Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0095/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0095

Prijaté texty
PDF 156kWORD 32k
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
Situácia v Egypte
P7_TA(2013)0095RC-B7-0095/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o situácii v Egypte (2013/2542(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenie zo 16. februára 2012 o najnovšom vývoji v Egypte(1) a uznesenie z 15. marca 2012 o obchodovaní s ľuďmi v Sinaji(2),

–  so zreteľom na svoje plenárne rozpravy z 12. júna 2012, 4. júla 2012 a 12. decembra 2012 o Egypte a Blízkom východe,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky (PK/VP) Catherine Asthonovej a jej hovorcu o Egypte v roku 2012, najmä z 25. mája 2012 o prezidentských voľbách v Egypte, z 1. júna 2012 o zrušení výnimočného stavu v Egypte, z 15. júna 2012 o rozhodnutiach egyptského najvyššieho ústavného súdu, z 20. júna 2012 o politickej situácii v Egypte, z 24. júna 2012 o zvolení Mohammada Mursího za egyptského prezidenta, z 13. septembra 2012 o začatí činnosti novej osobitnej skupiny EÚ pre Egypt, z 5. decembra 2012, v ktorom vyzvala na národný dialóg, z 25. decembra 2012 o referende v Egypte a z 25. januára 2013 o zabíjaní v meste Port Said,

–  so zreteľom na závery Rady o Egypte z 27. februára 2012, 25. júna 2012, 19. novembra 2012 a 10. decembra 2012, o podpore EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie z 31. januára 2013 a o Arabskej jari z 8. februára 2013,

–  so zreteľom na balík v oblasti európskej susedskej politiky (ESP) a na správu o pokroku Egypta z 15. mája 2012,

–  so zreteľom na stretnutie osobitnej skupiny EÚ pre Egypt, ktoré sa konalo 13. – 14. novembra 2012, a na z neho vyplývajúce závery,

–  so zreteľom na vyhlásenie z druhého zasadnutia ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov z Káhiry, ktoré sa konalo 13. novembra 2012,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1099/2012 z 26. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 270/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte,

–  so zreteľom na vyhlásenia predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya po jeho stretnutiach s prezidentom Egypta Mohammadom Mursím z 13. septembra 2012 a 13. januára 2013,

–  so zreteľom na memorandum Komisie z 8. februára 2013 o reakcii EÚ na Arabskú jar: situácia po dvoch rokoch,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP z 15. mája 2012 s názvom Uplatňovanie novej európskej susedskej politiky, ktoré bolo adresované Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001 (ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2004), posilnenú akčným plánom a európskou susedskou politikou schválenou v roku 2007,

–  so zreteľom na vyhlásenia Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej zo 7. decembra 2012 o násilí v Egypte a hlavných problémoch týkajúcich sa návrhu ústavy a z 29. januára 2013 o potrebe vážneho dialógu a ukončení používania neprimeranej sily,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonnej riaditeľky OSN pre ženy Michelle Bacheletovej z 31. januára 2013, ktorá vyjadrila hlboké znepokojenie nad stupňujúcim sa násilím proti ženám na verejných priestranstvách v Egypte,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt, a na Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, s pristúpením ku ktorému Egypt súhlasil,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Egypt je kľúčovým partnerom Európskej únie vo južnom Stredozemí; keďže politický, hospodársky a sociálny vývoj v Egypte má významný vplyv v regióne a mimo neho;

B.  keďže víťazom prezidentských volieb, ktoré sa konali v máji a júni 2012, bol Muhammad Mursí, ktorý získal 51,7 % hlasov a stal sa prvým islamský, kandidátom zvoleným na čelo štátu v arabskom svete; keďže tieto slobodné a spravodlivé prezidentské voľby boli významným krokom v procese prechodu k demokracii;

C.  keďže 14. júna 2012 egyptský najvyšší ústavný súd vydal rozhodnutie, podľa ktorého boli parlamentné voľby v roku 2012 protiústavné a jedna tretina kandidátov bola zvolená nezákonne, a ktorým sa zrušil zákon o politickom vylúčení;

D.  keďže 22. novembra 2012, osem dní po ukončení zasadnutia osobitnej skupiny EÚ pre Egypt a deň po dohode o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamás, ktorú sprostredkoval Egypt, prezident Mursí vydal ústavné vyhlásenie, ktorým okrem iného vyňal funkciu prezidenta spod súdnej kontroly; keďže o niekoľko dní neskôr prezident toto vyhlásenie zrušil, ale už prebiehali rozsiahle demonštrácie;

E.  keďže justičné inštitúcie a sudcovia naďalej čelia nátlaku, útokom, zastrašovaniu a zasahovaniu zo strany rôznych politických činiteľov a síl v Egypte; keďže v novembri 2012 ústavný súd prerušil činnosť kvôli obliehaniu jeho priestorov stúpencami prezidenta a jeho spojencov; keďže prepustenie generálneho prokurátora v októbri 2012 a vymenovanie jeho nástupcu vyvolali silnú kritiku a protesty zo strany sudcov, justičných úradníkov a iných osôb; keďže toto zasahovanie do justície oslabuje dôveru egyptského obyvateľstva v spravodlivosť a nestrannosť právneho systému;

F.  keďže 30. novembra 2012 ústavodarné zhromaždenie schválilo návrh ústavy; keďže návrh ústavy bol schválený v referende 15. a 22. decembra 2012, pričom zaň hlasovalo 63,8 % voličov, ale účasť na referende predstavovala len 32,9 %; keďže ústavný proces a očakávané prijatie novej ústavy namiesto dosiahnutia zhody ďalej prehĺbili vnútorné rozdelenie egyptskej spoločnosti; keďže mnoho jednotlivcov v Egypte a za hranicami vyjadrilo obavy v súvislosti s rôznymi článkami novej ústavy vrátane postavenia šariátu v domácich právnych predpisoch, ako aj s nezávislosťou justície a úlohou vojenských súdov, základnými slobodami a právami žien;

G.  keďže na koniec apríla 2013 boli vyhlásené nové parlamentné voľby v Egypte; keďže najvyšší výbor pre voľby v Egypte súhlasil s tým, aby štyri mimovládne organizácie, ako aj Európska únia, Liga arabských štátov a Africká únia sledovali voľby; keďže 18. februára 2013 Najvyšší ústavný súd vyhlásil niekoľko článkov tohto zákona za protiústavné a požiadal radu Šúra, aby ich zmenila a doplnila; keďže opozičné sily pod vedením Národného frontu spásy, protestujúc proti nedostatočným právnym zárukám pre slobodné a spravodlivé voľby, oznámili, že budú bojkotovať nadchádzajúce parlamentné voľby; keďže 7. marca 2013 egyptská volebná komisia pozastavila nadchádzajúce parlamentné voľby po rozhodnutí káhirského správneho súdu o ich zastavení, pretože rada Šúra nevrátila volebný zákon Najvyššiemu ústavnému súdu na konečné preskúmanie po jeho zmene a doplnení;

H.  keďže v nadväznosti na násilné zrážky medzi demonštrantami a bezpečnostnými silami, ktoré spôsobili smrť desiatok ľudí v predvečer druhého výročia revolúcie z 25. januára, ako aj počas týždňov po tomto výročí a ktorých príčinou bolo narastajúce bezprávie v Egypte, obrovský úpadok egyptského hospodárstva a desiatky rozsudkov smrti vynesených proti civilistom, ktorí sa zúčastnili na nepokojoch počas futbalového zápasu v meste Port Said v roku 2012, počas ktorých došlo k úmrtiam, prezident Mursí ohlásil výnimočný stav vo viacerých egyptských mestách, v dôsledku čoho armáda varovala pred kolapsom štátu; keďže 30. januára 2013 opoziční lídri spoločne vyzvali prezidenta Mursího, aby zastavil násilie páchané na demonštrantoch, vytvoril vládu národnej jednoty a začal skutočný národný dialóg ako jediný spôsob na prekonanie súčasného politického a sociálneho rozdelenia a napätia; keďže prezident Mursí odmietol výzvy požadujúce vládu národnej jednoty; keďže 26. februára 2013 prezident Mursí otvoril národný dialóg, ktorý vedúce opozičné sily bojkotovali;

I.  keďže 42 osôb vrátane dvoch policajných úradníkov prišlo o život pri zrážkach po tom, ako súd svojím rozhodnutím z 26. januára 2013 odporučil odsúdenie 21 obyvateľov mesta Port Said na smrť za zabitie po futbalovom zápase, ku ktorému došlo rok predtým; keďže 9. marca 2013 bol tento rozsudok potvrdený a bol vynesený rozsudok proti zvyšným 52 obžalovaným; keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 16. februára 2012 vyzval, aby sa uskutočnilo nezávislé vyšetrovanie udalostí vedúcich k tragédii a aby osoby, ktoré sú za ňu zodpovedné, boli postavené pred súd; keďže Európska únia nesúhlasí s uplatňovaním trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností a v záujme ochrany ľudskej dôstojnosti dôsledne vyzýva na jeho úplné zrušenie;

J.  keďže vzrastajúce politické napätie ešte prehĺbilo vnútornú polarizáciu egyptskej spoločnosti a vedie k pokračovaniu pouličných protestov a násilných zrážok, v rámci ktorých sa vyskytuje svojvoľné zatýkanie, zastrašovanie, únosy a mučenie; keďže prípady nadmerného použitia sily a smrteľného násilia voči pokojným demonštrantom zo strany polície, bezpečnostných zložiek a neidentifikovaných skupín často zostávajú nepotrestané; keďže bezpečnosť a verejný poriadok by sa mali udržiavať so zdržanlivosťou a pri plnom dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd;

K.  keďže verejná mienka v Egypte je veľmi kritická voči obmedzovaniu slobody prejavu; keďže trestný zákonník a nedávno prijatá ústava by mohli vážne obmedziť slobodu prejavu tak na internete, ako aj mimo neho; keďže občianske a digitálne slobody umožňujú uplatňovanie všeobecných ľudských práv a mali by sa zachovávať v akomkoľvek období; keďže fyzické násilie a obťažovanie namierené voči novinárom sa výrazne zintenzívnili; keďže bolo začatých viacero súdnych konaní proti opozičným médiám za urážku prezidenta; keďže pokračujú trestné stíhania novinárov, najmä z opozičných médií, a komikov, ako sú Gamal Fahmy, Bassem Youssef a Okasha Tawfiq; keďže súdom bolo predložených 24 údajných prípadov urážky prezidenta; keďže počet prípadov hanobenia sa zvýšil, odkedy nastúpil do úradu prezident Mursí;

L.  keďže návrh zákona o ochrane práva na pokojné demonštrovanie na verejných miestach by vážne obmedzil právo na pokojné verejné zhromažďovanie;

M.  keďže egyptské ženy sú počas toho prechodného obdobia v mimoriadne zraniteľnej situácii; keďže podľa správ egyptských a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv sú protestujúce ženy často vystavené násiliu, sexuálnym útokom, testom panenstva a iným formám ponižujúceho zaobchádzania zo strany bezpečnostných zložiek, pričom aktivisti v oblasti práv žien čelia hrozbám a obťažovaniu; keďže situácia žien v oblasti politickej účasti sa výrazne zhoršuje; keďže Národná rada pre ženy (NCW) a občianska spoločnosť vyjadrili kritiku v súvislosti s mlčaním orgánov, ktoré neodsúdili násilie páchané na ženách, čím vyslali zlý signál, pokiaľ ide o dodržiavanie práv žien v Egypte;

N.  keďže egyptská občianska spoločnosť a medzinárodné MVO sa pri svojej činnosti v Egypte stretávajú s narastajúcim tlakom a veľkými ťažkosťami; keďže niekoľko návrhov nového zákona o občianskych združeniach a nadáciách vyvolalo znepokojenie aktivistov a organizácií občianskej spoločnosti, keďže by priniesol prísne obmedzenia pre financovanie MVO, najmä zo zahraničných zdrojov, priestor na obťažujúce sledovanie zo strany úradov a obmedzenia všetkých foriem spoločenskej činnosti a organizácie; keďže rovnako by obmedzili vyšetrovacie misie a iné základné činnosti v celom Egypte, čo by organizáciám občianskej spoločnosti prakticky znemožnilo vykonávať ich prácu;

O.  keďže EÚ je pre Egypt najvýznamnejším hospodárskym partnerom a jeho hlavným zdrojom zahraničných investícií a rozvojovej spolupráce; keďže 13. a 14. novembra 2012 sa v Káhire zišla osobitná skupina EÚ pre Egypt, ktorej spolupredsedali PK/VP a egyptský minister zahraničných vecí Kamel Amr a ktorá sa dohodla na prijatí dôležitého balíka hospodárskej a politickej podpory na pomoc Egyptu v procese jeho premeny s celkovým objem takmer 5 miliárd EUR na roky 2012 – 2013 v podobe úverov a dotácií; keďže finančná pomoc je čiastočne podmienená úspechom Egypta pri finalizácii dohody s Medzinárodným menovým fondom (MMF), ako aj v oblasti ľudských práv, demokracie a správy ekonomických záležitostí; keďže splnenie týchto záväzkov a urýchlenie poskytovania podpory EÚ majú pre Egypt zásadný význam;

P.  keďže osobitná skupina zdôraznila svoj záväzok podporovať a dodržiavať ľudské práva vrátane práv žien a rodovej rovnosti v záujme posilnenia postavenia žien vo všetkých oblastiach, slobodu prejavu a združovania a slobodu náboženského vyznania alebo viery a odsúdila všetky formy podnecovania k náboženskej neznášanlivosti, intolerancii, nepriateľstvu alebo násiliu;

Q.  keďže úspech európskej susedskej politiky, ako aj reforiem v oblasti ľudských práv a osobitne práv žien bude závisieť od zapojenia občianskej spoločnosti do vykonávania príslušných politík;

R.  keďže hospodárska situácia v Egypte je vo vážnom stave, pričom rezervy cudzej meny sú veľmi nízke a egyptská libra klesla na najnižšiu úroveň od roku 2004; keďže zlepšenie hospodárskej situácie krajiny bude závisieť od jej dlhodobej politickej a sociálnej stability; keďže Egypt prechádza kritickým obdobím transformácie a čelí značným výzvam a ťažkostiam v procese prechodu k demokracii; keďže táto transformácia by sa mala zakladať na hlavných hodnotách, ako je sociálna spravodlivosť, rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, právny štát a dobrá správa;

S.  keďže návrat majetku, ktorý ukradol bývalý režim, mimo jeho hospodárskeho významu, môže z hľadiska egyptského ľudu prispieť k zabezpečeniu spravodlivosti a posilneniu zodpovednosti, a preto ide o zásadnú politickú otázku, ktorá má veľký symbolický význam vo vzťahoch medzi EÚ a Egyptom; keďže od marca 2011 došlo v EÚ k zmrazeniu aktív 19 osôb, ktoré sú zodpovedné za spreneveru egyptských štátnych finančných prostriedkov, vrátane bývalého prezidenta Mubaraka; keďže 26. novembra 2012 Rada prijala nové nariadenie, ktorého cieľom je uľahčiť návrat týchto spreneverených finančných prostriedkov; keďže osobitná skupina súhlasila s tým, aby sa do troch mesiacov dokončil plán, ktorý by mohol zahŕňať zriadenie skupiny pre vymáhanie majetku, ktorú by koordinovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť;

1.  vyjadruje solidaritu s egyptským ľudom v tomto dôležitom období prechodu k demokracii v krajine; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili plné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, slobody tlače a médií, práv žien, slobody náboženského vyznania, svedomia a myslenia, ochranu menšín a boj proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii a aby zabezpečili zásady právneho štátu, rozdelenie moci, nezávislosť súdnictva, boj proti beztrestnosti a riadne konanie, keďže ide o kľúčové prvky slobodnej a demokratickej spoločnosti;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvyšujúcim sa roztrieštením egyptskej spoločnosti a nad pokračovaním násilných incidentov; pripomína egyptským štátnym orgánom a bezpečnostným zložkám ich povinnosť obnoviť a zabezpečiť bezpečnosť a poriadok v krajine; nalieha na všetkých politických činiteľov, aby prejavili zdržanlivosť s cieľom predísť ďalšiemu násiliu, a to v najlepšom záujme krajiny; žiada tiež, aby sa uskutočnili seriózne, nestranné a transparentné vyšetrovania prípadov zabitia, mučenia, ponižujúceho zaobchádzania s pokojnými protestujúcimi a ich zastrašovania, s osobitným prihliadnutím na ženy, a požaduje, aby boli vinníci postavení pred súd; naliehavo vyzýva orgány, aby konali v úplnom súlade s medzinárodnými normami; vyjadruje hlboké poľutovanie nad značnými stratami životov a vysokým počtom zranených, ktoré si vyžiadali nedávne zrážky, a vyjadruje sústrasť rodinám obetí;

3.  znovu pripomína rozhodné a principiálne stanovisko EÚ v otázke trestu smrti a požaduje plné moratórium vykonávania trestu smrti v Egypte; nalieha na Egypt, aby ratifikoval Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti; požaduje zmenu trestu smrti, ktorý bol vynesený proti 21 fanúšikom futbalového klubu al-Masry 26. januára 2013;

4.  berie na vedomie rozhodnutie egyptskej volebnej komisie zrušiť nadchádzajúce parlamentné voľby a vyzýva egyptskú vládu, aby toto obdobie využila na začatie inkluzívneho politického procesu založeného na konsenzu a spoločnej zodpovednosti prostredníctvom skutočného národného dialógu so zmysluplnou účasťou všetkých demokratických politických síl; vyzýva všetky politické sily v Egypte, aby spolupracovali v tomto zmysle; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v podpore a pomoci egyptským orgánom, politickým stranám a občianskej spoločnosti v ich úsilí o dosiahnutie tohto cieľa; napriek zrušeniu volieb víta skutočnosť, že egyptské úrady navrhli EÚ, aby monitorovala nadchádzajúce parlamentné voľby; opakuje svoju ponuku vyslať riadnu volebnú pozorovateľskú misiu;

5.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcim násilím páchaným na ženách, najmä protestujúcich ženách a aktivistkách bojujúcich za práva žien, ako aj nad neschopnosťou orgánov predchádzať tomuto násiliu a odsúdiť ho alebo brať páchateľov na zodpovednosť; vyzýva prezidenta Mursího, ako aj vedúcich predstaviteľov vedúcich a opozičných strán, aby sa ujali výrazného politického vedenia s cieľom bojovať proti rodovo založenému násiliu a aby zabezpečili, že všetky prípady sexuálnych útokov na ženy a ich obťažovania budú skutočne vyšetrované, že páchatelia budú postavení pred súd a že sa obetiam zaručí primeraná náprava; naliehavo vyzýva prezidenta Mursího, aby toto pretrvávajúce násilie páchané na ženách a diskrimináciu žien riešil tým, že prijme právne predpisy na boj proti obťažovaniu, ktoré navrhujú aktivisti bojujúci za práva žien; vyzýva egyptské orgány, aby odsúdili všetky formy násilia a útokov, ktoré sú zamerané proti ženám; nalieha na vládu, aby presadzovala a podporovala zapojenie žien do politiky tým, že zvráti súčasný trend zhoršovania situácie v tejto oblasti;

6.  vyzýva egyptské orgány, aby reformovali policajné a bezpečnostné jednotky a zrušili všetky zákony, ktoré umožňujú neobmedzené páchanie násilia na civilnom obyvateľstve policajnými a bezpečnostnými silami; zdôrazňuje, že v dialógu a konzultáciách s občianskou spoločnosťou je nevyhnutné vyvinúť riadny právny rámec, ktorým sa zaručí právo na pokojné demonštrovanie a pokojné verejné zhromažďovanie a organizáciám občianskej spoločnosti sa umožní, aby vyvíjali svoju činnosť bez neprimeraných obmedzení a mohli využívať podporu zo zahraničných zdrojov;

7.  vyjadruje plnú podporu odhodlaniu organizácií občianskej spoločnosti a ich dôležitej a kvalitnej činnosti, ktorú vykonávajú v záujme podpory mieru, demokracie a ľudských práv, a požaduje bezodkladné ukončenie každého nátlaku, zastrašovania alebo obťažovania namiereného proti odborovým zväzom, novinárom a autorom blogov;

8.  je znepokojený situáciou v egyptskej justícii; vyzýva egyptskú vládu a politické sily v krajine, aby plne rešpektovali, podporovali a presadzovali nezávislosť a integritu justičných inštitúcií v Egypte; zdôrazňuje potrebu pokračovať v reforme systému trestného súdnictva s cieľom zaručiť primeraný právny rámec na boj proti beztrestnosti a mučeniu a ochranu ľudských práv; nabáda egyptské orgány, aby začali skutočný proces uplatňovania spravodlivosti v prechodnom období s cieľom zaručiť zodpovedanie sa za porušovanie ľudských práv, ku ktorému došlo pred revolúciou v roku 2011, počas nej a po nej;

9.  vyjadruje znepokojenie nad obmedzeniami slobody viery, svedomia a náboženského vyznania; v tejto súvislosti víta vytvorenie Egyptskej rady cirkví 18. februára 2013, ktorá zahŕňa päť najväčších kresťanských denominácií v krajine a má mandát aj na podporu dialógu medzi moslimami a kresťanmi; domnieva sa, že treba vynaložiť úsilie o zvrátenie vlny emigrácie kresťanov z Egypta, ktorá nielenže ohrozuje ďalšiu existenciu jednej z najstarších egyptských komunít, ale poškodzuje aj egyptské hospodárstvo, keďže kvalifikovaní pracovníci krajinu opúšťajú;

10.  vyzýva egyptské orgány, aby podpísali a ratifikovali Rímsky štatút, ktorým sa zriadil Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, a aby prestali pozývať hlavy štátov, proti ktorým ICC vydal zatýkacie rozkazy;

11.  vyjadruje silnú podporu reformám, ktoré vedú k demokracii, právnemu štátu a sociálnej spravodlivosti v Egypte, v súlade s predstavami egyptského ľudu; opakuje svoju výzvu, aby sa posúdila možnosť zrušiť výnimočný stav v celej krajine; požaduje okamžité zastavenie trestných konaní proti civilistom na vojenských súdoch;

12.  znovu opakuje svoje pretrvávajúce znepokojenie, pokiaľ ide o prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi a o situáciu nelegálnych migrantov v krajine, najmä v oblasti Sinaja; vyzýva egyptské orgány, aby ďalej zintenzívnili svoje úsilie riešiť tieto problémy, a to aj tým, že plne implementujú vnútroštátne právne predpisy o utečencoch a umožnia, aby mali agentúry OSN a organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv plný prístup k takýmto osobám na Sinaji;

13.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou hospodárskou situáciou v Egypte a zdĺhavými rokovaniami o úverovej dohode s MMF; víta obnovené úsilie vlády o pokračovanie v týchto rokovaniach; nabáda na rozvoj hospodárskej spolupráce medzi EÚ a Egyptom spolu s posilneným dvojstranným dialógom o hospodárskej reforme, čo je dôležitý krok pri budovaní dôvery investorov;

14.  naliehavo vyzýva PK/VP a Komisiu, aby súdržnejším a praktickejším spôsobom vypracovali zásadu „viac za viac“ s osobitným zameraním na občiansku spoločnosť, práva žien a práva menšín, a to vrátane jasných podmienok a kritérií pre prípad, že by sa egyptská vláda odchýlila od demokratických reforiem a dodržiavania ľudských práv a slobôd, ako základ revidovanej európskej susedskej politiky v rámci vzťahov EÚ s egyptskou vládou bez toho, aby to malo negatívny vplyv na životné podmienky obyvateľov krajiny;

15.  naliehavo vyzýva PK/VP, aby od egyptských orgánov a prezidenta Mursího vyžadovala plnenie ich záväzku dodržiavať ľudské práva a základné slobody; vyzýva EÚ, aby egyptským orgánom neposkytla žiadnu rozpočtovú podporu, ak sa nedosiahne výrazný pokrok, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a slobôd, demokratickú správu a zásady právneho štátu;

16.  vyjadruje svoju plnú podporu zvýšenej spolupráci medzi EÚ a Egyptom, a to v súvislosti s dohodou o pridružení a jej akčnými plánmi, s úspešným pokračovaním činnosti osobitnej skupiny EÚ pre Egypt, s pravidelnými dialógmi o ľudských právach, so zvýšenou podnikateľskou činnosťou, s lepšou mobilitou pre Egypťanov, najmä študentov, do EÚ, s rokovaniami o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode alebo s budúcou integráciou trhu;

17.  nalieha na EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli ďalšie výrazné úsilie o uľahčenie návratu sprenevereného majetku, ktorý egyptskému ľudu ukradol bývalý režim; požaduje v tejto súvislosti, aby EÚ zriadila skupinu vyšetrovateľov, právnikov a prokurátorov z členských štátov a iných európskych krajín, ktorá by v tomto procese poskytla právnu podporu a pomoc egyptským orgánom;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a egyptským orgánom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0064.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0092.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia