Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 17. januar 2013 - Strasbourg
 Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger)
 Asyl- og migrationsfond (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger)
 Instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger)
 Irak
 Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak ***
 Gennemførelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og staterne i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe
 Foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika og EF ***
 Modernisering af EU's statsstøttepolitik
 De seneste ofre for brande i tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh
 Henstillinger fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten om etablering af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben
 Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande
 Den aktuelle situation i handelsforbindelserne EU-Mercosur
 Vold mod kvinder i Indien
 Menneskerettighedssituationen i Bahrain
 Situationen i Den Centralafrikanske Republik
Tekster (449 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik