Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2567(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0130/2013

Razprave :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Glasovanja :

PV 14/03/2013 - 8.11

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0098

Sprejeta besedila
PDF 210kWORD 25k
Četrtek, 14. marec 2013 - Strasbourg
Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu
P7_TA(2013)0098RC-B7-0130/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu (2013/2567(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Deklaracije iz Nikozije z dne 20. septembra 2012 o boju proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. januarja 2011 z naslovom Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011)0012),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2012 o evropski razsežnosti v športu(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih iger na srečo(2),

–  ob upoštevanju bele knjige Komisije o športu (COM(2007)0391),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. aprila 2005 o boju proti uporabi nedovoljenih poživil v športu(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Boj proti korupciji v EU (COM(2011)0308),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. oktobra 2012 z naslovom Celovitemu evropskemu okviru za spletne igre na srečo naproti (COM(2012)0596),

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 24. marca 2011 o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu (COM(2011)0128),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti korupciji(5),

–  ob upoštevanju pripravljalnega ukrepa z naslovom Evropska partnerstva za šport ter zlasti zbiranja projektov, ki se osredotočajo na preprečevanje primerov vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem prek izobraževanja in obveščanja ustreznih zainteresiranih strani,

–  ob upoštevanju priporočila Komisije za Sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu EU sodeluje v pogajanjih o mednarodni konvenciji Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov (COM(2012)0655),

–  ob upoštevanju rezultatov študije iz marca 2012 z naslovom Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem v športu, ki jo je naročila Komisija,

–  ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope proti dopingu v športu z dne 16. novembra 1989,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 28. septembra 2011 o spodbujanju neoporečnosti športa za boj proti prirejanju rezultatov, zlasti dogovarjanju o izidih tekem,

–  ob upoštevanju členov 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je skupna preiskovalna enota Europola z imenom „Operation Veto“ razkrila zelo obširno dogovarjanje o izidih nogometnih tekem v zadnjih letih z domnevno 680 spornimi tekmami po vsem svetu, od tega 380 v Evropi, in ker je opisala široko razpredeno omrežje za dogovarjanje o izidih tekem, ki je delovalo v samem jedru športa in v okviru katerega je osumljenih 425 oseb, 50 pa je že bilo aretiranih;

B.  ker so po oceni Europola te številke zgolj vrh ledene gore;

C.  ker ima dogovarjanje o izidih tekem posledice za številne države članice, kar je razlog za resno zaskrbljenost, saj je dogovarjanje o izidih tekem povezano z organiziranim kriminalom in predstavlja veliko tveganje za institucijo športa v praktično vseh državah članicah;

D.  ker je vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem oblika kaznivega dejanja, ki ustvarja velike dobičke, zaporne kazni in stopnje odkrivanja pa so izredno nizke, in ker ga zato hudodelske združbe uporabljajo v svojih nezakonitih dejavnostih, kot so pranje denarja, trgovina z ljudmi in promet s prepovedanimi drogami;

E.  ker je prirejanje posameznega dogodka med tekmo, pri čemer se priredi določen del igre, vendar ne nujno končni izid, težje zaznati kot klasično vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem;

F.  ker hudodelske združbe delujejo na mednarodni ravni in so povezane po vsem svetu, zato se nobena individualna institucija, država ali organizacija ne bi mogla sama spopasti z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem;

G.  ker se to lahko zgodi v vsaki športni panogi in je ogrožena neoporečnost športa;

H.  ker obstoječi mehanizmi nadzora zaradi mednarodne narave teh nezakonitih dejavnosti dogovorjenih izidov tekem ne zaznavajo nemudoma;

I.  ker so preglednost, odgovornost in demokracija – z drugimi besedami, dobro upravljanje – v športnih organizacijah temeljni pogoji, da bi športno gibanje sploh lahko imelo uspešno vlogo v boju proti dogovarjanju o izidih tekem in prevaram v športu;

J.  ker so številne organizacije že sprejele ukrepe na tem področju, kot sta denimo razvoj kodeksov vedenja in sprejetje politik ničelne tolerance;

K.  ker se s stavami na tekme z dogovorjenimi izidi v glavnem ukvarjajo ponudniki zunaj EU, kar zahteva mednarodni pristop k boju proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem;

L.  ker strokovnjaki opozarjajo na čedalje večjo zaskrbljenost nad zlonamernim delovanjem nekaterih posameznikov, ki prevzemajo nogometne klube, da bi olajšali vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in prali denar;

M.  ker sindikati igralcev opozarjajo na dejstvo, da je vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem težava tudi zato, ker se igralcem pravočasno ne izplačujejo plače in se igralce ustrahuje in izsiljuje;

1.  poziva vse glavne zainteresirane strani, naj prevzamejo odgovornost in razvijejo celovit pristop z vzajemnim dopolnjevanjem prizadevanj za boj proti dogovarjanju o izidih tekem v športu;

2.  poziva Komisijo, naj razvije usklajen pristop k boju proti dogovarjanju o izidih tekem in organiziranemu kriminalu z usklajevanjem prizadevanj glavnih zainteresiranih strani na tem področju, kot so športne organizacije, nacionalna policija in sodni organi ter ponudniki iger na srečo, ter z zagotavljanjem platforme za razpravo in izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse;

3.  poziva športne organizacije, naj prevzamejo politiko ničelne tolerance do korupcije (tako notranje kot v zvezi z zunanjimi izvajalci) ter tako svojim članom preprečijo, da bi popustili pod zunanjim pritiskom;

4.  poziva športne organizacije, naj uvedejo kodeks ravnanja za vse osebje in vse uradnike (igralci, trenerji, sodniki, zdravstveno in tehnično osebje ter vodstveno osebje klubov in zvez), ki bo opisal nevarnosti vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem, vseboval jasno prepoved prirejanja izidov tekem zaradi stav ali v druge namene, določal s tem povezane sankcije ter vključeval prepoved stav na lastne tekme in – v povezavi z ustreznim mehanizmom za zaščito prijaviteljev – dolžnost prijave vsakega poskusa navezovanja stika v zvezi z dogovarjanjem o izidih tekem ali informacij o takem dogovarjanju;

5.  poziva vse vodstvene organe na področju športa, naj upoštevajo prakse dobrega vodenja ter tako zmanjšajo tveganje, da bi postali žrtev vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem;

6.  poudarja pomen izobrazbe pri zaščiti neoporečnosti športa; zato poziva države članice in športne zveze, naj ustrezno obveščajo in izobražujejo športnike in potrošnike že od malih nog in na vseh ravneh športa (tako ljubiteljskega kot poklicnega);

7.  spodbuja športne organizacije, naj uvedejo in vztrajno izvajajo celovite preventivne in izobraževalne programe, v katerih bodo jasno opredeljene dolžnosti klubov, lig in zvez, zlasti v zvezi z mladoletniki, ter ustanovijo disciplinski organ, ki se bo ukvarjal z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem;

8.  odločno poziva Komisijo, naj izrecno spodbudi vse države članice k vključitvi vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem v njihovo kazensko pravo, določi ustrezne skupne minimalne sankcije ter zagotovi, da se obstoječe vrzeli odpravijo na način, ki bo v celoti spoštoval temeljne pravice;

9.  pozdravlja razprave, ki potekajo v zvezi z morebitno konvencijo Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov, ki bi nacionalnim sistemom zagotovila ustrezna orodja, strokovno znanje in vire za boj proti tej grožnji;

10.  spodbuja športne organizacije, naj uporabljajo visoke in prepričljive standarde upravljanja;

11.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse države članice prepovedale stave na tekmovanja, v katerih sodelujejo mladoletniki;

12.  poziva države članice, naj vzpostavijo specializiran oddelek za odkrivanje in pregon vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem, ki bo služil kot središče za komunikacijo in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi stranmi, ter naj od ponudnikov iger na srečo zahtevajo, naj temu oddelku in športnim organizacijam posredujejo informacije o nenavadnih igralnih vzorcih za nadaljnjo preiskavo in predajo organom pregona;

13.  poziva države članice, naj okrepijo evropsko sodelovanje na področju kazenskega pregona s skupnimi preiskovalnimi enotami in sodelovanjem med organi pregona; poudarja potrebo po uvedbi in učinkovitem izvajanju ukrepov za boj proti spletnim mestom, ki ponujajo nezakonite stave, in anonimnim stavam; meni, da bi si bilo treba izmenjevati informacije o osebah, ki so bile omenjene v povezavi z navezovanjem stikov z igralci glede vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem ali so bile za to obsojene;

14.  poziva države članice, naj ustanovijo regulativne organe za odkrivanje nezakonitih dejavnosti in korupcije na področju športnih stav ter boj proti njim ter naj zbirajo, si izmenjujejo, analizirajo in širijo dokaze o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem, prevarah v športu in drugih oblikah korupcije v športu, tako v Evropi kot zunaj nje; poudarja potrebo po tesnem sodelovanju z drugimi regulativnimi organi, vključno z organi za izdajo dovoljenj, izvršilnimi organi in policijo;

15.  poziva Komisijo, naj olajša izmenjavo informacij o nezakonitih ali sumljivih dejavnostih na področju športnih stav med temi regulativnimi organi;

16.  poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo sodelovanje s tretjimi državami za boj proti organiziranemu kriminalu, povezanemu z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem, med drugim tudi s sodelovanjem v pogajanjih o mednarodni konvenciji Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov;

17.  pozdravlja objavo polletnega poročila Komisije o boju proti korupciji, skupaj z analizo po posameznih državah članicah in prilagojenimi priporočili (od leta 2013);

18.  spodbuja Komisijo, naj zasleduje cilje delovnega načrta EU za šport za obdobje od 2011 do 2014 in zlasti vztraja pri razvoju izobraževalnih programov v državah članicah za ozaveščanje o športnih vrednotah, kot so neoporečnost, poštena igra in spoštovanje drugih;

19.  pozdravlja pobudo Komisije, da bo leta 2014 sprejela priporočilo o najboljših praksah za preprečevanje in boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem, povezanemu s stavami;

20.  pozdravlja dejstvo, da bo peta Mednarodna konferenca ministrov in visokih uradnikov, odgovornih za športno vzgojo in šport (MINEPS), obravnavala vprašanje neoporečnosti v športu in boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih, ter meni, da je to dober forum za razpravo o potrebi po svetovnem organu, ki se bo ukvarjal z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem in v okviru katerega se bodo lahko srečevale vse zainteresirane skupine, si izmenjavale informacije, usklajevale svoje ukrepe ter spodbujale zamisli dobrega upravljanja;

21.  poziva Komisijo, naj opredeli tretje države, kot so denimo tiste, ki jim pravijo azijski raji za stave, kjer se pojavljajo posebna vprašanja glede vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem, povezanega s stavami, v zvezi s športnimi dogodki v EU, in okrepi sodelovanje z njimi pri boju proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem;

22.  poziva Svet, naj hitro in velikopotezno nadaljuje z razpravami o predlogu nove direktive o pranju denarja (COM(2013)0045), ki bi obravnavala izkoriščanje spletnih stavnic za pranje denarja;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter evropskim, mednarodnim in nacionalnim športnim organizacijam.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0025.
(2) UL C 87 E, 1.4.2010, str. 30.
(3) UL C 33 E, 9.2.2006, str. 590.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0492.
(5) UL C 51 E, 22.2.2013, str. 121.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov