Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
 Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати ***I
 Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море ***I
 Сключване на Допълнителния протокол от Нагоя — Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност ***
 Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г.
 Агенции за кредитен рейтинг***I
 Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ***I
 Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море ***I
 Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация
 Гаранция за младите хора
 Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика
 Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации
Текстове (683 kb)
Правна информация - Политика за поверителност