Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0260(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0123/2013

Texte depuse :

A7-0123/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2013 - 8.10
CRE 16/04/2013 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0112

Texte adoptate
PDF 275kWORD 21k
Marţi, 16 aprilie 2013 - Strasbourg
Acordurile de parteneriat economic dintre UE și țările ACP: excluderea anumitor țări de la preferințele comerciale ***II
P7_TA(2013)0112A7-0123/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (15519/1/2012– C7–0006/2013),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0598),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A7-0123/2013),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile
P7_TC2-COD(2011)0260

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 527/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate