Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2565(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0132/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.9

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0096

Prijaté texty
PDF 282kWORD 27k
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
Jadrová hrozba a ľudské práva v Severnej Kórei
P7_TA(2013)0096RC-B7-0132/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republikee (2013/2565(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 18. februára 2013 o KĽDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) a 1887 (2009),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky súvisiace medzinárodné nástroje ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré prijala a ratifikovala KĽDR,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na súvisiace rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva , predovšetkým rezolúciu prijatú na základe konsenzu 19. marca 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

–  so zreteľom na správu z 1. februára 2013, ktorú vypracoval osobitný spravodajca pre situáciu v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike Marzuki Darusman,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rada Európskej únie a Bezpečnostná rada OSN odsúdili skutočnosť, že KĽDR 12. decembra 2012 vypustila raketu s použitím technológie balistických rakiet a 12. februára 2013 uskutočnila jadrovú skúšku, čo je jasným porušením jej medzinárodných záväzkov podľa rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a predstavuje vážne ohrozenie regionálneho a medzinárodného mieru a bezpečnosti;

B.  keďže šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní a prostriedky na ich prepravu predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť; keďže KĽDR sa v roku 2003 stiahla zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, od roku 2006 uskutočňovala jadrové skúšky a v roku 2009 oficiálne vyhlásila, že vyvinula jadrovú zbraň; keďže sledovanie nezákonného jadrového programu a programu balistických rakiet predstavuje problém pre medzinárodný režim nešírenia jadrových zbraní, ako aj nebezpečenstvo stupňovania regionálneho napätia;

C.  keďže tieto programy neslúžia na posilnenie bezpečnosti krajiny, ako tvrdí KĽDR; keďže krajina s hospodárstvom zameraným na armády má ďaleko od dosiahnutia stanoveného cieľa, ktorý je stať sa silným a prosperujúcim štátom, a keďže svojim úsilím o získanie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov naopak ešte viac prehĺbila izoláciu a chudobu svojho ľudu;

D.  keďže KĽDR nedávno vypovedala zmluvu o prímerí s Kórejskou republikou a prerušila horúcu linku medzi Pchjongjangom a Soulom; keďže Kórejský polostrov je už po desaťročia svedkom napätia a vojenskej konfrontácie; keďže EÚ rozhodne podporuje predstavu Kórejského polostrova bez jadrových zbraní a považuje obnovenie šesťstranných rokovaní za nevyhnutné na dosiahnutie mieru a stability v regióne;

E.  keďže režim KĽDR nespolupracoval s OSN a odmietol všetky rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN týkajúce sa dodržiavania ľudských práv v Severnej Kórei; keďže nespolupracoval s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v krajine a odmietol všetku pomoc vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

F.  keďže Európska únia chráni a presadzuje ľudské práva a demokraciu vo svete; keďže situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv a humanitárna situácia v KĽDR je stále hlboko alarmujúca; keďže vláda KĽDR nepovoľuje organizovanú politickú opozíciu, slobodné a spravodlivé voľby, slobodu médií, náboženskú slobodu, slobodu združovania, kolektívne vyjednávanie ani voľný pohyb osôb;

G.  keďže justičný systém podlieha štátnej moci, pričom trest smrti platí pre veľký počet trestných činov proti štátu a trestný zákonník ho naďalej pravidelne rozširuje, zatiaľ čo občania vrátane detí sú nútení zúčastňovať sa na verejných popravách; keďže štátne orgány KĽDR sa systematicky dopúšťajú protizákonných vrážd, svojvoľného zatýkania a prípadov zmiznutia vrátanie zmiznutí formou únosov cudzích štátnych príslušníkov, pričom internujú viac ako 200 000 ľudí vo väzení a prevýchovných táboroch;

H.  keďže obyvatelia KĽDR sú po desaťročia žijú v zaostalosti, boria sa so zlou zdravotníckou starostlivosťou a vysokou úrovňou podvýživy matiek a detí, v kontexte politickej a hospodárskej izolácie, opakujúcich sa prírodných katastrof a medzinárodného zvyšovania cien potravín a palív; keďže veľké skupiny obyvateľstva trpí hladom a ich život do veľkej miery závisí od medzinárodnej potravinovej pomoci; keďže obrovský nedostatok potravín a hlad majú vážne dôsledky na široké spektrum ľudských práv; keďže desaťtisíce Severokórejčanov utiekli do Číny, pričom opustili svoju krajinu pre veľký hlad a útlak;

Jadrové hrozby

1.  odsudzuje jadrové skúšky a testovanie rakiet KĽDR, a naliehavo ju vyzýva, aby sa zdržala ďalších provokatívnych krokov a pozastavila všetky činnosti spojené s programom balistických rakiet a úplne a neodvratne sa vzdala existujúcich jadrových programov; vyzýva KĽDR, aby bezodkladne podpísala a ratifikovala zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok;

2.  odsudzuje oficiálne oznámenie KĽDR, že si vyhradzuje právo na vykonanie preventívneho jadrového útoku; vyzýva KĽDR, aby zostala verná Charte Organizácie spojených národov, ktorá zaväzuje svojich členov, aby za vzdali hrozieb alebo použitia sily proti inému štátu;

3.  keďže KĽDR zrušila všetky pakty o neútočení, ktoré uzavrela s Kórejskou republikou, ukončila prevádzku horúcej linky so Soulom a zatvorila spoločné hraničné priechody, pričom uviedla frontové vojská do stavu pohotovosti pre prípad vojny; víta ďalšie sprísnenie sankcií Rady a hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN 7. marca 2013 po najnovšej jadrovej skúške; vyzýva KĽDR, aby si zvolila konštruktívnejšiu cestu zapojenia sa do medzinárodného spoločenstva, ktorá by napomohla stabilitu regiónu a zlepšila životné podmienky severokórejského ľudu;

4.  naliehavo vyzýva KĽDR, aby opätovne prijala už existujúce záväzky v súvislosti s moratóriom na vypúšťanie rakiet a aby sa znovu pripojila k Zmluve o nešírení jadrových zbraní, ktorá je hlavným pilierom režimu nešírenia jadrových zbraní a základom ďalšieho jadrového odzbrojovania a mierového využívania jadrovej energie; zdôrazňuje potrebu vystupňovania úsilia o posilnenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní; pripomína záverečné vyhlásenie Hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní z roku 2010, v ktorom sa vyjadruje hlboké znepokojenie z katastrofických následkov každého použitia jadrových zbraní a potvrdzuje, aby všetky štáty vždy dodržiavali platné medzinárodné právo vrátane medzinárodného humanitárneho práva;

5.  potvrdzuje svoju vôľu diplomaticky a politicky riešiť jadrový problém KĽDR; opätovne zdôrazňuje svoju podporu šesťstranným rozhovorom a požaduje, aby sa obnovili; naliehavo vyzýva všetkých účastníkov šesťstranných rozhovorov, aby zintenzívnili svoje úsilie; vyzýva KĽDR, aby sa znovu konštruktívne zapojila do rokovaní s medzinárodným spoločenstvom, a najmä s účastníkmi šesťstranných rozhovorov, s cieľom dosiahnuť trvalý mier a bezpečnosť na Kórejskom polostrove bez jadrových zbraní, čo zároveň predstavuje najlepší spôsob zabezpečenia väčšej prosperity a stabilnej budúcnosti KĽDR;

6.  vyzýva stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a hlavného obchodného spojenca KĽDR Čínsku ľudovú republiku, aby uplatnila svoj vplyv na KĽDR s cieľom zabezpečiť, aby sa konflikt ďalej nevyhrocoval, a berie na vedomie podporu, ktorú Čínska ľudová republika vyjadrila rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 2094 (2013); berie na vedomie zhodu medzi členmi Bezpečnostnej rady OSN v reakciách na nedávnu jadrovú skúšku KĽDR;

7.  v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zintenzívnenia celosvetového úsilia o jadrové odzbrojenie; požaduje dočasné opatrenia na budovanie dôvery;

Ľudské práva

8.  vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v KĽDR, ktoré bývalý aj súčasný osobitný spravodajca OSN pre Severnú Kóreu opísali ako kategóriu samu osebe, ako neslýchanú, rozšírenú a systematickú, ktorá sa môže rovnať zločinom proti ľudskosti; vyzýva KĽDR, aby nadviazala zmysluplný dialóg o ľudských právach s Európskou úniou;

9.  vyzýva vládu KĽDR, aby si splnila svoje povinnosti v rámci nástrojov ľudských práv, ktorých je zmluvným partnerom, a aby zabezpečila vstup do krajiny humanitárnym organizáciám, nezávislým pozorovateľom dodržiavania ľudských práv a osobitnému spravodajcovi OSN pre oblasť ľudských práv v KĽDR a spolupracovala s nimi;

10.  víta vytvorenie vyšetrovacej komisie OSN pre KĽDR, ako to navrhli Európska únia a Japonsko;

11.  vyzýva vládu, aby vyhlásila moratórium na všetky popravy s úmyslom zrušenia trestu smrti v blízkej budúcnosti; vyzýva KĽDR, aby skoncovala s mimosúdnymi popravami a násilnými zmiznutiami, prepustila politických väzňov a umožnila svojim občanom voľne cestovať v rámci krajiny, ako aj mimo nej; vyzýva KĽDR, aby umožňovala slobodu prejavu a slobodu tlače pre domáce aj zahraničné médiá, ako aj necenzurovaný prístup občanov k internetu;

12.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad vážnosťou potravinovej situácie v krajine a jej vplyvu na ekonomické, sociálne a kultúrne práve obyvateľstva; vyzýva Komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s KĽDR a aby zaistila ich bezpečné dodanie cieleným skupinám obyvateľstva; vyzýva orgány KĽDR, aby zabezpečili všetkým občanom prístup k potravinám a humanitárnej pomoci podľa potrieb, v súlade s humanitárnymi zásadami;

o
o   o

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre ľudské práva, vláde Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vláde Kórejskej republiky, vláde Čínskej ľudovej republiky, osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v KĽDR a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia