Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 15 januari 2013 - Strasbourg
 Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt
 Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken
 Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning
 Europeiska unionens förvaltningsprocesslag
 Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar
 EU:s strategi för Afrikas horn
 Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser
Texter (273 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy