Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0275(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0056/2013

Texte depuse :

A7-0056/2013

Dezbateri :

PV 15/04/2013 - 20
CRE 15/04/2013 - 20

Voturi :

PV 16/04/2013 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0103

Texte adoptate
PDF 277kWORD 28k
Marţi, 16 aprilie 2013 - Strasbourg
Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) ***I
P7_TA(2013)0103A7-0056/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) (COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0521),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0302/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 februarie 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 februarie 2013 de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0056/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 58.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004
P7_TC1-COD(2010)0275

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 526/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate