Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0260(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0123/2013

Indgivne tekster :

A7-0123/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2013 - 8.10
CRE 16/04/2013 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0112

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 22k
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
EU/AVS-landenes økonomiske partnerskabsaftaler: udelukkelse af visse lande fra handelspræferencer ***II
P7_TA(2013)0112A7-0123/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger (15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (15519/1/2012 – C7-0006/2013),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0598),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel (A7-0123/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 16. april 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger
P7_TC2-COD(2011)0260

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 527/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik