Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0260(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0123/2013

Teksty złożone :

A7-0123/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2013 - 8.10
CRE 16/04/2013 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0112

Teksty przyjęte
PDF 278kWORD 21k
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r. - Strasburg
Umowy o partnerstwie gospodarczym zawarte między UE a krajami AKP: usunięcie niektórych państw z systemu preferencji handlowych ***II
P7_TA(2013)0112A7-0123/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (15519/1/2012 – C7–0006/2013),

–  uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0598),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A7-0123/2013),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte dnia 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje
P7_TC2-COD(2011)0260

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 527/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności