Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0154/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 14.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0102

Приети текстове
PDF 279kWORD 25k
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург
Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори
P7_TA(2013)0102RC-B7-0154/2013

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно случая на Арафат Джарадат и положението на палестинските затворници в израелски затвори (2013/2563(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията си от 4 септември 2008 г. относно положението на палестинските затворници в израелски затвори(1) и резолюцията си от 5 юли 2012 г. относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим(2),

–  като взе предвид изявлението от 16 февруари 2013 г. на говорителя на върховния представител Катрин Аштън относно състоянието на палестинците, провеждащи гладна стачка в Израел,

–  като взе предвид местното изявление на ЕС от 8 май 2012 г. относно палестинските затворници в гладна стачка,

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна (Споразумение за асоцииране ЕС‐Израел), и по-специално член 2 от него, отнасящ се до правата на човека,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 1949 г.,

–  като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

–  като взе предвид съответните резолюции на ООН относно конфликта в Близкия изток,

–  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун от 19 февруари 2013 г., в което той изразява загриженост относно условията на палестинските затворници, провеждащи гладна стачка в Израел, изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Нави Пилай от 13 февруари 2013 г. относно задържаните палестинци и изявлението на специалния докладчик на ООН за правата на човека в окупираните територии Ричард Фолк от 27 февруари 2013 г. относно смъртта на палестинския затворник Арафат Джарадат,

–  като взе предвид доклада на Уницеф от февруари 2013 г., озаглавен „Децата, държани в израелско военно задържане: наблюдения и препоръки“,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 18 февруари 2013 г. Арафат Джарадат бе арестуван по подозрение в хвърляне на камъни по израелски цели, и като има предвид, че той почина на 23 февруари 2013 г. в затвора Мегидо; като има предвид, че причината за смъртта му е обект на спорове; като има предвид, че израелските органи твърдят, че той е починал от сърдечен удар, и че кръвоизливите и счупените ребра, открити при аутопсията, са характерни за опитите за реанимиране, които са били извършени от службите на затвора; като има предвид, че на основата на тази аутопсия палестинските органи твърдят, че той е починал в резултат от изтезания;

Б.  като има предвид, че почти всички 4 500 палестински затворници, държани в Израел, се включиха в гладна стачка, отказвайки да се хранят в протест срещу смъртта на г-н Джарадат; като има предвид, че в последните дни по улиците на Западния бряг имаше сблъсъци, като палестинците осъждаха условията за палестинските затворници в израелските затвори;

В.  като има предвид, че въпросът за палестинските затворници и задържани лица има широки политически, социални и хуманитарни последици; като има предвид, че палестинските политически затворници и бившите задържани лица играят важна роля в палестинското общество; като има предвид, че Израел държи над 4800 палестински затворници и задържани лица, включително много жени и деца, над 100 затворници от периода преди Осло, както и 15 членове на Палестинския законодателен съвет; като има предвид, че 178 от тях са обект на административно задържане, включително деветима членове на Палестинския законодателен съвет; като има предвид, че според изявление на палестински и израелски организации за защита на правата на човека от март 2013 г. за най-малко 71 палестински затворници се съобщава, че са починали като пряк резултат от изтезания в израелски центрове за задържане от 1967 г. насам;

Г.  като има предвид, че огромното мнозинство от палестинските затворници от Западния бряг и Газа са задържани в затвори, намиращи се на израелска територия; като има предвид, че за огромното мнозинство от тях е често невъзможно или много трудно да упражнят правото си да бъдат посещавани от семействата си;

Д.  като има предвид, че израелските военни заповеди за административно задържане позволяват задържане без обвинение или съдебен процес, на основата на доказателства, които не са достъпни нито за задържаните, нито за техните адвокати, и като има предвид, че подобни заповеди могат да имат продължителност до шест месеца и могат да се подновяват неограничено; като има предвид, че неотдавна Върховният съд на Израел разкритикува военните съдилища и корпуса на военния генерален адвокат за техните действия за удължаване на заповедите за административно задържане;

Е.  като има предвид, че палестинските политически затворници са провеждали нееднократни гладни стачки, включващи стотици затворници наведнъж; като има предвид, че няколко палестински задържани лица продължават да са в продължителна гладна стачка;

Ж.  като има предвид, че жените затворници са особено уязвима група от палестински задържани лица;

З.  като има предвид, че според оценките 700 палестински деца биват арестувани от израелските сили за сигурност в Западния бряг ежегодно; като има предвид, че според преглед на Уницеф от февруари 2013 г. на практиките по отношение на палестинските деца, които влизат в досег с израелската система на военно задържане, лошото третиране на тези деца изглежда е широко разпространено и систематично;

И.  като има предвид, че по силата на член 2 от Споразумението за асоцииране отношенията между ЕС и Израел се основават на зачитането на правата на човека и демократичните принципи и това е съществен елемент от горепосоченото споразумение; като има предвид, че Планът за действие ЕС‐Израел подчертава, че зачитането на правата на човека и международното хуманитарно право е сред ценностите, които страните по споразумението споделят;

1.  Изразява най-дълбока загриженост по повод смъртта на палестинския затворник Арафат Джарадат на 23 февруари 2013 г. по време, в което е задържан под стража от Израел, и изказва съболезнованията си на семейството му;

2.  Изразява дълбока загриженост от възобновеното напрежение в Западния бряг след смъртта на г-н Джарадат в затвора Мегидо при спорни обстоятелства; призовава всички страни да проявяват максимална сдържаност и да се въздържат от провокационни действия, за да предотвратят по-нататъшно насилие, както и да предприемат положителни стъпки за установяване на истината и успокояване на настоящите напрежения;

3.  Призовава израелските органи незабавно да започнат независимо, безпристрастно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Джарадат и на всички твърдения за изтезания и друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание по отношение на палестински затворници;

4.  Отново потвърждава подкрепата си за легитимните безпокойства на Израел относно сигурността му; счита обаче, че принципите на правовата държава трябва изцяло да се спазват в отношението към всички затворници, като това е ключово за една демократична държава; поради това призовава израелското правителство да зачита правата на палестинските затворници и да защитава тяхното здраве и техния живот;

5.  Изразява загриженост относно палестинците, държани в административно задържане без обвинение; подчертава, че на тези задържани лица следва да се предявят обвинения и те да бъдат съдени със съдебни гаранции в съответствие с международните стандарти или да бъдат освободени незабавно;

6.  Настоява за незабавно прилагане на правото на затворниците на семейни посещения и призовава израелските органи да създадат необходимите условия за упражняване на това право;

7.  Изразява дълбока загриженост за положението и здравословното състояние на палестинските задържани лица, провеждащи продължителна гладна стачка; изразява подкрепата си за усилията на Международния комитет на Червения кръст за спасяване на живота на затворниците/задържаните лица, които са в критично състояние, и настоятелно призовава Израел да предостави на всички лица в гладна стачка неограничен достъп до адекватни здравни грижи;

8.  Призовава повторно за незабавно освобождаване на всички затворници ‐ членове на Палестинския законодателен съвет, включително Маруан Баргути;

9.  Призовава израелските органи да се уверят, че палестинските жени и деца затворници и задържани получават подходяща закрила и третиране, отговарящи на съответните международни конвенции, по които Израел е страна;

10.  Призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да наблюдават отблизо съдбата на палестинските затворници и задържани лица, включително жените и децата, и да повдигат този въпрос на всички равнища на политически диалог с Израел; настоява, че този въпрос следва да се включи в предстоящия доклад за напредъка в рамките на Европейската политика на съседство относно Израел;

11.  Призовава за информационна мисия от Парламента за оценка на настоящото положение по отношение на условията на задържане на палестинските затворници, включително жените и децата, и използването на административно задържане;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи, на Съвета, Комисията, израелското правителство, Кнесета, председателя на Палестинската власт, Палестинския законодателен съвет, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, пратеника на Четворката в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, върховния комисар на ООН по правата на човека и Международния комитет на Червения кръст.

(1) OВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 47.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0298.

Правна информация - Политика за поверителност