Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0060/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0060/2013

Viták :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Szavazatok :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0113

Elfogadott szövegek
PDF 283kWORD 24k
2013. április 16., Kedd - Strasbourg
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere ***I
P7_TA(2013)0113A7-0060/2013
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0697),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0385/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösség nevében a 2002/358/EK tanácsi határozattal(1) jóváhagyott Kiotói Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 13-i véleményére(2),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. március 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0060/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Tanács 2002. április 25-i 2002/358/EK határozata az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről (HL L 130., 2002.5.15., 1. o.).
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. április 16-án került elfogadásra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0328

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 377/2013/EU határozat.)


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 2003/87/EK irányelv 3d. cikke szerint a légiközlekedési ágazat kibocsátásainak árverés útján történő értékesítéséből származó bevételeket az Unióban és harmadik országokban bekövetkező éghajlatváltozás kezelésére, többek között az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, az EU-ban és harmadik országokban az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra, az enyhítésre és az alkalmazkodásra vonatkozó, beleértve különösen a repüléstechnika és légi közlekedés területén folyó kutatás és fejlesztés finanszírozására, az alacsony kibocsátású közlekedésen keresztüli kibocsátáscsökkentésre, valamint a közösségi rendszer igazgatási költségeinek fedezésére kell fordítani. Az árverésekből származó bevételeket különösen a globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az erdők pusztulásának elkerülése érdekében tett intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a légiközlekedési kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló 2003/87/EK irányelv 3d.cikke alapján tett lépésekről. A jelentés tartalmára vonatkozó konkrét előírásokat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről és a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 525/2013/EU rendelet(1) tartalmazza. A további részleteket az említett rendelet 18. cikke szerinti bizottsági végrehajtási jogi aktus határozza meg. A tagállamok nyilvánosságra hozzák a jelentéseket, és a Bizottság könnyen hozzáférhető formában nyilvánosságra hozza az ezekről szóló összesített uniós információkat.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy egy globális piacra alapozó mechanizmus, miszerint nemzetközi árat határoznának meg a nemzetközi légi közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátásra, – amellett, hogy elérné az elsődleges célját, a kibocsátáscsökkentést – segíthetne az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást szolgáló nemzetközi intézkedések támogatásához szükséges források biztosításában is

(1) HL L 165., 2013.6.18., 13. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat