Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
 Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите (Решение относно започването на междуинституционални преговори)
 Фонд „Убежище и миграция“ (Решение относно започването на междуинституционални преговори).
 Инструмент за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (Решение относно започването на междуинституционални преговори)
 Ирак
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак ***
 Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве
 Временно споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка и Европейската общност ***
 Модернизиране на държавната помощ
 Жертви на неотдавна възникнали пожари в текстилни предприятия, и по-конкретно в Бангладеш
 Препоръки от конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжия за масово унищожение, обхващаща целия Близък изток
 Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави
 Етап на развитие на търговските взаимоотношения между ЕС и Меркосур
 Насилието срещу жени в Индия
 Положението, свързано с правата на човека, в Бахрейн
 Положението в Централноафриканската република
Текстове (728 kb)
Правна информация - Политика за поверителност