Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg
 Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní)
 Fond pre azyl a migráciu (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní)
 Nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní)
 Irak
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom ***
 Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe
 Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES ***
 Modernizácia štátnej pomoci
 Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši
 Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia
 Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín
 Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur
 Násilie na ženách v Indii
 Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne
 Situácia v Stredoafrickej republike
Texty (476 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia