Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0215(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0127/2013

Indgivne tekster :

A7-0127/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2013 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0105

Vedtagne tekster
PDF 99kWORD 20k
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauritius ***
P7_TA(2013)0105A7-0127/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius og protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen (13501/2012 – C7-0007/2013 – 2012/0215(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13501/2012),

–  der henviser til udkastet til fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius og udkastet til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen (13503/2012),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0007/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0127/2013),

1.  godkender indgåelsen af aftalen og protokollen;

2.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra møderne i Den Blandede Komité som omhandlet i artikel 9 i aftalen samt det i artikel 3 i protokollen nævnte flerårige sektorprogram og de respektive årlige evalueringer; opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse af Europa-Parlamentets repræsentanter som observatører i Den Blandede Komités møder; opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste anvendelsesår og før der indledes forhandlinger om en fornyelse heraf at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig evalueringsrapport om gennemførelsen uden at pålægge unødvendige begrænsninger i forbindelse med adgangen til dette dokument;

3.  anmoder Rådet og Kommissionen om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende den nye protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Mauritius' regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik