Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0434/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0434/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0097

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 427kWORD 58k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Σχέσεις ΕΕ-Κίνας
P7_TA(2013)0097A7-0434/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας (2012/2137(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας τον Μάιο 1975,

–  έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ήτοι τη συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (1), η οποία υπογράφηκε τον Μάιο 1985 και καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2007,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–  έχοντας υπόψη τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο ΕΕ-Κίνας που θεσπίστηκε επίσημα το 1994 και τον υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο επί στρατηγικών θεμάτων και θεμάτων εξωτερικής πολιτικής που θεσπίσθηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «ΕΕ-Κίνα: στενότεροι εταίροι, μεγαλύτερες ευθύνες» (COM(2006)0631),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής της Επιτροπής με τίτλο «Η ωρίμανση μιας εταιρικής σχέσης – κοινά συμφέροντα και προκλήσεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας», (COM(2003)0533), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές Πολιτικής για την Ανατολική Ασία του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 11ης-12ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Κίνας’,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για την Κίνα 2007-2013, το ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα 2011-2013 και την ενδιάμεση επανεξέταση του εγγράφου στρατηγικής του 2010 και την επανεξέταση του ενδεικτικού πολυετούς προγράμματος 2011-2013,

–  έχοντας υπόψη το πρώτο στην ιστορία έγγραφο πολιτικής που εκπόνησε η Κίνα σχετικά με την ΕΕ, το οποίο εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δρομολογήθηκε το 1995 και τους δύο τελευταίους γύρους του εν λόγω διαλόγου, ήτοι τον 30ό γύρο που διεξήχθη στο Πεκίνο στις 16 Ιουνίου 2011 και τον 31ο γύρο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 29 Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη τους σχεδόν 60 υπό εξέλιξη τομεακούς διαλόγους μεταξύ της Κίνας και της Ένωσης, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν το περιβάλλον, την περιφερειακή πολιτική, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την κοινωνία των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη την καθιέρωση του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών ΕΕ-Κίνας τον Φεβρουάριο 2012, όπου θα εντάσσονται όλες τις κοινές πρωτοβουλίες ΕΕ-Κίνας στον εν λόγω τομέα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κίνας, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 1998, τέθηκε σε ισχύ το 2000(2) και ανανεώθηκε το 2004 και το 2009, τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2009, καθώς και την κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας της 8ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ενεργειακή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία με την Κίνα για συνεργασία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλοήγησης μέσω δορυφόρου Galileo που υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη 15η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Σεπτέμβριου του 2012 και το κοινό ανακοινωθέν τύπου που εκδόθηκε κατά την ολοκλήρωσή της,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνηθείσα εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την κοινή δήλωση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος που εκδόθηκε στο πλαίσιο της 8ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας τον Σεπτέμβριο 2005,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια που καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 2012 και την 5η σύνοδο του ενεργειακού διαλόγου μεταξύ της ΕΚ και της Κίνας που διεξήχθη τον Νοέμβριο 2011,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης Κίνας-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το 18ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο διεξήχθη στις 8-14 Νοεμβρίου 2012, καθώς και τις αλλαγές ηγεσίας στη Μόνιμη Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου που αποφασίσθηκαν στο συνέδριο,

–  έχοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με την Κίνα, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Ιουλίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, ειδικότερα το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ΕΕ και την Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;«(3), το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRIC και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(4), καθώς και το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(6) και της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και ιδίως την υπόθεση του Liu Xiaobo(8), της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (Σινγιάνγκ, Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων, Κίνα)(9), της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την υπόθεση του Ai Weiwei(10), της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα(11), της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(12), καθώς και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα(13),

–  έχοντας υπόψη το εμπάργκο όπλων που επέβαλε η ΕΕ μετά την πάταξη της εξέγερσης στην πλατεία Τιεν Αν Μεν τον Ιούνιο 1989, όπως υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Κίνας και Ταϊβάν και την ασφάλεια στην Άπω Ανατολή(15),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Θιβέτ και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Θιβέτ: σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η κινεζική(16), της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ και ειδικότερα με την αυτοπυρπόληση των μοναχών(17) και της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0434/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας είναι εξαιρετικά σημαντική για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας και ότι η σχέση αυτή είναι εξέχουσας σημασίας για την ανεύρεση απαντήσεων σε προβληματισμούς παγκόσμιας κλίμακας, όπως είναι η ασφάλεια σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα, η οικονομική κρίση, παγκόσμια χρηματοπιστωτική ρύθμιση και ρύθμιση της παγκόσμιας αγοράς, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, τα όπλα μαζικής καταστροφής και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η αλλαγή του κλίματος, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς, η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της πειρατείας, καθώς και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν τα δύο μέρη, την ΕΕ και την Κίνα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στρατηγική εταιρική σχέση απαιτεί ισχυρή δέσμευση στην αμοιβαία ευθύνη και μεγάλη εμπιστοσύνη και πρέπει να βασίζεται σε καθολικές αξίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας αναπτύχθηκαν σημαντικά μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Κίνας το 1985· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε την κύρια στρατηγική πολιτικής της για την Κίνα το 2006 και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής δρομολόγησε τον Ιανουάριο 2007 διαπραγματεύσεις για μια περιεκτική συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, συγκεκριμένα στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα ευρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο κοινωνικοοικονομικής μετάβασης από ένα εκτατικό μοντέλο βασισμένο στην οικονομία υπό τον έλεγχο του κράτους προς ένα μοντέλο βασισμένο σε περισσότερες οικονομικές ελευθερίες, το οποίο με τη σειρά του έχει επιτρέψει σε μεγάλο κομμάτι του κινεζικού πληθυσμού να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδό του·

Ε.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν σημειώθηκε παρόμοια πρόοδος στο πεδίο των πολιτικών ελευθεριών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συμπληρωματικά, οικουμενικά, αναφαίρετα, αδιαίρετα, και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα δείχνει ότι την απασχολούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο (π.χ. επισιτισμός, ιματισμός, οικονομική ανάπτυξη), ενώ η ΕΕ έχει ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων (π.χ. ελευθερία του λόγου, θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι) στα οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές ατομικών δικαιωμάτων στην Κίνα έχουν αναφέρει τη στέρηση της ελευθερίας τους όταν τελώντας υπό κράτηση από την αστυνομία εξαφανίσθηκαν επί μήνες, χωρίς ένταλμα σύλληψης, απαγγελία κατηγορίας, οποιαδήποτε επικοινωνία με τις οικογένειές τους και νομική βοήθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 2007 ο Πρόεδρος Χου Ζιντάο είχε υποδείξει στις υψηλότερες βαθμίδες του δικαστικού συστήματος ότι οι δικαστές πρέπει να καθοδηγούνται από τρεις «κυρίαρχες εξουσίες»: το Κόμμα, τον λαό και τον νόμο, κατ’ αυτήν την ιεραρχική σειρά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κινέζος Υπουργός Δικαιοσύνης εξέδωσε τον Μάρτιο 2012 διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όλοι οι δικηγόροι πρέπει να δίδουν όρκο πίστης στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) για να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την οικεία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκανδαλώδης είδηση στα μέσα Ιουνίου 2012 σχετικά με την εξαιρετικά βάναυση επιβολή αναγκαστικής άμβλωσης στην επτά μηνών έγκυο με αγέννητο κορίτσι Feng Jianmei πυροδότησε τη συζήτηση με θέμα την κατάργηση της επίσημης πολιτικής του ενός παιδιού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την κινεζική κυβέρνηση στην προώθηση ορισμένων οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, του τύπου και της προσχώρησης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις τελεί υπό μόνιμη καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κινεζικές αρχές, μεταξύ των οποίων η καταδίκη διάσημων αντιφρονούντων, όπως του φυλακισμένου Liu Xiaobo, στον οποίον έχει απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, οι εκτεταμένοι περιορισμοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του Διαδικτύου, η στενή παρακολούθηση και η παρενόχληση δικηγόρων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι εκτενέστεροι έλεγχοι και καταπιέσεις των Ουιγούρων, Θιβετιανών και των ελευθεριών τους, η αύξηση του αριθμού των αναγκαστικών εξαφανίσεων και των αυθαίρετων κρατήσεων, περιλαμβανομένων των κρατήσεων σε μυστικές, παράνομες εγκαταστάσεις κράτησης που είναι γνωστές ως «μαύρες φυλακές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασταλτικές πολιτικές εναντίον των βασικών ελευθεριών των Θιβετιανών έχουν προκαλέσει ανησυχητικό αριθμό αυτοπυρπολήσεων τα τελευταία έτη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια θέση συνεπάγεται ειδικά καθήκοντά που επιβάλλουν στην Κίνα να συμμορφώνεται με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που έχει δυνάμει του ICCPR και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Hu Jia, στον οποίον απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2008, παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό εκτενή παρακολούθηση και με περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κινεζικό κράτος αναγνωρίζει μόνον πέντε θρησκείες, ήτοι τον βουδδισμό, τον ταοϊσμό, το ισλάμ και τον χριστιανισμό (τον καθολικισμό και τον προτεσταντισμό)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι θρησκείες έχουν κεντρικά διοικητικά όργανα με έδρα στο Πεκίνο και ότι στελεχώνονται από υπαλλήλους πιστούς στο ΚΚΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΚΚ διορίζει τους ανώτερους θρησκευτικούς ηγέτες και έχει απαγορεύσει μη εγκεκριμένες θρησκευτικές ομάδες όπως την Φαλούν Γκονγκ από το 1999 με στόχο την εξάλειψη της άσκησής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της εν λόγω απαγόρευσης, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει την εκτός νομικού συστήματος επιβολή μέτρων καταναγκασμού, όπως αυθαίρετες συλλήψεις, καταναγκαστική εργασία και σωματικά βασανιστήρια, τα οποία ορισμένες φορές προκαλούν τον θάνατο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ και άλλες θιβετιανές αυτόνομες περιοχές, και η Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ έχουν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία για τις στρατηγικές, περιφερειακές, στρατιωτικές και οικονομικές φιλοδοξίες της Κίνας και συνεπώς αντιμετωπίζονται από την κινεζική κυβέρνηση ως βασικά ζητήματα της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009, τουλάχιστον 90 Θιβετιανοί έχουν αυτοπυρποληθεί σε περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που κατοικούνται από Θιβετιανούς, περιλαμβανομένης της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ και των αυτόνομων θιβετιανών περιοχών στις επαρχίες Gansu, Sichuan και Qinghai·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας απέφερε μείζονα οφέλη όπως βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και μείωση της ανεργίας στην ύπαιθρο, δεν έχουν επωφεληθεί εξίσου όλα τα τμήματα του κινεζικού πληθυσμού από την αύξηση της οικονομίας της Κίνας και υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών της χώρας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στα εισοδήματα, την πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια, την μέριμνα για την υγεία και την εκπαίδευση μεταξύ των αστικών και αγροτικών πληθυσμών αποτελούν σημαντική πρόκληση για την πολιτική συνοχής της Κίνας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ΕΕ-Κίνας στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας είναι ένα ζήτημα κοινού συμφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της χρήσης του Διαδικτύου στην Κίνα, απαριθμώντας περισσότερους από 500 εκατομμύρια χρήστες που αποτελούν επιγραμμικά ένα σώμα κοινής γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι το διαδικτυακό περιβάλλον της χώρας παραμένει ιδιαίτερα περιοριστικό·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ότι έως το 2020 αναμένεται να ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια οι Κινέζοι που θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ότι ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η στήριξη των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προσέλκυση αυτών των νέων τουριστικών ροών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι η χώρα με τις περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, οι οποίες εξακολουθούν να αυξάνονται ραγδαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές CO2 στην Κίνα έφτασαν τους 6,8 τόννους κατά κεφαλή το 2010 και ότι αναμένεται να έχουν υπερβεί τις κατά κεφαλήν εκπομπές των ΗΠΑ ήδη το 2017·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τα με βάση την αγορά συστήματα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα πραγματοποιεί επτά πρότυπα έργα στον συγκεκριμένο τομέα με στόχο την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών το 2015·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 21ος αιώνας βλέπει την Κίνα να επανακάμπτει στο διεθνές προσκήνιο ως οικονομική και εμπορική δύναμης, λόγω της ταχέως ανερχόμενης οικονομικής της ισχύος και της αδιαφανούς αύξησης του στρατιωτικού της εξοπλισμού·

ΚΒ.  υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ εμμένει στην πολιτική της για μία Κίνα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν στα Στενά της Ταϊβάν·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θετικός ρόλος που διαδραματίζει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στη Νοτιοανατολική Ασία όσον αφορά τον σχηματισμό και τη δυναμική οικονομικής περιφέρειας επισκιάζεται ολοένα περισσότερο από τις εδαφικές διαμάχες στη Θάλασσα της Νοτίου Κίνας με το Βιετνάμ, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, το Μπρουνέι, τις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν, στη δε Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας με την Ιαπωνία και την Ταϊβάν – σε περιοχές οι οποίες είναι όλες πλούσιες σε ιχθυαποθέματα και σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, με τη δεύτερη να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη, και ότι η εισροή χρήματος και τουριστών από την Κίνα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ στη σημερινή μορφή του·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα συνεργάζεται με τη Ρωσία, τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν) και τέσσερις χώρες παρατηρητές (Ινδία, Ιράν, Μογγολία και Πακιστάν) του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές επενδύσεις στην Κεντρική Ασία θα αυξηθούν την προσεχή δεκαετία από 20 δισεκατομμύρια σε 100 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε στη σύνοδο κορυφής του SCO που διεξήχθη στο Πεκίνο στις 6 Ιουνίου 2012·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση των σχέσεων Πεκίνου και Ουάσινγκτων παράλληλα με τους ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών συνιστούν μία από τις σημαντικότερες διμερείς σχέσεις παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Κίνας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πουθενά αλλού στον πλανήτη δεν είναι τόσο ορατή η εκρηκτική αύξηση της οικονομίας της Κίνας όσο είναι στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο καταδεικνύεται συγκεκριμένα από την εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των εμπορικών ροών Κίνας και Αφρικής, οι οποίες σημείωσαν μεταξύ 2009 και 2011 αύξηση κατά 80 % ανερχόμενες στο ποσό των 166,3 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Κίνας στην Αφρική σημείωσαν άνοδο κατά 58,9 % το 2011 ανερχόμενες στο ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινεζικά συμφέροντα στην Αφρική καθίστανται ορατά μέσω μεγάλων αναπτυξιακών έργων όπως σιδηρόδρομοι, δρόμοι και έργα κοινωνικής πρόνοιας·

Στρατηγική εταιρική σχέση και συνεργασία ΕΕ-Κίνας

1.  υποστηρίζει τη δημόσια δέσμευση που ανέλαβαν η ΕΕ και η Κίνα στο πλαίσιο του σχετικού στρατηγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου που διεξήχθη στο Πεκίνο στις 9-10 Ιουλίου 2012 να αποτελέσουν παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας προς μίμηση στον 21ο αιώνα μέσω της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους στη βάση κοινών συμφερόντων και αμοιβαίας κατανόησης· στηρίζει και ενθαρρύνει τους σχεδόν εξήντα τομεακούς διαλόγους μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, έχοντας την πεποίθηση ότι μία ενισχυμένη και εξόχως αναβαθμισμένη εταιρική σχέση θα φέρει αμοιβαία οφέλη τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κίνα· εκφράζει, ωστόσο, την επιθυμία να ενισχυθούν αυτοί οι διάλογοι στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της ενέργειας και ειδικότερα της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων, δεδομένου του αντικτύπου που έχει στη δημόσια υγεία και ασφάλεια· ενθαρρύνει τις προσπάθειες ενεργού αναζήτησης συνεργιών μεταξύ του 12ου πενταετούς προγράμματος της Κίνας και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με στόχο την εμβάθυνση της πρακτικής συνεργασίας σε ποικίλους τομείς· πιστεύει πέραν τούτων ότι η έννοια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης απαιτεί περαιτέρω διευκρίνιση· ζητεί η ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με την Κίνα να συμβαδίζει με την επίτευξη σημαντικής προόδου στον πολιτικό διάλογο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

2.  αναμένει από τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν σαφή εντολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), και ιδίως στην Αντιπροσωπεία στο Πεκίνο, για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας, μιλώντας με μία φωνή στην κινεζική κυβέρνηση και να αποφεύγουν την υλοποίηση διμερών πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής οι οποίες ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ· ζητεί να εφαρμόζει η ΕΕ μια μακρόπνοη στρατηγική έναντι της Κίνας, η οποία να παρέχει τον επιχειρησιακό συντονισμό τόσο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσο και μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών· αναμένει από τις κινεζικές αρχές σε όλα τα πολιτικά επίπεδα να ενισχύσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας μέσω της συνεπούς και διαφανούς εφαρμογής των αμοιβαίων και διεθνών συμφωνιών και κανόνων·

3.  χαιρετίζει τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη 15η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Κίνας που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 20 Σεπτεμβρίου 2012· παροτρύνει την ταχεία υλοποίηση και εφαρμογή τους, η οποία θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Κίνας·

4.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη 15η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας, ειδικότερα όσον αφορά τη διαπραγμάτευση προς επίτευξη συμφωνίας για τις επενδύσεις και την εγκαθίδρυση τακτικού διαλόγου σχετικά με θέματα άμυνας και ασφάλειας·

5.  θεωρεί ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, τόσο στο οικονομικό και το εμπορικό επίπεδο όσο και στο πολιτιστικό και το κοινωνικό επίπεδο θα μπορούσαν να είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη και βελτίωση αμφοτέρων των κοινωνιών και συνεπώς θεωρεί ότι η μεταξύ τους συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα και των δύο μερών·

6.  χαιρετίζει τη δρομολόγηση και επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου γύρου του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών ΕΕ-Κίνας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο και τα επιτεύγματα του «Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας» και σημειώνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη 15η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας σχετικά με μια σειρά δράσεων δίδουν συνέχεια σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τους νέους·

7.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο καθώς και τις αρμόδιες κινεζικές αρχές να διευκολύνουν σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο τις τουριστικές ροές από την Κίνα προς την ΕΕ μέσω της εναρμόνισης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν την έκδοση θεωρήσεων για τους Κινέζους υπηκόους, ιδίως στην περίπτωση του επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού·

8.  χαιρετίζει την έκκληση που διατύπωσαν αμφότερα τα μέρη κατά τη 15η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας για τη δρομολόγηση ενός περιεκτικού διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με την κινητικότητα και τη μετανάστευση στο κατάλληλο επίπεδο και την αμοιβαία δέσμευσή τους να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους διευκόλυνσης των ανταλλαγών για τους πολίτες της Κίνας και της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της σε αμοιβαία βάση εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων·

9.  τονίζει ότι η Κίνα δεν είναι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και η χώρα με τις περισσότερες εξαγωγές στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και μία διαρκώς σημαντικότερη πολιτική δύναμη·

Εσωτερική κατάσταση

10.  τονίζει ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Κίνα έχει επιτύχει σημαντική κοινωνική πρόοδο· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω βελτίωση στην ποιότητα ζωής σε μία τόσο μεγάλη χώρα σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα είναι μοναδική στην ιστορία· σημειώνει ότι η αύξηση της οικονομίας στην Κίνα έχει σώσει άνω του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπους από τη φτώχεια από το 1990·

11.  σημειώνει το 12ο πενταετές πρόγραμμα (2011-2015), το οποίο εγκρίθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο τον Μάρτιο 2012 και προορίζεται για την καταπολέμηση των δυσμενών παράπλευρων επιπτώσεων μιας περιόδου σταθερά υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης άνευ προηγουμένου, επιπτώσεων όπως είναι οι σοβαρές περιβαλλοντικές απειλές, οι περιφερειακές ανισορροπίες, η εντεινόμενη ανισότητα εισοδημάτων και οι συνεχιζόμενες συλλογικές διαμαρτυρίες που επικεντρώνονται σε κοινωνικές, οικονομικές και νομικές αδικίες·

12.  σημειώνει τη σημασία του προσδιορισμού των κοινών σημείων μεταξύ της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του 12ου πενταετούς προγράμματος της Κίνας·

13.  χαιρετίζει την επιτυχή οικονομική πολιτική της Κίνας, αλλά συμμερίζεται την κριτική που ασκούν ανεξάρτητοι κινέζοι λόγιοι και παρατηρητές ότι η διατήρηση αυτής της τάσης απειλείται σοβαρά από σκάνδαλα διαφθοράς, έλλειψη διαφάνειας και μια «κόκκινη αριστοκρατία» στενών συγγενικών προσώπων πρώην και νυν κομματικών ηγετών που έχουν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες χάρη στις πολιτικές και οικονομικές διασυνδέσεις τους, μια σοβαρότατη κατάσταση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα από την υπόθεση Bo Xilai·

14.  προσβλέπει στην ταχεία υλοποίηση των επανειλημμένων εκκλήσεων για εκδημοκρατισμό και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του ΚΚΚ από την νέα ηγεσία του κόμματος· πιστεύει ότι μόνο η επιβολή αποτελεσματικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία δημοκρατικών, χωρίς αποκλεισμούς και με υποχρέωση λογοδοσίας θεσμών που να αντικατοπτρίζουν την εθνοτική, θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική πολυμορφία της Κίνας θα ανοίξουν τον δρόμο για την οικοδόμηση βιώσιμης αύξησης της οικονομίας και σταθερότητας και θα κάμψουν την ημιανεξαρτησία των δεσποτικών επαρχιακών, περιφερειακών και τοπικών υψηλά ιστάμενων στελεχών του κόμματος, τα οποία αμαυρώνουν άσχημα τη φήμη της εθνικής ηγεσίας της Κίνας τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας λόγω της κατάχρησης εξουσίας στην οποία προβαίνουν, με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπανηρότατες και ενδημικές υποθέσεις διαφθοράς· θεωρεί ότι αυτά τα κρούσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη θέσπιση μηχανισμών λογοδοσίας, όπως αναγνωρίσθηκε από τον Πρόεδρο Χου Ζιντάο στη διάρκεια του 18ου Συνεδρίου του ΚΚΚ τον Νοέμβριο 2012·

15.  συμμερίζεται και στηρίζει την κατηγορηματική απόρριψη ενός υποχρεωτικού όρκου πίστης στο ΚΚΚ από τους κινέζους δικηγόρους με την αιτιολογία ότι συνιστά επίθεση κατά του νομικού συστήματος, η οποία αντίκειται κατάφωρα στα διεθνή νομικά πρότυπα, διότι οι δικηγόροι πρέπει να ορκίζονται πίστη στο σύνταγμα και όχι σε πολιτικό κόμμα ή πολιτική οργάνωση·

16.  τονίζει ότι, μολονότι οι αναγκαστικές αμβλώσεις είναι αυστηρά παράνομες στην Κίνα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οικογενειακού προγραμματισμού εξαναγκάζουν συστηματικά τις γυναίκες σε απάνθρωπες πρακτικές όπως είναι η αναγκαστική άμβλωση ή η στείρωση· καταδικάζει το αποκαλούμενο «τέλος κοινωνικής συντήρησης», ένα συχνά υπέρογκο χρηματικό πρόστιμο που υποχρεούνται να καταβάλουν οι γονείς σε περίπτωση επιπλέον γεννήσεων, όπως συνέβη στην τραγική περίπτωση της Feng Jianmei· επισημαίνει ότι σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία το 2011 υπήρξαν 8 400 καταγγελίες από θύματα ανάρμοστης συμπεριφοράς των αρχών οικογενειακού προγραμματισμού· συντάσσεται ολόθυμα με το αίτημα Κινέζων πολιτών να τεθεί τέρμα στην πολιτική του ενός παιδιού, με τα πολλά της «παραθυράκια», ιδίως υπό το φως των δημογραφικών τάσεων στην Κίνα, ενώ τονίζει τις σοβαρές αρνητικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες που έχει, όπως είναι οι κοινωνικές διαφορές, η χειροτέρευση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, το διαδεδομένο αρνητικό συναίσθημα που συνοδεύει τη γέννηση κοριτσιού και η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, που δημιουργεί «μικρούς αυτοκράτορες», διαταράσσει την παραδοσιακή οικογενειακή δομή και επιπροσθέτως μειώνει την είσοδο νέων στην αγορά εργασίας· καλεί την κινεζική ηγεσία να θεωρήσει κορυφαία προτεραιότητά της την εξεύρεση λύσης στο εν λόγω πρόβλημα·

17.  λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων στο εργοστάσιο Foxconn και ζητεί να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων· στηρίζει την επιδίωξη της αξιοπρεπούς αμοιβής και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

18.  επικροτεί τις προσπάθειες της Κίνας να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής μέχρι το 2015, το οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να ενοποιηθεί με άλλα συστήματα εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα, συγκεκριμένα με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (EU-ETS)· σημειώνει ωστόσο ότι η Κίνα δεν διαθέτει ακόμη πλήρως λειτουργούσα και ώριμη οικονομία της αγοράς, στοιχείο που αποτελεί σαφές προαπαιτούμενο για ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών που να λειτουργεί ομαλά·

19.  προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να αυξήσει τις μετρήσεις των ρύπων και των εκπομπών με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη θέσπιση καλύτερης νομικής υποδομής και την αύξηση της δημιουργίας ικανοτήτων σε διοικητικό επίπεδο· επ’ αυτού επικροτεί τη συμφωνία χρηματοδότησης της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, η οποία προωθεί το περιβάλλον, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κίνα·

20.  σημειώνει την απόφαση του Επικεφαλής της Εκτελεστικής Εξουσίας του Χονγκ Κονγκ να μην επιβάλει την υλοποίηση ενός αμφιλεγόμενου προγράμματος «εθνικής εκπαίδευσης» μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες και ευρείες αντιδράσεις· καλεί τις αρχές του Πεκίνου να σεβασθούν πλήρως την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» τηρώντας τη συμφωνία που υπογράφηκε πριν από την παράδοση της πρώην βρετανικής αποικίας στην ΛΔΚ· χαιρετίζει τη μεγάλη προσέλευση στις πρόσφατες εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου και αναμένει την εισαγωγή της καθολικής ψηφοφορίας για την εκλογή όλων των μελών της εν λόγω συνέλευσης το ταχύτερο δυνατόν·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία

21.  στηρίζει και εκφράζει τον θαυμασμό του για το θάρρος και τον ακτιβισμό των κινέζων πολιτών που δρουν με κοινωνικά υπεύθυνους τρόπους για την προώθηση και την προάσπιση παγκοσμίως αναγνωρισμένων κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τη μη αποδοχή και διόρθωση ευρέως γνωστών κοινωνικών απειλών και/ή εγκληματικών πράξεων, όπως είναι η διαφθορά, τα κρούσματα κατάχρησης εξουσίας, η περιβαλλοντική ζημία, η μόλυνση από τον ιό του AIDS, η τροφική δηλητηρίαση, οι κατασκευαστικές ατασθαλίες στην περίπτωση σχολικών κτηρίων και η παράνομη απαλλοτρίωση γης και περιουσίας, που διαπράττονται συχνά από τοπικές κομματικές αρχές· καταγγέλλει όλες τις περιπτώσεις επίσημων αντιποίνων κατά των εν λόγω κινέζων πολιτών παροτρύνει την κινεζική ηγεσία να ενθαρρύνει την ευθύνη των πολιτών όσον αφορά τον σεβασμό των κοινωνικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προβαίνει σε αποκατάσταση των προασπιστών των εν λόγω δικαιωμάτων οι οποίοι έχουν διωχθεί και τιμωρηθεί επίσημα· υπενθυμίζει στην κινεζική ηγεσία να συμμορφώνεται αυστηρά προς την εσωτερική αλλά και τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

22.  προσυπογράφει ολόθυμα τις επικρίσεις από κινέζους δικηγόρους και νομικούς που φρονούν ότι η εξευτελιστική κράτηση υπόπτων για περισσότερες από 15 ημέρες αντίκειται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) που υπέγραψε η Κίνα τον Οκτώβριο 1998· εκφράζει την ανησυχία του για την απροθυμία της κινεζικής κυβέρνησης να επικυρώσει αυτό το Διεθνές Σύμφωνο, κίνηση η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί· αποδοκιμάζει το ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του 2013 η αστυνομία και οι κρατικές αρχές ασφάλειας μπορούν να κρατήσουν έναν ύποπτο για περισσότερους από 14 μήνες χωρίς να έχει οιαδήποτε βοήθεια από δικηγόρο· υποστηρίζει πλήρως την κριτική που ασκούν κινέζοι νομικοί για το ότι η αστυνομία διατηρεί τη δυνατότητα όχι μόνο να τηρεί υπόπτους υπό κατ’ οίκον περιορισμό αλλά και να τους έχει υπό κράτηση δυνάμει των κανόνων περί «σύλληψης σε καθορισμένο σημείο»· υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες κινέζων νομικών που αποσκοπούν σε ουσιαστική μεταρρύθμιση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της ΛΔΚ·

23.  καλεί την Κίνα να συμμορφωθεί προς τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα· υπογραμμίζει τη σημασία που προσλαμβάνει η τήρηση και ταχεία εφαρμογή όλων των κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελεύθερη σύσταση ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· χαιρετίζει την εφαρμογή του δικαίου περί εργασιακών συμβάσεων και ζητεί τη συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου με τη θέσπιση νόμου περί συλλογικών διαπραγματεύσεων· προτρέπει τις κινεζικές αρχές και τους ευρωπαίους επενδυτές και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα να σέβονται τα διεθνή πρότυπα εργασίας και να εγγυώνται αξιοπρεπή αμοιβή και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα· είναι της γνώμης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά αγαθών που παρήχθησαν με παιδική εργασία ή σε εγκαταστάσεις οι οποίες παραβιάζουν σοβαρά τα διεθνή πρότυπα εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι τα στρατόπεδα εργασίας σε φυλακές·

24.  θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες ΕΕ-Κίνας αντικατοπτρίζουν τις διαφορές κοινωνικού, οικονομικού και δημοκρατικού μοντέλου· είναι της γνώμης ότι σε αυτό συμβάλλει και ο περιορισμένος ή ανύπαρκτος σεβασμός ορισμένων δικαιωμάτων στην Κίνα· τονίζει τη σπουδαιότητα του καθορισμού μιας στρατηγικής για τον διάλογο με την Κίνα, αρχίζοντας από τα θέματα της αγοράς εργασίας·

25.  εκφράζει τον φόβο του ότι ο αριθμός των φυλακισμένων που εκτελούνται δυνάμει της νομοθεσίας περί θανατικής ποινής της Κίνας καθώς και η ταχύτητα διεξαγωγής της δίκης τους και της επακόλουθης εκτέλεσής τους αντίκεινται στο πνεύμα του ανθρώπινου δικαιώματος σε ελεύθερη και δίκαιη δίκη, καθώς λόγω της ταχύτητας εκδίκασης των υποθέσεων από τις κινεζικές αρχές τυχόν κακοδικίες και άλλα σφάλματα ενδέχεται να παραβλέπονται, οδηγώντας στην εκτέλεση αθώων· θεωρεί ότι η επιβολή της θανατικής ποινής στο πλαίσιο ενός αδιαφανούς δικαστικού συστήματος που στερείται πλήρους διαφάνειας και όπου τα δικαιώματα του κρατουμένου δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένα αποτελεί σοβαρό σφάλμα· καλεί τις κινεζικές αρχές να επανεξετάσουν την πολιτική τους περί θανατικής ποινής·

26.  τονίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Κίνας περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε αμοιβαία βάση, το οποίο συνεπάγεται ελευθερία του τύπου για τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη και επίσης ελευθερία του τύπου για τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα· προσδοκά ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά μέσα θα είναι ένθερμοι συνήγοροι αυτής της θεμελιώδους αρχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επαφές τους με τους αντίστοιχους κινέζους εταίρους·

27.  αποδοκιμάζει τον έλεγχο και τη λογοκρισία στο διαδίκτυο από τις κινεζικές αρχές· σημειώνει με ανησυχία ότι η κινεζική κυβέρνηση εντείνει επί του παρόντος το καθεστώς επιτήρησης του διαδικτύου μέσω νέου νόμου που απαγορεύει στους ανθρώπους την αποκάλυψη κρατικών μυστικών, την προσβολή της εθνικής υπερηφάνειας, την έκθεση της εθνοτικής ενότητας της χώρας σε κίνδυνο ή την πραγματοποίηση κλήσεων για τη διοργάνωση «παράνομων διαδηλώσεων» ή «μαζικών συγκεντρώσεων»· σημειώνει ότι δεν τίθεται ως εκ τούτου οιοδήποτε πραγματικό όριο όσον αφορά τη λογοκρισία· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διασφαλίσεων δυνάμει της νέας νομοθεσίας, στοιχείο που καθιστά δυνατή την κατάχρησή της· υπογραμμίζει ότι οι όροι «παράνομες διαδηλώσεις» και «μαζικές συγκεντρώσεις» πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε καταστάσεις όπου υφίσταται νομοθεσία σχετικά με τις ειρηνικές και νόμιμες διαμαρτυρίες· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να επιτρέψει την έκφραση πλουραλισμού απόψεων στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα στη σφαίρα του δημοσίου· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο έχει αναγνωρισθεί πρόσφατα από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για τη θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο του διαδικτύου, οι οποίες νομιμοποιούν το κλείσιμο ιστολογίων και προβλέπουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους συντάκτες ιστολογίων, τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους που τους υπερασπίζονται·

29.  τονίζει ότι σε μια χώρα με περισσότερους από 500 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, οι ψηφιακές ελευθερίες είναι ο μόνος τρόπος για έναν ακμάζοντα και ανεπτυγμένο κυβερνοχώρο· καλεί τις κινεζικές αρχές να διασφαλίζουν αλλά και να προστατεύουν τον τεράστιο κυβερνοχώρο που έχει αναπτυχθεί στη χώρα τους και να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στην ενίσχυσή του και όχι στη λογοκρισία και τον έλεγχο·

30.  σημειώνει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η κινεζική κυβέρνηση για την οικονομική ανάπτυξη του Θιβέτ και της Σινγιάνγκ και τον αντίκτυπο των εν λόγω προσπαθειών στις νομαδικές κοινότητες και τα παραδοσιακά μέσα βιοπορισμού· προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να ενεργεί με πολιτικά υπεύθυνο τρόπο, μεριμνώντας για την ουσιώδη συμμετοχή των Θιβετιανών και των Ουιγούρων σε ζητήματα διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων των προτεραιοτήτων διαχείρισης των πόρων και οικονομικής ανάπτυξης, και επιδεικνύοντας σεβασμό προς πολιτισμικά στοιχεία όπως είναι η γλώσσα και η θρησκεία αντί να αποσκοπεί στην αλλοτρίωσή τους· διατρανώνει με σθένος ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν θα επιτύχει σταθερότητα διαρκείας στο Θιβέτ ή στο Σινγιάνγκ ή αβροφροσύνη μεταξύ Κινέζων, Θιβετιανών και Ουιγούρων εάν καταφεύγει σε καταναγκαστική αφομοίωση, πολιτιστική εξάλειψη ή κατασταλτικές μεθόδους της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά μόνον με τη σοβαρή αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών από του αυτόχθονες και τούτο για να επιτευχθεί πραγματική κοινή ευθύνη για την ευζωία σε αυτές τις δύο αυτόνομες επαρχίες· προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να θέσει τέλος στην απαγόρευση της εισόδου ανεξάρτητων παρατηρητών στις εν λόγω περιοχές·

31.  τονίζει ότι παρά τη σκληρή πολιτική καταστολής διαπιστώνεται μια θρησκευτική αναβίωση επί του παρόντος στην Κίνα, η οποία εκδηλώνεται με την επαναλειτουργία ή την εκ νέου ανέγερση αναρίθμητων χώρων θρησκευτικής λατρείας· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να αναιρέσουν πολιτικές και πρακτικές που περιορίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη στην ελευθερία θρησκείας και πίστεως·

32.  καλεί τις κινεζικές αρχές να χορηγήσουν στις προτεσταντικές κατ’ οίκον εκκλησίες και τις κρυφές καθολικές εκκλησίες καθώς και στις εκκλησίες άλλων θρησκειών επίσημη αναγνώριση· υπενθυμίζει επ’ αυτού ότι το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την ελευθερία θρησκείας ή πίστης ανεξαρτήτως του καθεστώτος καταχώρισης σε μητρώα, το οποίο σημαίνει ότι η εν λόγω καταχώριση δεν θα πρέπει να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων από τους ανθρώπους· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις απόπειρες των αρχών να στερήσουν από τις εν λόγω μη εγγεγραμμένες εκκλησίες το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη θρησκευτική ελευθερία, υποχρεώνοντάς τις να λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, προβαίνοντας σε κατάσχεση της περιουσίας τους ή ακόμη και χρησιμοποιώντας την κράτηση και τη φυλάκιση σε μία προσπάθεια να τους επιβάλουν τη σιωπή, κινήσεις που συνιστούν παρέμβαση στη θρησκευτική αυτονομία και περιορίζουν σοβαρά τη δραστηριότητα αυτών των εκκλησιών·

33.  συμμερίζεται την κριτική που ασκούν κινέζοι νομικοί ότι οι θεμελιώδεις ανεπάρκειες του νομικού κώδικα της Κίνας σχετικά με τη θρησκεία απορρέουν από το σύνταγμά της, διότι η αρχή της «θρησκευτικής ελευθερίας» που προβλέπεται στις ρήτρες 1 και 2 του άρθρου 36 αντίκειται στην αρχή «περιορισμών της θρησκείας» που προβλέπεται στις ρήτρες 3 και 4, χωρίς να διευκρινίζεται ποία εκ των δύο υπερισχύει· διατυπώνει από κοινού με τους Κινέζους νομικούς έκκληση για την καθιέρωση της θρησκευτικής ελευθερίας ως υπερισχύουσας συνταγματικής αρχής·

34.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα του ελέγχου και της προσεκτικής εφαρμογής της θανατικής ποινής στην Κίνα, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί διότι η κινεζική κυβέρνηση εμμένει στην πολιτική της μη δημοσίευσης λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό φυλακισμένων που εκτελούνται κατ’ έτος, διατηρώντας τις πληροφορίες σχετικά με τη θανατική ποινή σε καθεστώς κρατικού μυστικού· προτρέπει πέραν τούτων τις κινεζικές αρχές να παύσουν τη χρήση της θανατικής ποινής για πολιτικούς σκοπούς και να εξασφαλίσουν την ύπαρξη διαδικαστικών διασφαλίσεων στο νομικό σύστημα της χώρας οι οποίες να εγγυώνται την προστασία των καταδικασμένων σε θάνατο, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

35.  όσον αφορά τον Διάλογο ΕΕ-Κίνας περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρεί λυπηρή τη συνεχιζόμενη έλλειψη οιασδήποτε ουσιαστικής προόδου και τη μη επίτευξη συγκεκριμένων ορατών αποτελεσμάτων· υπενθυμίζει ότι κατά τη θέσπιση μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεσμεύθηκαν τον Ιούνιο 2012 ότι η ΕΕ τώρα θα «θέτει µε αποφασιστικότητα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις κατάλληλες μορφές του διµερούς διαλόγου, περιλαμβανομένου και του υψηλότερου επιπέδου’· καλεί τον προσφάτως ορισθέντα ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να δοθεί στην εν λόγω διεργασία νέα ώθηση και να γίνει ο ανωτέρω διάλογος περισσότερο αποτελεσματικός και περισσότερο προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων με διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ παρουσία των αρχών αμφοτέρων των πλευρών· είναι της γνώμης ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις επαφές με αξιωματούχους στρατηγικών εταίρων όπως είναι η Κίνα· τονίζει τη σημασία της πλήρους αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην Κίνα και την ΕΕ· εκτιμά ότι οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Κίνας και οι συζητήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν σειρά διαφανών ζητημάτων προς συζήτηση και συγκεκριμένων σημείων αναφοράς· παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας Catherine Ashton, να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και να αναφέρει δημόσια τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί με κινέζους αξιωματούχους σε όλες τις συναντήσεις· ενθαρρύνει τους αξιωματούχους των κρατών μελών της ΕΕ να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Κίνα να συμμορφώνονται προς τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν στενά την εν λόγω συμμόρφωση·

Σχέσεις εκατέρωθεν των Στενών

36.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ ακολουθεί πολιτική της μιας Κίνας· χαιρετίζει τις αυξανόμενες επαφές μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν· τονίζει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μολονότι εξακολουθούν να υπονομεύονται σοβαρά από τους πυραύλους της ΛΔΚ που είναι στραμμένοι κατά της Ταϊβάν και από τις ενέργειες της Κίνας για διεθνή απομόνωση της Ταιβάν· υποστηρίζει την ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς, όπως προσυπογράφεται με τη δήλωση 9486/09 του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2009·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μεγάλο ενδιαφέρον εκατομμυρίων κινέζων πολιτών για τις προεδρικές και τις κοινοβουλευτικές εκλογές που έλαβαν χώρα στην Ταϊβάν στις 14 Ιανουαρίου 2012, τις οποίες μπορούσαν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά απευθείας στο διαδίκτυο·

38.  χαιρετίζει τους ισχυρούς και αναπτυσσόμενους οικονομικούς δεσμούς που ανθούν μεταξύ της ηπειρωτικής Κίνας και της Ταϊβάν, καθώς και το νέο άνοιγμα της Ταϊβάν προς τους κινέζους τουρίστες και την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού· θεωρεί ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου και των επενδύσεων είναι η καλύτερη εγγύηση για τη σταθερότητα της Ταϊβάν· συνεπώς προτρέπει την κυβέρνηση της Ταϊβάν να συνδυάσει την επένδυσή της στην ΛΔΚ με επενδύσεις σε άλλα μέρη του κόσμου·

Εξωτερική κατάσταση

39.  παροτρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να αξιοποιεί τη σε παγκόσμια κλίμακα θέση της κατά περισσότερο υπεύθυνο τρόπο, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπου έχει μόνιμη έδρα και δικαίωμα αρνησικυρίας· τονίζει επ’ αυτού την ανάγκη να άρει η Κίνα την αρνησικυρία που προβάλλει σε οιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που επιτρέπει την επέμβαση στην Συρία, και τούτο για να δοθεί ένα τέλος στον εμφύλιο πόλεμο και να μπορέσει ο συριακός λαός να πάρει το μέλλον της χώρας του στα χέρια του ως τμήμα μιας δημοκρατικής και ελεύθερης διεργασίας· τονίζει ότι η Κίνα πρέπει επίσης να δρα κατά τρόπο υπεύθυνο που να αντιστοιχεί στην σε παγκόσμια κλίμακα συμβολή της, στο επίπεδο της G20 για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ευθυγραμμιζόμενη προς τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τηρώντας όλες τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·

40.  παροτρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να δεσμευθεί κατηγορηματικά να σέβεται τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο κατά την επιδίωξη των στόχων της στο εξωτερικό·

41.  εκτιμά το γεγονός ότι η Κίνα είναι μεταξύ των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η χώρα που συνεισφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων για ειρηνευτικές αποστολές, ιδίως χάρη στο ταχύτατα εκσυγχρονιζόμενο ναυτικό της· χαιρετίζει εν προκειμένω τη συνεργασία με την ΕΕ στην καταπολέμηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν· καλεί την Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να συνεργαστεί κατά τρόπο υπεύθυνο με τη διεθνή κοινότητα σχετικά με σημαντικούς προβληματισμούς για την παγκόσμια ασφάλεια, όπως είναι η κατάσταση στη Συρία και το Ιράν·

42.  αναγνωρίζει την ευθύνη της Κίνας για την παροχή ασφάλειας στους πολίτες της και ταυτόχρονα την ανάληψη ενός ρόλου προασπιστή της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο και επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή της στον ΟΗΕ· ζητεί ωστόσο από την πλευρά της Κίνας περισσότερη διαφάνεια και στενότερη συνεργασία με την ΕΕ και τον ΟΗΕ σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα και την αποφυγή του απομονωτισμού στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής της·

43.  καλεί την Κίνα να επανεξετάσει την πολιτική της σχετικά με τη «μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών» σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

44.  επιδοκιμάζει την έναρξη του διαλόγου ΕΕ-Κίνας τον Ιούλιο 2012 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας· προτείνει να επεκταθεί ο διάλογος στο σύνολο της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού·

45.  ζητεί από την Κίνα να διαψεύσει τις εντεινόμενες διεθνείς ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στον προϋπολογισμό της για στρατιωτικό εξοπλισμό·

46.  υπογραμμίζει την παγκόσμια σημασία της Θάλασσας της Νοτίου Κίνας, από την οποία διέρχεται το ένα τρίτο της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας, εκφράζει φόβο για την κλιμακούμενη ένταση και συνεπώς απευθύνει επειγόντως έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μην προβούν σε μονομερείς πολιτικές και στρατιωτικές δράσεις, να χαμηλώσουν τον τόνο των δηλώσεών τους και να διευθετήσουν τις αντικρουόμενες εδαφικές απαιτήσεις τους στη Θάλασσα της Νοτίου Κίνας διά της οδού της διεθνούς διαιτησίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συγκεκριμένα τη Σύμβαση των ΗΕ σχετικά με το Δίκαιο της Θαλάσσης, και τούτο για να εξασφαλισθεί σταθερότητα στην περιοχή·

47.  ανησυχεί σοβαρά λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία· απευθύνει θερμή έκκληση στην Κίνα και την Ιαπωνία να καταπολεμήσουν τις αντιλήψεις εχθρού που έχουν η μία για την άλλη και θεωρεί λυπηρό το ότι δεν χρησιμοποιούν την τεσσαρακοστή επέτειο των διπλωματικών τους σχέσεων για διεξαγωγή εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων·

48.  δεδομένων των σημαντικών συμφερόντων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Ασίας, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Κίνα, Ιαπωνία και Ταϊβάν) να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να λάβουν μέτρα για να εξομαλύνουν την κατάσταση στις αμφισβητούμενες νήσους· προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διευθετήσουν ειρηνικά τις διαφορές τους με πνεύμα συνεργασίας, με τήρηση του διεθνούς δικαίου, συγκεκριμένα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης και να συμφωνήσουν στη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης για την περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων·

49.  σημειώνει την πρωτοβουλία της Ταϊβάν με στόχο την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με ένα κώδικα δεοντολογίας για την Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και τη θέσπιση μηχανισμού που να επιτρέπει τη συνεργασία όλων των πλευρών για την από κοινού εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής, περιλαμβανομένης και της ικανότητας για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές·

50.  σημειώνει ότι ο ρόλος της Κίνας στη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών της Χερσονήσου της Κορέας είναι ζωτικής σημασίας και καλεί την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να επιδιώξει πιο ενεργά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Βορρά και του Νότου·

51.  σημειώνει με λύπη του ότι η επιβίωση του δικτατορικού και καταπιεστικού καθεστώτος της Βόρειας Κορέας εξαρτάται ουσιαστικά από την Κίνα· επικροτεί την υπεύθυνη συμπεριφορά της Κίνας όταν ψήφισε υπέρ της δριμείας καταδίκης από το Συμβούλιο Ασφαλείας της αποτυχημένης εκτόξευσης πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα στις 15 Απριλίου 2012, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως προσπάθεια για δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου· ευελπιστεί ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ευθύνη για σταθερότητα στην Χερσόνησο της Κορέας, για ταχεία επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών σχετικά με την πυρηνική απειλή από τη Βόρεια Κορέα και προ πάντων για δραστική βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών της Βόρειας Κορέας μέσω της παροχής κινήτρων από την Κίνα·

52.  σημειώνει τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζει η Κίνα στην περιφέρεια της Κεντρικής Ασίας μέσω έργων στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας και της ενέργειας· θεωρεί ότι η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη χωρών στην Κεντρική Ασία και καλεί την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να προαγάγει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών της περιοχής ως ένα κρίσιμο βήμα προς την περιφερειακή συνεργασία· παρατηρεί ότι οι κύριοι στόχοι της Κίνας εντός του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης είναι να επιτύχει ειρήνη και σταθερότητα στην Κεντρική Ασία μέσω της συλλογικής καταπολέμησης των αποκαλουμένων «τριών κακών» του εξτρεμισμού, της αποσχιστικής ιδεολογίας και της τρομοκρατίας· σημειώνει το ευρύτερο στρατηγικό και οικονομικό συμφέρον της Κίνας στην περιοχή μέσω της εκμετάλλευσης των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και της σύνδεσης της Κεντρικής Ασίας με την ακτογραμμή της Κίνας μέσω σιδηροδρόμων και αυτοκινητοδρόμων·

53.  χαιρετίζει τους αναπτυσσόμενους δεσμούς ανάμεσα στην Κίνα και το Αφγανιστάν, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία πραγματοποιούνται συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο ηγεσίας· φρονεί ότι η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν μέσω μιας προσέγγισης ήπιας δύναμης και παροτρύνει την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας στο εν λόγω ζήτημα·

54.  παρατηρεί ότι η νέα αμερικανική στρατηγική που δίνει εκ νέου έμφαση στην Ασία εκλαμβάνεται από την κινεζική ηγεσία ως απόπειρα των ΗΠΑ να περιορίσουν την ταχεία οικονομική και πολιτική άνοδο της Κίνας· ενθαρρύνει την Κίνα και τις ΗΠΑ να αποφύγουν τις εντάσεις και έναν ενδεχόμενο ανταγωνισμό εξοπλισμών στον Ειρηνικό· προτρέπει την Κίνα να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία στις θάλασσες·

55.  πιστεύει ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

56.  σημειώνει ότι η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στην Αφρική έχει συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη εστίαση στα έργα υποδομών, εκτιμά το ότι από την κινεζική ηγεσία αναγνωρίζεται η δριμεία κριτική εις βάρος της ασύμμετρης, επικεντρωμένης στις πρώτες ύλες αφρικανικής πολιτικής της που διατυπώθηκε στη διάρκεια του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής (FOCAC) που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 20 Ιουλίου 2012, όπως αποδεικνύει και η παρούσα ανοικτή προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της στην αφρικανική ήπειρο· χαιρετίζει την υπόσχεση του ηγέτη του κράτους και του κόμματος Χου Ζιντάο στη συνεδρίαση του FOCAC για χορήγηση πίστωσης-ρεκόρ ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ σε αφρικανικές χώρες την προσεχή τριετία για την ανάπτυξη των υποδομών, της γεωργίας, του κατασκευαστικού κλάδου και των ΜΜΕ σε αυτές· χαιρετίζει την υποστήριξη που έχει εκφράσει η Κίνα προς την Πρωτοβουλία Διαφάνειας των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (ΕΙΤΙ) και ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να ακολουθήσουν την παγκόσμια τάση προς περισσότερη διαφάνεια και να αυξήσουν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις τους στον τομέα αυτόν· καλεί την ΕΕ να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας στην Αφρική·

57.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η εντεινόμενη παρουσία της Κίνας στην Αφρική έχει οδηγήσει σε σοβαρές κοινωνικές εντάσεις, αλλά επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους στην Αφρική· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να βασίσουν τις πολιτικές τους στην Αφρική στις αρχές και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ασφάλειας·

58.  σημειώνει την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Λατινικής Αμερικής, με την αύξηση των κινεζικών εισαγωγών αυτών των πόρων να υπερβαίνει το 50 %·

59.  ενθαρρύνει την Κίνα, τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών CO2 παγκοσμίως, να ενισχύσει τον ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο της στην προαγωγή της συνεργασίας εντός της παγκόσμιας κοινότητας προς αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος· επικροτεί την παρουσίαση από τις κινεζικές αρχές τον Νοέμβριο 2011 της Λευκής Βίβλου σχετικά με τις πολιτικές που εγκρίθηκαν και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί προς καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, ζητεί δε την ταχεία εφαρμογή της·

60.  επισημαίνει ότι οι επαφές μεταξύ των λαών μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, αλλά και μεταξύ της Κίνας και άλλων εταίρων της, όπως είναι οι ΗΠΑ· χαιρετίζει εν προκειμένω τα προγράμματα που έχουν στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ·

61.  παροτρύνει την Κίνα να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου για τις ξένες εταιρείες, τηρώντας τις αρχές της ισότητας, της αμοιβαιότητας και της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών·

o
o   o

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση και υποψηφίων χωρών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, καθώς και στην κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα Γιουάν της Ταϊβάν.

(1) ΕΕ L 250 της 19.9.1985, σ. 2.
(2) ΕΕ L 6 της 11.1.2000, σ. 40.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0218.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0017.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0334.
(6) ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 219.
(7) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 132.
(8) ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 9.
(9) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.
(10) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 137.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0301.
(12) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.
(13) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 81.
(14) ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σ. 59.
(15) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 471.
(16) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 118.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0474.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0257.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου