6. decembra 2016
P7_TA(2013)0114(COR02)
KORIGENDUM
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice)
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 117kWORD 46k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia