Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο
 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I
 Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I
 Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια ***
 Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012
 Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I
 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής
 Εγγύηση για τη νεολαία
 Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής
 Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας
Κείμενα (709 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου