Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0092/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0092/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 6
CRE 14/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0099

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 315kWORD 36k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Η παγκόσμια αλυσίδα αξίας του βάμβακα
P7_TA(2013)0099B7-0092/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας του βαμβακιού (2012/2841(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών,

–  έχοντας υπόψη βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), συμπεριλαμβανομένων της σύμβασης 138 της 26ης Ιουνίου 1973 περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, της σύμβασης 182 της 17ης Ιουνίου 1999 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, της σύμβασης 184 της 21ης Ιουνίου 2001 για την ασφάλεια και την υγεία στη γεωργία, της σύμβασης της 9ης Ιουλίου 1948 σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, της σύμβασης 98 της 8ης Ιουνίου 1949 για το δικαίωμα της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, της σύμβασης 141 της 23ης Ιουνίου 1975 σχετικά με τις οργανώσεις των εργαζόμενων στον αγροτικό τομέα και της σύμβασης 155 της 22ας Ιουνίου 1981 σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας, και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών της 20ης Νοεμβρίου 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές πρόγραμμα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας (IPEC) και το πρόγραμμα «Κατανοώντας την παιδική εργασία» (UCW),

–   έχοντας υπόψη τη συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς βασικών προϊόντων (ICB),

–   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της 71ης συνεδρίασης ολομέλειας της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος (ICAC) που πραγματοποιήθηκε στις 7-11 Οκτωβρίου 2012,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 95ης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ που πραγματοποιήθηκε στο Πορτ Βίλα (Βανουάτου) στις 10-15 Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(1) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το εμπόριο βασικών προϊόντων, την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, την αστάθεια των τιμών στις αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων, τις αγορές παραγώγων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους υδάτινους πόρους, την παιδική εργασία και την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2011(4), με το οποίο αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του σε πρωτόκολλο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στη βαμβακοπαραγωγή,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες, τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη· τη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας του βαμβακιού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βαμβάκι είναι μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες όσον αφορά τη χρήση γης, και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε σημαντικό βαθμό αποτελώντας παράλληλα ένα μη εδώδιμο βασικό γεωργικό προϊόν ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές κοινότητες, τους εμπόρους, τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και τους καταναλωτές σε όλον τον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βαμβάκι είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη φυσική ίνα, καθώς καλλιεργείται σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ στο εμπόριό του συμμετέχουν περίπου 150 κράτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 100 εκατομμύρια αγροτικά νοικοκυριά συμμετέχουν στην παραγωγή βαμβακιού και ο τομέας του βαμβακιού αποτελεί βασική πηγή απασχόλησης και εισοδήματος για πάνω από 250 εκατομμύρια άτομα στα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς της εν λόγω γεωργικής αλυσίδας αξίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παραγωγή βαμβακιού κυριαρχούν η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Αυστραλία και η Βραζιλία είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς, και η Κίνα, το Μπαγκλαντές και η Τουρκία οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ουζμπεκιστάν είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας βαμβακιού και ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγών βαμβακιού του Μπαγκλαντές χρησιμοποιείται για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευής ειδών ένδυσης, που αντιστοιχεί στο 80% όλων των εξαγωγών ειδών που κατασκευάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης εξάγονται σε αναπτυγμένες χώρες, και ειδικότερα την ΕΕ, τον Καναδά και τις ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ το βαμβάκι καλλιεργείται σε έκταση 370 000 εκταρίων από περίπου 100 000 παραγωγούς, κυρίως στην Ελλάδα και την Ισπανία, οι οποίοι παράγουν 340 000 τόνους εκκοκκισμένου βαμβακιού, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 1% της παγκόσμιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έγινε καθαρός εξαγωγέας βαμβακιού το 2009 και διαθέτει μερίδιο 2,8% της αγοράς εξαγωγών, με την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Κίνα να αποτελούν τους κύριους εξαγωγικούς προορισμούς της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εξαγωγών της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ανήλθε συνολικά στα 39 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 και ότι ο εν λόγω κλάδος παρείχε απασχόληση σε πάνω από 1,8 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 146 000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του βαμβακιού πολλαπλασιάζεται από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων (όπου το βαμβάκι αντιπροσωπεύει το 7% της παγκόσμιας χρήσης τους) και εντομοκτόνων (όπου το βαμβάκι αντιπροσωπεύει το 15% της παγκόσμιας χρήσης τους) και νερού, οδηγώντας στην υποβάθμιση και ρύπανση του εδάφους καθώς και σε απώλεια βιοποικιλότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας συγκομιδής βαμβακιού προέρχεται από αρδευόμενα εδάφη, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τους πόρους γλυκών υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιέργεια βαμβακιού ευθύνεται για μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εκπομπών εντομοκτόνων από κάθε άλλη καλλιέργεια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας που σχετίζεται με το βαμβάκι μέσω της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής για το βαμβάκι και άλλων προγραμμάτων(6), και ότι το 2009 ήταν ο κορυφαίος παγκοσμίως εισαγωγέας προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)(7) της Ένωσης θα οδηγήσει σε ενίσχυση των κινήτρων για τον σεβασμό των βασικών ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων και για πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας και χρηστής διακυβέρνησης μέσω του συστήματος ΣΓΠ+·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική έκταση της παιδικής εργασίας στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού λόγω ελλιπών και αποσπασματικών στοιχείων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΟΕ υπάρχουν πάνω από 215 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά παγκοσμίως και ότι σε ποσοστό 60% εργάζονται στον γεωργικό τομέα(8)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, η παιδική εργασία ορίζεται κατά την έννοια των συμβάσεων της ΔΟΕ αριθ. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση και αριθ. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, αντιστοίχως·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές παιδικής εργασίας εμφανίζονται σε μια μεγάλη πλειοψηφία των κύριων βαμβακοπαραγωγών χωρών παγκοσμίως κατά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή ινών και σπόρων βαμβακιού και τον εκκοκκισμό του βαμβακιού(9)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική εργασία στους τομείς του βαμβακιού και της κλωστοϋφαντουργίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωριστά από τις κύριες αιτίες της: φτώχεια της υπαίθρου και έλλειψη εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, απουσία επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, αδυναμία θέσπισης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, ανελαστικές κοινωνικές δομές και κυρίαρχες συμπεριφορές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υγείας και ασφάλειας καθώς και του επιπέδου μισθών, παραμένουν θέμα μεγάλης ανησυχίας στην παραγωγή βαμβακιού καθώς και στην κλωστοϋφαντουργία και τον κλάδο κατασκευής ειδών ένδυσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2006 μόνο στο Μπαγκλαντές, 470 άτομα βρήκαν τον θάνατο σε πυρκαγιές σε επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ICAC φέρνει σε επαφή 41 χώρες που παράγουν, καταναλώνουν και εμπορεύονται βαμβάκι και αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά βαμβακιού μέσω της ευαισθητοποίησης, της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας, της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και της παροχής τεχνικών πληροφοριών και προβλέψεων σχετικά με τις αγορές βαμβακιού και κλωστοϋφαντουργίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ICAC παραμένει ένας από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς βασικών προϊόντων (ICB) στους οποίους δεν συμμετέχει ακόμη η Ένωση και ότι επτά κράτη μέλη της Ένωσης είναι επί του παρόντος μέλη της ICAC·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βαμβάκι έχει ζωτική σημασία για τους εμπορικούς, αναπτυξιακούς και γεωργικούς στόχους της Ένωσης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Ένωσης στην ICAC θα βελτίωνε τη συνεργασία σε ζητήματα σχετικά με το βαμβάκι, καθώς και τη συνοχή των δράσεων, και θα ενίσχυε την επιρροή της στον καθορισμό της «ημερήσιας διάταξης για το βαμβάκι»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην ICAC θα επέτρεπε στην Ένωση να ενισχύσει την πρόσβασή της σε πληροφορίες και αναλυτικές συμβουλές, καθώς και να διευκολύνει τους δεσμούς και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κλωστοϋφαντουργικού τομέα, των βαμβακοπαραγωγών και των δημόσιων αρχών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του στην προσχώρηση της Ένωσης στην ICAC·

1.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για καταπολέμηση των μέτρων που στρεβλώνουν το εμπόριο και να βελτιωθεί η διαφάνεια στις αγορές παραγώγων επί βασικών προϊόντων·

2.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του βαμβακιού να ελαχιστοποιήσουν δραστικά, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του υδατικού αποτυπώματος και της χρήσης φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω μη βιώσιμοι τρόποι παραγωγής υπονομεύουν τις συνθήκες για μελλοντική παραγωγή βαμβακιού· θεωρεί την ένταξη της Ένωσης στον ICAC ως ουσιώδη για την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος εργασίας του ICAC προς αυτή την κατεύθυνση·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων στον τομέα των εργατικών δικαιωμάτων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των προϊόντων του τομέα ένδυσης· προτείνει στον ICAC να αναπτύξει τα μέσα διευκόλυνσης της ανεξάρτητης παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την αλυσίδα αξίας του βάμβακος μέσω ΜΚΟ και ζητά από την Ένωση, μόλις καταστεί μέλος του ICAC, να δεσμευθεί προς αυτή την κατεύθυνση·

4.  τονίζει την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέπουν σε παραγωγούς μικρής κλίμακας από τις αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτούν πρόσβαση στις κύριες αλυσίδες αξίας που εξυπηρετούν την κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία ένδυσης της Ένωσης, να ανέλθουν στην αλυσίδα αξίας βάμβακος-κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης και να αξιοποιήσουν τη δυναμική του βιολογικού βαμβακιού και του βαμβακιού που είναι αποτέλεσμα θεμιτού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο η νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την υιοθέτηση του βαμβακιού Fair Trade (Δίκαιο Εμπόριο)·

5.  προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ και των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης του Μηχανισμού για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη στήριξη των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για το βαμβάκι στις βαμβακοπαραγωγούς λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·

6.  καταδικάζει σθεναρά τη χρήση παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας στη βαμβακοπαραγωγή·

7.  πιστεύει ότι μόνο ένα ολιστικό και συντονισμένο πλαίσιο αντιμετώπισης των βασικών αιτίων της παιδικής και αναγκαστικής εργασίας, το οποίο θα εφαρμόζεται με μακροπρόθεσμη προοπτική, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα αξίας του βαμβακιού· καλεί παρόλα αυτά την ΕΕ να λάβει σοβαρά υπόψη οιεσδήποτε κατηγορίες σκλαβιάς ή αναγκαστικής εργασίας στην αλυσίδα προσφοράς του βαμβακιού και να τις αντιμετωπίσει με τις κατάλληλες κυρώσεις·

8.  επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα του τομέα του βαμβακιού εξαρτάται από τους παραγωγούς, τους εμπόρους, τους παρόχους εισροών, τους κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τους λιανοπωλητές, τις επώνυμες εταιρείες, τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους καταναλωτές· υπενθυμίζει ότι τα συστήματα για το Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade) προβλέπουν στενότερη συνεργασία καταναλωτών και παραγωγών, μεταξύ άλλων, στον τομέα του βαμβακιού, η εμπειρογνωμοσύνη και οι βέλτιστες πρακτικές των οποίων θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή·

9.  καλεί όλες τις βαμβακοπαραγωγούς χώρες να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επαρκή παρακολούθηση και αναφορά των συνθηκών εργασίας στον τομέα του βαμβακιού από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, από ανεξάρτητες ΜΚΟ και από τους συνδικαλιστικούς φορείς, και να στηρίξουν τις γεωργικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν το εισοδηματικό επίπεδο και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στη βαμβακοπαραγωγή· υπογραμμίζει την ανάγκη για αυτούς που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας βάμβακος να διαβιούν αξιοπρεπώς από την εργασία τους, και να συμμετέχουν στα οφέλη που αποκομίζονται από τις βαμβακοπαραγωγούς χώρες·

10.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για καλύτερο βαμβάκι (Better Cotton Initiative, BTI), το πρόγραμμα «Βαμβάκι που παράγεται στην Αφρική» (Cotton Made in Africa), το Παγκόσμιο Πρότυπο για Βιολογικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα (Global Organic Textile Standard, GOTS), καθώς και άλλες πολυμερείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλυσίδας αξίας του βαμβακιού και της κλωστοϋφαντουργίας·

11.  παροτρύνει τις χώρες που δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού ή τις συμβάσεις 138 ή 182 καθώς και τις συμβάσεις υπ' αριθ. 87, 98, 141 και 155 της ΔΟΕ, να τις κυρώσουν και να τις εφαρμόσουν ταχέως· πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν όλες τις κατάλληλες πολιτικές για την προώθηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τους υφιστάμενους εθνικούς και διεθνείς κανόνες για την παιδική εργασία καθώς και βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ σε όλη την παραγωγική αλυσίδα του βαμβακιού·

12.  υπενθυμίζει ότι οι προτιμήσεις που χορηγούνται μέσω του ΣΓΠ της Ένωσης, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο εμπορικής πολιτικής για την προώθηση των βασικών ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να αναστέλλονται προσωρινά σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων βασικών ανθρώπινων ή εργασιακών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στις βασικές συμβάσεις των ΗΕ ή της ΔΟΕ· υπογραμμίζει την ευθύνη των ευρωπαϊκών εταιρειών όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τα εν λόγω πρότυπα στην αλυσίδα του εφοδιασμού τους·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+)·

14.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση σχετικά με αποτελεσματικό μηχανισμό ανιχνευσιμότητας των αγαθών που παράγονται με παιδική ή καταναγκαστική παιδική εργασία·

15.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει απόφαση σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην ICAC, η οποία θα επιτρέπει στην Ένωση να προσχωρήσει στην ICAC υπό καθεστώς αποκλειστικής αρμοδιότητας·

16.  καλεί τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού να αποφύγουν μονομερή μέτρα όπως οι απαγορεύσεις εξαγωγών· να καταβάλουν προσπάθειες για ενίσχυση της διαφάνειας και του συντονισμού, προκειμένου να μειωθεί η αστάθεια των τιμών και η δυνατότητα κερδοσκοπίας, καθώς και να εργαστούν για την εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων από ίνες βαμβακιού στην ανοικτή αγορά·

17.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η παραγωγή βαμβακιού στην Ένωση, με την ενίσχυση των μεταβατικών μέτρων αναδιάρθρωσης για τις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο·

18.  καλεί την ICAC να αξιολογεί τακτικά μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων της για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις (SEEP) τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής βαμβακιού και να δημοσιοποιεί τα ευρήματά της·

19.  καλεί τηn ICAC να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αποτελεσματικού παγκόσμιου συστήματος επισήμανσης το οποίο θα εγγυάται ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί χωρίς χρήση παιδικής εργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού και της διαδικασίας παραγωγής·

20.  καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη αγορά με τα μεγαλύτερα αποθέματα βαμβακιού, να εξετάσει την περίπτωση να προσχωρήσει στην ICAC και να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στον τομέα του βαμβακιού· καλεί περαιτέρω τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να καταπολεμήσει αποφασιστικά τη χρήση παιδικής και αναγκαστικής εργασίας στον τομέα του βαμβακιού και της κλωστοϋφαντουργίας·

21.  καλεί την Επιτροπή:

   i. να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητές της στους ICB, συμπεριλαμβανομένης της ICAC·
   ii. να αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική της συμμετοχής στην ICAC προκειμένου να προωθεί την ενισχυμένη διαφάνεια της αγοράς στη βιομηχανία των ενδυμάτων από βαμβάκι, καθώς και τη βιωσιμότητα·
   iii. να αντιδρά αμέσως σε ενδεχόμενους περιορισμούς εξαγωγής βαμβακιού και σε άλλες ενέργειες που οδηγούν σε υπερβολική αστάθεια των τιμών·
   iv. να συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι ακούγεται η φωνή των Ευρωπαίων καλλιεργητών, εκκοκκιστών, εμπόρων και ερευνητών του τομέα του βαμβακιού·
   v. να βελτιώνει τον συντονισμό, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, την πρόβλεψη, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παρακολούθηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας του βαμβακιού.

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, την ICAC, την ΔΟΕ, τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (IFAD), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(2) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(3) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0586.
(5) Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην ΕΕ των 27 το 2011, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης (Euratex), 2011.
(6) Η συνολική αξία της αναπτυξιακής βοήθειας προς τον αφρικανικό κλάδο του βαμβακιού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της από το 2004 υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ. Βλ. World Trade Organisation data on cotton development assistance, 31 Μαΐου 2012.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 13ης Ιουνίου 2012, P7_TA(2012)0241.
(8) ILO-IPEC, «Global Child Labour Developments: Measuring Trends from 2004 to 2008’, 2011.
(9) Επισκόπηση βιβλιογραφίας και αξιολόγηση της έρευνας σε σχέση με τις κοινωνικές επιπτώσεις της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού για την ομάδα εμπειρογνωμόνων της ICAC για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις του βαμβακιού (SEEP), Ιούλιος 2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου