Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
 Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
 Asyl- och migrationsfonden (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
 Instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
 Irak
 Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak ***
 Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe
 Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG ***
 Modernisering av statligt stöd
 Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh
 Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen
 Förordningen om obligatoriskt angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer
 Läget för handelsförbindelserna mellan EU och Mercosur
 Våld mot kvinnor i Indien
 Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain
 Situationen i Centralafrikanska republiken
Texter (465 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy