2016. gada 6. decembris
P7_TA(2013)0114(COR02)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu)
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 115kWORD 46k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika