Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2563(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0154/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 14.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0102

Prijaté texty
PDF 219kWORD 25k
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach
P7_TA(2013)0102RC-B7-0154/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o prípade Arafáta Džarádáta a situácií palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie zo 4. septembra 2008 o situácií palestínskych väzňov v izraelských väzniciach(1) a na uznesenie z 5. júla 2012 o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej zo 16. februára 2013 o podmienkach palestínskych väzňov držiacich hladovku v Izraeli,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 8. mája 2012 o palestínskych väzňoch držiacich hladovku,

–  so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (Dohoda o pridružení medzi EÚ a Izraelom), a najmä na jej článok 2 týkajúci sa ľudských práv,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na IV. ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o konflikte na Blízkom východe,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona z 19. februára 2013, v ktorom vyjadril svoje znepokojenie nad podmienkami palestínskych väzňov držiacich hladovku v Izraeli, na vyhlásenie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pallayovej z 13. februára 2013 o palestínskych zadržiavaných osobách a na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach Richarda Falka z 27. februára 2013 o smrti palestínskeho väzňa Arafáta Džarádáta,

–  so zreteľom na správu UNICEFu z februára 2013 s názvom Deti zadržiavané v izraelskej vojenskej väzbe: pozorovania a odporúčania,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Arafát Džarádát bol zatknutý 18. februára 2013 pre podozrenie z hádzania kameňov na izraelské ciele a keďže 23. februára 2013 vo väznici Megiddo zomrel; keďže príčina jeho smrti je nejasná; keďže izraelské orgány naďalej tvrdia, že zomrel na infarkt, a keďže známky po vnútornom krvácaní a zlomené rebrá, ktoré stanovila pitva, sú typickými znakmi pokusov o oživenie, ktoré vykonali väzenskí strážcovia; keďže palestínske orgány na základe pitvy tvrdia, že zomrel na následky mučenia;

B.  keďže takmer všetci zo 4 500 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli sa zapojili do hladovky a odmietali jesť na protest proti smrti Arafáta Džarádáta; keďže na uliciach Predjordánska došlo v posledných dňoch k nepokojom, keď Palestínčania verejne kritizovali podmienky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach;

C.  keďže otázka palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb má ďalekosiahle politické, spoločenské a humanitárne dôsledky; keďže palestínski politickí väzni a osoby, ktoré boli v minulosti zadržiavané, zohrávajú v palestínskej spoločnosti významnú úlohu, keďže v Izraeli je väznených viac ako 4 800 palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb vrátane mnohých žien a detí, viac ako 100 väzňov, ktorí boli zadržaní ešte pred podpísaním mierovej dohody medzi Izraelom a Organizáciou za oslobodenie Palestíny (PLO) v Osle v roku 1993, a 15 členov Palestínskej zákonodarnej rady (PLC); keďže 178 z týchto osôb je držaných v administratívnej väzbe, a to vrátane 9 členov PLC; keďže vo vyhlásení palestínskych a izraelských organizácií v oblasti ľudských práv z marca 2013 sa uvádza, že od roku 1967 zomrelo minimálne 71 palestínskych väzňov na priame následky mučenia v izraelských väzenských zariadeniach;

D.  keďže veľká väčšina palestínskych väzňov z Predjordánska a Gazy je držaná vo väzniciach, ktoré sa nachádzajú vo vnútrozemí Izraela; keďže pre veľkú väčšinu z nich je často nemožné alebo veľmi zložité uplatniť si právo na prijímanie návštev rodinných príslušníkov;

E.  keďže izraelské vojenské príkazy na administratívnu väzbu umožňujú väznenie bez obvinenie či súdu na základe dôkazu, ktorý nie je prístupný ani zadržiavaným osobám, ani ich právnikom, a keďže tieto príkazy môžu byť až na šesť mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito; keďže najvyšší súd v Izraeli nedávno kritizoval vojenské súdy a armádny zbor generálneho vojenského prokurátora za predlžovanie príkazov na administratívnu väzbu;

F.  keďže palestínski politickí väzni držali už viackrát hladovku, pričom naraz ju držali stovky väzňov; keďže niekoľko palestínskych zadržiavaných osôb naďalej drží už pomerne dlhú hladovku;

G.  keďže väznené ženy sú obzvlášť zraniteľnou skupinou palestínskych zadržiavaných osôb;

H.  keďže izraelské bezpečnostné sily zadržia podľa odhadov ročne v Predjordánsku 700 palestínskych detí; keďže podľa správy UNICEFu z februára 2013 o praktikách uplatňovaných voči palestínskym deťom, ktoré sa stretnú s izraelským vojenským väzenským systémom, sa zlé zaobchádzanie s týmito deťmi javí rozšírené a systematické;

I.  keďže vzťahy medzi EÚ a Izraelom podľa článku 2 dohody o pridružení sú založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, ktoré tvoria podstatný prvok tejto dohody; keďže v akčnom pláne EÚ – Izrael sa zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva predstavuje súčasť spoločných hodnôt zúčastnených strán;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad smrťou palestínskeho väzňa Arafáta Džarádáta, ktorý zomrel 23. februára 2013 počas väzby v Izraeli, a vyjadruje sústrasť jeho rodine;

2.  je hlboko znepokojený obnoveným napätím v Predjordánsku, ktoré spôsobila smrť Arafáta Džarádáta vo väznici Megiddo za nejasným okolností; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa pokúsili o maximálne sebaovládanie a upustili od provokatívnych činov s cieľom zamedziť ďalšiemu násiliu a aby prijali konštruktívne opatrenia na zistenie pravdy a zmiernili súčasné napätie;

3.  vyzýva izraelské orgány, aby okamžite začali nezávislé, nestranné a transparentné vyšetrovanie okolností smrti Arafáta Džarádáta a všetkých nepodložených tvrdení o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní palestínskych väzňov;

4.  opätovne zdôrazňuje svoju podporu oprávneným obavám Izraela súvisiacim s bezpečnosťou; domnieva sa však, že pri zaobchádzaní so všetkými väzňami sa musia v plnej miere dodržiavať zásady právneho štátu, čo je nevyhnutne dôležité v prípade každého demokratického štátu; preto vyzýva izraelskú vládu, aby rešpektovala práva palestínskych väzňov a chránila ich zdravie a životy;

5.  vyjadruje znepokojenie nad palestínskymi zadržiavanými osobami držanými v administratívnej väzbe bez obvinenia; zdôrazňuje, že tieto zadržiavané osoby by mali byť obžalované a postavené pred súd, pričom by im mali byť poskytnuté súdne záruky v súlade s medzinárodnými štandardmi, alebo by mali byť okamžite prepustené;

6.  trvá na tom, aby sa okamžite začalo uplatňovať právo väzňov na návštevy rodinných príslušníkov, a vyzýva izraelské orgány, aby vytvorili podmienky potrebné na uplatňovanie tohto práva;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou a zdravotnými podmienkami palestínskych zadržiavaných osôb, ktoré dlhodobo zdržia hladovku; vyjadruje podporu úsiliu Medzinárodnému výboru Červeného kríža o záchranu životov väzňov a zadržiavaných osôb v kritickom stave a naliehavo vyzýva Izrael, aby poskytol všetkým osobám držiacim hladovku neobmedzený prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti;

8.  opätovne žiada bezodkladné prepustenie všetkých uväznených členov PLC vrátane Marwána Barghútího;

9.  vyzýva izraelské orgány, aby zabezpečili, aby palestínskym ženám a deťom, ktoré sú väznené alebo zadržiavané, bola poskytnutá primeraná ochrana a aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktorých je Izrael zmluvnou stranou;

10.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby dôsledne monitorovali osud palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb vrátane žien a detí a aby poukazovali na tento problém na všetkých úrovniach politického dialógu s Izraelom; trvá na tom, že túto otázku treba zahrnúť do najbližšej správy o pokroku európskej susedskej politiky o Izraeli;

11.  žiada Parlament o uskutočnenie služobnej cesty na účely zistenia potrebných skutočností s cieľom zhodnotiť súčasnú situáciu, pokiaľ ide o podmienky väzby palestínskych väzňov vrátane žien a detí a využívanie administratívnej väzby;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, izraelskej vláde, Knesetu, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky na Blízkom východe, predsedovi Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a Medzinárodnému výboru Červeného kríža.

(1) Ú. v. EÚ C 295E, 4.12.2009, s. 47.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0298.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia