6 december 2016
P7_TA(2013)0114(COR02)
RECTIFICATIE
op Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn)
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 96kWORD 47k
Juridische mededeling - Privacybeleid