Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 januari 2013 - Strasbourg
 Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ***I
 Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet ***I
 Ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet ***
 De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012
 Kreditvärderingsinstitut ***I
 Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I
 Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden ***I
 Ändring av parlamentets arbetsordning om rangordningen för vice talmän som valts med acklamation
 Ungdomsgaranti
 Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken
 Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer
Texter (467 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy