9. syyskuuta 2016
P7_TA(2013)0115(COR03)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi)
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 110kWORD 60k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö