2016 m. gruodžio 6 d.
P7_TA(2013)0114(COR02)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą)
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 114kWORD 47k
Teisinė informacija - Privatumo politika