagy növénybetegség vagy környezeti esemény következtében gazdasági veszteségeket szenvedtek el, illetve akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
(2)  Az (1) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazásában a kölcsönös kockázatkezelési alap olyan, a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők biztosítása céljából a tagállam által a nemzeti jogával összhangban akkreditált rendszer, amelynek keretében kompenzációs kifizetésben részesülnek azok a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők, akik valamely állat- vagy növénybetegség, károsító szervezetek jelenlét, környezeti esemény vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségek következtében gazdasági veszteségeket szenvedtek el, illetve akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközökkel vagy magánbiztosítási rendszerekkel történő kombinálása következtében. A mezőgazdasági termelők jövedelemszintjének felmérésekor az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap36 keretében kapott közvetlen jövedelemtámogatásokat is figyelembe kell venni.
(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós támogatási eszközökkel vagy magánbiztosítási rendszerekkel történő kombinálása következtében.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 39. cikk (3) bekezdésének b) pontjában és a 40. cikk (4) bekezdésében említett, a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára piaci feltételekkel nyújtott kölcsönök minimális és maximális futamidejének meghatározására vonatkozóan.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 39. cikk (3) bekezdésének b) pontjában és a 40. cikk (4) bekezdésében említett, a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára piaci feltételekkel nyújtott kölcsönök minimális és maximális futamidejének meghatározására vonatkozóan.
A Bizottság a kockázatkezelési intézkedés végrehajtásáról félidős felülvizsgálatot végez, és ezt követően jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára. A jelentést szükség esetén a kockázatkezelési intézkedés végrehajtásának javítására irányuló, megfelelő jogalkotási javaslatok kísérik.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás kizárólag azon biztosítási szerződések esetében nyújtható, amelyek fedezik a megelőző három évben vagy a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő átlagos éves termésének több mint 30 %-át elpusztító kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve valamely, a növénybetegség vagy a kártevőfertőzés felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a 2000/29/EK irányelv alapján elfogadott intézkedés által okozott veszteségeket.
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás kizárólag azon biztosítási szerződések esetében nyújtható, amelyek fedezik a mezőgazdasági termelő éves termésének az átlagos éves terméshez képest több mint 30 %-os csökkenését előidéző, kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve valamely, a növénybetegség vagy a kártevőfertőzés felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a 2000/29/EK irányelv alapján elfogadott intézkedés által okozott veszteségeket. Az átlagos éves termés kiszámításához a megelőző három év számadatait, vagy a legmagasabb és a legalacsonyabb számadatok kizárásával a megelőző öt év számadatait, illetve megfelelően indokolt, kivételes esetekben a megelőző ötéves időszak valamelyik konkrét évének számadatait kell alapul venni.
Az okozott kár mértékének felmérését a termékek egyes típusainak sajátos jellemzőihez lehet igazítani a következők alkalmazása révén:

a) az egyes gazdaságok szintjén, illetve helyi, regionális vagy nemzeti szinten meghatározott biológiai mutatók (a biomassza-veszteség mennyisége) vagy a terméshozam csökkenésére vonatkozó egyenértékű mutatók, vagy
b) helyi, regionális vagy nemzeti szinten meghatározott időjárási mutatók (például csapadékmennyiség és hőmérséklet stb.).
(2)  A kedvezőtlen éghajlati jelenség bekövetkeztét, illetve az állat- vagy növénybetegség vagy a kártevőfertőzés kitörését hivatalosan meg kell erősítenie az érintett tagállam illetékes hatóságának.
(2)  A kedvezőtlen éghajlati jelenség bekövetkeztét, illetve az állat- vagy növénybetegség vagy a kártevőfertőzés kitörését hivatalosan meg kell erősítenie az érintett tagállam illetékes hatóságának.
A tagállamok adott esetben előzetesen megállapíthatják azokat a kritériumokat, amelyek alapján e hivatalos megerősítést megadottnak kell tekinteni.

A tagállamok adott esetben előzetesen megállapíthatják azokat a kritériumokat, amelyek alapján e hivatalos megerősítést megadottnak kell tekinteni.

(3)  A kifizetett biztosítási összeg nem lehet magasabb, mint a 37. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett veszteségek pótlásának teljes költsége, és annak nyújtását nem szabad feltételként jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan sajátos termelési módszereket vagy mennyiségeket kikötni.
(3)  A kifizetett biztosítási összeg nem lehet magasabb, mint a 37. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett veszteségek pótlásának teljes költsége, és annak nyújtását nem szabad feltételként jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan sajátos termelési módszereket vagy mennyiségeket kikötni.
A tagállamok megfelelő felső határok alkalmazásával korlátozhatják a biztosítási díj támogatható összegét.

A tagállamok megfelelő felső határok alkalmazásával korlátozhatják a biztosítási díj támogatható összegét.

(4)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális mértéket.
(4)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális mértéket.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk
39. cikk
39. cikk
Állat- és növénybetegségek, valamint környezeti események esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok

Állat- és növénybetegségek, károsító szervezetek, valamint környezeti események és kedvezőtlen éghajlati jelenségek esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok

(1)  Ahhoz, hogy támogatható legyen, az érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
(1)  Ahhoz, hogy támogatható legyen, az érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az illetékes hatóság a nemzeti joggal összhangban akkreditálta;
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az illetékes hatóság a nemzeti joggal összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap átlátható politikát követ az alapba történő befizetések és az onnan történő kifizetések tekintetében;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap átlátható politikát követ az alapba történő befizetések és az onnan történő kifizetések tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap egyértelmű szabályok alapján állapítja meg a felelősséget bárminemű felmerülő tartozás vonatkozásában.
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap egyértelmű szabályok alapján állapítja meg a felelősséget bárminemű felmerülő tartozás vonatkozásában.
(2)  A tagállamok meghatározzák a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásának és irányításának szabályait, különösen a mezőgazdasági termelőknek válság esetén nyújtott kompenzációs kifizetések tekintetében, illetve az említett szabályok betartásának felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
(2)  A tagállamok meghatározzák a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásának és irányításának szabályait, különösen a mezőgazdasági termelőknek válság esetén nyújtott kompenzációs kifizetések tekintetében, illetve az említett szabályok betartásának felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a kölcsönös kockázatkezelési alapokat biztosítási rendszerekkel egészítik ki.
A mezőgazdasági termelők csak akkor részesülhetnek kompenzációs kifizetésben, ha minden szükséges óvintézkedést megtettek a gazdaságuk környezetkárosodással, állat- és növénybetegségekkel, károsító szervezetekkel, valamint az éghajlat-változásból adódó eseményekkel szembeni ellenálló képességének növelése érdekében.

(3) A 37. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulások kizárólag a következőkhöz kapcsolódhatnak:
(3) A 37. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulások kizárólag a következőkhöz kapcsolódhatnak:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alap létrehozásával kapcsolatos igazgatási költségekhez, legfeljebb három évre elosztva, fokozatosan csökkentve;
a) a kölcsönös kockázatkezelési alap létrehozásával kapcsolatos igazgatási költségekhez, legfeljebb három évre elosztva, fokozatosan csökkentve;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők számára pénzbeni ellentételezésként kifizetett összegekhez. Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők számára válság esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők számára pénzbeni ellentételezésként kifizetett összegekhez. Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők számára válság esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is, illetve a kölcsönös kockázatkezelési alap által piaci feltételekkel kötött biztosítások biztosítási díjainak fedezésére.
A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem nyújtható hozzájárulás.

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem nyújtható hozzájárulás.

(4)  Az állatbetegségek esetében a 37. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás kizárólag a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében vagy a 90/424/EGK határozat mellékletében szereplő betegségek tekintetében ítélhető oda.
(4)  Az állatbetegségek esetében a 37. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében vagy a 90/424/EGK határozat mellékletében szereplő betegségek és a méhbetegségek tekintetében ítélhető oda.
(5)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértéket.
(5)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális támogatási mértéket.
A tagállamok korlátozhatják a támogatható költségeket a következők alkalmazásával:

A tagállamok korlátozhatják a támogatható költségeket a következők alkalmazásával:

a) alaponként meghatározott felső határok;
a) alaponként meghatározott felső határok;
b) megfelelő egységenkénti felső határok.
b) megfelelő egységenkénti felső határok.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás csak abban az esetben ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági termelő esetében a jövedelem visszaesésének mértéke meghaladja a megelőző három év, illetve a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlaga alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a jövedelem a mezőgazdasági termelő által a piacon szerzett bevételek összege, amelybe beleértendő minden közpénzből származó támogatás, és amelyből le kell vonni az inputköltségeket. A kölcsönös kockázatkezelési alapok által a mezőgazdasági termelők javára teljesített kifizetések legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás csak abban az esetben ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági termelő esetében a jövedelem visszaesésének mértéke meghaladja a megelőző három év, illetve a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlaga alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a jövedelem a mezőgazdasági termelő által a piacon szerzett bevételek összege, amelybe beleértendő minden közpénzből származó támogatás, és amelyből le kell vonni az inputköltségeket. A kölcsönös kockázatkezelési alapok vagy a biztosítások által a mezőgazdasági termelők javára teljesített kifizetések legfeljebb a jövedelemveszteség 70%-ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.
(2)  Ahhoz, hogy támogatható legyen, az érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
(2)  Ahhoz, hogy támogatható legyen, az érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az illetékes hatóság a nemzeti joggal összhangban akkreditálta;
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az illetékes hatóság a nemzeti joggal összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap átlátható politikát követ az alapba történő befizetések és az onnan történő kifizetések tekintetében;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap átlátható politikát követ az alapba történő befizetések és az onnan történő kifizetések tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap egyértelmű szabályok alapján állapítja meg a felelősséget bárminemű felmerülő tartozás vonatkozásában.
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap egyértelmű szabályok alapján állapítja meg a felelősséget bárminemű felmerülő tartozás vonatkozásában.
(3)  A tagállamok meghatározzák a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásának és irányításának szabályait, különösen a mezőgazdasági termelőknek válság esetén nyújtott kompenzációs kifizetések tekintetében, illetve az említett szabályok betartásának felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
(3)  A tagállamok meghatározzák a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásának és irányításának szabályait, különösen a mezőgazdasági termelőknek válság esetén nyújtott kompenzációs kifizetések tekintetében, illetve az említett szabályok betartásának felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
(4) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag azokra az összegekre vonatkozhat, amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők számára válság esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.
A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás csak olyan biztosításokkal kapcsolatban nyújtható, amelyek kiterjednek az (1) bekezdésben említett jövedelemcsökkenésre, illetve ennek alternatívájaként kizárólag azokra az összegekre vonatkozhat, amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők számára válság esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem nyújtható hozzájárulás.

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem nyújtható hozzájárulás.

(5)  Support shall be limited to the maximum rate laid down in Annex I.
(5)  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az I. mellékletben megállapított maximális mértéket.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) az egyéb intézkedésektől való elhatárolás, az I. mellékletben használtaktól eltérő egységekre történő átváltás, a tranzakciós költségek kiszámítása és a kötelezettségvállalások átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben említett, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi intézkedés, a 30. cikkben említett, az ökológiai termeléssel kapcsolatos intézkedés és a 35. cikkben említett, az erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokra és az erdővédelemre vonatkozó intézkedés tekintetében;
c) az egyéb intézkedésektől való elhatárolás, az I. mellékletben használtaktól eltérő egységekre történő átváltás, a tranzakciós költségek kiszámítása és a kötelezettségvállalások átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben említett, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi intézkedés, a 30. cikkben említett, az ökológiai termeléssel kapcsolatos intézkedés, a 34. cikkben említett állatjóléti intézkedés és a 35. cikkben említett, az erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokra és az erdővédelemre vonatkozó intézkedés tekintetében;
Indokolás
A 34. cikkben szintén esik szó tranzakciós költségekről, ezért a többi intézkedés tranzakciós költségei mellett ezeket is meg kell említeni ebben az összefüggésben.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
(1)  A helyi akciócsoportok a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében említett feladatok mellett további, az irányító hatóság és/vagy a kifizető ügynökség által rájuk átruházott feladatokat is elláthatnak.
(1)  A helyi akciócsoportok a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 30. cikkében említett feladatok mellett:
a) elláthatnak további, az irányító hatóság és/vagy a kifizető ügynökség által rájuk átruházott feladatokat is, vagy
b) önállóan vagy partnerekkel együtt, helyi fejlesztési stratégia keretében széles területi dimenziójú műveleteket – ún. ernyőprojekteket – is végrehajthatnak.
Indokolás
Javasoljuk, hogy a helyi akciócsoportok önállóan, a helyi fejlesztési stratégiához tartozó partnerek részvételével a helyi fejlesztési stratégia keretében széles területi dimenziójú műveleteket hajthassanak végre. A jelenlegi jogszabályok értelmében a helyi akciócsoportok csupán a pénzeszközök folyósításának közvetítői feladatait látják el, illetve kezdeményezői szerepet töltenek be. Úgy tűnik, jelentős hozzáadott értéket teremtene az, ha a vezérprojekteket egy stratégia keretein belül lehetne megvalósítani. Ezenkívül a lengyelországi tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy hatalmas a kereslet a rövid időtartamú, kisebb projektek iránt. Sajnos számos kérelmező visszalép, ha a szokásos adminisztratív eljárást kell követnie. A javasolt módosításnak köszönhetően e partnerek csak a helyi akciócsoporttal állnának kapcsolatban, és nem kellene végigkövetniük a bonyolult adminisztratív eljárást.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása céljából.
b) kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés közösség által irányított helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása céljából.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba) a meglévő helyi akciócsoportok rendelkezésére álló azon lehetőség, hogy a Leader programba foglalandó új területek pályázatához szükséges közösségi projektekkel kapcsolatban kutatást végezzenek és megtervezzék azokat.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 albekezdés
a) területek közötti vagy transznacionális együttműködési projektek;
a) területek közötti vagy transznacionális együttműködési projektek, ideértve a fejlődő országokkal folytatott együttműködési projekteket is;
Indokolás
A politikák fejlesztési célú koherenciája túlmegy a „ne árts” elven, és azt sejteti, hogy a belső uniós politikák és a fejlesztési célkitűzések közötti esetleges szinergiákat is fel kell tárni. A bizottsági közlemény és az élelmezésbiztonsági politikára vonatkozó tanácsi következtetések rávilágítanak annak szükségességére, hogy a közösségi fejlesztési csoportokhoz, a gazdálkodók szervezeteihez és a női szervezetekhez hasonló főbb érdekelt csoportokat be kell vonni a mezőgazdaság- és vidékfejlesztési szakpolitikák készítésébe. Ezt a LEADER-projektek keretében folyó nemzetközi csereprogramok révén is támogatni kell.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba) az e rendelet 5. cikkében lefektetett prioritásokkal összeegyeztethető fejlesztési célkitűzéseken dolgozó szervek.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés
(2)  A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. cikkének d) pontjában említett, az adott területen folytatandó szervezési tevékenységekhez kapcsolódó költségek a helyi fejlesztési stratégiáról való tájékoztatásra irányuló fellépések, valamint a projektfejlesztési feladatok költségei.
(2)  A(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 31. cikkének d) pontjában említett, az adott területen folytatandó szervezési tevékenységekhez kapcsolódó költségek az érdekelt felek közötti információcsere megkönnyítéséhez kapcsolódó költségek, a helyi fejlesztési stratégiáról nyújtott tájékoztatás és e stratégia népszerűsítésének költségei, valamint a potenciális kedvezményezettek számára a projektek kidolgozásához és pályázatok előkészítéséhez nyújtott támogatás költségei.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk
(1)   Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az EMVA keretében támogathatók legyenek, az adott beruházástípusra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előzetesen értékelni kell a várható környezeti hatást, amennyiben a beruházás valószínűleg kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.
(1)   A tagállamok a beruházási műveletek támogathatósága feltételeként előírhatják a várható környezeti hatásnak az adott beruházástípusra vonatkozó nemzeti és uniós jognak megfelelő előzetes értékelését. A tagállamok előnyben részesíthetik azokat a beruházásokat, amelyek:
a) jelentősen javítják a mezőgazdasági üzemek környezettel, éghajlattal és állatjóléttel kapcsolatos teljesítményét;
b) segítenek a mezőgazdasági termelők bevételi forrásainak diverzifikálásában; vagy
c) közös fellépésekből állnak.
(2)  Kizárólag a következő kiadások támogathatók:
(2)  Kizárólag a következő kiadások támogathatók:
a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése;
a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése;
b) új gépek és berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig;
b) új gépek és berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig;
c) az a) és a b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, megvalósíthatósági tanulmányokhoz, szabadalmak és licencek megszerzéséhez kapcsolódó költségek.
c) az a) és a b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, ideértve a megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint a szabadalmak és licencek megszerzéséhez kapcsolódó költségek.
(3)  Az öntözéssel kapcsolatos beruházások közül kizárólag azok minősülnek támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás korábbi mértékének legalább 25%-os csökkenését eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, azokban a tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt követően csatlakoztak az Unióhoz, támogatható kiadásoknak tekinthetők az új öntözőberendezések beszerzésére irányuló beruházások, amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, hogy az érintett beruházás fenntartható és nem gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre.
(3)  Az öntözéssel kapcsolatos beruházások közül az új – köztük a már létező öntözőrendszerek vízfelhasználásának hatékonyságát és energiahatékonyságát növelő korszerűsítésre irányuló – beruházások minősülnek támogathatónak. Az olyan területeken, amelyek tekintetében a 2000/60/EK irányelv értelmében vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és ezekhez kapcsolódóan végrehajtási programok készültek, e beruházások kizárólag akkor minősülnek támogatható kiadásnak, ha összhangban állnak az ilyen tervek környezetvédelmi célkitűzéseivel.
(4)  A mezőgazdasági beruházások esetében nem nyújtható beruházási támogatás mezőgazdasági termelői jogok, támogatási jogosultságok, állatok, egynyári növények megvásárlásához, valamint az említett növények telepítéséhez. A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciálnak a 19. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti helyreállítása esetében azonban az állatok vásárlására fordított kiadások is támogathatónak minősülhetnek.
(4)  A mezőgazdasági beruházások esetében nem nyújtható beruházási támogatás mezőgazdasági termelői jogok, támogatási jogosultságok, állatok, egynyári növények megvásárlásához, valamint az említett növények telepítéséhez. A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciálnak a 19. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti helyreállítása esetében azonban az állatok vásárlására fordított kiadások is támogathatónak minősülhetnek.
(5)  Amennyiben arra a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít, a beruházáshoz kapcsolódó támogatások kedvezményezettjei kérhetik az illetékes kifizető ügynökségtől a beruházáshoz kapcsolódó, közpénzből nyújtott támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését.
(5)  Amennyiben arra a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít, a beruházáshoz kapcsolódó támogatások kedvezményezettjei kérhetik az illetékes kifizető ügynökségtől a beruházáshoz kapcsolódó, közpénzből nyújtott támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését.
(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, amelyek teljesülése esetén egyéb, lízingszerződésekkel, használt berendezésekkel és egyszerű pótló beruházásokkal kapcsolatos költségek is támogatható kiadásoknak tekinthetők.
(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, amelyek teljesülése esetén egyéb, lízingszerződésekkel, használt berendezésekkel és egyszerű pótló beruházásokkal kapcsolatos költségek is támogatható kiadásoknak tekinthetők.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés
(1)  A vidékfejlesztési program irányító hatósága a monitoringbizottsággal folytatott konzultációt követően valamennyi intézkedés tekintetében meghatározza az érintett intézkedés keretébe tartozó műveletekre vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell arra, hogy a kiválasztási kritériumok biztosítsák a kérelmezők közötti egyenlő bánásmódot, a pénzügyi erőforrások megfelelőbb felhasználását és az intézkedések céljainak az uniós vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban történő meghatározását. A kiválasztási kritériumok meghatározásakor a kisebb támogatások vonatkozásában figyelembe kell venni az arányosság elvét.
(1)  A vidékfejlesztési program irányító hatósága a monitoringbizottsággal folytatott konzultációt követően valamennyi intézkedés tekintetében meghatározza az érintett intézkedés keretébe tartozó műveletekre vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell arra, hogy a kiválasztási kritériumok biztosítsák, hogy a mezőgazdasági üzemekre vonatkozó intézkedéseket csak a(z) …/2013/EU [DP] rendelet meghatározása szerinti „aktív mezőgazdasági termelőkre” alkalmazzák. Ezen kívül törekedni kell arra, hogy ezek a kritériumok biztosítsák a pénzügyi erőforrások megfelelőbb felhasználását és az intézkedések céljainak az uniós vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban történő meghatározását. A kiválasztási kritériumok meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe kell venni az arányosság elvét.
Indokolás
A mezőgazdasági üzemekre vonatkozó intézkedések révén nyújtott támogatásból csak a javasolt, a KAP közvetlen kifizetéseiről szóló rendelet meghatározása szerinti „aktív mezőgazdasági termelők” részesülhetnek. Ha teszünk ilyen megkülönböztetést az első pillér tekintetében, akkor ezt a második pillér esetében is meg kell tennünk.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés
E rendelet alkalmazásában a vidéki térség fogalmát az irányító hatóság határozza meg a program szintjén.

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség fogalmát az irányító hatóság határozza meg a program szintjén. Különböző konkrét területeket is kijelölhet egy adott intézkedésen belül, amennyiben ezt objektív okok indokolják.

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett szétosztható pénzeszközökből 30 millió EUR-t ki kell vonni, és ezt az összeget az 56. cikkben említett, innovatív helyi együttműködési projektek számára odaítélhető díj finanszírozására kell fordítani.
törölve
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
(3)  A tagállamok kezdeményezésére az egyes vidékfejlesztési programok teljes összegének legfeljebb 4 %-a a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 52. cikkében említett feladatok, valamint a 33. cikk (3) bekezdésében említett, hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek meghatározásának előkészítő munkálataihoz kapcsolódó költségek fedezésére fordítható.
(3)  A tagállamok kezdeményezésére az egyes vidékfejlesztési programok teljes összegének legfeljebb 4 %-a a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 52. cikkében említett feladatok, valamint a 33. cikkben említett, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek meghatározásának előkészítő munkálataihoz kapcsolódó költségek fedezésére fordítható.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – a pont
a) az érdekelt felek fokozottabb bevonása a vidékfejlesztés végrehajtásába;
a) a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és a vidéki térségben egyébként érdekelt felek fokozottabb bevonása a vidékfejlesztés végrehajtásába;
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítését és működési szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésére és működési szabályaira vonatkozóan.
Indokolás
Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk
(1) Az 51. cikk (1) bekezdésének megfelelően európai innovációs partnerségi hálózat jön létre a 61. cikkben említett, a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP támogatása céljából. A hálózat lehetővé teszi az operatív csoportok, tanácsadási szolgáltatások és kutatók közötti hálózatépítést.
(1) Az 51. cikk (1) bekezdésének megfelelően európai innovációs partnerségi hálózat jön létre a 61. cikkben említett, a mezőgazdasági termeléssel, gazdasági életképességgel és fenntarthatósággal foglalkozó EIP támogatása céljából. A hálózat lehetővé teszi az operatív csoportok, tanácsadási szolgáltatások és kutatók közötti hálózatépítést.
(2)  Az EIP hálózat a következő feladatokat látja el:
(2)  Az EIP hálózat a következő feladatokat látja el:
a) technikai információs szolgálat (help desk) működtetése és az EIP-vel kapcsolatos információk nyújtása a legfontosabb szereplők számára;
a) technikai információs szolgálat (help desk) működtetése és az EIP-vel kapcsolatos információk nyújtása a legfontosabb szereplők, különösen az ellátói láncban előttük és utánuk találhatók számára;
b) eszmecserék kezdeményezése és lebonyolítása a program szintjén, az operatív csoportok létrehozására való ösztönzés céljából;
c) az EIP szempontjából lényeges kutatási eredmények és ismeretek áttekintése, valamint jelentéstétel ezen eredményekről és ismeretekről;
d) az innovációval kapcsolatos bevált gyakorlatok összegyűjtése, egységes keretbe foglalása és terjesztése;
d) az innovációval és a tudásmegosztással kapcsolatos kutatási eredmények és új technológiák összegyűjtése, egységes keretbe foglalása és terjesztése;
da) párbeszéd indítása a mezőgazdasági termelők és a kutatói közösség között;
e) konferenciák és workshopok szervezése, illetve információk terjesztése az EIP-hez kapcsolódó szakterületek vonatkozásában.
(3)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza az EIP hálózat szervezeti felépítését és működési szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az EIP-hálózat szervezeti felépítésére és működési szabályaira vonatkozóan.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza az európai vidékfejlesztési értékelési hálózat szervezeti felépítését és működési szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az európai vidékfejlesztési értékelési hálózat szervezeti felépítésére és működési szabályaira vonatkozóan.
Indokolás
Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) a szélesebb közvéleménynek és a potenciális kedvezményezetteknek a vidékfejlesztési politikáról való tájékoztatása;
c) a szélesebb közvéleménynek és a potenciális kedvezményezetteknek a vidékfejlesztési politikáról és a finanszírozási lehetőségekről való tájékoztatása;
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – d pont
d) az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban.
d) az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész
b) legalább az alábbiakra kiterjedő cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása:
b) cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása, melyek kiterjedhetnek az alábbiakra:
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont
iii. a nyomon követés támogatása, különösen a – főként a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 41. cikkében említett monitoringbizottságoktól származó – releváns visszajelzések, ajánlások és elemzések összegyűjtése és terjesztése révén. A nemzeti vidéki hálózat a helyi akciócsoportok számára is támogatást nyújt a helyi fejlesztési stratégiák nyomon követéséhez és értékeléséhez;
törölve
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – b pont – v alpont
v. példaként szolgáló projektek gyűjteménye, amely a vidékfejlesztési programok valamennyi prioritását lefedi;
törölve
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – b pont – vi alpont
vi. folyamatosan végzett tanulmányok és elemzés;
törölve
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – b pont – vii alpont
vii. hálózatépítési tevékenységek helyi akciócsoportok számára és különösen technikai segítségnyújtás területek közötti és transznacionális együttműködéshez, a helyi akciócsoportok közötti együttműködés és a partnerkeresés megkönnyítése a 36. cikkben említett intézkedésben való részvétel érdekében;
törölve
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – b pont – vii a alpont (új)
viia. a helyi digitális vagy fizikai egyablakos ügyintézés kialakítására ösztönző terv, annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési programokról és a közös stratégiai kerethez tartozó alapok egyéb programjairól szóló tájékoztatás helyben elérhető legyen a lehetséges kedvezményezettek számára.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – c pont
c) az innovatív helyi együttműködés jutalmazására szolgáló, az 58. cikk (2) bekezdésében említett díj odaítélésével összefüggésben független szakértőkből álló előzsűri kijelölése és a pályázatok előzetes elbírálására irányuló folyamat kidolgozása.
törölve
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján szabályokat fogad el a nemzeti vidéki hálózatok létrehozására és működésére vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzeti vidéki hálózatok létrehozására és működésére vonatkozóan.
Indokolás
Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk
56. cikk
törölve
A vidéki térségekben megvalósuló innovatív helyi együttműködésre odaítélt díj

Az 51. cikk (2) bekezdésében említett pénzeszközöket a legalább két, különböző tagállamokban található szereplő részvételével innovatív, helyi koncepciót megvalósító együttműködési projektek számára odaítélt díj finanszírozására kell fordítani.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk
57. cikk
törölve
Pályázati felhívás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2015-ben, majd azt követően évente pályázati felhívást tesz közzé az 56. cikkben említett díj odaítélése céljából. Az utolsó pályázati felhívás közzétételére legkésőbb 2019-ben kerül sor.
(2)  A pályázati felhívás megjelöli a pályázat témáját, amelynek kapcsolódnia kell az uniós vidékfejlesztési prioritások valamelyikéhez. A témának ezenkívül alkalmasnak kell lennie a transznacionális szintű együttműködés keretében történő végrehajtásra.
(3)  A pályázati felhívásra helyi akciócsoportok és valamely konkrét projekt megvalósítása céljából együttműködő egyéni szereplők egyaránt jelentkezhetnek.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk
58. cikk
törölve
Kiválasztási eljárás

(1)  A díjra pályázók pályázataikat valamennyi tagállamban a nemzeti vidéki hálózatnak nyújtják be, amelynek feladata a pályázatok előzetes elbírálása.
(2)  A nemzeti vidéki hálózatok tagjaik közül független szakértőkből álló előzsűrit jelölnek ki a pályázatok előzetes elbírálása érdekében. A pályázatok előzetes elbírálása a pályázati felhívásban meghatározott kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján történik. Az egyes nemzeti vidéki hálózatok legfeljebb 10 pályázatot választanak ki, és továbbítják őket a Bizottságnak.
(3)  A Bizottság felelős az ötven nyertes projektnek a tagállamokban előzetesen kiválasztott pályázatok közül történő kiválasztásáért. A Bizottság független szakértőkből álló ad hoc irányítócsoportot hoz létre. Az irányítócsoport a pályázati felhívásban meghatározott kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján készíti elő a nyertes pályázatok kiválasztását.
(4)  A Bizottság végrehajtási aktus útján határoz azon projektek jegyzékéről, amelyek számára a díjat végrehajtási aktus útján odaítéli.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk
59. cikk
törölve
Pénzdíj – feltételek és kifizetés

(1)  Ahhoz, hogy a projektek számára folyósítani lehessen a pénzdíjat, a befejezésükhöz szükséges idő nem haladhatja meg a díj odaítéléséről szóló végrehajtási aktus elfogadásának időpontjától számított két évet. A pályázatban meg kell határozni a projekt megvalósításának időtartamát.
(2)  A pénzdíj folyósítására egyösszegű kifizetés formájában kerül sor. A kifizetés összegét a Bizottság határozza meg végrehajtási aktusok útján, a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak megfelelően és a projekt megvalósításának a pályázatban feltüntetett becsült költségét is figyelembe véve. A pénzdíj projektenkénti maximális összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót.
(3)  A tagállamok a pénzdíjat annak ellenőrzését követően fizetik ki a nyertes pályázóknak, hogy a projekt megvalósítása befejeződött. A kapcsolódó kiadásokat az Unió a(z) HR/2012/EU rendelet IV. címe II. fejezetének 4. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően téríti meg a tagállamoknak. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a pénzdíj összegét vagy annak egy részét már a projekt befejezésének ellenőrzését megelőzően kifizetik a nyertes pályázóknak, de ebben az esetben ők viselik a felelősséget a kiadásokért mindaddig, amíg a projekt befejezésének ellenőrzése meg nem történik.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk
60. cikk
törölve
Az eljárásokra, az ütemezésre és az irányítócsoport létrehozására vonatkozó szabályok

A Bizottság végrehajtási aktusok útján megállapítja a projektek kiválasztásához kapcsolódó eljárásra és határidőkre vonatkozó részletes rendelkezéseket, valamint az 58. cikk (3) bekezdésében említett, független szakértőkből álló irányítócsoport létrehozására vonatkozó szabályokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
IV CÍM
A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP
A mezőgazdasági termeléssel, a gazdasági életképességgel és a fenntarthatósággal foglalkozó EIP
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk
(1)  A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP:
(1)  A mezőgazdasági termeléssel, a gazdasági életképességgel és a fenntarthatósággal foglalkozó EIP:
a) előmozdítja az erőforrás-hatékony, termelékeny, alacsony kibocsátású, éghajlatbarát és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes, a gazdálkodáshoz szükséges alapvető természeti erőforrásokkal összhangban működő mezőgazdasági ágazat megteremtését;
a) előmozdítja az erőforrás-hatékony, termelékeny, versenyképesen alacsony kibocsátású, éghajlatbarát és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes, a gazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz szükséges alapvető természeti erőforrásokkal összhangban működő mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat megteremtését;
b) hozzájárul a folyamatos élelmiszer-, takarmány- és bioanyag-ellátás biztosításához, mind a meglévő, mind az új termékek tekintetében;
b) hozzájárul az európai mezőgazdaság termelékenységének fenntartható növeléséhez és a folyamatos élelmiszer-, takarmány- és bioanyag-ellátás biztosításához, mind a meglévő, mind az új termékek tekintetében;
c) javítja a környezet megóvására, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló folyamatokat;
c) javítja a környezet megóvására, az agrár-ökológiai termelési rendszerek előmozdítására, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló folyamatokat; továbbá
d) kapcsolatokat teremt az élvonalbeli kutatás eredményeként rendelkezésre álló ismeretek és technológiák, valamint a mezőgazdasági termelők, a vállalkozások és a tanácsadási szolgáltatások között.
d) kapcsolatokat teremt az élvonalbeli kutatás eredményeként rendelkezésre álló ismeretek és technológiák, valamint a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, a vidéki közösségek, a vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek és a tanácsadási szolgáltatások között.
da) a mezőgazdasági termelékenységre és a fenntarthatóságra vonatkozó kutatási eredmények, tudás és technológiák megosztásának elősegítése az Unió és a fejlődő országok között, külön figyelemmel a kisgazdák igényeire.
(2)  A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP a következő tevékenységeken keresztül törekszik céljai megvalósítására:
(2)  A mezőgazdasági termeléssel, a gazdasági életképességgel és a fenntarthatósággal foglalkozó EIP a következő tevékenységeken keresztül törekszik céljai megvalósítására:
a) hozzáadott érték teremtése a kutatás és a gazdálkodási gyakorlat közötti kapcsolat szorosabbá tétele, valamint a rendelkezésre álló innovációs intézkedések szélesebb körben történő felhasználásának előmozdítása révén;
a) hozzáadott érték teremtése a kutatás és a gazdálkodási gyakorlat közötti kapcsolat szorosabbá tétele, valamint a rendelkezésre álló innovációs intézkedéseknek az érdekelt felek által, részvételen alapuló megközelítés révén szélesebb körben történő felhasználásának előmozdítása révén;
b) az innovatív megoldások gyorsabban és szélesebb körben történő gyakorlati megvalósítására való ösztönzés; továbbá
b) az innovatív megoldások gyorsabban és szélesebb körben történő gyakorlati megvalósítására való ösztönzés;
c) a tudományos közösség tájékoztatása a gazdálkodási gyakorlathoz kapcsolódó kutatási igényekről.
c) a tudományos közösség tájékoztatása a gazdálkodási gyakorlathoz kapcsolódó kutatási igényekről; továbbá
ca) együttműködés az érintett hálózatokkal és intézményekkel a fejlődő országokban.
cb) a szabályozás szűk keresztmetszeteinek azonosítása, amelyek akadályozzák az innovációt és a kutatási és fejlesztési beruházásokat, összhangban a „Jobb szabályozás a növekedés és a munkahelyteremtés területén az Európai Unióban” című és az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című bizottsági közleményben megállapított elvekkel.
(3) Az EMVA a 36. cikkben foglaltaknak megfelelően, a 62. cikkben említett EIP operatív csoportok és az 53. cikkben említett EIP hálózat támogatása révén hozzájárul a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP céljainak eléréséhez.
(3) Az EMVA a 36. cikkben foglaltaknak megfelelően, a 62. cikkben említett EIP operatív csoportok és az 53. cikkben említett EIP hálózat támogatása révén hozzájárul a mezőgazdasági termeléssel, a gazdasági életképességgel és a fenntarthatósággal foglalkozó EIP céljainak eléréséhez.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk
(1)  Az EIP operatív csoportok részét képezik a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP-nek. A csoportokat érdekelt szereplők, például mezőgazdasági termelők, kutatók, tanácsadók, valamint a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari ágazatban működő vállalkozások hozzák létre.
(1)  Az EIP operatív csoportok részét képezik a mezőgazdasági termeléssel, a gazdasági életképességgel és a fenntarthatósággal foglalkozó EIP-nek. A csoportokat érdekelt szereplők, például mezőgazdasági termelők, kutatók, tanácsadók, valamint a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari ágazatban működő vállalkozások hozzák létre. Az operatív csoportok létrehozása a mezőgazdaság, vidékfejlesztés és kutatás területén az érdekek széles körét képviselő felek megegyezésén alapul. Nem hozható létre operatív csoport egyetlen érdekelt fél vagy csupán egyetlen érdeket képviselő felek által. Az operatív csoportok működhetnek a tagállamok határain belül, lehetnek tagjaik egynél több tagállamban és harmadik országokban.
(2)  Az EIP operatív csoportok olyan belső eljárásokat állapítanak meg, amelyek biztosítják a csoportok működésének átláthatóságát és megelőzik az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek kialakulását.
(2)  Az EIP operatív csoportok olyan belső eljárásokat állapítanak meg, amelyek biztosítják a csoportok működésének átláthatóságát és megelőzik az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek kialakulását.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk
(1)  Az EIP operatív csoportok tervet dolgoznak ki, amely magában foglalja a következőket:
(1)  Az EIP operatív csoportok tervet dolgoznak ki, amely magában foglalja a következőket:
a) a kidolgozandó, tesztelendő, kiigazítandó vagy végrehajtandó innovatív projekt ismertetése;
a) a kidolgozandó, tesztelendő, kiigazítandó vagy végrehajtandó innovatív projekt ismertetése;
b) a várt eredmények és az EIP-nek a termelékenység fokozásával és a fenntartható erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos célkitűzéséhez való hozzájárulás ismertetése.
b) a várt eredmények és az EIP-nek a termelékenység fokozásával és a fenntartható erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos célkitűzéséhez való hozzájárulás ismertetése.
(2)  Innovatív projektjeik végrehajtása során az operatív csoportok:
(2)  Innovatív projektjeik végrehajtása során az operatív csoportok:
a) innovatív fellépések kidolgozására és végrehajtására vonatkozó döntéseket hoznak; továbbá
a) innovatív fellépések kidolgozására és végrehajtására vonatkozó döntéseket hoznak; továbbá
b) innovatív fellépéseket hajtanak végre a vidékfejlesztési programok keretében finanszírozott intézkedéseken keresztül.
b) innovatív fellépéseket hajtanak végre a vidékfejlesztési programok vagy a Horizont 2020 és egyéb olyan uniós kutatási programok keretében finanszírozott intézkedéseken keresztül, amelyek elősegítik a kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetését a mezőgazdasági termelők számára.
(3)  Az operatív csoportok projektjeik eredményét – különösen az EIP hálózaton keresztül – széles körben megismertetik.
(3)  Az operatív csoportok projektjeik eredményét – különösen az EIP hálózaton keresztül – széles körben megismertetik.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk
(1)  Az e rendelet alapján a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás teljes összegét, annak éves bontását és a kevésbé fejlett régiókban összpontosítani kívánt minimális összeget az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján, a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek és az ugyanerre az időszakra vonatkozó, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően állapítja meg.
(1)  Az e rendelet alapján a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás teljes összegét, annak éves bontását és a kevésbé fejlett régiókban összpontosítani kívánt minimális összeget az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján, a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek és az ugyanerre az időszakra vonatkozó, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően állapítja meg.
(2)  Az (1) bekezdésben említett források 0,25 %-át az 51. cikk (1) bekezdésében említett, a Bizottság számára biztosított technikai segítségnyújtásra kell fordítani.
(2)  Az (1) bekezdésben említett források 0,25 %-át az 51. cikk (1) bekezdésében említett, a Bizottság számára biztosított technikai segítségnyújtásra kell fordítani.
(3)  Programozásuk és ezt követően az Unió általános költségvetésében való szerepeltetésük céljából az (1) bekezdésben említett összegek évi 2 %-os szinten kerülnek indexálásra.
(3)  Programozásuk és ezt követően az Unió általános költségvetésében való szerepeltetésük céljából az (1) bekezdésben említett összegek évi 2 %-os szinten kerülnek indexálásra.
(4)  A Bizottság – a (2) bekezdésben említett összeg levonása után és a pénzeszközöknek a(z) DP/2012/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett átcsoportosítását is figyelembe véve – végrehajtási aktus útján meghatározza az (1) bekezdésben említett összegek tagállamonkénti éves bontását. Az éves bontás meghatározása során a Bizottság figyelembe veszi a következőket:
(4)  A (2) bekezdésben említett összeg levonása után és a pénzeszközöknek a(z) …/2013/EU [DP] rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett átcsoportosítását is figyelembe véve az (1) bekezdésben említett összegek tagállamonkénti éves bontását az Ia. melléklet tartalmazza.
a) a 4. cikkben említett célkitűzésekhez kapcsolódó objektív kritériumok; továbbá
b) múltbeli teljesítmény.
(4a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Ia. melléklet szükség esetén történő módosítására annak érdekében, hogy az tartalmazza az EMVA-ba a(z) …/2013/EU [DP] rendelet 7. cikke (2) bekezdésének és 14. cikkének alkalmazásában átcsoportosított pénzeszközöket is.
(5)  A (4) bekezdésben említett összegeken túl az ugyanazon bekezdésben említett végrehajtási aktus magában foglalja a [DP/2012/EU] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelet 10b. és 136. cikkének alkalmazásában a 2013. naptári év vonatkozásában az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközöket is.
(6)   A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében említett eredményességi tartalék elosztása céljából a(z) HR/2012/EU rendelet 45. cikkének megfelelően az EMVA javára beszedett, rendelkezésre álló címzett bevételeket hozzá kell adni a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 18. cikkében említett összegekhez. E bevételeket a tagállamok számára az EMVA-ból származó támogatás teljes összegéből való részesedésük arányában kell kiosztani.
(6)   A(z) …/2013/EU [HR] rendelet 45. cikkének megfelelően az EMVA javára beszedett, rendelkezésre álló címzett bevételeket a tagállamok számára az EMVA-ból származó támogatás teljes összegéből való részesedésük arányában kell kiosztani.
(A 64. cikk (5) bekezdésében a bizottsági szöveget a COM(2012)0553 dokumentumból vett szöveg váltja fel)
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk
(1)  A vidékfejlesztési programot jóváhagyó határozat megállapítja az EMVA-ból az adott program számára biztosított hozzájárulás maximális mértékét. Szükség esetén a határozat egyértelműen azonosítja a kevésbé fejlett régiókhoz rendelt előirányzatokat.
(1)  A vidékfejlesztési programot jóváhagyó határozat megállapítja az EMVA-ból az adott program számára biztosított hozzájárulás maximális mértékét. Szükség esetén a határozat egyértelműen azonosítja a kevésbé fejlett régiókhoz rendelt előirányzatokat.
(2)  Az EMVA hozzájárulását a támogatható közkiadások összege alapján kell kiszámítani.
(2)  Az EMVA hozzájárulását a támogatható közkiadások összege alapján kell kiszámítani.
(3)  A vidékfejlesztési programok meghatározzák az EMVA hozzájárulásának egységes, valamennyi intézkedésre alkalmazandó mértékét. Adott esetben külön EMVA-hozzájárulási mértéket kell meghatározni a kevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek tekintetében. Az EMVA hozzájárulásának maximális mértéke:
(3)  A vidékfejlesztési programok meghatározzák az EMVA hozzájárulásának egységes, valamennyi intézkedésre alkalmazandó mértékét. Adott esetben külön EMVA-hozzájárulási mértéket kell meghatározni a kevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek tekintetében. Az EMVA hozzájárulásának maximális mértéke:
a) a támogatható közkiadások 85 %-a a kevésbé fejlett régiókban, a legkülső régiókban és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken;
a) a támogatható közkiadások 85 %-a a kevésbé fejlett régiókban, a legkülső régiókban és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken;
b) a támogatható közkiadások 50 %-a a többi régióban.
b) a támogatható közkiadások 50 %-a a többi régióban.
Az EMVA hozzájárulásának minimális mértéke 20 %.

Az EMVA hozzájárulásának minimális mértéke 20 %.

(4)  A (3) bekezdéstől eltérve az EMVA hozzájárulásának maximális mértéke:
(4)  A (3) bekezdéstől eltérve az EMVA hozzájárulásának maximális mértéke:
a) 80 % a 15., a 28. és a 36. cikkben említett intézkedések, a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 28. cikkében említett, a LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztés, valamint a 20. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti műveletek esetében. Ez a mérték 90 %-ra növelhető a legkevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek programjainak esetében;
a) 80% a 15., a 28. és a 36. cikkben említett intézkedések, a(z) …/2013/EU [CSF] rendelet 28. cikkében említett, a LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztés, valamint a 20. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti műveletek esetében. Ez a mérték 90 %-ra növelhető a legkevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek programjainak esetében;
b) 100 % a 66. cikk alapján támogatott műveletek esetében.
c) 55% a 29. cikkben említett agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések esetében. Ez a mérték 90%-ra növelhető a kevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek programjainak esetében.
A (3) bekezdés b) pontjából eltérve az átmeneti régiókban a közös stratégiai kerethez tartozó egyéb alapok társfinanszírozási mértékével való összhang biztosítása érdekében a tagállamok növelhetik az EMVA-hozzájárulás maximális mértékét az átmeneti régiókban végrehajtott programok keretében a több alapból történő finanszírozással támogatott intézkedések tekintetében, a …/2013/EU [CSF] rendelet 82. cikkének (2) bekezdésében meghatározottakkal összhangban.

A (3) bekezdéstől eltérve a(z)… /2013/EU [DP] rendelet 14. cikkének alkalmazásában az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközökre 95 %-os EMVA-hozzájárulási arány vonatkozik, amennyiben a tagállam teljesíti a következő feltételek egyikét:

i. az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet1 értelmében uniós pénzügyi támogatás áll rendelkezésére;
ii. a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendelet2 alapján középtávú pénzügyi támogatás áll rendelkezésére; vagy
iii. az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződéssel összhangban az európai stabilitási mechanizmusból kölcsön formájában nyújtott pénzügyi támogatás áll rendelkezésre.
(4a)  A(z) …/2013/EU [DP] rendelet 14. cikke (1a) bekezdésének alkalmazásából származó pénzeszközöket a 29. cikk szerinti intézkedésekre kell elkülöníteni.
(5)  Az EMVA-ból a vidékfejlesztési program számára biztosított hozzájárulásnak legalább 5 %-át, Horvátország esetében pedig legalább 2,5 %-át a LEADER céljaira kell elkülöníteni.
(5)  Az EMVA-ból a vidékfejlesztési program számára biztosított hozzájárulásnak legalább 5 %-át, Horvátország esetében pedig legalább 2,5 %-át a LEADER céljaira kell elkülöníteni.
(5a)  Az EMVA-ból a vidékfejlesztési programok számára biztosított teljes hozzájárulás legalább 25%-át a 29. és 30. cikk szerinti intézkedésekre kell elkülöníteni.
(6)  Az EMVA-ból társfinanszírozott kiadásokat a strukturális alapokból, a Kohéziós Alapból vagy más uniós pénzügyi eszközből származó hozzájárulással nem lehet társfinanszírozni.
(6)  Az EMVA-ból társfinanszírozott kiadásokat a strukturális alapokból, a Kohéziós Alapból vagy más uniós pénzügyi eszközből származó hozzájárulással nem lehet társfinanszírozni. Ez azonban nem korlátozza és nem akadályozza, hogy a programozás – következetes és integrált módon – ötvözze a közös stratégiai keretbe tartozó különböző alapokból történő támogatásokat, amelyekre szükség lehet a …/2013/EU [CSF] rendelet 9. cikkében említett tematikus célkitűzések megvalósításához.
(6a)  A támogatható közkiadásokhoz nyújtott nemzeti hozzájárulás helyettesíthető a magánszféra nem üzleti célú hozzájárulásaival.
(7)  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a vállalkozások támogatására fordított közkiadásoknak meg kell felelniük az állami támogatásra vonatkozóan meghatározott támogatási határértékeknek.
(7)  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a vállalkozások támogatására fordított közkiadásoknak meg kell felelniük az állami támogatásra vonatkozóan meghatározott támogatási határértékeknek.
1 HL L 118., 2010.5.12., 1. o.
2 HL L 53., 2002.2.23., 1. o.
(A 65. cikk (5) bekezdésében a bizottsági szöveget a COM(2012)0553 dokumentumból vett szöveg váltja fel)
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk
66. cikk
törölve
Az innovációhoz jelentős mértékben hozzájáruló műveletek támogatása

Az EMVA-ba a(z) DP/2012/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában átcsoportosított pénzeszközöket olyan műveletek céljaira kell elkülöníteni, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával kapcsolatos innovációhoz, az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos műveleteket is beleértve.

Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  A kiadások csak abban az esetben támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással, ha a kérdéses programot irányító hatóság által vagy annak felelősségi körében, a 49. cikkben említett kiválasztási kritériumokkal összhangban meghatározott műveletek kapcsán merültek fel.
(2)  A kiadások csak abban az esetben támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással, ha a kérdéses programot irányító hatóság által vagy annak felelősségi körében, a 49. cikkben említett kiválasztási kritériumokkal összhangban meghatározott műveletek kapcsán merültek fel, kivéve, ha a két program közötti átmeneti időszak alatt előterjesztett javaslatról van szó, a beruházásokat akadályozó hiátus kiküszöbölése érdekében.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A kiadások vonatkozásában támogathatók a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem visszaigényelhető héa-összegek.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a támogatás odaítélésére az átalányköltségek, illetve a többletköltségek és az elmaradó jövedelem alapján kerül sor, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó számítások megfelelőek és pontosak legyenek, és hogy azok elvégzése előzetesen, tisztességes, igazságos és ellenőrizhető számítás alapján történjék. E célból egy, a számításokért felelős hatóságoktól független és megfelelő szakértelemmel rendelkező szerv tanúsítványt ad ki, amelyben megerősíti a számítások megfelelőségét és pontosságát. A tanúsítványnak a vidékfejlesztési program részét kell képeznie.
(2)  Amennyiben a támogatás odaítélésére az átalányköltségek, illetve a többletköltségek és az elmaradó jövedelem alapján kerül sor, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó számítások megfelelőek és pontosak legyenek, és hogy azok elvégzése előzetesen, tisztességes, igazságos és ellenőrizhető számítás alapján történjék. E célból egy, a számításokért felelős hatóságoktól független és megfelelő szakértelemmel rendelkező szerv tanúsítványt ad ki, amelyben megerősíti a számítások megfelelőségét és pontosságát. A tanúsítványnak a vidékfejlesztési program részét kell képeznie. A Bizottságnak a programok jóváhagyása előtt biztosítania kell, hogy minden releváns elem szerepeljen a számításokban, valamint hogy a fő feltevések ésszerűek, a fő paraméterek pedig helyesek legyenek.
Indokolás
Ez a módosítás a Számvevőszék által a támogatási összegek kiszámításával kapcsolatban megállapított hiányosságokat tükrözi (a 7/2011. számú különjelentés 97. bekezdése).
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1)  A támogatás kedvezményezettjei – köztük a helyi akciócsoportok – kérhetik a közpénzből nyújtott támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését, ha ez a lehetőség a vidékfejlesztési programban szerepel.
Indokolás

A vidékfejlesztési politikák keretében lehetőség nyílik beruházási és nem beruházási jellegű műveletek (képzések, tanácsadó-szolgálat, tájékoztatási és promóciós tevékenységek, együttműködés) végrehajtására, ezért indokolatlan, ha a rendeletjavaslat az előlegfizetésekről csak a beruházási műveletek esetében rendelkezne, és ez a vidékfejlesztési politikák kedvezményezettjei közötti egyenlőtlen bánásmódhoz vezetne. Az előlegek legátláthatóbb szabályozása érdekében javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos összes rendelkezést a 70. cikk tartalmazza.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns mutatók negyedévenkénti közléséért a Bizottság felé, ideértve mind a kedvezményezett, mind a projekt kulcsfontosságú jellemzőinek közlését;
b) a finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns mutatók évenkénti közléséért a Bizottság felé, ideértve a teljesítménymutatókra és a pénzügyi mutatókra vonatkozó tájékoztatást;
Indokolás
A negyedévenkénti jelentéstétel rendkívüli módon megnöveli az adminisztrációt, ami ellentmond mindenféle egyszerűsítési törekvésnek.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben valamely tagállamnak egynél több programja van, koordináló szervet jelölhet ki legalább a támogatások kezelésének koordinációjára, valamint a Bizottság és a nemzeti irányító hatóságok közötti kapcsolattartás biztosítására.
Indokolás
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005 rendelet (5) preambulumbekezdésében javasoltak szerint fontos a koordináló szervek szükségességének elismerése.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – a pont
a) a vidékfejlesztési politika terén elért haladás és az eredmények bemutatása, valamint a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásának, eredményességének, hatékonyságának, és relevanciájának értékelése;
a) a vidékfejlesztési politika terén elért haladás és az eredmények kritikus és objektív értékelése, valamint a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásának, eredményességének, hatékonyságának, és relevanciájának értékelése;
Indokolás
Az eredeti szövegezés túlságosan előíró jellegű.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés
(1) A 74. cikkben előírt monitoring- és értékelési rendszerben meg kell határozni a programok kiinduló helyzetére, valamint pénzügyi végrehajtására, teljesítményére, eredményeire, hatásaira vonatkozó és valamennyi program esetében alkalmazandó közös mutatók jegyzékét annak érdekében, hogy az adatok uniós szintű összesítése megvalósulhasson.
(1) A 74. cikkben előírt monitoring- és értékelési rendszerben meg kell határozni a programok kiinduló helyzetére, valamint pénzügyi végrehajtására, teljesítményére, eredményeire vonatkozó és valamennyi program esetében alkalmazandó közös mutatók jegyzékét annak érdekében, hogy az adatok uniós szintű összesítése megvalósulhasson.
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés
A vidékfejlesztési intézkedések keretében nyújtott támogatások kedvezményezettjei és a helyi akciócsoportok kötelesek az irányító hatóság és/vagy a megbízott értékelők vagy más, az irányító hatóság megbízásából eljáró szervek részére valamennyi olyan, különösen a részletes célkitűzések és prioritások elérésére vonatkozó információt eljuttatni, melyek szükségesek a programok nyomon követéséhez és értékeléséhez.

A vidékfejlesztési intézkedések keretében nyújtott támogatások kedvezményezettjei és a helyi akciócsoportok kötelesek az irányító hatóság és/vagy a megbízott értékelők vagy más, az irányító hatóság megbízásából eljáró szervek részére valamennyi olyan, különösen a részletes célkitűzések és prioritások elérésére vonatkozó információt eljuttatni, melyek szükségesek a programok nyomon követéséhez és értékeléséhez, biztosítva az adatok bizalmas kezeléséhez és a személyes adatok védelméhez való, a nemzeti és az uniós jogszabályokban biztosított jog tiszteletben tartását.

Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) megvizsgálja a program értékelési tervével kapcsolatos tevékenységeket és eredményeket;
b) megvizsgálja a program irányító hatóság által előterjesztett értékelési tervét és a végrehajtása terén elért előrehaladást;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok 2016. május 31-ig, majd 2023-mal bezárólag minden ezt követő év május 31-ig a megelőző naptári évre vonatkozó éves jelentést terjesztenek a Bizottság elé a vidékfejlesztési program végrehajtásáról. A 2016-ban benyújtandó jelentés a 2014 és 2015-ös naptári évekre vonatkozik.
(1)  A tagállamok 2016. június 30-ig, majd 2022-vel bezárólag minden ezt követő év június 30-ig a megelőző naptári évre vonatkozó éves jelentést terjesztenek a Bizottság elé a vidékfejlesztési program végrehajtásáról. A végleges végrehajtási jelentést a tagállamoknak 2023. december 31-ig kell benyújtaniuk. A 2016-ban benyújtandó jelentés a 2014. és 2015. naptári évekre vonatkozik.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk
2023-ban a tagállamok utólagos értékelési jelentést készítenek valamennyi általuk végrehajtott vidékfejlesztési program tekintetében. Ezeket a jelentéseket legkésőbb 2023. december 31-ig benyújtják a Bizottsághoz.

2023-ban a tagállamok utólagos értékelési jelentést készítenek valamennyi általuk végrehajtott vidékfejlesztési program tekintetében. Ezeket a jelentéseket legkésőbb 2023. december 31-ig véglegesítik.

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke alkalmazandó, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 90. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek minden olyan, e rendelet szerinti intézkedést mentesítenek az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazása alól, amely nem tartozik az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá.
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – cím
Kiegészítő nemzeti finanszírozás

Kiegészítő nemzeti finanszírozás és támogatás, amely nem tartozik az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá

Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés
E rendelettel összhangban, a 7. cikkben említett programozás részeként a tagállamok értesítést küldenek azon tagállami kifizetésekről, amelyek célja az, hogy kiegészítő nemzeti finanszírozást biztosítsanak uniós támogatásban részesített és a Szerződés 42. cikkének hatálya alá tartozó vidékfejlesztési műveletek végrehajtásához, a Bizottság pedig jóváhagyja azt. A Bizottság a kifizetéseket a Szerződés 107. cikkének alkalmazása céljára meghatározott kritériumok analógia útján történő alkalmazásával értékeli. Az érintett tagállam nem biztosít vidékfejlesztési műveletekhez nyújtható kiegészítő finanszírozást azok jóváhagyását megelőzően.

E rendelettel összhangban, a 7. cikkben említett programozás részeként a tagállamok értesítést küldenek azon tagállami kifizetésekről, amelyek célja az, hogy kiegészítő nemzeti finanszírozást biztosítsanak uniós támogatásban részesített és az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá tartozó vidékfejlesztési műveletek végrehajtásához, valamint az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá nem tartozó műveletekkel kapcsolatos tagállami kifizetésekről, a Bizottság pedig jóváhagyja azt. A Bizottság a kifizetéseket az EUMSZ 107. cikkének alkalmazása céljára meghatározott kritériumok analógia útján történő alkalmazásával értékeli. Az érintett tagállam nem biztosít vidékfejlesztési műveletekhez nyújtható kiegészítő finanszírozást azok jóváhagyását megelőzően.

Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan időre felhatalmazást kap az e rendeletben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottság e rendeletben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása e rendelet hatálybalépésének időpontjától öt évre szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a meghosszabbítást, a felhatalmazás a korábbival megegyező időtartamra hallgatólagosan meghosszabbodik.
Indokolás
Az Európai Parlamentnek aktívan meg kell erősítenie a Bizottság felhatalmazását, és vitatható esetekben nem szabad előfordulnia, hogy harcolnia kelljen saját jogalkotási hatásköre visszaszerzéséért.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
I MELLÉKLET – 18 cikk 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

18(3)

Beruházások tárgyi eszközökbe

50 %

75 %

65 %

40 %

50 %

75 %

65 %

40 %

Mezőgazdasági ágazat

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A fenti mértékek 20 %-kal növelhetők a következők esetében, feltéve, hogy a maximális kombinált támogatási mérték nem haladja meg a 90 %-ot:

- mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők

- kollektív beruházások és integrált projektek

- a 33. cikk szerinti hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek

- az EIP keretében támogatott műveletek

A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó termékek feldolgozása és értékesítése

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A fenti mértékek 20 %-kal növelhetők az EIP keretében támogatott műveletek esetében, feltéve, hogy a maximális kombinált támogatási mérték nem haladja meg a 90 %-ot

Módosítás

18(3)

Beruházások tárgyi eszközökbe

50 %

75 %

75 %

40 %

50 %

75 %

75 %

40 %

Mezőgazdasági ágazat

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A fenti mértékek 20 %-kal növelhetők a következők esetében, feltéve, hogy a maximális kombinált támogatási mérték nem haladja meg a 90 %-ot:

- mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők

- kollektív beruházások és integrált projektek

- a 33. cikk szerinti hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek

- az EIP keretében támogatott műveletek

- biogazdálkodók

- a Natura 2000 és a víz-keretirányelv teljesítésére irányuló intézkedések

- agrár-környezetvédelmi rendszerek

A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó termékek feldolgozása és értékesítése

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A fenti mértékek 20%-kal növelhetők az EIP, kollektív beruházások és integrált projektek keretében támogatott műveletek esetében, feltéve, hogy a maximális kombinált támogatási mérték nem haladja meg a 90%-ot

Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
I MELLÉKLET – 24 cikk 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

24(3)

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

80%

Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozására irányuló támogatható beruházások összegéből

Módosítás

24(3)

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

100%

Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozására irányuló támogatható beruházások összegéből

Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
I MELLÉKLET – 27 cikk 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

27(5)

Új erdészeti technológiákra, valamint erdészeti termékek feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházások

50%

75%

65%

40%

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Módosítás

27(5)

Új erdészeti technológiákra, valamint erdészeti termékek feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházások

50%

75%

75%

40%

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott támogatható beruházások összegéből

Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
I MELLÉKLET – 32 cikk 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Art. 32(3)

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

25

250(*)

300(*)

Hektáronkénti és évenkénti minimum

Hektáronkénti és évenkénti maximum

Hektáronkénti és évenkénti maximum a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott hegyvidéki területek esetében

Módosítás

Art. 32(3)

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

25

250(*)

450(*)

Hektáronkénti és évenkénti minimum

Hektáronkénti és évenkénti maximum

Hektáronkénti és évenkénti maximum a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott hegyvidéki területek esetében

Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet

Módosítás

Ia. MELLÉKLET

Az 64. cikkben említett nemzeti keretek

(millió euró)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgium

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

Bulgária

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

Cseh Köztársaság

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

Dánia

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

Németország

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

Észtország

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

Írorzság

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

Görögország

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

Spanyolország

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

Franciaország

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

Olaszország

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

Ciprus

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

Lettország

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

Litvánia

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

Luxemburg

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

Magyar-ország

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

Málta

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

Hollandia

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

Ausztria

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

Lengyel-ország

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

Portugália

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

Románia

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

Szlovénia

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

Szlovákia

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

Finnország

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

Svédország

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

Egyesült Királyság

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet
Melléklet törölve

Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 tematikus alprogram – 1 a pont (új)
A köz- és a magánszféra közötti partnerségek, a nemzedékek közötti átmenet megkönnyítése érdekében

Indokolás
Amikor a fiatal gazdálkodók tevékenységbe kívánnak kezdeni, az egyik legjelentősebb problémát az idősebb generációk gazdálkodói tevékenységének átvételével járó költségek és adminisztratív akadályok jelentik. Ezek a tényezők megnehezítik a generációk közötti átmenetet, és ez az egyik oka annak, hogy az Unióban a gazdálkodók átlagéletkora 50 év felett van. A nemzedékek közötti átmenet köz- és a magánszféra közötti partnerségek révén történő megkönnyítését be kell illeszteni a tematikus alprogramok szempontjából különös jelentőséggel bíró intézkedések és műveletek indikatív jegyzékébe, hogy a vidékfejlesztési eszközök nemzeti szintű fejlesztése során figyelembe lehessen venni ezt a tényezőt.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 3 szakasz
17. cikk – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei
17. cikk – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei
32–33. cikk – A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

32–33. cikk – A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

34. cikk – Állatjólét
Indokolás
A megfelelő állatjóléti feltételeket biztosító gazdálkodók kielégítik a piaci igényeket, és kimagasló árat kaphatnak termékeikért, ami javítja versenyképességüket. Támogatni kell őket az e termelési rendszerekre való átállás érdekében.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat