Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0328(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0060/2013

Predložena besedila :

A7-0060/2013

Razprave :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Glasovanja :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0113

Sprejeta besedila
PDF 277kWORD 24k
Torek, 16. april 2013 - Strasbourg
Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov ***I
P7_TA(2013)0113A7-0060/2013
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2013 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0697),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0385/2012),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 2(2) Kjotskega protokola, odobrenega v imenu Evropske skupnosti z Odločbo Sveta 2002/358/ES(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne13. februarja 2013(2),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. marca 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0060/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (UL L 130, 15.5.2002, str. 1).
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2013 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti
P7_TC1-COD(2012)0328

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 377/2013/EU.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija ponovno poudarja, da bi se morali v skladu s členom 3d Direktive 2003/87/ES prihodki, ustvarjeni iz naslova dražbe pravic za letalstvo, uporabiti za boj proti podnebnim spremembam v EU in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagoditev učinkom podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti v državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja v zvezi z blažitvijo učinkov in prilagajanje njim, vključno s področji aeronavtike in letalskega prometa, da se zmanjšajo emisije na podlagi prometa z nizkimi emisijami ter pokrijejo stroški upravljanja sheme Skupnosti. Prihodke z dražbe bi bilo treba uporabiti tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov.

Komisija ugotavlja, da morajo države članice obvestiti Komisijo o ukrepih, sprejetih v skladu s členom 3d Direktive 2003/87/ES o uporabi prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic za letalstvo. Posebne določbe o vsebini tega poročanja so določene v Uredbi (EU) št. 525/2013 o mehanizmih za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov in o poročanju drugih informacij na nacionalni ravni in ravni Unije, ki so pomembne za podnebne spremembe in razveljavlja Odločbo št. 280/2004/ES(1). Nadaljnje podrobnosti bodo določene v izvedbenem aktu Komisije v skladu s členom 18 te Uredbe. Države članice poročila javno objavijo in Komisija bo objavila združene informacije Unije o njih v lahko dostopni obliki.

Komisija poudarja, da bi lahko globalni tržni mehanizem, ki bi določil mednarodno ceno emisij ogljika iz naslova mednarodnega letalskega prometa, prispeval k doseganju osnovnega cilja zmanjšanja emisij in k zagotavljanju potrebnih ukrepov, da se podprejo mednarodni ukrepi za blažitev in odpravo podnebnih sprememb.

(1) UL L 165, 18.6.2013, str. 13.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov