Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
 Instrument wsparcia finansowego w zakresie granic wewnętrznych i wiz (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Fundusz Migracji i Azylu (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Irak
 Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem ***
 Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe
 Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE ***
 Modernizacja pomocy państwa
 Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu
 Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia
 Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich
 Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur
 Przemoc wobec kobiet w Indiach
 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
 Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
Teksty (481 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności