Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2562(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0147/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 14.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0101

Приети текстове
PDF 286kWORD 27k
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург
Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени
P7_TA(2013)0101RC-B7-0147/2013

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно Ирак: тежкото положение на малцинствените групи, включително иракските туркмени (2013/2562(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак, в частност тази относно асирийската общност от 6 април 2006 г.(1) и относно нападенията срещу християнски общности от 25 ноември 2010 г.(2)

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, както и резолюцията си от 17 януари 2013 г. относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак(3),

–  като взе предвид съвместния стратегически документ за Ирак (2011‐2013 г.) на Европейската комисия,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 25 януари 2013 г. относно неотдавнашния взрив от терористични атаки в Ирак,

–  като взе предвид декларацията на заместник-председателя/върховния представител Катрин Аштън от 24 януари 2013 г. относно убийствата при погребението в Туз Курмату,

–  като взе предвид Международния пакт с Ирак, иницииран от генералния секретар на ООН Бан Ки Мун и иракския министър-председател Нури ал-Малики през 2007 г., който поема ангажимент да защитава бедните и уязвими групи от недоимък и гладуване,

–  като взе предвид доклада относно правата на човека в Ирак: януари – юни 2012 г., представен съвместно от Мисията на ООН за подпомагане на Ирак (UNAMI) и Комисията на 19 декември 2012 г.,

–  като взе предвид съпътстващото изявление за пресата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (ВКООНПЧ) Нави Пилай, че броят на екзекуциите за 2012 г. и начинът, по който са извършвани в голям мащаб, са извънредно опасни, не могат да се оправдаят и застрашават сериозно частичния и несигурен напредък на принципа на правовата държава в Ирак,

–  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от 25 януари 2013 г., което категорично осъжда неотдавнашната вълна от терористични атаки в Ирак, при които са убити стотици хора и са ранени много повече,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, от 1981 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Ирак е страна,

–  като взе предвид член 122, параграф 5, и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Ирак продължава да е изправен пред сериозни политически, свързани със сигурността и социално-икономически предизвикателства, като политическата сцена в страната е извънредно фрагментирана и белязана от насилие в крайно голям ущърб на легитимните стремежи на иракския народ за мир, просперитет и реален преход към демокрация;

Б.  като има предвид, че иракската конституция гарантира равенство пред закона за всички граждани и, в частност, в член 125 - административни, политически, културни и свързани с образованието права на различните националности, като например туркмени, халдейци, асирийци и всички други националности, а в конституцията на иракски Кюрдистан, в сила от 2009 г., се гарантира, в член 31, национална, културна и административна автономност на туркмени, араби и халдейци, асирийци и сирийски християни, арменци и други, които са граждани на Кюрдистан, когато представляват мнозинството от населението;

В.  като има предвид, че на 9 април 2012 г. иракският парламент одобри върховната комисия по правата на човека, която е първата независима комисия по правата на човека в историята на страната, макар и все още да не е напълно функционална,

Г.  като има предвид, че в политическия диалог с иракските партньори, Парламентът се съсредоточава върху положението с правата на човека в Ирак, което продължава да буди сериозна загриженост, с оглед на незадоволителната ситуация за уязвимите групи, включително малцинствата;

Д.  като има предвид, че споразумението между ЕС и Ирак и в частност неговата клауза за правата на човека акцентува върху това, че политическият диалог между ЕС и Ирак следва да се съсредоточи върху правата на човека и засилването на демократичните институции;

Е.  като има предвид, че в Ирак от дълго време съществува разнообразие от етнически и религиозни малцинствени групи, включително туркмени, християни, кюрди, шабаки, мандеи, арменци, йезиди, бахаити, черни иракчани, асирийци, евреи, палестинци и други;

Ж.  като има предвид, че малцинствата в Ирак са били прицел на мерки за асимилиране и не са достатъчно представени в рамките на иракското правителство и свързани с него органи; в резултат на това през последните години съответното население на малцинствени групи в Ирак намаля драстично, тъй като мнозина напуснаха страната, а други бяха принудени да се преместят на други места в Ирак,

З.  като има предвид, че за туркмените се счита, че са третата по големина етническа група в Ирак; като има предвид, че има траен спор между туркмените и кюрдите относно Киркук – регион, богат на петрол и други природни ресурси, като туркмените са обект на атаки и отвличания от кюрдски сили и арабски екстремистки групировки; като има предвид, че както туркменски сунити, така и шиити са били прицел на сектантска основа;

И.  като има предвид, че текущият спор между централното правителство на Ирак и регионалното правителство на Кюрдистан напоследък ескалира, което оказва негативно въздействие върху ситуацията със сигурността в региона и застрашава мирното съжителство на различни етнически групи, особено кюрди, араби и туркмени;

Й.  като има предвид, че в допълнение към териториалното напрежение, Северен Ирак е също така прицел на привидно сектантски атаки, в които шиитско население често бива нападано от сунити; като има предвид, че на 31 декември 2012 г. 39 пилигрими бяха убити по време на шиитския фестивал Arba’een; като има предвид, че на 23 януари 2013 г. атака върху шиитска джамия в Туз Курмату - град в провинция Ниневия в Северен Ирак, която е оспорвана територия между правителството на Ирак и кюрдското регионално правителство, със значителен брой туркмени сред населението - причини смъртта на 42 души и раняване на други 117;

К.  като има предвид, че въпреки сериозното подобряване на ситуацията със сигурността, равнището на насилие, на което е подложено иракското население, остава неприемливо високо, като бомбардировки и престрелки се докладват ежедневно; и като има предвид, че продължаващото напрежение и насилие прави повечето иракчани несигурни относно бъдещето и не позволява насърчаването на икономическата и социална интеграция на иракското население като цяло;

1.  Изразява дълбока загриженост относно нарастващите по брой случаи на насилие върху граждани в Ирак, особено между сунити и шиити, но и атаки върху особено уязвими групи, като религиозни, етнически и културни малцинства, и призовава иракските органи да подобрят сигурността и обществения ред и да се борят срещу тероризма и сектантското насилие в страната;

2.  Осъжда атаките от 23 януари 2013 г. по време на туркменско погребение в Туз Курмато на служебно лице, убито ден по-рано, при които са убити поне 42 души и са ранени други 117, от 3 февруари 2013 г., когато самоубийствена бомбардировка близо до полицейска станция в Киркук причини смъртта на 30 души и рани 70, както и от 16 декември 2012 г., когато бяха отвлечени, измъчвани и изгорени живи двама туркменски учители;

3.  Категорично осъжда всички терористични атаки и изразява съболезнования на семействата и близките на загиналите и ранените;

4.  Изразява дълбока загриженост, че новата вълна на нестабилност и сектантско насилие в Ирак може да застраши приближаващите провинциални избори на 20 април 2013 г., чието отменяне може да застраши възможността за по-демократична и приобщаваща структура на управление;

5.  Изразява съжаление, че въпреки позоваването в конституцията на правата на туркмените и другите малцинства, те продължават да бъдат измъчвани от етническо и сектантско насилие и дискриминация;

6.  Призовава правителството на Ирак и кюрдското регионално правителство да осъдят нападенията и да осъществят пълно и бързо разследване на неотдавнашните терористични атаки в региона, включително най-смъртоносното неотдавнашно бомбардиране на шиитска джамия, в Туз Курмату, и да изправят виновните пред съда;

7.  Призовава правителството на Ирак и кюрдското регионално правителство да предприемат незабавни мерки за успокояване на териториалните спорове в равнината Ниневия, да признаят мултикултурното, мултиетническо и мултирелигиозно разнообразие на провинцията и да позволят на гражданите й свободно да изберат идентичността си, включително езика, религията и културата си;

8.  Призовава политическите сили, представени в Съвета на представителите на Ирак, да се ангажират с реален, приобщаващ национален диалог с цел гарантиране на ефективно демократично управление на Ирак и на зачитане на индивидуалните и колективни права на всички иракски граждани; настоятелно приканва иракското правителство да проведе национална преброяване, отлагано неопределено, с цел да установи броя на туркмените и другите малцинствени групи;

9.  Призовава иракското правителство и всички политически лидери да предприемат необходимите мерки за осигуряване на сигурност и защита за всички иракски граждани като цяло и за членовете на уязвимите етнически и религиозни малцинства в частност; призовава правителството да инструктира силите за сигурност да бъдат сдържани при поддържането на ред и законност, като спазват принципа на правовата държава и международните норми;

10.  Във връзка с това приветства неотдавнашното иницииране на програмата за реорганизация и реабилитация за центровете за задържане и затворите под ръководството на иракското министерство на правосъдието и се надява, че това ще спомогне за прекратяване на масовото прилагане на изтезания и широкоразпространената безнаказаност в Ирак, която организациите по правата на човека осъждат;

11.  Изразява дълбоко съжаление относно големия брой екзекуции в Ирак, като често се налагат смъртни наказания след несправедливи процеси и въз основа на признания, направени под принуда; настоятелно призовава иракското правителство да декларира мораториум върху всички екзекуции с оглед премахване на смъртното наказание в близко бъдеще;

12.  Изтъква необходимостта от гарантиране, че се предприемат координирани действия между иракските органи и международните организации за оказване на помощ с цел подпомагане на уязвимите групи и създаване на адекватни условия за гарантиране на тяхната сигурност и достойнство и в частност инициативи, които насърчават диалога и взаимното зачитане между всички религиозни и етнически общности в Ирак;

13.  Изтъква значението на полагането на достатъчно силен акцент в инициативи на EUJUST LEX при възможност на туркменските и малцинствените права като цяло и приветства постигнатия успех от мисията EUJUST LEX и нейното изпълнение в Ирак;

14.  Настоява върху това, съветът за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак, да се използва като възможност за представяне пред иракската страна на тревогите относно положението на етническите и религиозните малцинства в страната;

15.  Призовава международната общност и ЕС да подкрепят иракското правителство при организирането на мирни, свободни и справедливи регионални избори през април 2013 г.;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, кюрдското регионално правителство, генералния секретар на ООН и Съвета на ООН по правата на човека.

(1) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 322.
(2) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 115.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0022.

Правна информация - Политика за поверителност