Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0132/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0096

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 348kWORD 28k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Πυρηνική απειλή και ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα
P7_TA(2013)0096RC-B7-0132/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (2013/2565(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) και 1887 (2009),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες τις συναφείς διεθνείς πράξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο η ΛΔΚ έχει εγκρίνει και κυρώσει,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα το ψήφισμα που εγκρίθηκε συναινετικά στις 19 Μαρτίου 2012, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Marzuki Darusman, Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, της 1ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν την εκτόξευση πυραύλου από τη ΛΔΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2012 με τη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και την πυρηνική δοκιμή που διεξήγαγε η χώρα αυτή στις 12 Φεβρουαρίου 2013, η οποία συνιστά καταφανή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεών της βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασπορά πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και τα μέσα διακίνησής τους συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 η ΛΔΚ αποχώρησε από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, από το 2006 πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές και ότι το 2009 δήλωσε επίσημα ότι έχει αναπτύξει πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση του παράνομου πυρηνικού προγράμματος και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί πρόκληση για το διεθνές καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της έντασης στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν εξυπηρετεί τον στόχο της βελτίωσης της ασφάλειάς της που επικαλείται η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα, με την οικονομία της να εστιάζεται στον στρατιωτικό τομέα, πόρρω απέχει από την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της να γίνει ένα ισχυρό και ευημερούν έθνος και ότι, αντίθετα, στην προσπάθειά της να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής και μέσα για τη διακίνησή τους, απομονώνει και εξαθλιώνει τον λαό της όλο και περισσότερο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ αποχώρησε πρόσφατα από την Κορεατική Συνθήκη Ανακωχής με τη Δημοκρατία της Κορέας και διέκοψε τη λειτουργία της γραμμής έκτακτης ανάγκης μεταξύ Πιονγκγιάνγκ και Σεούλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορεατική χερσόνησος αντιμετωπίζει ήδη εδώ και δεκαετίες εντάσεις και στρατιωτικές αντιπαραθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα μιας αποπυρηνικοποιημένης κορεατικής χερσονήσου και θεωρεί ότι η επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών έχει ζωτική σημασία για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της ΛΔΚ δεν έχει συνεργαστεί με τον ΟΗΕ κι έχει απορρίψει όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συνεργάστηκε με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και απέρριψε κάθε βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην υφήλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ παραμένουν εξαιρετικά ανησυχητικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ απαγορεύει οιαδήποτε πολιτική αντιπολίτευση, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία έκφρασης, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ελευθερία μετακίνησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα είναι υποτελές στο κράτος και η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα εγκλημάτων κατά του κράτους και επεκτείνεται κατά διαστήματα βάσει του Ποινικού Κώδικα, ενώ οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, υποχρεώνονται να παρευρίσκονται σε δημόσιες εκτελέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές της ΛΔΚ προβαίνουν συστηματικά σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται απαγωγές αλλοδαπών, και ότι έχουν θέσει υπό κράτηση περισσότερους από 200.000 ανθρώπους σε φυλακές και στρατόπεδα «αναμόρφωσης»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της ΛΔΚ είναι αντιμέτωπος εδώ και δεκαετίες με την υπανάπτυξη, ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υψηλά επίπεδα μητρικού και παιδικού υποσιτισμού, σε ένα πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης, συχνών φυσικών καταστροφών και αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά τμήματα του πληθυσμού υποφέρουν από ασιτία και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή επισιτιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις τροφίμων και ο λιμός έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν διαφύγει στην Κίνα, εγκαταλείποντας τη χώρα τους λόγω της εξάπλωσης της πείνας και της καταστολής·

Πυρηνική απειλή

1.  καταδικάζει τις πυρηνικές δοκιμές και τις πυραυλικές δραστηριότητες της ΛΔΚ και της ζητεί να μην προχωρήσει σε περαιτέρω προκλητικές ενέργειες, αλλά να διακόψει όλες τις δραστηριότητές της για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και να εγκαταλείψει οριστικά και αμετάκλητα τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα· ζητεί από τη ΛΔΚ να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT)·

2.  καταδικάζει την επίσημη ανακοίνωση της ΛΔΚ, σύμφωνα με την οποία η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να εξαπολύσει προληπτική πυρηνική επίθεση· καλεί τη ΛΔΚ να συμμορφωθεί προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος υποχρεώνει τα μέλη του να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον οιουδήποτε άλλου κράτους·

3.  καταδικάζει το γεγονός ότι η ΛΔΚ αναίρεσε το σύμφωνο μη επίθεσης με τη Δημοκρατία της Κορέας, διέκοψε τη λειτουργία της γραμμής έκτακτης ανάγκης με τη Σεούλ και έκλεισε τον κοινό τους συνοριακό σταθμό, θέτοντας τις δυνάμεις εμπροσθοφυλακής σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο πολέμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων με την ψηφοφορία της 7ης Μαρτίου 2013 στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μετά την πλέον πρόσφατη πυρηνική δοκιμή· καλεί τη ΛΔΚ να ακολουθήσει μια εποικοδομητική στάση συνεργαζόμενη με τη διεθνή κοινότητα, που αναμένεται ότι θα επιφέρει σταθερότητα στην περιοχή και θα βελτιώσει την ευημερία του βορειοκορεατικού λαού·

4.  ζητεί από τη ΛΔΚ να αποκαταστήσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για μορατόριουμ στις εκτοξεύσεις πυραύλων και να επιστρέψει στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και τα θεμέλια των προσπαθειών υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού και της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών ενίσχυσης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων· υπενθυμίζει την τελική δήλωση της διάσκεψης επανεξέτασης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων του 2010 που εκφράζει «βαθιά ανησυχία για τις καταστροφικές συνέπειες της οιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων» και επαναλαμβάνει «την ανάγκη όλα τα κράτη να συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου»·

5.  επιβεβαιώνει ότι επιθυμία του είναι η εξεύρεση διπλωματικής και πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της ΛΔΚ· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τις εξαμερείς συνομιλίες και ζητεί την επανάληψή τους· παροτρύνει όλους τους συμμετέχοντες στις εξαμερείς συνομιλίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους· καλεί τη ΛΔΚ να συνεργαστεί εκ νέου εποικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα, ιδίως τα μέλη των εξαμερών συνομιλιών, με στόχο την επιδίωξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας σε μια απαλλαγμένη από πυρηνικά κορεατική χερσόνησο, θεωρώντας ότι η εν λόγω συνεργασία αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευημερία και σταθερότερο μέλλον για τη ΛΔΚ·

6.  καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κύριο εμπορικό σύμμαχο της ΛΔΚ, να ασκήσει επιρροή στη ΛΔΚ για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης και επισημαίνει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υποστήριξε το ψήφισμα 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· επισημαίνει τη συναίνεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην αντίδρασή τους στην πρόσφατη πυρηνική δοκιμή της ΛΔΚ·

7.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο οι προσπάθειες για τον πυρηνικό αφοπλισμό· ζητεί τη λήψη προσωρινών μέτρων και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

Ανθρώπινα δικαιώματα

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, η παραβίαση των οποίων έχει περιγραφεί από τους πρώην και νυν ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών για τη Βόρεια Κορέα ως μοναδική περίπτωση, κατάφωρη, εκτεταμένη και συστηματική, που πιθανώς συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· καλεί τη ΛΔΚ να δρομολογήσει ουσιαστικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ·

10.  χαιρετίζει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη ΛΔΚ, όπως πρότειναν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία·

11.  καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον· καλεί τη ΛΔΚ να θέσει τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις βίαιες εξαφανίσεις, να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα, εντός και εκτός της χώρας· καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και Τύπου για τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία·

12.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη σοβαρότητα της επισιτιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα και τον αντίκτυπό της στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη ΛΔΚ και να μεριμνήσει για την ασφαλή παράδοσή της στα τμήματα του πληθυσμού για τα οποία προορίζεται· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές·

o
o   o

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου