Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0275(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0056/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0056/2013

Viták :

PV 15/04/2013 - 20
CRE 15/04/2013 - 20

Szavazatok :

PV 16/04/2013 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0103

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 27k
2013. április 16., Kedd - Strasbourg
Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) ***I
P7_TA(2013)0103A7-0056/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre (ENISA) vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0521),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0302/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. február 8-i kötelezettségvállalására, amely szerint jóváhagyja a Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0056/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 107., 2011.4.6., 58. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. április 16-án került elfogadásra az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0275

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 526/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat