6 grudnia 2016
P7_TA(2013)0114(COR02)
SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy)
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 118kWORD 47k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności