Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2563(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0154/2013

Dezbateri :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Voturi :

PV 14/03/2013 - 14.3

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0102

Texte adoptate
PDF 211kWORD 24k
Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg
Cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel
P7_TA(2013)0102RC-B7-0154/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (2013/2563(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția din 4 septembrie 2008 referitoare la situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene(1) și Rezoluția din 5 iulie 2012 referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est(2),

–  având în vedere declarația din 16 februarie 2013 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant Catherine Ashton cu privire la condiția palestinienilor aflați în greva foamei în Israel,

–  având în vedere Declarația locală a UE din 8 mai 2012 cu privire la prizonierii palestinieni aflați în greva foamei,

–  având în vedere Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte (Acordul de asociere UE-Israel), în special articolul 2 privind drepturile omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război din 1949,

–  având în vedere Pactul internațional al ONU privind drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor din 1979,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante din 1984,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989,

–  având în vedere rezoluțiile aplicabile ale ONU privind conflictul din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere declarația Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, din 19 februarie 2013, prin care acesta își exprima îngrijorarea în legătură cu condiția prizonierilor palestinieni aflați în greva foamei în Israel, declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, din13 februarie 2013 privind deținuții palestinieni, precum și cea a Raportorului special al ONU pentru drepturile omului în teritoriile palestiniene ocupate, Richard Falk, din 27 februarie 2013 privind moartea prizonierului palestinian Arafat Jaradat,

–  având în vedere raportul UNICEF din februarie 2013 intitulat „Copiii din detenția militară israeliană: observații și recomandări”,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 18 februarie 2013, Arafat Jaradat a fost arestat sub acuzația de a fi aruncat cu pietre către ținte israeliene și întrucât el a murit la 23 februarie 2013 în închisoarea Megiddo; întrucât cauza morții sale este controversată; întrucât autoritățile israeliene susțin că el a murit în urma unui infarct și întrucât hemoragiile și coastele fracturate descoperite în timpul autopsiei sunt caracteristice pentru încercările de resuscitare care au fost efectuate de către serviciul penitenciarului; întrucât, pe baza acestei autopsii, autoritățile palestiniene susțin că el a murit ca rezultat al torturii;

B.  întrucât aproape toți cei 4 500 de prizonieri palestinieni din Israel au luat parte la o grevă a foamei, refuzând hrana în semn de protest față de moartea dlui Jaradat; întrucât s-au înregistrat ciocniri pe străzile din Cisiordania în ultimele zile, palestinienii denunțând condițiile prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene;

C.  întrucât problema prizonierilor și deținuților palestinieni are ample implicații politice, sociale și umanitare; întrucât prizonierii politici palestinieni și foștii deținuți joacă un rol important în societatea palestiniană; întrucât peste 4 800 de prizonieri și deținuți palestinieni, inclusiv multe femei și copii, peste 100 de prizonieri pre-Oslo și 15 membri ai Consiliului Legislativ Palestinian (CLP) sunt deținuți de către Israel; întrucât 178 dintre aceștia se află în detenție administrativă, inclusiv 9 membri ai CLP; întrucât, potrivit unei declarații din martie 2013 a unor organizații palestiniene și israeliene pentru drepturile omului, se raportează că cel puțin 71 de prizonieri palestinieni au murit ca rezultat direct al torturii în centrele de detenție israeliene începând din 1967;

D.  întrucât marea majoritate a prizonierilor palestinieni din Cisiordania și Fâșia Gaza sunt ținuți în închisori situate pe teritoriul israelian; întrucât pentru marea majoritate a acestora este de multe ori imposibil sau foarte dificil să își exercite dreptul de a primi vizite din partea familiilor lor;

E.  întrucât ordinele israeliene de detenție administrativă militară permit detenția fără punere sub acuzare sau judecare, pe baza unor probe care nu sunt accesibile nici deținuților, nici avocaților lor, și întrucât astfel de ordine pot avea o durată de până la șase luni, putând fi reînnoite pe termen nelimitat; întrucât Curtea Supremă din Israel a criticat recent instanțele militare și Corpul Avocatului general militar pentru acțiunile lor legate de prelungirea ordinelor de detenție administrativă;

F.  întrucât prizonierii politici palestinieni s-au aflat în greve ale foamei repetate, la fiecare dintre acestea participând sute de prizonieri; întrucât câțiva deținuți palestinieni continuă să fie într-o grevă a foamei prelungită;

G.  întrucât prizonierele reprezintă un grup deosebit de vulnerabil de deținuți palestinieni;

H.  întrucât se estimează că 700 de copii palestinieni sunt arestați de forțele de securitate israeliene în fiecare an în Cisiordania; întrucât, potrivit unei analize UNICEF din februarie 2013 a practicilor privind copiii palestinieni care intră în contact cu sistemul israelian de detenție militară, maltratarea acestor copii pare a fi răspândită și sistematică;

I.  întrucât, în temeiul articolului 2 din Acordul de asociere, relațiile dintre UE și Israel se bazează pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, care constituie un element fundamental al acordului respectiv; întrucât Planul de acțiune UE-Israel subliniază faptul că respectul pentru drepturile omului și dreptul internațional umanitar se numără printre valorile împărtășite de ambele părți,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la moartea prizonierului palestinian Arafat Jaradat la 23 februarie 2013 în timp ce acesta se afla în arest israelian și transmite condoleanțe familiei sale;

2.  este profund îngrijorat de tensiunile reînnoite din Cisiordania cauzate de decesul dlui Jaradat în închisoarea Megiddo în circumstanțe controversate; invită toate părțile să dea dovadă de reținere maximă și să se abțină de la acțiuni provocatoare, cu scopul de a preveni alte acte de violență, și să ia măsuri pozitive pentru a stabili adevărul și a dezamorsa tensiunile actuale;

3.  invită autoritățile israeliene să deschidă prompt o anchetă independentă, imparțială și transparentă cu privire la împrejurările decesului dlui Jaradat și la toate acuzațiile de tortură și de alte tratamente și pedepse crude, inumane sau degradante aplicate prizonierilor palestinieni;

4.  își reiterează sprijinul pentru preocupările legitime de securitate ale Israelului; consideră totuși că statul de drept trebuie respectat pe deplin în tratamentul aplicat tuturor prizonierilor, acesta fiind esențial pentru un stat democratic; invită, prin urmare, guvernul israelian să respecte drepturile prizonierilor palestinieni și să protejeze sănătatea și viețile acestora;

5.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu deținuții palestinieni reținuți în detenție administrativă fără a fi puși sub acuzare; subliniază faptul că acești deținuți ar trebui să fie puși sub acuzare și trimiși în instanță, cu garanții judiciare în conformitate cu standardele internaționale, sau să fie eliberați imediat;

6.  insistă asupra aplicării imediate a dreptului prizonierilor de a fi vizitați de familie și solicită autorităților israeliene să creeze condițiile necesare pentru exercitarea acestui drept;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația și starea de sănătate a deținuților palestinieni aflați într-o grevă a foamei prelungită; își exprimă sprijinul pentru eforturile Comitetului Internațional al Crucii Roșii de a salva viețile prizonierilor/deținuților care se află într-o stare critică și îndeamnă Israelul să furnizeze tuturor persoanelor în greva foamei acces nelimitat la îngrijiri medicale adecvate;

8.  solicită încă o dată eliberarea imediată a tuturor membrilor CLP aflați în detenție, inclusiv a lui Marwan Barghouti;

9.  invită autoritățile israeliene să se asigure că femeile și copiii palestinieni care sunt prizonieri sau deținuți beneficiază de o protecție și un tratament adecvate, în conformitate cu convențiile internaționale relevante la care Israelul este parte;

10.  invită Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre să monitorizeze îndeaproape soarta prizonierilor și deținuților palestinieni, inclusiv a femeilor și a copiilor, și să abordeze această problemă la toate nivelurile dialogului politic cu Israelul; insistă că această chestiune ar trebui să fie inclusă în viitorul raport privind progresele înregistrate de Israel în contextul politicii europene de vecinătate;

11.  solicită o misiune de informare sub egida Parlamentului pentru a evalua situația actuală în ceea ce privește condițiile de detenție ale prizonierilor palestinieni, inclusiv ale femeilor și ale copiilor, precum și utilizarea detenției administrative;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernului israelian, Knessetului, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, emisarului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Parlamentare Euromediteraneene, Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, precum și Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

(1) JO C 295 E, 4.12.2009, p. 47.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0298.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate