Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0095/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0095

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 314kWORD 39k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στην Αίγυπτο
P7_TA(2013)0095RC-B7-0095/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με θέμα την Αίγυπτο και ιδίως το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 «σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις»(1) και της 15ης Μαρτίου 2012 «σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά(2),

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις του στην Ολομέλεια σχετικά με την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, στις 12 Ιουνίου 2012, 4 Ιουλίου 2012 και 12 Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου (ΥΕ/ΑΠ) Catherine Ashton και του εκπροσώπου της σχετικά με την Αίγυπτο κατά το 2012, και ιδίως εκείνες της 25ης Μαΐου 2012 σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο, της 1ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αίγυπτο, της 15ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις αποφάσεις του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, της 20ής Ιουνίου 2012 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο, της 24ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την εκλογή του Μοχαμέντ Μόρσι ως Προέδρου της Αιγύπτου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη σύσταση μιας νέας Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, της 5ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την έναρξη εθνικού διαλόγου, της 25ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το δημοψήφισμα για το σχέδιο συντάγματος, και της 25ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τους φόνους στο Πορτ Σάιντ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2012, της 25ης Ιουνίου 2012, της 19ης Νοεμβρίου 2012, της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και της 31ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών σε μεταβατικές κοινωνίες και της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου για την Αίγυπτο, της 15ης Μαΐου 2012, που αποτελεί μέρος της δέσμης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ),

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου της 13ης-14ης Νοεμβρίου 2012 και τα πορίσματά της,

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση του Καΐρου» στη 2η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αραβικού Συνδέσμου της 13ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1099/2012 της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Mohamed Μόρσι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 και 13 Ιανουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Η απόκριση της ΕΕ στην 'Αραβική Άνοιξη': η κατάσταση που επικρατεί μετά από δυο χρόνια»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΕ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, της 15ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Επίτευξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, του 2001 (που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2004) και ενισχύθηκε από το Σχέδιο Δράσης και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που εγκρίθηκε το 2007,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, στις 7 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τις βιαιότητες στην Αίγυπτο και με τα σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το σχέδιο Συντάγματος, και στις 29 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ανάγκη σοβαρού διαλόγου και τον τερματισμό της άσκησης υπερβολικής βίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εκτελεστικής Διευθύντριας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, Michelle Bachelet, στις 31 Ιανουαρίου 2013, η οποία εξέφραζε τη βαθιά ανησυχία της για την κλιμακούμενη βία κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους στην Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, των οποίων η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, στο οποίο η Αίγυπτος έχει συμφωνήσει να είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αίγυπτο έχουν σημαντικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου 2012 ο Mohammed Μόρσι αναδείχτηκε νικητής με το 51,7% των ψήφων, πράγμα το οποίο τον ανέδειξε στον πρώτο ισλαμιστή αρχηγού κράτους στον αραβικό κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές αποτέλεσαν ορόσημο στην πορεία προς τον δημοκρατικό μετασχηματισμό·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουνίου 2012, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αιγύπτου, χαρακτήρισε το 2012 αντισυνταγματικές τις κοινοβουλευτικές εκλογές και το ένα τρίτο των εκλεγμένων μη σύννομους, ενώ ταυτόχρονα ακύρωσε τον νόμο περί πολιτικού αποκλεισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, οκτώ μέρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου και μία ημέρα μετά τη διαμεσολαβημένη από την Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Πρόεδρος Μόρσι εξέδωσε Συνταγματική Δήλωση, με την οποία, μεταξύ άλλων, έθεσε την Προεδρία εκτός δικαστικού ελέγχου· ότι, λίγες μέρες αργότερα, ο Πρόεδρος ακύρωσε τη δήλωση αυτή αλλά είχαν ήδη αρχίσει διαδηλώσεις που κλιμακώνονταν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης και δικαστές εξακολουθούν να υφίστανται πιέσεις, επιθέσεις, απειλές και παρεμβάσεις από διάφορους πολιτικούς παράγοντες και φορείς στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2012, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέστειλε τις εργασίες του διότι οπαδοί του Προέδρου και των συμμάχων του πολιόρκησαν τις εγκαταστάσεις του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόλυση του γενικού εισαγγελέα τον Οκτώβριο του 2012 και ο διορισμός του διαδόχου του έχουν γίνει αιτία ισχυρών επικρίσεων αλλά και διαμαρτυριών από δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης υπονομεύει την εμπιστοσύνη του αιγυπτιακού λαού στο πνεύμα δικαιοσύνης και στην αμεροληψία του δικαστικού συστήματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2012, η Συντακτική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο συντάγματος εγκρίθηκε στις 15 και 22 Δεκεμβρίου 2012 με δημοψήφισμα, όπου το 63,8% ψήφισε υπέρ αλλά η συμμετοχή ανήλθε μόλις στο 32,9%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική διαδικασία και η αναμενόμενη έγκριση του νέου συντάγματος όχι μόνο δεν δημιούργησαν πνεύμα σύμπνοιας αλλά αντίθετα επιδείνωσαν περαιτέρω τις εσωτερικές διαιρέσεις της αιγυπτιακής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από πολλές πλευρές, εντός και εκτός Αιγύπτου, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σε σχέση με διάφορα άρθρα του νέου συντάγματος, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την θέση της σαρία στην εγχώρια νομοθεσία, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τον ρόλο των στρατοδικείων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ανακοινωθεί η διεξαγωγή νέων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Αίγυπτο για τα τέλη Απριλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική εκλογική επιτροπή της Αιγύπτου δέχθηκε να παρακολουθήσουν τις εκλογές τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Αφρικανική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2013, το Ανώτατο Συνταγματικό Συμβούλιο έκρινε αντισυνταγματικά διάφορα άρθρα του εν λόγω νόμου και ζήτησε από το Συμβούλιο της Σούρα να τα τροποποιήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής το Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας, διαμαρτυρόμενες κατά της απουσίας νομικών εγγυήσεων για την διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, έχουν προαναγγείλει αποχή από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές· ότι στις 7 Μαρτίου 2013 η αιγυπτιακή Εκλογική Επιτροπή ανέστειλε τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Καΐρου για διακοπή της διαδικασίας, επειδή το Συμβούλιο της Σούρα δεν επέστρεψε τον εκλογικό νόμο στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για τελική εξέταση ύστερα από την τροποποίησή του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, την παραμονή της δεύτερης επετείου της επανάστασης της 25ης Ιανουαρίου και τις εβδομάδες που ακολούθησαν, συγκρούσεις που προκλήθηκαν είτε από τη διαρκώς αυξανόμενη ανομία στην Αίγυπτο, είτε από την κατάρρευση της αιγυπτιακής οικονομίας, είτε πάλι με αφορμή τις δεκάδες θανατικές ποινές εις βάρος πολιτών που είχαν εμπλακεί στις ταραχές με νεκρούς στο Πορτ Σάιντ μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2012, ο Πρόεδρος Μόρσι κήρυξε πολλές πόλεις της χώρας σε κατάσταση ανάγκης και ο Στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις σχετικά με «κατάρρευση του κράτους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιανουαρίου 2013 οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον Πρόεδρο Μόρσι να σταματήσει τη βίαιη αντιμετώπιση των διαδηλωτών, να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο, ως τον μόνο τρόπο υπέρβασης των σημερινών πολιτικών και κοινωνικών διαιρέσεων και εντάσεων· ότι ο Πρόεδρος Μόρσι απέρριψε τις εκκλήσεις για κυβέρνηση εθνικής ενότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ο Πρόεδρος Μόρσι κήρυξε την έναρξη εθνικού διαλόγου, τον οποίο όμως μποϊκοτάρουν ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 42 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν όταν ένα δικαστήριο συνέστησε, στις 26 Ιανουαρίου 2013, την καταδίκη σε θάνατο 21 κατοίκων του Πορτ Σάιντ για φόνους που σημειώθηκαν έπειτα από έναν αγώνα ποδοσφαίρου το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2013 η ποινή αυτή επιβεβαιώθηκε και εκδόθηκε απόφαση για τους υπόλοιπους 52 κατηγορουμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα περιστατικά που οδήγησαν στην τραγωδία και να προσαχθούν όσοι ευθύνονται στην δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται στη χρήση της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και υπό οποιαδήποτε περίσταση και συνεχώς ζητεί την κατάργησή της ανά τον κόσμο για να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διογκούμενη πολιτική ένταση έχει επιδεινώσει περαιτέρω την εσωτερική πόλωση στους κόλπους της αιγυπτιακής κοινωνίας και γίνεται αιτία για την συνέχιση των διαδηλώσεων και των βίαιων συγκρούσεων, αυθαίρετων συλλήψεων, εκφοβισμών, απαγωγών και βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιστατικά υπέρμετρης χρήσης βίας και θανάσιμης βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών από την αστυνομία, από δυνάμεις ασφαλείας και από άτομα αγνώστου ταυτότητας παραμένουν συχνά ατιμώρητα· εκτιμώντας ότι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη πρέπει να τηρούνται με αυτοσυγκράτηση και πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κοινή γνώμη επικρίνει έντονα τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ποινικός Κώδικας και το Σύνταγμα που εγκρίθηκε πρόσφατα θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ελευθερία έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός του Διαδικτύου· εκτιμώντας ότι οι ατομικές ελευθερίες και οι ψηφιακές ελευθερίες αποτελούν παράγοντες υποβοήθησης των οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και πρέπει να διαφυλάσσονται ανά πάσα στιγμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης εναντίον δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ασκηθεί αριθμός δικαστικών διώξεων εναντίον μέσων ενημέρωσης της αντιπολίτευσης με την αιτιολογία της προσβολής του Προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι διώξεις δημοσιογράφων, κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, και ηθοποιών όπως οι Gamal Fahmy, Bassem Youssef και Okasha Tawfiq· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί 24 περιπτώσεις διώξεων για προσβολή του Προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των υποθέσεων βλασφημίας έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Πρόεδρος Μόρσι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη το νομοσχέδιο για την προστασία του δικαιώματος ειρηνικής διαδήλωσης σε δημόσιους χώρους θα επιφέρει σοβαρούς περιορισμούς στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιες βρίσκονται σε μια ιδιαιτέρως ευάλωτη κατάσταση κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις αιγυπτιακών και διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαδηλώτριες υφίστανται συχνά βία, σεξουαλικές επιθέσεις, τεστ παρθενίας καθώς και άλλες μορφές εξευτελιστικής συμπεριφοράς από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματα των γυναικών αντιμετωπίζουν απειλές και παρενοχλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στο πεδίο της πολιτικής ενασχόλησης με τα κοινά· λαμβάνοντας υπόψη τις επικρίσεις εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη σιωπή των αρχών, οι οποίες δεν έχουν καταδικάσει τη βία κατά των γυναικών, δίνοντας αρνητικά σημάδια όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στην Αίγυπτο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι διεθνείς ΜΚΟ αντιμετωπίζουν ολοένα και ισχυρότερες πιέσεις και σημαντικές δυσχέρειες στην προσπάθειά τους να λειτουργήσουν στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα σχέδια ενός νέου νόμου για τις οργανώσεις και ενώσεις των πολιτών έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των ακτιβιστών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς θα επιφέρει σοβαρούς περιορισμούς στη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, ιδίως ξένης προέλευσης, αφήνει περιθώριο για ασφυκτική παρακολούθηση εκ μέρους των αρχών, και θα περιορίσει κάθε είδους κοινωνικές δραστηριότητες και οργάνωση· εκτιμώντας ότι αναμένεται επίσης να περιορίσει τις διερευνητικές επισκέψεις και άλλες σημαντικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αίγυπτο, αποτρέποντας, στην ουσία, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την επιτέλεση του έργου τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον κύριο οικονομικό εταίρο της Αιγύπτου και την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων και συνεργασίας για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012 συνεδρίασε στο Κάιρο η Ειδική Ομάδα ΕΕ-Αιγύπτου, υπό την συμπροεδρία της ΥΕ/ΑΠ και του αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών Kamel Amr, και αποφάσισε μια σημαντική δέσμη οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης, ώστε να βοηθηθεί η Αίγυπτος στη συνέχιση της μεταπολιτευτικής διαδικασίας της, με συνολικά σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή δανείων και επιχορηγήσεων για την περίοδο 2012-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική υποστήριξη εξαρτάται εν μέρει από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συμφωνίας της Αιγύπτου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και από τις επιδόσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την οικονομική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων και η επίσπευση των ρυθμών χορήγησης της ενίσχυσης της ΕΕ έχουν καίρια σημασία για την Αίγυπτο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Ομάδα υπογράμμισε την δέσμευσή της υπέρ της προαγωγής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, προκειμένου να υποστηριχθεί η χειραφέτηση των γυναικών σε όλους τους τομείς, υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, υπέρ της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων και ότι καταδικάζει κάθε μορφή υποδαύλισης του θρησκευτικού μίσους, της μισαλλοδοξίας, της εχθρότητας ή της βίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στην Αίγυπτο είναι απελπιστική, με τα συναλλαγματικά αποθέματα σε πολύ χαμηλά επίπεδα και την αιγυπτιακή λίρα στη χαμηλότερη ισοτιμία από το 2004· εκτιμώντας ότι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας θα εξαρτηθεί από τη μακροπρόθεσμη πολιτική και κοινωνική σταθερότητά της· εκτιμώντας ότι η Αίγυπτος διέρχεται μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες σ' αυτή την πορεία προς τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να οικοδομηθεί πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από το προηγούμενο καθεστώς μπορεί, πέραν της οικονομικής σημασίας της, να συνεισφέρει θετικά από άποψη απόδοσης δικαιοσύνης και ευθυνών ενώπιον του αιγυπτιακού λαού, γεγονός που την καθιστά μείζον πολιτικό ζήτημα υψίστης συμβολικής σημασίας για τις σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάρτιου του 2011 και έπειτα, 19 άτομα που ευθύνονται για την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων του αιγυπτιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένου του τέως προέδρου Mubarak, έχουν υποστεί δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε στις 26 Νοεμβρίου 2012 νέο κανονισμό που αποσκοπεί στην διευκόλυνση της επιστροφής των εν λόγω υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Ομάδα συμφώνησε να εγκρίνει, εντός τριμήνου, την τελική μορφή οδικού χάρτη στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται ομάδα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων τον συντονισμό της οποίας θα αναλάβει η ΕΥΕΔ·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αιγυπτιακό λαό στην κρίσιμη αυτή περίοδο μετάβασης της χώρας προς τη δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Αιγύπτου να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, των δικαιωμάτων των γυναικών, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας συνείδησης και σκέψης, της προστασίας των μειονοτήτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό, και να εξασφαλίσουν το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, δεδομένου ότι όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας·

2.  εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες διαστάσεις που λαμβάνει η εσωτερική πόλωση εντός της αιγυπτιακής κοινωνίας και για τα συνεχιζόμενα κρούσματα βίας· υπενθυμίζει στις κρατικές αρχές και στις δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου το καθήκον τους να αποκαταστήσουν και να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την τάξη στην χώρα · παροτρύνει όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κρουσμάτων βίας, εξυπηρετώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας· ζητεί να διεξαχθούν σοβαρές, αμερόληπτες και διαφανείς έρευνες σχετικά με τους φόνους, τα βασανιστήρια, την εξευτελιστική μεταχείριση και την παρενόχληση ειρηνικών διαδηλωτών, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, και ζητεί να προσαχθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι ευθύνονται· παροτρύνει τις αρχές να ενεργήσουν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· λυπάται βαθύτατα για τις σημαντικές απώλειες ζωών και το μεγάλο αριθμό τραυματιών κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

3.  διατυπώνει εκ νέου την αταλάντευτη θέση αρχής εναντίον της θανατικής ποινής που πρεσβεύει η ΕΕ και ζητεί να επιβληθεί πλήρες μορατόριουμ σε οποιαδήποτε θανατική ποινή έχει επιβληθεί στην Αίγυπτο· παροτρύνει την Αίγυπτο να κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής· ζητεί την μετατροπή των θανατικών ποινών στις οποίες καταδικάστηκαν 21 οπαδοί του ποδοσφαιρικού συλλόγου Al-Masry στις 26 Ιανουαρίου 2013·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση που έλαβε η αιγυπτιακή εκλογική επιτροπή να ακυρώσει τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές, και καλεί την κυβέρνηση της Αιγύπτου να χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο για να δρομολογήσει μια πολιτική διεργασία χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στην ομοψυχία και τον κοινό ενστερνισμό, μέσα από έναν γνήσιο εθνικό διάλογο που θα πραγματοποιηθεί με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων· απευθύνει έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Αίγυπτο ώστε να εργαστούν μαζί προς αυτήν την κατεύθυνση· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν και να βοηθούν τις αρχές, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών της Αιγύπτου στις προσπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του στόχου· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσκληση που απηύθυναν οι αιγυπτιακές αρχές στην ΕΕ να παρακολουθήσει τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές, ανεξάρτητα από την ακύρωση των εκλογών· επαναλαμβάνει την προσφορά του να στείλει μια πλήρη αποστολή εκλογικής παρατήρησης·

5.  εκφράζει έντονη ανησυχία για την αύξηση των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας εις βάρος γυναικών, ιδίως εκείνων που συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες, και αγωνιστριών για τα δικαιώματα των γυναικών, και για το γεγονός ότι οι αρχές δεν ενεργούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής της βίας ή για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη· καλεί τον Πρόεδρο Μόρσι, καθώς και τους ηγέτες των συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων κομμάτων, να ασκήσουν ισχυρή πολιτική πίεση για την αντιμετώπιση της βίας για λόγους φύλου και να εξασφαλίσουν την ουσιαστική διερεύνηση όλων των περιπτώσεων σεξουαλικών επιθέσεων και παρενόχλησης γυναικών, ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη και τα θύματα να αποζημιωθούν κατάλληλα· προτρέπει τον Πρόεδρο Μόρσι να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες βιαιοπραγίες και διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο κατά της παρενόχλησης που προτείνουν ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να καταδικάσουν τις κάθε μορφής βιαιότητες και επιθέσεις εναντίον γυναικών· παροτρύνει την κυβέρνηση να προωθήσει και να υποστηρίξει την συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό βίο αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί προς το παρόν στο πεδίο αυτό·

6.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, να καταργήσουν όλους τους νόμους που επιτρέπουν την απεριόριστη χρήση βίας από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά πολιτών· τονίζει πως χρειάζεται να αναπτυχθεί, με διάλογο και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται το δικαίωμα ειρηνικών διαδηλώσεων και του συνέρχεσθαι και το οποίο θα επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς και να τυγχάνουν στήριξης από ξένες πηγές·

7.  δηλώνει πως στηρίζει πλήρως την δέσμευση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την υψηλή ποιότητα του έργου τους για την προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί να τερματιστεί αμέσως κάθε μορφή πίεσης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης με στόχο συνδικαλιστές, δημοσιογράφους ή συντάκτες ιστολογίων·

8.  εκφράζει τις ανησυχίες του για την κατάσταση της δικαιοσύνης στην Αίγυπτο· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να σεβαστούν πλήρως, να υποστηρίξουν και να προαγάγουν την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των θεσμών της δικαιοσύνης στην Αίγυπτο· τονίζει πως χρειάζεται να συνεχίσει η μεταρρύθμιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και των βασανιστηρίων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να δρομολογήσουν ουσιαστική διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα αποδοθούν ευθύνες για όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επανάσταση του 2011·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς στην ελευθερία της πίστης, της συνείδησης και της θρησκείας· επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό τη δημιουργία στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ενός Αιγυπτιακού Συμβουλίου Εκκλησιών,αποτελούμενο από τα πέντε μεγαλύτερα χριστιανικά δόγματα στη χώρα και με εντολή να προωθήσει το διάλογο μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να αναχαιτισθεί το ρεύμα της μετανάστευσης χριστιανών από την Αίγυπτο, το οποίο όχι μόνο απειλεί τη συνεχιζόμενη παρουσία μιας από τις παλαιότερες κοινότητες της Αιγύπτου, αλλά παράλληλα βλάπτει την αιγυπτιακή οικονομία, καθώς ειδικευμένοι επαγγελματίες εγκαταλείπουν τη χώρα·

10.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να υπογράψουν και να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης που ιδρύει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη και να μην προσκαλεί ηγέτες χωρών για τους οποίους το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης·

11.  υποστηρίζει σθεναρά τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Αίγυπτο, όπως έχει ζητήσει ο αιγυπτιακός λαός· κάνει εκ νέου έκκληση για πλήρη άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα· ζητεί να σταματήσουν αμέσως οι δίκες πολιτών σε στρατοδικεία·

12.  διατυπώνει εκ νέου τις ανησυχίες του σχετικά με την συνεχιζόμενη παράνομη διακίνηση και λαθρεμπορία ανθρώπων, καθώς και για την κατάσταση των παράτυπων μεταναστών στην χώρα, ιδίως στην περιοχή του Σινά· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους πρόσφυγες και μέσω της παροχής στους φορείς των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα πλήρους πρόσβασης στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα στο Σινά·

13.  ανησυχεί ιδιαίτερα για την ταχέως επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της Αιγύπτου και οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για συμφωνία δανείου με το ΔΝΤ· επικροτεί τις νέες προσπάθειες της κυβέρνησης για συνέχιση των διαπραγματεύσεων αυτών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου, με την αναβάθμιση του διμερούς διαλόγου για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που θα αποτελούσαν ένα σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών·

14.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να αναπτύξουν την αρχή «περισσότερα για περισσότερα», με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνία των πολιτών, τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, κατά πιο συνεκτικό και πρακτικό τρόπο, περιλαμβανομένων σαφών όρων και σημείων αναφοράς για την περίπτωση που η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποκλίνει από τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ως ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, χωρίς να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας·

15.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να παρακολουθεί την εκ μέρους των αιγυπτιακών αρχών και του Προέδρου Μόρσι τήρηση των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· καλεί την ΕΕ να μη χορηγήσει καμία δημοσιονομική στήριξη στις αιγυπτιακές αρχές αν δεν σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου·

16.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην αύξηση της συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου, τόσο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και των σχεδίων δράσης της, όσο και σε σχέση με την επιτυχή συνέχιση της λειτουργίας της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου και του τακτικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την αυξημένη επιχειρηματική συνεργασία, τη βελτίωση της κινητικότητας των Αιγυπτίων -ιδίως των σπουδαστών- προς την ΕΕ, τη διαπραγμάτευση μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ή τη μελλοντική ενοποίηση των αγορών·

17.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες με στόχο την διευκόλυνση της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από το προηγούμενο καθεστώς στον λαό της Αιγύπτου· απευθύνει σχετική έκκληση προκειμένου για την σύσταση από την ΕΕ ομάδας ερευνητών, δικηγόρων και εισαγγελέων από τα κράτη μέλη της και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την παροχή νομικής υποστήριξης και συνδρομής στις αιγυπτιακές αρχές σε αυτή τη διαδικασία·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αιγυπτιακές αρχές.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0064.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0092.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου