Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0215(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0127/2013

Ingediende teksten :

A7-0127/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0105

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 19k
Dinsdag 16 april 2013 - Straatsburg
Vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius ***
P7_TA(2013)0105A7-0127/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius, en van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin de overeenkomst voorziet (13501/2012 – C7-0007/2013 – 2012/0215(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13501/2012),

–  gezien het ontwerp van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius en het ontwerp van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin de overeenkomst voorziet (13503/2012),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0007/2013),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0127/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en van het protocol;

2.  verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies te doen toekomen van de vergaderingen van de gemengde commissie als bedoeld in artikel 9 van de overeenkomst, het meerjarige sectorale programma als vermeld in artikel 3 van het protocol en de resultaten van de respectievelijke jaarlijkse evaluaties; verzoekt de Commissie om de deelneming van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemer op de bijeenkomsten van de gemengde commissie te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie om in het laatste jaar waarin het protocol geldt en vóór het openen van de onderhandelingen met het oog op de verlenging van de overeenkomst, het Parlement en de Raad een volledig verslag over de uitvoering ervan voor te leggen, zonder de toegang tot dit document onnodig te beperken;

3.  verzoekt de Raad en de Commissie om het Parlement binnen de grenzen van hun bevoegdheden onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures betreffende het protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Mauritius.

Juridische mededeling - Privacybeleid